استعلام قیمت
۰۲۱-۶۲۹۹۹۶۷۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

آزمایش ارزش ماسه ای (SE)

آزمایش هم ارز ماسه ای (SE)
آزمایش هم ارز ماسه ای

آزمایش ارزش ماسه ای (Sand Equivalent Test) یا آزمایش هم ارز ماسه ای نوعی آزمایش خاک است که برای کنترل کیفیت ماسه ، انجام می پذیرد. این تست با عناوینی همچون ازمایش se (آزمایش اس ای) هم بیان می شود. البته جهت سنجش کیفیت ماسه از آزمایش های دیگری نظیر آزمایش دانه بندی ، تعیین مدول نرمی ، تعیین درصد دانه های گذشته از الک نمره ۲۰۰ نیز استفاده می شود.

ازمایش خاک ارزش ماسه ای برای تعیین نسبت حجم ماسه به کل خاک و همچنین تعیین میزان جذب آب ریزدانه و تورم آن ها به کار می رود. به طوری که در اغلب کارگاه های ساختمانی و عمرانی آزمایش SE ملاک پذیرش ماسه برای خرید و یا استفاده آن در بتن می باشد. چراکه وجود ماسه زیاد در مقایسه با ریزدانه ها در خاک ، در زیرسازی راه ها و نیز احداث سد های خاکی ، باعث پایین آمدن درصد آب بهینه و رسیدن سریع تر خاک به تراکم نسبی بهینه می گردد. بنابراین انجام آزمایش ارزش ماسه ای ضروری است.

آزمایش هم ارز ماسه ای
آزمایش هم ارز ماسه ای

هزینه آزمایش SE

علاوه بر اهمیت انجام آزمایش SE جهت سنجش کیفیت ماسه در زیرسازی راه ها، سد های خاکی و پروژه های ساختمانی ، انجام ازمایش ارزش ماسه ای از نظر اقتصادی نیز بسیار اهمیت دارد، چراکه علاوه بر متغیر بودن خصوصیات فیزیکی ، قیمت ماسه شسته شده از قیمت ماسه شسته نشده نیز بیش تر است و عدم تشخیص این تفاوت می تواند هزینه های اضافی را متحمل پروژه نماید. بنابراین هزینه ازمایش خاک هم ارز ماسه ای (SE) در مقایسه با پیامدهای ناشی از نامناسب بودن ماسه مصرفی ، بسیار ناچیز است.

کاربرد آزمایش ارزش ماسه ای

از ازمایش ارزش ماسه ای با اهداف مختلفی استفاده می شود، چراکه تعیین ارزش ماسه ای یک عامل مهم در عملیات خاکی و ساختمانی محسوب می شود. به طوری که وجود ماسه زیاد در مقایسه با ریزدانه ها در خاک ، در زیر سازی راه ها و نیز در احداث سد های خاکی ، باعث پایین آمدن درصد رطوبت بهینه و سرعت حداکثر تراکم خاک می شود.

در آسفالت نیز در صد بالای ریزدانه موجب مصرف بیش تر نیرو و در نتیجه باعث سست شدن و وارفتن آسفالت زیر بار های وارده می شود. همچنین نسبت ماسه به ریزدانه ها در ساخت بتن نیز بر مصرف آب ، تراکم بتن ، نفوذ پذیری و مقاومت در برابر هوا زدگی اثر گذار است.

از طرفی انجام آزمایش ارزش ماسه ای از نظر اقتصادی نیز بسیار اهمیت دارد، چراکه علاوه بر متغیر بودن خصوصیات فیزیکی ، قیمت ماسه شسته شده از قیمت ماسه شسته نشده، بیش تر است.

ارزش ماسه ای

 

ماسه شسته

تئوری آزمایش SE ماسه

مقدار ارزش ماسه ای ، نسبت ارتفاع ماسه به کل ارتفاع خاک در استوانه استاندارد برای یک حجم معین خاک است. تست خاک ارزش ماسه ای بر روی دانه های کوچک تر از ۴.۷۵ میلی متر (الک نمره ۴) انجام می شود.

تجهیزات آزمایش se چیست

در این بخش این موضوع که تجهیزات آزمایش se چیست بیان می گردد:

 • سیلندر پلاستیکی مدرج آزمایش ارزش ماسه ای
 • درپوش لاستیکی
 • لوله شستشو
 • میله وزنه دار و سیفون
 • دستگاه آون یا گرمخانه
 • پیمانه فلزی
 • قیف
 • ساعت یا کرنومتر
 • سنبه فولادی نشانه دار آزمایش اس ای
 • الک نمره ۴
 • محلول شستشو (استوکس) شامل کلرور کلسیم خشک ، محلول فرمالین و گلیسیرین
تجهیزات آزمایش هم ارز ماسه ای

 

تجهیزات آزمایش هم ارز ماسه ای

تهیه نمونه آزمایش SE

جهت تهیه نمونه ازمایش ارزش ماسه ای لازم است نمونه ای ردشده از الک نمره ۴ را تهیه نمود. به گونه ای که مقدار نمونه آزمایش هم ارز ماسه به اندازه ای باشد که پیمانه را تا لبه پر نماید.

روش انجام آزمایش ارزش ماسه ای

برای انجام ازمایش ارزش ماسه ای لازم است نمونه آماده شده (الک شده و خشک شده در دستگاه آون) با استفاده از قیف به داخل استوانه پلاستیکی ریخته شود. سپس محلول استوک شامل کلرور کلسیم خشک ، محلول فرمالین و گلیسیرین ، به داخل استوانه پلاستیکی آزمایش SE ریخته می شود. لازم است توجه شود که تمام هوای داخل استوانه خارج شود. سپس استوانه دربسته را به وسیله پیچ های مربوط در محل خود قرار داده و عمل چرخش استوانه در دستور کار قرار می گیرد.

انواع روش های ایجاد حرکت رفت و برگشتی در آزمایش ارزش ماسه ای به شرح ذیل است.

تکان دهنده مکانیکی ازمایش se

تکان دهنده مکانیکی ازمایش se باید بتواند سیلندر پلاستیکی را در طول رفت و برگشت ۱±۲۰۳.۲ میلی متر به تعداد ۲±۱۷۵ بار در دقیقه تکان دهد. همچنین این تکان دهنده آزمایش هم ارز ماسه ای (SE) باید به سطحی ثابت و مسطح، محکم گردد.

آزمایش SE

 

تجهیزات آزمایش SE

تکان دهنده نیمه اتوماتیک آزمایش se ماسه

اما در صورت استفاده از تکان دهنده نیمه اتوماتیک برای آزمایش SE ، این دستگاه لازم است قادر باشد ۱۰۰ حرکت رفت و برگشت کامل را در محدوده زمانی ۵±۴۵ ثانیه در طول رفت و برگشت ۵.۰۸±۱۲۷ میلی متر انجام دهد. اگر حجم کار زیاد باشد، دستگاه تکان دهنده آزمایش ارزش ماسه ای باید توسط پیچ یا گیره هایی به سطح کار ثابت گردد.

تکان دهنده دستی تست ارزش ماسه ای

در صورت انجام آزمایش هم ارز ماسه ای (SE) به صورت دستی ، لازم است سیلندر پلاستیکی را به صورت افقی نگهداشته و در مدت ۳۰ ثانیه تعداد ۹۰ ضربه بصورت رفت و برگشت افقی به سیلندر اعمال گردد.

لازم به ذکر است که یک تکان رفت و برگشتی در آزمایش ارزش ماسه ای به معنی یک حرکت رفت کامل به اضافه یک حرکت برگشت کامل است. البته این حرکت متناوبی لازم است یکنواخت باشد.

از تکان دهنده های مکانیکی بیش تر برای انجام آزمایشات کنترلی ارزش ماسه ای استفاده می شود. البته بهتر است حتی الامکان از تکان دهنده های مکانیکی یا نیمه اتوماتیک به جای تکان دادن دستی برای آزمایش SE استفاده شود.

پس از ایجاد حرکت رفت و برگشتی در گام بعدی از آزمایش ارزش ماسه ای ، استوانه محتوی محلول بر روی میز برای مدت ۲۰ دقیقه ±۱۵ ثانیه تحت استراحت قرار می گیرد. در انتهای ۲۰ دقیقه که نمونه بهم خورده به مرور رسوب نموده است، سطح بالایی کلیه مصالح در استوانه یاداشت می گردد که این عدد به عنوان عدد رس در ازمایش se خوانده می ‌شود.

ازمایش ارزش ماسه ای

 

تجهیزات آزمایش ارزش ماسه ای

در گام بعدی از آزمایش ارزش ماسه ای ، سنبه فولادی به آهستگی (برای جلوگیری از اغتشاش در مخلوط) در لوله ازمایش ارزش ماسه ای پایین آورده شده و انتهای آن بر روی ماسه قرار داده می شود. سپس به کمک نشانه متصل به میله سنبه بر روی استوانه ، عددی که نشانه مزبور در برابر آن قرار گرفته است، قرائت می شود.

محاسبات آزمایش هم ارز ماسه ای (SE)

مقدار درصد یا ارزش ماسه ای با دقت ۰.۱ با استفاده از فرمول ذیل و دو قرائت صورت گرفته ، محاسبه می گردد.

ارزش ماسه ای

مطابق استاندارد ASTM D2419 و AASHTO T176 در ازمایش ارزش ماسه ای میزان قابل قبول ارزش ماسه ای در کاربری ها و خاک های مختلف به شرح ذیل می باشد:

میزان ارزش ماسه ای قابل قبول در کاربری های مختلف

زیرسازی زهکشی آسفالت بتن نوع کاربری
>40 <40 <50 <75 ارزش ماسه ای

میزان ارزش ماسه ای قابل قبول در خاک های مختلف

رس خاک خمیری خاک غیر خمیری ماسه رس دار ماسه خالص و تمیز نوع خاک
۰ ۲۰ ۴۰ ۸۰ ۱۰۰ ارزش ماسه ای

آزمایش خاک

یکی از اولین آزمایش های لازم برای آغاز احداث ساختمان، آزمایش خاک می باشد. تست خاک به منظور تعیین تیپ خاک، مقاومت، نفوذپذیری و … انجام می شود. ازمایش خاک به دو صورت صحرایی و آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه ژئوتکنیک قابل انجام است. با توجه به نوع تست، تعداد آزمایشات، تجهیزات مورد نیاز و … هزینه آزمایش خاک ساختمان متفاوت می باشد. از جمله این آزمایش ها می توان به آزمایش هیدرومتری ، تست صحرایی خاک ، آزمایش spt ، ازمایش دانهول ، آزمایش PLT و ازمایش برش مستقیم اشاره کرد. برای انجام برخی از آزمایش ها نیاز به حفاری گمانه است.

آزمایش بتن

آزمایش بتن از دیگر آزمایش هایی است که برای ساخت و ساز الزامی می باشد. ازمایش بتن توسط آزمایشگاه بتن انجام می شود که هر کدام دارای پایه های متفاوتی هستند. استان تهران از پرجمعیت ترین استان های کشور بوده که همواره در حال ساخت و ساز است. بنابراین آزمایشگاه بتن در تهران از پرکارترین آزمایشگاه ها محسوب می گردد. تست بتن شامل موارد بسیاری می باشد که توسط ازمایشگاه بتن قابل انجام است. آزمایشات بتن به دو دسته مخرب و غیر مخرب دسته بندی می گردند. از جمله آزمایشهای بتن شامل ازمایش اسلامپ بتن ، کرگیری بتن ، آزمایش مقاومت بتن ، آزمایش چکش اشمیت ، آزمایش التراسونیک بتن و اسکن میلگرد می باشد.

تست ut جوش تست جوش mt تست غیر مخرب pt تست جوش vt آزمایش جوش تست rt جوش آزمایش میلگرد

برای مطالعه بیشتر:

لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی ذیصلاح جوش و بتن

آزمایشگاه بتن اصفهان

ازمایشگاه بتن

آزمایش تحکیم خاک

آزمایش تراکم خاک

تست cbr

آزمایش درصد هوای بتن

آزمایش التراسونیک بتن

وزن مخصوص بتن

آزمایش اسلامپ

مقاومت فشاری بتن

شرکتهای کرگیری بتن

فهرست بها ژئوتکنیک

آزمایش برش پره

شرکت های پوشش ضد حریق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 4.49 ( 4 نظر)

۲۲ نظر

 1. سلام آزمایش هم ارز ماسه ای جز چه مدل آزمایش هایی و در کدوم آزمایشگاه ها اون رو انجام میدن ؟

 2. ازمایش دانە بندی چە تفاوتی با ازمایش هم ارز ماسە ای دارە و قیمت هرکدوم چقدرە ؟

 3. سلام دو تا سوال لطفا!
  فاکتور های تاثیرگذار روی آزمایش هم ارز ماسه ای چه چیزایی هستن؟
  آزمایش هم ارز ماسه ای فقط روی ماسه الک شده نمره۴ انجام میشه چون من اینو تو مطالب خوندم و برام جای سواله که یعنی چی؟!!

 4. آزمایش هم ارز ماسه ای چرا انجام میشه ؟ کاربرد این آزمایش چیه؟ واینکه آزمایش هم ارز ماسه ای بیشتر کجا انجام میشه؟

 5. سلام و تشکر، میشه لیست آزمایشگاه های مربوط رو هم بذارید؟

 6. اکبر ده بالایی

  تکان دهنده دستی هم میفروشید؟

 7. من به این آزمایش هم ارز ماسه ای برای پروژه تم احتیاج دارم، جایی که معتبر باشه و گزارش کامل آزمایش هم ارز ماسه ای ارائه بده معرفی میکنید ؟

 8. تشکر از مطلب خوبتون. شما آزمایش هم ارز ماسه ای انجام می دید؟ میشه لیست آزمایشگاه های ارائه دهنده تست ارزش ماسه ای رو ارائه بدید؟

 9. معمولا آزمایشگاهای ژئوتکنیک هم ارز ماسه رو انجام نمیدن

 10. سلام، ممنون از مطلب مفیدتون. من از طریق سایت شما تونستم لینک شم به آزمایشگاهی که میخواستم.

 11. لطفا یک آزمایشگاه خاک پایه یک جهت انجام آزمایش ارزش ماسه ای معرفی نمایید.

 12. لطفا یک آزمایشگاه خاک گرید یک جهت انجام آزمایش ارزش ماسه ای معرفی نمایید.

 13. لطفا یک آزمایشگاه خاک گرید یک جهت انجام آزمایش ارزش ماسه ای معرفی نمایید.

 14. هزینه آزمایش هم ارز ماسه ای چقدره؟