گروه خدمات آزمایشگاهی ساختمان

یکی از ملزومات مهم شروع پروژه های ساخت و ساخت انجام تست‌های اولیه از جمله تست خاک است و همچنین در طی مراحل اجرای پروژه نیاز است که تست‌های بتن و جوش بسته به نوع سازه انجام گیرد و تاییدیه آن توسط سازمان نظام مهندسی و شهرداری اخذ شود. در این بخش شما می‌توانید تمامی آزمایشگاه‌های مجاز و دارای پروانه را همراه با قیمت انجام خدماتشان مشاهده کنید. همچنین در صورتی که در حال احداث آزمایشگاه‌های مختلف در زمینه ساختمان‌ها هستید می‌توانید از این بخش فروشندگان تجهیزات مورد نیاز برای اخذ مجوز را یافته و بهترین قیمت هر محصول را از بین فروشندگان انتخاب کنید. متخصصین خدمات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی نیز در این بخش معرفی می‌شوند

زیرگروه های خدمات آزمایشگاهی ساختمان