آزمایش بارگذاری صفحه (PLT)

آزمایش بارگذاری صفحه (PLT)

دسته بندی
تست خاک
تعداد ارائه دهنده ها
۳۳ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

آزمایش بارگذاری صفحه (PLT)

فروشندهمحلشماره تماس

۵

location

تهران

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

۵

location

تهران

phone

******۰۹۱۲۰

۵

location

تهران

phone

******۰۹۱۲۳

۵

location

تهران

phone

******۰۲۱۸۸

۵

location

تهران

phone

******۰۲۱۴۴

۵

location

کرج

phone

******۰۲۶۳۴

۱

location

تهران

phone

******۰۲۱۷۷

۵

location

مشهد

phone

******۰۹۱۵۳

۳

location

تهران

phone

******۰۲۱۷۷

۳

location

تهران

phone

******۰۲۱۲۲

۳

location

تهران

phone

******۰۲۱۲۲

۳

location

تهران

phone

******۰۲۱۴۴

۳

location

تهران

phone

******۰۲۱۷۷

۲

location

تهران

phone

******۰۹۱۲۵

۴

location

تهران

phone

******۰۲۱۵۵

ابتدا
۱
۲
۳
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

آزمایش بارگذاری صفحه (PLT)

آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) یکی از متداولترین آزمایش ‌ها در مطالعات صحرایی است. با استفاده از نتایج آزمایش PLT می ‌توان ظرفیت باربری پی‌ ها را با مد نظر داشتن ملاحظات نشست ، مورد ارزیابی قرار داد.

به عبارت دیگر، تست PLT روشی برای تخمین میزان نشست بستر، ناشی از ساخت سازه و یا تعیین ظرفیت باربری نهایی بستر ساختگاه است. واضح است که ایده ‌آل ترین حالت برای تعیین نشست بستر ناشی از بار واقعی سازه، حالتی است که بار معادل سازه بر سطحی به اندازه شالوده‌ واقعی اعمال شده و میزان نشست اندازه‌گیری شود؛ با توجه به هزینه و مشکلات تامین چنین شرایطی، تست بارگذاری صفحه با اعمال بار طراحی پیشنهادی بر صفحه‌ ای با ابعاد کوچک، انجام می ‌شود. همچنین برای دستیابی به میزان نشست و ظرفیت باربری پی با ابعاد واقعی، از ضرایب تبدیل استفاده می ‌شود.

 

آزمایش بارگذاری صفحه (Jaking)

 

قیمت آزمایش بارگذاری صفحه (PLT)

هزینه آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) همانند تمامی آزمایش های دیگر ژئوتکنیکی تابع عوامل مختلفی است و ثابت نمی باشد. از مهمترین عوامل موثر در قیمت تست PLT محل انجام آزمایش، فصل انجام آزمایش خاک و... می باشد. اما به طور کلی قیمت آزمایش خاک بارگذاری صفحه ، بالا بوده و از این جهت صرفا برای پروژه‌ های مهم صرفه اقتصادی دارد.

 

تجهیزات آزمایش بارگذاری صفحه (PLT)

 • سکوی بارگذاری
 • جک هیدرولیکی با مکانیکی
 • صفحات بارگذاری
 • دستگاه ثبت نشست

 

آزمایش بارگذاری صفحه
تجهیزات آزمایش بارگذاری صفحه (PLT)

 

روش انجام آزمایش بارگذاری صفحه (PLT)

آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) بر حسب شرایط مورد نظر ممکن است بر روی سطح زمین، سطح خاکبرداری شده نسبتا وسیع و یا در عمق انجام شود. جهت انجام تست بارگذاری صفحه (PLT) در عمق، نیاز به حفر یک  گودال تا عمق مورد نظر است. برای انجام این تست خاک پهنای گودال باید حداقل ۴ برابر عرض یا قطر صفحه و عمق آن باید برابر عمق استقرار پی انتخاب شود.

اگر چه روش استاندارد برای این ازمایش خاک استفاده از یک صفحه صلب فلزی دایره ‌ای با قطر ۰.۳ تا ۰.۷۵ متر با یک صفحه مربع به عرض ۰.۳ تا ۰.۶ متر است، اما در این خصوص استفاده از صفحه دایره ‌ای به قطر ۰.۳ متر یا یک صفحه مربع به بعد ۰.۳ متر متداول‌تر است. به منظور تامین صلبیت صفحه بارگذاری ، استفاده از صفحه فولادی با ضخامت حداقل ۲.۵ سانتیمتر توصیه می‌ شود.

 

تست بارگذاری صفحه
تست بارگذاری صفحه

 

مراحل انجام آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) 

 • انتخاب و آماده سازی محل اجرای آزمایش PLT و تامین نیروی عکس‌العمل که معمولا توسط یک یا ترکیبی از ماشین‌آلات سنگین، مجموعه تکیه‌گاه، دیواره های گالری‌ حفاری شده، شمع ‌ها و مهارهای جانبی فراهم می‌ شود.
 • انتخاب صفحه تست PLT با ابعاد و ضخامت مناسب؛ صفحه تست بارگذاری صفحه معمولا دایره‌ای شکل به قطر 30 تا 100 سانتی‌متر است و در صورت نیاز برای افزایش سختی صفحه از سخت کننده استفاده می شود.
 • قراردادن جک هیدرولیکی ، نیروسنج ، تیر مبنا و گیج ‌های ثبت نشست در محل مناسب؛ حداقل 3 گیج ثبت نشست مورد نیاز است.
 • اعمال تدریجی و مرحله ‌ای بار نهایی به نحوی که در هر مرحله 1/5 تا 1/4 بار نهایی به صفحه توسط جک هیدرولیکی اعمال می‌ شود و حداقل 1 ساعت در هر مرحله به صفحه فرصت نشست داده می ‌شود. همچنین برای شروع مرحله بعد بارگذاری ، باید سرعت نشست به 25 میلی‌متر بر ساعت محدود شده باشد.

در پایان آزمایش با حذف بار وارده به صفحه می ‌توان میزان نشست الاستیک خاک را نیز مطالعه نمود.

با توجه به اینكه ابعاد صفحه آزمایش بارگذاری ، اغلب نسبت به ابعاد پی اصلی كوچك بوده و عمق نفوذ تنش نسبت به شرایط پی اصلی، كوچك تر است، در صورت وجود لایه بندی یا تفاوت مشخصات ژئوتكنیكی در محدوده تاثیر پی ، باید از تعمیم نتایج آزمایش برای پی خودداری شود.

بعد از اتمام  آزمایش و با توجه به مقادیر بار و نشست ‌های متناظر با آن ها منحنی تغییرات تنش–نشست برای مرحله بارگذاری و باربرداری ترسیم می ‌شود. شیب بخش الاستیک منحنی تنش-نشست  به  عنوان  ضریب عکس العمل بستر تعریف می ‌شود.

 

دستگاه PLT
دستگاه بارگذاری صفحه

 

خطاهای آزمایش بارگذاری صفحه (PLT)

خطا در انجام آزمایش های مکانیک خاک امری غیرقابل اجتناب است. برخی از این خطاها تاثیر زیادی در صحت نتایج داشته و برخی دیگر تاثیر کمتر دارند. در این بخش چهار مورد از خطاهای رایج در آزمایش PLT بیان شده و راهکارهایی جهت کاهش اثرات خطا معرفی می گردد.

 

عدم رعایت فاصله تا دیوار

عدم رعایت فاصله صفحه بارگذاری تا دیوار ترانشه، اصلی ترین عامل ایجاد خطا در نتایج آزمایش بارگذاری صحفه  می باشد. در آزمون هایی که در گمانه دستی یا ترانشه انجام می شود، این خطا غیرقابل اجتناب است و همواره وجود دارد.

تكیه گاه انعطاف پذیر

لازم است محل قرارگیری جک هیدرولیکی کاملا صلب باشد تا مانع از حرکت یا جابجایی شود. اگر به جای تکیه گاه صلب از محل گیرداری انعطاف پذیر استفاده شود، در نتایج تست بارگذاری صفحه (PLT) خطا ایجاد می شود. این شرایط برای مواقعی پیش می آید که هنگام حفر گمانه دستی، از سقف گالری به عنوان تکیه گاه استفاده می شود. سقف گالری محیطی انعطاف پذیر است. چرا که با اعمال فشار متراکم می شود.

عمق آزمایش بارگذاری صفحه 

آزمایش بارگذاری صفحه را نباید در اعماق زیاد زمین انجام داد. هنگامی که آزمایش PLT در گمانه دستی و در گالری انجام می شود، در اعماق زیاد گوه های گسیختگی بر روی نتایج آزمایش تاثیر می گذارد.

ضرایب تبدیل نامعتبر

هنگام تبدیل نتایج آزمایش برآمده از یک صفحه ۳۰ در ۳۰ به نتایج یک پی واقعی، از ضرایب تبدیلی استفاده می شود. این ضرایب تبدیل برای یک خاک خاص تحت یک شرایط خاص به دست آمده است و نمی توان آن را برای تمامی خاک ها معتبر دانست. استفاده از این ضرایب تبدیل نامعتبر می تواند موجب خطا در تست PLT شود.

 

نتایج آزمایش بارگذاری صفحه (PLT)

از تست بارگذاری صفحه می توان نتایج مختلفی را استنباط کرد که این نتایج به شرح ذیل می باشد:

 

ظرفیت باربری

مقدار ظرفیت باربری در خاک های رسی مستقل از ابعاد پی است. لذا هنگام انجام آزمایش PLT بر خاک های رسی، همان مقدار حاصله را می توان ظرفیت باربری پی اصلی دانست. البته این موضوع صرفا برای رس های اشباع صادق است. در خاک های رسی کاملا اشباع، زاویه اصطکاک داخلی صفر است.

محاسبه نشست پی

نشست پی ها به طور غیر مستقیم از ظرفیت باربری به دست می آید. پس اگر مقدار ظرفیت باربری مشخص باشد، می توان نشست متناظر با آن را نیز محاسبه نمود. سپس می توان پس از محاسبه میزان نشست در صفحه مربوطه، با ضرایب تبدیل، نشست در پی اصلی نیز تعیین گردد. برای ایجاد این ارتباط، روابط گوناگونی ارایه شده است که معروف ترین آن ها روابطی است که توسط ترزاقی ارایه شده است. این رابطه ها برای خاک های ریزدانه و درشت دانه دو مقدار متفاوت پیشنهاد می دهند.

محاسبه مدول الاستیسیته

 یکی از کاربرد های آزمایش Plate Load Test محاسبه مقدار یا مدول الاستیسیته خاک است. پس از پرسیومتری و دایلاتومتری می توان از آزمایش بارگذاری صفحه نتایج خوب و واقع بینانه ای انتظار داشت. 

تعیین مقاومت برشی خاک

 هر چند روش اصلی بدست آوردن مقاومت برشی ، انجام آزمایش سه محوری است. از تست بارگذاری صفحه نیز می توان جهت تخمین مقامت برشی در خاک های رسی زهکشی نشده استفاده کرد. در این حالت نباید بار اعمالی به صورت مرحله به مرحله اعمال شود. لازم است بار با یک آهنگ یکنواخت به صفحه اعمال گردد. سپس با استفاده از رابطه ای که کلیتون در سال ۱۹۹۱ ارایه کرده است می توان مقدار مقاومت برشی زهکشی نشده (Cu) را به دست آورد.

 

آزمایش بارگذاری صفحه در محل
آزمایش بارگذاری صفحه در محل


مزایا آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) 

 • آزمایش PLT تقریبا برای همه انواع خاک ‌ها درسطح یا در تراز پی قابل استفاده است.
 • در خاک ‌های سخت، سنگ نرم و شن ‌های درشت که امکان نمونه‌گیری و استفاده از آزمایش ‌های SPT، CPT، VST وجود ندارد، بسیار مفید و کارگشا است.
 • میزان خطای کمترتجهیزات تست بارگذاری صفحه در مقایسه با آزمایش SPT
 • قابلیت تکرار پذیری بیشتر تست بارگذاری صفحه در مقایسه با آزمایش SPT
 • انجام سریع آزمایشPLT  با امکان تهیه اطلاعات در عمق خاک به طور پیوسته و طبقه بندی لایه ‌های خاک
 • امکان تعیین نوع خاک با توجه به نتایج تست PLT 
 • اندازه گیری فشار آب حفره‌ ای در صورت نیاز
 • عدم امکان اخذ نمونه خاک از اعماق مورد آزمایش بر خلاف آزمایش SPT

 

معایب آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) 

 • عدم امکان اخذ نمونه خاک از اعماق مورد آزمایش بر خلاف آزمایش SPT
 • در اغلب موارد ظرفیت سیستم بارگذاری برای رساندن خاک به حد گسیختگی و تعیین ظرفیت باربری کفایت نمی ‌کند.
 • عدم امکان انجام آزمایش بارگذاری صحفه ای در اعماق زیاد و زیر سطح آب
 • هزینه بالای آزمایش بارگذاری صفحه
 • محدودیت استفاده از آزمایش PLT در خاک‌ های دارای نشست تحکیمی
 • عمقی از بستر که تحت تاثیر تست بارگذاری صفحه قرار می ‌گیرد، بسیار کمتر از عمق تحت تاثیر سازه‌ی واقعی است که این مساله می ‌تواند باعث خطا در نتایج گردد.
 • امکان رعایت بندهای اجرایی آیین ‌نامه در صورت اجرای آزمایش  PLT در داخل چاه و گالری وجود ندارد.
 • به دلیل استفاده از بار مرده و یا ماشین‌آلات سنگین به عنوان تامین کننده نیروی عکس ‌العمل، نیاز به زمین مسطح برای انجام تست PLT است.

آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در تهران

آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در تهران، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در تهران - آفتاب، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در تهران - بومهن، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در تهران - پردیس، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در تهران - کن، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در اسلام شهر، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در اسلام شهر - چهاردانگه، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در پاکدشت، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در پاکدشت - شریف آباد، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در دماوند، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در دماوند - رودهن، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در رباط کریم، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در رباط کریم - بوستان، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در رباط کریم - پرند، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در رباط کریم - صالح آباد، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در رباط کریم - گلستان، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در رباط کریم - نصیرآباد، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در ری، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در ری - حسن آباد، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در ری - خاوران، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در ری - کهریزک، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در شهریار، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در شهریار - اندیشه، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در فيروزکوه، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در فيروزکوه - ارجمند، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در قدس، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در لواسان، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در لواسان - فشم، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در ملارد، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در ملارد - صفا دشت، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در ورامین، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در ورامین - پیشوا، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در ورامین - جوادآباد، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) در ورامین - قرچک.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

ارمان آریا نژاد

آزمایش بارگیری صفحه در چه اعماقی باید انجام گیرد؟

ارمان آریا نژاد

آزمایش بارگیری صفحه در چه اعماقی باید انجام گیرد

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما