آزمایش بتن

آزمایش بتن

دسته بندی

تست بتن

تعداد ارائه دهنده ها

۲ ارائه دهنده

توضیحات قیمت

هزینه آزمایش بتن ساختمان بر اساس نوع تست بتن، تعداد نمونه ها، تجهیزات مورد نیاز و ... متفاوت می باشد. انجام ازمایش بتن برای اجرای سازه به صورت صحیح و مستحکم، الزامی است. سقف تعداد کار آزمایشگاه بتن ، بر اساس پایه آزمایشگاه تعیین می گردد. لیست ازمايشگاه بتن به همراه هزینه آزمایش بتن 1402 در سایت عمران مدرن ارائه گردیده است.
intro
comment
bookmark
share

شهر

شهر را مشخص کنید

آزمایش بتن

فروشندهمحلشماره تماس
عمران مدرن

عمران مدرن

۵

location

تهران

phone۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵
کاوش مهار البرز

کاوش مهار البرز

۵

location

کرج

phone

******۰۲۶۳۴

ابتدا
۱
انتها

معرفی کالا

نظرات کاربران

آزمایش بتن

آزمایش بتن ساختمان موجب انطباق مصالح مصرفی با استاندارد های مربوطه، می گردد. به طوری که در آزمایشگاه بتن جهت سنجش مصالح مورد استفاده در ساخت بتن، خدمات مختلفی در نظر گرفته می شود که از مهم ترین آن ها می توان به تعیین میزان مقاومت و کیفیت بتن اشاره کرد. آزمایشات بتن برای هر ساختمانی لازم و ضروری است که به انواع آزمایش بتن تازه ، مخرب و تست غیر مخرب بتن دسته بندی می گردند.

 

آزمایش بتن
آزمایشگاه بتن

 

هزینه آزمایش بتن ساختمان

با توجه به اهمیت مصالح به خصوص بتن استفاده شده در استحکام و سرویس دهی سازه و ناچیز بودن هزینه آزمایش بتن ساختمان در مقابل خسارت های قابل توجه ناشی از مناسب نبودن مصالح به کار رفته در ساخت سازه ، لازم است سنجش کیفیت بتن و سایر مصالح قبل از اجرا و پس از آن از طریق ازمایش بتن در دستور کار قرار گیرد.

 

دستگاه آزمایش بتن
دستگاه آزمایش بتن

 

اما به طور کلی با توجه به تنوع آزمایش ها، هزینه آزمایش بتن نظام مهندسی ساختمان برحسب تعداد نمونه ها و تجهیزات مورد نیاز متفاوت است. حجم سرمایه گذاری های گسترده در پروژه های عمرانی و اهمیت بالای سازه های بتنی از جمله سدها، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، اسکله ها، نیروگاه ها، پالایشگاه ها، پل ها و کارخانجات در زندگی جوامع امروزی، بر کسی پوشیده نیست و کاهش عمر بهره برداری و حتی در برخی مواقع قطع بهره برداری کوتاه مدت از سازه ها، خسارت های هنگفتی تحمیل می نماید. لذا هزینه آزمایش بتن در مقایسه با پیامدهای ناشی از ضعف بتن بسیار ناچیز است.

 

هزینه آزمایش بتن 1402

هزینه برگه تعهد آزمایش بتن در سال ۱۴۰۳ و ثبت در کارتابل هم با توجه به متراژ کار محاسبه می شود. هزینه برگه تعهد بتن در سال ۱۴۰۳ به ازای هر متر مربع زیربنا ۱۰۰/۰۰۰ ریال است. در صورت ثبت برگه تعهد کلیه نمونه گیری های مورد نیاز برای تست بتن باید مطابق ضوابط صورت گیرد.

 

حدود هزینه آزمایش بتن 1402

نام ازمایش بتنهزینه آزمایش بتن 1402 (ریال)
آزمایش مقاومت فشاری نمونه های بتن ( یک قالب مکعبی ۱۵×۱۵×۱۵)۵۵۰/۰۰۰
نمونه برداری و آزمایش مقاومت فشاری بتن ( تعداد ۴ قالب مکعبی ۱۵×۱۵×۱۵)۵/۰۰۰/۰۰۰
آزمایش اسلامپ۱/۰۰۰/۰۰۰

 

هزینه آزمایش بتن 1402 در استان های مختلف متفاوت است. به طور مثال طبق ابلاغیه انجمن صنفی کارفرمایی خدمات آزمایشگاهی استان البرز، حق الزحمه انواع آزمایش بتن برای هر پلاک ثبتی در دو بخش به ازمايشگاه بتن پرداخت می گردد. بخش اول حق الزحمه خدمات آزمایشات بتن که در زمان عقد قرارداد به حساب ازمايشگاه بتن واریز می شود بر اساس متراژ زیربنای ساختمان می باشد. برای متراژهای کمتر از ۵۰۰ متر مربع مبلغ مقطوع شش میلیون تومان، برای متراژهای ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع مبلغ مقطوع هشت میلیون تومان به حساب آزمایشگاه بتن واریز می گردد. برای متراژهای بالای ۱۰۰۰ متر هم به ازای هرمترمربع مبلغ هشت هزار تومان به حساب ازمایشگاه بتن واریز می شود.

بخش دوم هزینه آزمایش بتن 1402 هم در زمان نمونه گیری و طی مراحل ساخت و ساز واریز می گردد. هزینه آزمایش بتن 1402 در زمان بتن ریزی و برای یک سری نمونه گیری شامل چهار نمونه، هفتصد هزار تومان می باشد. هزینه آزمایش بتن 1402 مغزه گیری بتن سخت شده شامل حداقل سه مغزه (یک سری نمونه گیری) سه میلیون و صد هزار تومان است. یک سری آزمایش های بتن چکش اشمیت شامل حداقل ده نمونه برابر یک میلیون و پانصد هزار تومان می باشد. هزینه آزمایشات بتن غیرمخرب التراسونیک به ازای هر اکیپ روز، دو میلیون تومان است.

 

آزمایشگاه بتن نظام مهندسی ساختمان (برگه آبی بتن)

به استناد مواد ۱، ۲ و ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد ۴ و ۱۰ آئین نامه اجرایی آن، به منظور دستیابی به کیفیت استاندارد خدمات مهندسی ساختمان و بهبود ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی ، شرکت های ارائه دهنده آزمایش بتن ساختمان به چهار دسته ذیل تقسیم می شوند.

 • آزمایشگاه بتن پایه ۳ ، ارائه دهنده انواع آزمایش بتن در ساختمان های گروه الف و ب با حداکثر تعداد کار سالیانه ۷۰ و حداکثر ظرفیت اشتغال سالیانه ۷۰۰۰۰
 • ازمایشگاه بتن پایه ۲ ، ارائه دهنده خدمات ازمایش بتن در ساختمان های گروه الف ، ب و ج با حداکثر تعداد کار سالیانه ۸۰ و حداکثر ظرفیت اشتغال سالیانه ۱۰۰۰۰۰
 • آزمایشگاه بتن پایه ۱ ، ارائه دهنده انواع تست بتن در ساختمان های گروه الف ، ب ، ج و د با حداکثر تعداد کار سالیانه ۹۰ و حداکثر ظرفیت اشتغال سالیانه ۱۵۰۰۰۰
 • ازمايشگاه بتن پایه ارشد ، ارائه دهنده خدمات ازمایش بتن در ساختمان های گروه الف ، ب ، ج و د با حداکثر تعداد کار سالیانه ۱۰۰ و حداکثر ظرفیت اشتغال سالیانه ۲۵۰۰۰۰

 

آزمایشات بتن
آزمایش مقاومت فشاری بتن

 

لازم به ذکر است که دسته بندی ساختمان ها به گروه های الف تا د بر حسب مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان به شرح ذیل می باشد:

 • گروه الف با مقیاس کاربری محله ۱ تا ۲ طبقه ارتفاع از روی زمین با حداكثر زیربنای ۶۰۰ متر مربع
 • گروه ب با مقیاس کاربری ناحیه ۳ تا ۵ طبقه ارتفاع از روی زمین با حداکثر زیربنای ۲۰۰۰ متر مربع
 • گروہ ج با مقیاس کاربری منطقه ۶ تا ۱۰ طبقه ارتفاع از روی زمین با حداکثر زیربنای ۵۰۰۰ متر مربع
 • گروه د با مقیاس کاربری شهر بیش از ۱۰ طبقه ارتفاع از روی زمین با بیش از ۵۰۰۰ متر مربع

 

ازمایشگاه بتن
ازمایشگاه بتن

 

آزمایشات بتن نظام مهندسی ساختمان (برگه آبی بتن)

اما به طور کلی آزمایش های نظام مهندسی ارائه شده توسط آزمایشگاه بتن شامل آزمایش مقاومت فشاری بتن ، آزمایش کرگیری بتن (مغزه گیری) ، تست بتن اسلامپ، آزمایش های بتن چکش اشمیت ، آزمایش اسکن میلگرد بتن ، آزمایش های تخصصی بتن ، آزمایش تعیین وزن مخصوص بتن ، آزمایش تعیین درصد هوای بتن ، آزمایش مقاومت کششی بتن ، آزمایش مقاومت خمشی بتن ، آزمایش مقاومت ویژه بتن ، آزمایش مقاومت در برابر نفوذ بتن ، آزمایش مقاومت چسبندگی بتن ( pull off) ، آزمایش بیرون کشیدگی بتن (Pull out) ، تست بتن هافسل (نیم پیل) ، آزمایش التراسونیک بتن (UPV) ، آزمایش تعیین عمق کربناسیون بتن ، آزمایش گیرش سیمان بتن می باشد.

 

آزمایشگاه بتن در تهران
آزمایشگاه بتن

 

سایر خدمات ارائه شده توسط آزمایشگاه بتن شامل کنترل کیفیت مصالح تشکیل دهنده همچون سیمان ، سنگدانه ، آب ، مواد افزودنی و پوزولان ها، آزمایشهای بتن دانه بندی مصالح ، آزمایش تعیین رطوبت و میزان جذب آب مصالح ، آزمایش تعیین وزن مخصوص مصالح ، آزمایش مقاومت در برابر سایش و فرسایش ، آزمایش تعیین افت وزنی سنگدانه ها در برابر سولفات سدیم و منیزیم ، آزمایش تعیین پتانسیل واکنش قلیایی سنگدانه ها، ازمایش بتن ساختمان تعیین مقاومت در برابر ضربه ، آزمایش های بتن تعیین میزان یون کلر و سولفات سنگدانه ها، آزمایش تعیین درصد تطویل و تورق است.

 

تست بتن
تجهیزات آزمایش بتن ساختمان

 

البته آزمایش تعیین میزان کلرور و سولفات آب ، آزمایش تعیین PH ، آزمایش تعیین كل مواد محلول و سختی کل آب ، آزمایش تعیین نرمی سیمان ، آزمایش تعیین میزان افت سرخ شدن سیمان و آزمایش تعیین اثر مواد افزودنی و پوزولانی بر خواص بتن نیز جزء انواع آزمایش بتن ساختمان می باشد.

 

آزمایش بتن
ازمایش بتن چکش اشمیت

 

تجهیزات انواع آزمایش بتن ساختمان

آزمایشگاه بتن بر اساس پایه ، لازم است تجهیزات مختلفی داشته باشند. به طوری که برای ازمایشگاه بتن پایه 1 و ارشد ، دارا بودن جک بتن شکن با ظرفیت حداقل ۱۸۰ تن ، قالب های مکعبی و استوانه ای استاندارد نمونه برداری بتن ، وسایل انجام آزمایشات بتن اسلامپ ، حوضچه نگهداری نمونه های بتنی با کنترل دما با ظرفیت (نمونه)، دستگاه کرگیری با ملحقات ، وسایل کپینگ یا سایش انتهای نمونه ها، وسایل آزمایش مقاومت کششی بتن ، وسایل تعیین مدول الاستیسیته بتن ، چکش اشمیت ، دستگاه التراسونیک بتن ، دستگاه آرماتوریاب و کاورمتر ، دستگاه هواسنج بتن ، دستگاه میز لرزان برای بتن ریزی نمونه ها، شیکر الک ، ظروف تعیین درصد رطوبت و جذب آب بتن ، الزامی می باشد.

 

آزمایشگاه بتن در تهران
نمونه گیری از بتن

 

سایر تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه بتن ارائه دهنده آزمایش بتن ساختمان شامل عمق نفوذ آب در بتن تحت فشار ، تست بتن RCPT ، سری کامل الک شامل الک شماره ۲۰۰ ، گرمخانه با حجم کلی (۳۳۰ لیتر)، دستگاه مقسم مکانیکی سنگدانه بتن ، وسایل چگالی و جذب آب سنگدانه ، وسایل تعیین تطویل و تورق سنگدانه ، وسایل تعیین SE (هم ارز ماسه ای) ، ترازو با دقت ۰.۰۱ ، ۰.۱ و ۱ گرم (هرکدام)، باسکول با ظرفیت حداقل ۵۰ کیلوگرم ، وسایل تعیین ذرات نرم و سست و سبک ، ترمومتر بتن ، وسایل آزمایش های فیزیکی و مکانیکی سیمان ، مخلوط کن ملات ، دستگاه لس آنجلس ، آزمایش نیم پیل ، وسایل آزمایش مقاومت الکتریکی بتن و سنگدانه می باشد.

 

تست غیر مخرب بتن
دستگاه التراسونیک بتن

 

آزمایش بتن ساختمان امری ضروری و حیاتی می باشد چراکه بتن عضو جدایی ناپذیر صنعت ساختمان است. با توجه به اهمیت مناسب بودن بتن اجرا شده در استحکام سازه ، لازم است قبل از شروع عملیات اجرایی، طرح اختلاط بتن به طور دقیق در ازمايشگاه بتن تعیین شود. در هنگام بتن ریزی نیز از طریق نمونه گیری و آزمایشات بتن نمونه ها، کیفیت بتن مورد بررسی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که آزمایش بتن ساختمان در ایمنی و پایداری سازه های بتنی نقش مستقیم داشته و تضمین کننده ایمنی سازه و هماهنگی شرایط طراحی و اجرای سازه می باشد. ضوابط مربوط به شرایط ساخت و ازمایش بتن در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان آورده شده و ملاک تایید انواع آزمایش بتن توسط مهندس ناظر پروژه می باشد.

 

آزمایش بتن ساختمان
آزمایش بتن ساختمان

 

تاکنون روش های متعددی شامل روش های مخرب و غیر مخرب برای آزمایش بتن ساختمان به منظور تعیین مقاومت بتن ابداع گردیده است. در انتخاب روش مناسب برای تست بتن ساختمان ، پارامترهای زیادی می تواند تاثیر گذار باشند که از بین آن ها می توان به دقت، هزینه و مدت زمان انجام آزمایشات بتن اشاره نمود.

 

تواتر نمونه گیری در تست بتن ساختمان

مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان لازم است نمونه برداری از بتن جهت انجام انواع آزمایش بتن ساختمان ، به طور کاملا تصادفی صورت گیرد. در نظر گرفتن هرگونه ضابطه خاص، از جمله شکل ظاهری بتن در نمونه برداری، زمان نمونه گیری، شرایط خاص جوی و نظایر آن به عنوان ملاک نمونه گیری ، موجب به دست آوردن نمونه هایی با شرایط ویژه خواهد شد. در این صورت مبانی آماری ضوابط پذیرش بتن مخدوش می گردند. لذا قضاوت در مورد کیفیت بتن ، صحت و عمومیت خود را از دست می دهد. همچنین نمونه های ازمایش بتن ساختمان لازم است پیش از بتن ریزی ، ترجیحا در محل نهایی مصرف آن یعنی در محل قالب برداشت شود.

 

آزمایشات بتن
نمونه آزمایش های بتن

 

در صورتی که حجم هر مخلوط بتن بیش تر از ۱ متر مکعب باشد، تواتر نمونه برداری آزمایش بتن ساختمان به ترتیب زیر خواهد بود:

 • برای آزمایش های بتن فونداسیون ، دال ها و دیوار ها، یک نمونه برداری از هر ۳۰ متر مکعب حجم بتن یا ۱۵۰ متر مربع سطح بتن (هر کدام منجر به بیش ترین تعداد نمونه برداری گردد.)
 • برای تیر ها و کلاف ها، در صورتی که جدا از قطعات دیگر بتن ریزی می شوند، یک نمونه برداری از هر ۱۰۰ متر طول برای تست بتن
 • برای ستون ها، یک نمونه برداری از هر ۵۰ متر طول

 

آزمایش بتن ساختمان
نمونه مکعبی آزمایش بتن ساختمان

 

البته در صورتی که حجم هر مخلوط بتن کم تر از ۱ متر مکعب باشد، می توان تعداد نمونه گیری های آزمایشات بتن را افزایش داد. همچنین اگر به تشخیص دستگاه نظارت ، در ساخت بتن ، کیفیت مطلوبی وجود نداشته باشد و یکنواختی در ساخت بتن در نوبت های مختلف به نحو رضایت بخشی حاصل نشود، دستگاه نظارت می تواند تعداد نمونه های تست بتن را افزایش دهد.

 

آزمایشهای بتن ساختمان

در ادامه تمامی آزمایشات بتن تشریح خواهد شد. اما رایج ترین آزمایش بتن ساختمان ، آزمایش مقاومت فشاری و اسلامپ بتن است. البته گاهی دمای بتن تازه و چگالی بتن سخت شده نیز ارزیابی می گردد. دلایل انتخاب آزمایشهای بتن مقاومت فشاری و اسلامپ برای ارزیابی کیفیت این است که خواص بتون عمدتا به مقاومت فشاری آن وابسته است. ازمایش مقاومت فشاری آسان ترین، اقتصادی ترین و دقیق ترین آزمایش قابل انجام جهت تعیین مقاومت فشاری بتن می باشد. همچنین انجام این ازمایش آسان ترین راه برای تشخیص نوع بتن است.

 

آزمایشگاه بتن ساختمان
ازمایشگاه بتن ساختمان

 

آزمایش بتن اسلامپ نیز مشخص کننده مصالح موجود در طرح اختلاط بتن خصوصا نسبت آب به سیمان آن می باشد. همچنین ازمایش اسلامپ به آسانی و با تجهیزات ساده انجام شده و سریعا کیفیت بتن را قبل از بتن ریزی مشخص می نماید.

 

انواع آزمایش بتن مخرب

اگرچه انجام ازمایش های مخرب آسان تر و بعضا کم هزینه تر از تست غیر مخرب بتن به نظر می رسد؛ اما چگونگی انجام آن ها به صورتی که نتایج حاصله معتبر بوده و اثرات سوء ناشی از آن ها نیز کاهش یابد، نیازمند این است که توسط افراد متخصص در این زمینه انجام گردد. مغزه گیری یا کرگیری ، آزمایش مقاومت کششی ، خمشی و فشاری جزء رایج ترین ازمایش های مخرب بتن شناخته می شوند.

 

آزمایشهای بتن
آزمایش مخرب بتن ساختمان

 

ازمایش بتن مغزه گیری یا کرگیری

یکی از آزمایشهای بتن ساختمان ، آزمایش مغزه گیری یا کرگیری است. آزمایش مغزه گیری بتن به عملیات ایجاد یک حفره در بتون و خارج کردن قسمتی از آن گفته می شود. به عبارتی کرگیری در واقع یکی از روش های مختلف برش و مغزه گیری از بتون معمولی یا تقویت شده می باشد. مغزه گیری بتن برای اهداف گوناگونی انجام می شود.

به طوری که برای ایجاد بازشو در دیوار ها و دال ‌ها به دلایل مختلفی از جمله عبور لوله‌ ها، کابل‌ های برق و تلفن و سایر تجهیزات مورد نظر معمولا به برش‌ های دایروی شکلی در محل‌ های مشخص نیاز می ‌باشد. همچنین برای بازرسی و تحلیل وضعیت بتن موجود نیز می ‌توان از دستگاه کرگیر بتن استفاده نمود.

 

آزمایشگاه بتن
آزمایش مغزه گیری بتن

 

تست بتن مقاومت کششی

یکی از آزمایشهای بتن ساختمان ازمایش مقاومت کششی بتن است. بتن حالتی ترد و شکننده دارد که باعث می شود مقدار مقاومت کششی آن در مقایسه با مقاومت فشاری ، بسیار کم تر باشد. به همین دلیل، ضرورت دارد تا برای طراحی و ساخت یک سازه ، میزان مقاومت کششی بتن از طریق این تست بتن تعیین گردد. ازمایش مقاومت کششی بتن غالبا بر روی نمونه های استوانه ای انجام می شود. برای انجام این آزمایش بتن ، بتن را در سه لایه درون قالب سیلندری روغن کاری شده می ریزند. در هر لایه ۲۵ ضربه با میله ویبره وارد می کنند. پس از گیرش نمونه آن را درون حوضچه آب آهک قرار می دهند. پس از آماده سازی ، نمونه را میان فک های دستگاه مقاومت فشاری قرار داده تا نمونه به صورت طولی گسیخته شود. سپس حداکثر نیروی بدست آمده را یادداشت می نمایند.

 

آزمایش بتن
آزمایشات بتن

 

آزمایش بتن مقاومت خمشی

در ازمایش مقاومت خمشی بتن ، در واقع به صورت غیر مستقیم مقاومت کششی بتن اندازه گیری می گردد. به طوری که در این ازمایش بتن ساختمان ، مقاومت بتن در برابر نیروهای عمودی وارد بر آن سنجیده می شود و به عبارتی مقاومت بتن در برابر خم شدن اندازه گیری می گردد. ازمایش مقاومت خمشی بتن معمولا با استفاده از روش بار سه نقطه ای (ASTM C78) و یا روش بار مرکزی (ASTM C293) انجام می شود. برای انجام این دسته از آزمایش های بتن ، آزمونه تهیه شده را در دستگاه قرار داده و حدود ۲ تا ۶ درصد بار نهایی محاسبه شده را به نمونه وارد می کنند. بار را به مرور افزایش داده تا نمونه به گسیختگی برسد. در نهایت نیز میزان مقاومت خمشی بتن را با استفاده از فرمول محاسبه می نمایند.

 

ازمایش بتن
آزمایش بتن ساختمان

 

تست بتن مقاومت فشاری

از مهم ترین خصوصیات بتن، مقاومت فشاری آن است. برای دستیابی به بتنی با مقاومت فشاری زیاد لازم است در انتخاب مصالح از نظر کمیت و کیفیت، طرح اختلاط ، حمل و نهایتا عمل آوردن و نگه داری آن دقت کافی صورت گیرد. تست بتن مقاومت فشاری ، معمولا پس از ۲۸ روز از نگه داری و عمل آوری بتن و با تقسیم بار شکست به مساحت اعمال بار، محاسبه می شود.

همچنین مقاومت فشاری بتون ، با تناسب بین سیمان ، مصالح درشت دانه ، آب و مواد افزودنی مختلف، کنترل می گردد. به طوری که هر چه نسبت آب به سیمان کم تر باشد، استحکام فشاری بتن بیش تر خواهد بود. این آزمایش غالبا بر روی نمونه های مکعبی بتن انجام می شود، اما بر روی نمونه های استوانه ای نیز قابل انجام بوده و مرسوم است. ابعاد نمونه مکعبی وابسته به اندازه سنگدانه های مصرفی در ساخت بتن وابسته می باشد. نمونه های مکعبی غالبا با اضلاع ۱۰ سانتی متر و یا ۱۵ سانتی تر ساخته می شوند.

 

تست بتن
آزمایش مقاومت بتن

 

انواع تست غیر مخرب بتن

تست غیر مخرب بتن به واسطه ارائه تصویری از وضعیت موجود سازه های بتنی ، در تشخیص وجود یا عدم وجود مشکل، شناسایی علل آسیب، برآورد حجم آسیب، گزینش روش و مصالح تعمیری، پیش بینی عمر مفید سازه و کنترل کیفیت فرآیند تعمیرات، نقش ویژه ای بر عهده دارد.

از طریق تست غیر مخرب بتن ساختمان می توان مقاومت یک عضو را بدون ایجاد خرابی در آن، اندازه گیری نمود. آزمایش هافسل ، ازمایش چکش اشمیت ، آزمايش مقاومت چسبندگی بتن (pull off)، آزمايش مقاومت در برابر نفوذ ، آزمايش تعیین عمق کربناسیون و آزمايش سرعت ضربه التراسونیک یا UPV ، از جمله رایج ترین تست غیر مخرب بتن ساختمان به شمار می رود.

 

تست غیر مخرب بتن
تست غیر مخرب بتن ساختمان

 

آزمایش بتن تازه ساختمان

آزمایش هایی نیز بر روی بتن تازه به منظور بررسی طرح اختلاط و یا یکنواختی پس از اختلاط و حمل، انجام می شود. رایج ترین آزمایش بتن تازه ، آزمایش اسلامپ ، آزمایش تعیین درصد هوا ، ازمایش تعیین دما ، ازمایش تعیین وزن مخصوص و ازمایش زمان گیرش سیمان می باشد.

 

آزمایش بتن
آزمایش بتن تازه

 

ازمایش بتن اسلامپ

یکی از انواع آزمایش بتن ساختمان ، ازمایش اسلامپ بتن است. آزمایش اسلامپ بتن یکی از راهکارها برای مشخص کردن مقدار کارایی و روانی بتن تازه می ‌باشد. این ازمایش بتن ساختمان معمولا در آزمایشگاه‌ بتن و تحت شرایط محیطی خاص یا در محل اجرای پروژه توسط دستگاه اسلامپ بتن انجام می شود.

 

آزمایش کرگیری بتن
کرگیری بتن

 

کارایی بتن به مواد متشکله مخلوط، میزان آب ، نرمی سیمان ، مقدار ماسه ، دانه بندی و شکل سنگدانه ها بستگی دارد. همچنین کارایی بتن تحت تاثیر بعضی مواد افزودنی مانند روان کننده ها، مواد هوازا و گاهی اوقات پوزولان ها قرار می گیرد. البته آزمایشات بتن اسلامپ عمدتا روانی و سفتی بتن را به سنجش در می آورد و نمی تواند همه ابعاد و وجوه کارایی بتن را مشخص نماید.

 

آزمایشات بتن
آزمایش بتن تازه اسلامپ

 

آزمایش بتن تازه - تعیین وزن مخصوص

یکی از انواع آزمایش بتن ساختمان ، ازمایش تعیین وزن مخصوص بتن است. تست بتن تعیین وزن مخصوص برای كنترل صحت طرح اختلاط و یا كنترل یكنواختی مخلوط بتن انجام می شود كه نیاز به پیمانه مخصوص دارد. وزن مخصوص اکثر سنگدانه های بتن معمولی در محدوده ۲۴۰۰ الی ۲۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب قرار دارند، در نتیجه چگالی بتن ساخته شده با سنگدانه های طبیعی معمولی، در دامنه ۲۲۰۰ الی ۲۶۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب قرار دارد.

 

آزمایشات بتن ساختمان
آزمایشات بتن ساختمان

 

آزمایش بتن تازه - تعیین درصد هوا

ازمایش تعیین درصد هوای بتن معمولا در مواردی انجام می شود که از مواد حباب زا برای تولید حباب ریز هوا در بتن (هوای عمدی) استفاده شده باشد. هر چند در سایر موارد نیز می توان برای تعیین درصد هوای غیرعمدی (ناخواسته) بتن ، از این ازمایش بتن ساختمان استفاده نمود. همچنین از آزمایش های بتن تعیین درصد هوای بتن برای بررسی کنترل یکنواختی بتن نیز استفاده می شود.

 

آزمایشگاه بتن
ازمايشگاه بتن

 

آزمایش بتن تازه - تعیین دما

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻣﺎی ﺑﺘﻦ ﺗﺎﺯﻩ تاثیر محسوسی بر خواص ﺑﺘﻦ ﻧﻈﯿﺮ کارایی ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ، ﮔﯿﺮﺵ ، ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ و ... ﺧﻮﺍﻫﺪ داشت. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ سبب لازم است ﺩﻣﺎی ﺑﺘﻦ ﺗﺎﺯﻩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍی بتن ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮی ﺷﺪﻩ و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ اختلاف ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ آیین نامه ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻃﺒﻖ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺻﻮﺭﺕ پذیرﺩ.

 

آزمایش بتن
آزمایش بتن تازه تعیین دما

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۳ از ۵ - از مجموع ۴ رای

نظرات کاربران

حسن دانایی

سلام هزینه اجرای آزمایش بتن نظام مهندسی چقدر است و این هزینه شامل چه چیزی میشود؟

حسن دانایی

سلام هزینه اجرای آزمایش بتن نظام مهندسی چقدر است و این هزینه شامل چه چیزی میشود؟

سارو عادلی

سلام چند آزمایشگاه معتبر بتن برای انجام آزمایش غیر مخرب بتن معرفی کنید بهم لطفا!!

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما