گروه تست بتن

با توجه به اهمیت مناسب بودن بتن اجرا شده در استحکام سازه ، انجام آزمایش بتن امری ضروری است. به طوری که لازم است قبل از شروع عملیات اجرایی، طرح اختلاط بتن به طور دقیق در آزمایشگاه تعیین شود. در هنگام بتن ریزی و پس از آن نیز از طریق نمونه گیری و تست نمونه ها، کیفیت بتن مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش انواع آزمایش های قابل اجرا بر روی بتن و قیمت آن ها در قالب سه گروه مجزا تحت عنوان تست بتن مورد تایید (تست بتن مورد تایید شهرداری و نظام مهندسی) ، تست مقاومت و کارایی بتن (کرگیری بتن ، مقاومت فشاری بتن ، اسلامپ بتن و ...) و آزمایش ‌های تخصصی بتن (وزن مخصوص بتن ، تعیین درصد هوای بتن و ...) نشان داده شده است. در این بخش لیست آزمایشگاه های بتن مورد تایید نظام مهندسی به همراه لیست هزینه انجام تست بتن نشان داده شده و امکان مقایسه قیمت فراهم شده است.

تست بتن

:( مورد جدیدی وجود ندارد