استعلام قیمت
۰۲۱-۷۷۸۹۶۶۲۱
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

مقاومت فشاری بتن

مقاومت فشاری بتن
ازمایش مقاومت فشاری بتن

مقاومت فشاری بتن ، با تناسب بین سیمان ، مصالح خوب درشت دانه ، آب و مواد افزودنی مختلف ، کنترل می شود. برای محاسبه مقاومت بتن در تست مقاومت فشاری بتن ، نمونه های بتنی تهیه شده و تحت نیروی فشاری قرار می گیرند.

برای سنجش مقاومت فشاری بتن از دستگاه جک بتن شکن که دارای دو صفحه فولادی با سطح سخت است، استفاده می شود. به طوری که یکی از صفحات دستگاه تستمقاومت فشاری بتن با یک گوی نصب شده در محل استقرار در قالب ، محکم شود. مرکز آن نیز لازم است در لحظه قالب ریزی بر روی نقطه مرکزی سطح قرار گیرد.

تست مقاومت فشاری بتن
تست مقاومت فشاری بتن

سن نمونه های تست مقاومت فشاری بتن

معمول ترین حالت سن نمونه مقاومت فشاری بتن ، ۷ روز و ۲۸ روز است. این مدت زمان با توجه به میزان آب موجود در نمونه های خشک اضافه می شود.

تعداد نمونه های تست مقاومت فشاری بتن

 در تست مقاومت فشاری بتن ، حداقل سه نمونه برای هر تست در هر مدت زمان مشخص شده، انتخاب می شود.

مقاومت فشاری بتن
مقاومت فشاری بتن

جک بتن شکن تست مقاومت فشاری بتن

در تست مقاومت فشاری بتن از دستگاه جک بتن شکن استفاده می شود. در این تست ، الکترو موتور سیستم هیدرولیک شروع به پمپ کردن روغن می کند و شیر های کنترل هیدرولیک میزان خروجی را کنترل می کنند، سپس روغن به سنسور فشار رسیده و میزان فشار روغن اندازه گیری می شود. در ادامه روغن به پشت پیستون رسیده و حرکت فک های دستگاه جک بتن شکن شروع می شود تا به نمونه ها رسیده و فشار لازم را با توجه به استاندارد مورد نظر به نمونه وارد کند. در این دستگاه پس از رسیدن بتن به گسیختگی ، مقاومت فشاری بتن بر روی نمایشگر قابل مشاهده است.

همچنین دستگاه تست مقاومت فشاری بتن لازم است از بلوک سخت تهیه شده و بزرگ تر از اندازه اسمی نمونه ای که تحت بار قرار گرفته است، باشند.

جک بتن شکن آزمایش مقامت فشاری بتن
جک بتن شکن تست مقامت فشاری بتن

گزارش کار تست مقاومت فشاری بتن

تست مقاومت فشاری بتن در استاندارد ASTM بر روی نمونه های استوانه ای ۳۰۰×۱۵۰ میلی متری (۱۲×۶ اینچ) و در استاندارد BS بر روی نمونه های مکعبی ۱۵۰ میلی متری (۶ اینچی) انجام می شود. اگرچه استاندارد های تست مقاومت فشاری بتن با توجه به بزرگ ترین اندازه سنگ دانه ها، استفاده از نمونه های کوچک تر را نیز مجاز می دانند.

طبق استاندارد ASTM نمونه های استوانه ای تست مقاومت فشاری بتن در قالب های با قابلیت استفاده مجدد و یا قالب های یک بار مصرف ریخته می شوند. قالب های نوع اول معمولا از فولاد ، چدن ، برنج و انواع پلاستیک ساخته می شوند. درحالی که قالب های نوع دوم تست مقاومت فشاری بتن ممکن است از صفحات فلزی ، پلاستیک ، محصولات کاغذی ضد آب و یا سایر موادی که خواص فیزیکی خواسته شده نظیر غیر قابل نفوذ بودن، عدم جذب آب و عدم تغییر طول را تامین می کنند، ساخته می شوند. 

 به منظور جلوگیری از چسبیدگی بتن به جدار قالب در ازمایش بتن مقاومت فشاری ، لازم است جداره های داخلی قالب با یک لایه نازک روغن معدنی آغشته گردد؛ سپس بتن در چند لایه داخل قالب ریخته شود.

آماده نمودن نمونه های تست مقاومت فشاری بتن
آماده نمودن نمونه های تست مقاومت فشاری بتن

در تست مقاومت فشاری بتن تراکم بتن های با اسلامپ بالا در سه لایه و با زدن ۲۵ ضربه به هر لایه توسط یک میله گرد به قطر ۱۶ میلی متر انجام می شود و تراکم بتن های با اسلامپ پایین در دو لایه و با ویبره های داخلی و خارجی صورت می پذیرد.

در تست مقاومت فشاری بتن سطح بالای استوانه بتنی که توسط ماله صاف می گردد، معمولاً جهت انجام تست مقاومت فشاری بتن به اندازه ی کافی یکنواخت نیست و لازم است اقدامات دیگری بر روی آن انجام گیرد. استاندارد ASTM ، تغییرات تا ۰.۰۵ میلی متر را در سطوح بالا و پایین مجاز می داند. بدین منظور دو روش سایش و پوشش سطح ، برای ایجاد سطوح صاف به کار می روند.

آزمایش مقامت فشاری بتن
تست مقامت فشاری بتن

لازم به ذکر است که در تست مقاومت فشاری بتن روش سایش جهت یکنواخت نمودن سطح ، روشی مناسب اما پرهزینه است اما در روش پوششی ، از سه نوع ماده جهت تسطیح سطح نمونه نظیر خمیر سیمان سخت شده ، مخلوطی از گوگرد و مصالح دانه ای (نظیر رس حرارت دیده)، و یا یک پوشش گچی با مقاومت بالا استفاده می شود.

دقت شود پوشش استفاده شده نازک بوده و دارای مقاومتی نظیر مقاومت بتن تست شونده باشد. عموما بهترین ماده ، مخلوط گوگرد و رس می باشد که برای بتن هایی تا مقاومت ۱۰۰ مگاپاسکال مناسب است. اما به علت ایجاد گاز های سمی لازم است این عمل در اتاق های جاذب دود آزمایشگاه صورت می گیرد.

در نهایت مقاومت فشاری نمونه های بتن در سن مشخص تحت سرعت بار گذاری معینی در آزمایشگاه بتن و توسط دستگاه پرس تعیین می شود و از تقسیم حداکثر نیروی ثبت شده بر سطح مقطع نمونه به دست می آید. 

دستگاه تست مقاومت فشاری بتن
دستگاه تست مقاومت فشاری بتن

عوامل موثر بر مقاومت فشاری بتن

نتایج بدست آمده از تست مقاومت فشاری بتن ، به طور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر عوامل مختلف است. لذا جهت تجزیه و تحلیل استاندارد مقاومت بدست آمده، لازم است چگونگی تاثیر پذیری مقدار مقاومت فشاری بتن به وسیله پارامترهای تست مقاومت فشاریبتن بررسی گردد.

تاثیر نحوه توزیع تنش بر تست مقاومت فشاری بتن

در تست مقاومت فشاری بتن فرض می کنیم که یک حالت فشار تک محوری خالص بر نمونه اعمال می شود، در حالی که این موضوع به دلیل اصطکاک بین سطوح نمونه و صفحات جک صحت ندارد. این نیروی اصطکاکی ناشی از این موضوع است که بدلیل اختلاف مدول الاستیسیته و ضریب پواسون بین فولاد و بتن ، کرنش جانبی در صفحات جک به طور قابل ملاحظه ای کم تر از کرنش جانبی سطوح انتهایی نمونه بتنی است.

بنابراین در تست مقاومت فشاری بتن به واسطه اصطکاک ، برای انبساط جانبی سطوح انتهایی نمونه ، صفحات جک مانند یک تکیه گاه عمل می کنند و یک فشار محصورسازی در مجاورت سطوح بالا و پایین نمونه اعمال می شود. لازم به ذکر است که این فشار محصور سازی در انتهای نمونه بیش ترین مقدار را دارد.

مقاومت فشاری بتن
مقاومت فشاری بتن

تاثیر دستگاه پرس بر مقاومت فشاری بتن

در تست مقاومت فشاری بتون علاوه بر آن که سطوح انتهایی نمونه بتون لازم است مسطح باشند، این سطوح باید عمود بر محور نمونه مقاومت فشاری نیز باشد. از آن جا که حصول کامل این موضوع بسیار سخت است، صفحات نشیمنگاهی جک یک حالت گوی شکل دارد؛ در این حالت یک انحراف کوچک سطوح انتهای نمونه از موازی بودن، مقاومت فشاری را متاثر نخواهد کرد.

همچنین در تست مقاومت فشاری بتن لازم است سرگوی با مقداری روغن متعارف چرب گردد. به این ترتیب زمانی که سرگوی در تماس کامل با نمونه قرار گرفت، کج شدگی بیش تر، اتفاق نخواهد افتاد و چنانچه درجه روغن کاری نشیمنگاه گوی شکل تغییر کند، تغییرات ظاهری در مقاومت اتفاق خواهد افتاد.

از طرفی در تست مقاومت فشاری بتن چنانچه نوع صفحات در جک فشاری تغییر کند، نتایج نیز تغییر خواهد کرد. از آنجایی که حتی اگر صفحات فلزی زیر بار، مقدار جزیی تغییر شکل دهند، صفحات با سختی متفاوت، به توزیع تنش های مختلف در دو انتهای نمونه ها می پردازند.

بررسی مقاومت فشاری بتن
بررسی مقاومت فشاری بتن

تاثیر شکل نمونه بر مقاومت فشاری بتن

در تست مقاومت فشاری بتون استفاده از نمونه های مکعبی با سهولت بیش تری همراه است. چراکه برای این نمونه ها نیازی به کلاهک گذاری وجود ندارد.

با این حال تمایل بیش تری به نمونه های استوانه ای به ویژه در تحقیقات مشاهده می شود، چراکه این احساس وجود دارد که به نحو مناسب تری مقاومت فشاری بتن را نشان می دهد اما لازم است دقت شود که این نمونه های کوچک بتنی به طور مشخص مقاومت بتن در سازه را نشان نمی دهند، بلکه صرفا داده های مقایسه ای مقاومت فشاری بتن را ارائه می کنند.

نمونه مکعبی آزمایش مقاومت فشاری بتن
نمونه مکعبی تست مقاومت فشاری بتن

تاثیر سرعت بارگذاری بر مقاومت فشاری بتن

در تست مقاومت فشاری بتن معمولا هر چه سرعت بارگذاری بیش تر باشد، مقاومت فشاری اندازه گیری شده برای بتن بیش تر خواهد بود. چراکه در سرعت های کم بارگذاری ، اجازه رشد بیش تری به ترک هایی که کم تر بحرانی هستند، داده خواهد شد که این موضوع به تشکیل خلل بزرگتر و بار شکست کوچک تر نمونه بتنی منجر خواهد شد.

تاثیر مقدار رطوبت بر تست مقاومت فشاری بتن

در اکثر استاندارد ها، نظیر  ASTM لازم است بتن تا قبل از بارگذاری در شرایط اشباع نگهداری شود. اما در تست مقاومت فشاری بتن براساس نتایج تست های موجود، بتنی که خشک شده باشد، افزایش در مقاومت را نشان می دهد.

قالب مکعبی تست مقاومت فشاری بتن
قالب مکعبی تست مقاومت فشاری بتن

تاثیر نسبت آب به سیمان بر مقاومت فشاری بتن

در تست مقاومت فشاری بتن نسبت آب به سیمان ، نحوه شکل‌گیری ساختار متخلخل بتن را مشخص می‌ کند. به طوری که هرچه نسبت آب به سیمان بیش تر باشد، مقاومت فشاری بتن کم تر و زمان گیرش آن بیش تر خواهد شد.

تاثیر حرارت بر مقاومت فشاری بتن 

در تست مقاومت فشاری بتن حرارت نمونه اثرگذار است. حرارت زیادتر حتی برای بتن هایی که در شرایط استاندارد یکسان عمل آوری شده اند، موجب کاهش مقاومت فشاری بتن می شود. چراکه بخشی از اثر حرارت این است که موجب از دست رفتن رطوبت نمونه می گردد.

قالب استوانه ای تست مقاومت فشاری بتن
قالب استوانه ای تست مقاومت فشاری بتن

تست مقاومت فشاری بتن در تهران

۱- شرکت فرا گستران طرح ناژین ارائه دهنده تست مقاومت فشاری بتن در تهران می باشد. جهت اطلاع از هزینه آزمایش بتن مقاومت فشاری در شرکت فرا گستران طرح ناژین که دارای صلاحیت پایه یک برای انجام انواع تست خاک با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) می باشد، بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

۲- شرکت ساتگین ایستا ارائه دهنده تست مقاومت فشاری بتن در تهران می باشد. جهت اطلاع از قیمت تست مقاومت فشاری بتن در شرکت ساتگین ایستا که دارای صلاحیت پایه یک برای انجام انواع تست خاک با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) می باشد، بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

نمونه مقاومت فشاری بتن
نمونه مقاومت فشاری بتن

۳- شرکت هرم خاک پی ارائه دهنده تست مقاومت فشاری بتن در تهران می باشد. جهت اطلاع از قیمت تست مقاومت فشاری بتن در شرکت هرم خاک پی که دارای صلاحیت پایه یک برای انجام انواع تست خاک با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) می باشد، بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

۴- شرکت آونگ پی بنا ارائه دهنده تست مقاومت فشاری بتن در تهران می باشد. جهت اطلاع از قیمت تست مقاومت فشاری بتن در شرکت آونگ پی بنا که دارای صلاحیت پایه یک برای انجام انواع تست خاک با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) می باشد، بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

۵- شرکت اساس آزما ایستا ارائه دهنده تست مقاومت فشاری بتن در تهران می باشد. جهت اطلاع از قیمت تست مقاومت فشاری بتن در شرکت اساس آزما ایستا که دارای صلاحیت پایه یک برای انجام انواع تست خاک با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) می باشد، بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

تست مقاومت فشاری بتن
تست مقاومت فشاری بتن

۶- آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان اصفهان ارائه دهنده تست مقاومت فشاری بتن در اصفهان می باشد. جهت اطلاع از قیمت  تست مقاومت فشاری بتن در شرکت آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان اصفهان که دارای صلاحیت پایه یک برای انجام انواع تست خاک با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) می باشد، بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

۷- شرکت تنش سنج تاوریژ ارائه دهنده تست مقاومت فشاری بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد. جهت اطلاع از قیمت تست مقاومت فشاری بتن در شرکت تنش سنج تاوریژ که دارای صلاحیت پایه یک برای انجام انواع تست خاک با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) می باشد، بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

۸- شرکت طرح سازه دیماس ارائه دهنده تست مقاومت فشاری بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد. جهت اطلاع از قیمت تست مقاومت فشاری بتن در شرکت طرح سازه دیماس که دارای صلاحیت پایه یک برای انجام انواع تست خاک با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) می باشد، بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

نمونه مقاومت فشاری بتن
نمونه مقاومت فشاری بتن

۹- شرکت کاوش طرح تحکیم ارائه دهنده تست مقاومت فشاری بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد. جهت اطلاع از قیمت تست مقاومت فشاری بتن در شرکت کاوش طرح تحکیم که دارای صلاحیت پایه یک برای انجام انواع تست خاک با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) می باشد، بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

۱۰- پژوهش هندسه پارس پی ارائه دهنده تست مقاومت فشاری بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد. جهت اطلاع از قیمت تست مقاومت فشاری بتن در شرکت پژوهش هندسه پارس پی که دارای صلاحیت پایه یک برای انجام انواع تست خاک با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) می باشد، بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

۱۱- شرکت زمین ژرفاب بنا ارائه دهنده تست مقاومت فشاری بتن در تبریز (آذربایجان شرقی) می باشد. جهت اطلاع از قیمت تست مقاومت فشاری بتن در شرکت زمین ژرفاب بنا که دارای صلاحیت پایه یک برای انجام انواع تست خاک با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) می باشد، بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

تست مقاومت فشاری بتن
تست مقاومت فشاری بتون

۱۲- شرکت خاک بتن آرش ارائه دهنده تست مقاومت فشاری بتن در مرکزی (اراک) می باشد. جهت اطلاع از قیمت تست مقاومت فشاری بتن در شرکت خاک بتن آرش که دارای صلاحیت پایه یک برای انجام انواع تست خاک با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) می باشد، بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

۱۳- شرکت دوام سنج خاک بتن ارائه دهنده تست مقاومت فشاری بتن در مرکزی (اراک) می باشد. جهت اطلاع از قیمت تست مقاومت فشاری بتن در شرکت دوام سنج خاک بتن که دارای صلاحیت پایه یک برای انجام انواع تست خاک با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) می باشد، بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

۱۴- رهاب سازه طوس ارائه دهنده تست مقاومت فشاری بتن در مشهد می باشد. جهت اطلاع از قیمت تست مقاومت فشاری بتن در شرکت رهاب سازه طوس که دارای صلاحیت پایه یک برای انجام انواع تست خاک با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) می باشد، بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

نمونه استوانه ای مقاومت فشاری بتن
نمونه استوانه ای مقاومت فشاری بتن

۱۵- شرکت کنکاو آزمون پژواک پاژ ارائه دهنده تست مقاومت فشاری بتن در مشهد می باشد. جهت اطلاع از قیمت تست مقاومت فشاری بتن در شرکت کنکاو آزمون پژواک پاژ که دارای صلاحیت پایه یک برای انجام انواع تست خاک با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) می باشد، بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

۱۶- شرکت طرح و آزمون پارس ارائه دهنده تست مقاومت فشاری بتن در مشهد می باشد. جهت اطلاع از قیمت تست مقاومت فشاری بتن در شرکت طرح و آزمون پارس که دارای صلاحیت پایه یک برای انجام انواع تست خاک با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) می باشد، بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

۱۷- شرکت دهر آروین ناب ارائه دهنده تست مقاومت فشاری بتن در بیرجند (خراسان جنوبی) می باشد. جهت اطلاع از قیمت تست مقاومت فشاری بتن در شرکت دهر آروین ناب که دارای صلاحیت پایه یک برای انجام انواع تست خاک با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) می باشد، بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

تست مقاومت فشاری بتن
تست مقاومت فشاری بتن

۱۸- آزمایشگاه مکانیک خاک ارائه دهنده تست مقاومت فشاری بتن در کرمانشاه می باشد. جهت اطلاع از قیمت تست مقاومت فشاری بتن در شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک که دارای صلاحیت پایه یک برای انجام انواع تست خاک با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) می باشد، بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

۱۹- آزمایشگاه مکانیک خاک ارائه دهنده تست مقاومت فشاری بتن در شهرکرد (چهار محال و بختیاری) می باشد. جهت اطلاع از قیمت تست مقاومت فشاری بتن در شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک استان که دارای صلاحیت پایه یک برای انجام انواع تست خاک با هر تعداد سقف سازه ای و تا هر متراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د) می باشد، بر روی لینک ذیل کلیک کنید.

هزینه تست مقاومت فشاری بتن

مقاومت فشاری بتن ، پارامتر مهمی جهت تعیین عملکرد سازه در طول مدتی که سرویس دهی می کند، است. لذا اثرات زیانبار ناشی از مناسب نبودن مقاومت فشاری سازه در مقایسه با هزینه تست مقاومت فشاری بتن بسیار ناچیز است.

آزمایش خاک

یکی از اولین آزمایش های لازم برای آغاز احداث ساختمان، آزمایش خاک نظام مهندسی می باشد. تست خاک به منظور تعیین تیپ خاک، مقاومت، نفوذپذیری و … انجام می شود. ازمایش خاک به دو صورت صحرایی و آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه ژئوتکنیک قابل انجام است. با توجه به نوع تست، تعداد آزمایشات، تجهیزات مورد نیاز و … هزینه آزمایش خاک ساختمان متفاوت می باشد.

برای مطالعه بیشتر:

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن

آزمایش بتن اصفهان

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

آزمایشگاه خاک و بتن

آزمایشگاه مکانیک خاک تهران

آزمایشگاه بتن در تهران

آزمایش برش پره

آزمایش هم ارز ماسه ای (SE)

آزمایش تحکیم مکانیک خاک

آزمایش تراکم خاک

آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR)

آزمایش های صحرایی خاک

آزمایش مقاومت بتن

آزمایش بتن تازه

آزمایش درصد هوای بتن

تست التراسونیک بتن

وزن مخصوص بتن

اسلامپ بتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۳۶ نظر

  1. حداکثر مقاومت فشاری بتن برای ساختمان سازی باید چقدر باشد؟

  2. مقاومت فشاری بتن در پروژه های بتن درجا چگونه سنجیده میشود؟

  3. مهرداد کاکاوند

    ایا جهت انجام ازمایش مقاومت فشاری بتن باید قطعاتی از بتن رو به ازمایشگاه مربوطه ارسال کنیم یا شخص متخصص خودش جهت انجام ازمایش در صحنه حاضر خواهد شد

  4. انجام ازمایشات مقاومت فشاری بتن رو چه کسی تشخیص میده و باید برای اطلاع از درستی ازمایش به کجا مراجعه کنیم

  5. اگه آزمایش مقاومت فشار بتن را انجام ندهیم جواز ساختمان را صادر نمکنند