سفت کاری و مقاوم سازی

در این بخش شما کارفرمایان گرامی می‌توانید پیمانکاران مورد نظر خود را در رابطه با فعالیت‌ّهایی از قبیل تخریب، گودبرداری، ساخت اسکلت بتنی-فلزی، مقاوم سازی، سفت کاری، اجرای نما، نازک کاری و محوطه سازی پیدا کنید. فقط کافی است خدمت مورد نظر خود را در بین دسته بندی‌های موجود جستجوکنید و مشاهده کنید چه کسانی در آن زمینه مشغول به فعالیت‌ هستند و به راحتی بدون هیچ واسطی با آن ها تماس گرفته و پروژه‌ی خود را برای آن‌ها تعریف کنید. همچنین در صورتی که شما پیمانکار هستید و تخصصی در زمینه‌های تعریف شده در سایت و یا مشابه آن دارید در وبسایت عمران مدرن در بخش ثبت کسب و کار عضو شوید تا پس از ارزیابی اطلاعات و تخصص شما، در لیست ارائه کنندگان خدمات قرار گیرید.