گروه تخریب

پیش از گودبرداری و احداث ساختمان جدید، تخریب ساختمان قدیمی به صورت مناسب و ایمن، الزامی است. عملیات تخریب ساختمان پس از اخذ مجوزهای لازم و بررسی تمام شرایط پروژه و سازه های مجاور و نیز قطع کلیه انشعابات انجام می شود. به منظور تخریب ساختمان قدیمی غالبا از دو روش تخریب مکانیکی و دستی استفاده می گردد. تخریب به روش انفجار نیز روش دیگری است که در شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرد. از بین سازه های مختلف، تخریب سازه های بتنی پیش تنیده از حساسیت بالاتری برخوردار است. در این بخش به معرفی روش های تخریب ساختمان و شرکت های ارائه دهنده این خدمت پرداخته شده است. امکان مقایسه هزینه انواع روش های تخریب ساختمان با توجه به نیاز کاربران وجود دارد، به عنوان نمونه هزینه تخریب دستی و مکانیکی ساختمان به تفکیک ارائه شده است. کاربران محترم می توانند روش تخریب مد نظر خود را به همراه هزینه اجرای آن مشاهده کرده و بهترین خدمات و قیمت را برگزینند.

تخریب

:( مورد جدیدی وجود ندارد