خاکبرداری یکی از مراحل اصلی عملیات عمرانی همچون گودبرداری ، حفر کانال و حفر انواع چاه آب و فاضلاب می باشد. رعایت نکات ایمنی در هنگام خاکبرداری بسیار حائز اهمیت می باشد، زیرا در غیر این صورت خسارات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. بنابراین انجام عملیات خاکبرداری نیازمند نیروهای متخصص و حرفه ای می باشد. حفاری چاه به دو صورت دستی و ماشینی قابل انجام است که هر کدام از آنها دارای مزایایی می باشند. به طور مثال مزیت حفر چاه دستی ، هزینه پایین تر آن و مزیت حفاری ماشینی چاه ، ایمنی بالاتر اپراتور و سرعت بالاتر اجرای آن می باشد. در این بخش به معرفی خدمات حفاری دستی ، حفاری ماشینی و خاکبرداری پرداخته شده است. همچین لیست شرکت های حفر چاه و خاکبرداری نیز ارائه شده است. امکان مقایسه هزینه حفاری چاه و خاکبرداری با توجه به نیاز کاربران وجود دارد. کاربران محترم می توانند نوع خدمت مورد نظر خود را به همراه هزینه اجرای آن مشاهده کرده و بهترین خدمات و قیمت را برگزینند.