استعلام قیمت
۰۲۱-۶۲۹۹۹۶۷۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

اصول طراحی پارکینگ

اصول طراحی پارکینگ
اصول طراحی پارکینگ

رعایت ضوابط و اصول طراحی پارکینگ ، از مهم ترین اقداماتی است که هنگام طراحی و اجرای آن، باید در نظر داشته باشید. انواع پارکینگ ها طبق ضوابط طراحی پارکینگ به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می شوند. در جدول زیر انواع پارکینگ و حداکثر تعداد خودرو های موجود در آن، عرض رمپ و ارتفاع مجاز آن آورده شده است.

نوع پارکینگتعداد خودروها (حداقل)عرض رمپ (سانتی متر)ارتفاع (سانتی متر)
کوچک۱۳۰۰۲۲۰
متوسط۴۳۵۰۲۴۰
بزرگ۲۶۵۰۰۲۴۰
انواع پارکینگ ها و ظرفیت آن ها

برای بررسی اصول طراحی پارکینگ لازم است در اولین مرحله استاندارد های ابعاد و اندازه ها شامل عرض، شیب رمپ ها، ابعاد درب پارکینگ، طول و عرض فضا و هندسه آن، ابعاد پارک ماشین ها و فاصله ستون ها از هم بررسی شود.

اصول طراحی پارکینگ
پارکینگ مسکونی

رمپ در اصول طراحی پارکینگ

رمپ ها در سه نوع رمپ ماشین رو، رمپ پیاده و رمپ معلولین در پارکینگ ها وجود دارند. رمپ های ماشین رو در اصول طراحی پارکینگ ، به دو صورت مستقیم و منحنی طراحی می شوند. رمپ های مستقیم فضای بیشتری اشغال می کنند و می توانند به صورت دو طرفه یا رفت و برگشت همزمان اجرا شوند، در حالی که رمپ های منحنی کمترین فضا را اشغال می کنند. در صورتی که در طراحی پارکینگ با کمبود فضا روبه رو باشیم، می توان از رمپ منحنی و یا ترکیبی از این دو استفاده کرد.

اصول طراحی پارکینگ
رمپ منحنی

طبق اصول طراحی پارکینگ ، اگر ساختمان مسکونی دارای حیاط باشد، بهتر است رمپ پارکینگ از داخل حیاط طراحی شود تا بتوان از پارکینگ بیشترین استفاده را نمود.

اصول طراحی پارکینگ
طراحی رمپ پارکینگ در حیاط
نوع پارکینگشیب مجاز (حداکثر)
عمومی۱۶ تا ۱۷ درصد
خصوصی کوچک۱۷ درصد
خصوصی متوسط و بزرگ۱۵ درصد
شیب رمپ مجاز در پارکینگ

ابعاد جای پارک در اصول طراحی پارکینگ

بر اساس اصول طراحی پارکینگ ، ابعاد جای پارک برای یک خودرو طبق ضوابط طراحی پارکینگ ۵ در ۲/۵ متر است. برای دو ماشین عرض ۴/۵ متر و برای سه ماشین ۷ متر می باشد. برای جای پارک معلول عرض جای پارک ۳/۵ متر است. حداقل عرض عبوری از کنار ماشین ها برای دسترسی به فضاهای دسترسی و مشاع مانند باکس راه پله یا اتاق تاسیسات و یا درب ورودی حیاط، ۸۰ سانتی متر می باشد. در جدول زیر ابعاد پارک ستون تا ستون (ستون تمام شده) و ابعاد جای پارک به شرط وجود هر نوع مانعی به غیر از ستون آورده شده است.

تعداد خودروفاصله ستون تا ستون (داخلی)فاصله مانع تا خودرو
۱۲/۵۳
۲۴/۵۵
۳۷۷/۵
ابعاد جای پارک خودرو ها

ابعاد درب در اصول طراحی پارکینگ

طبق اصول طراحی پارکینگ ، برای پارکینگ های مسکونی باید حتما فقط از یک درب ورود و خروج استفاده کرد. تنها در صورتی که بر سایت از ۲۰ متر بیشتر باشد و یا دو ملک با ضلع بزرگ تر از ۱۴ متر تجمیع شده باشند و یا تجمیع سه قطعه با شرط حداقل ۱۲ متر بودن ضلع یکی، می توان از دو درب برای ورود و خروج پارکینگ استفاده نمود. در نظر داشتن این نکته نیز ضروری است که برای حتما درب جداگانه ای برای ورود و خروج پیاده در نظر گرفت. ارتفاع درب پارکینگ بر اساس اصول طراحی پارکینگ ، حداقل ۲/۱۰ سانتی متر می باشد. درب های پارکینگ در انواع مدل های سکشنال، زیرسقفی، کرکره ای، لولایی، ریلی، تاشو، دوبل و … وجود دارند.

اصول طراحی پارکینگ
فاصله استاندارد خودرو ها در پارکینگ

دسترسی ها در اصول طراحی پارکینگ

پارکینگ های عمومی احداث شده باید به گذری با حداقل عرض ۱۲ متر دسترسی داشته باشند. بر اساس اصول طراحی پارکینگ ، کمترین فاصله پارکینگ عمومی از پمپ بنزین، ۵۰ متر است. هم چنین فاصله پارکینگ های عمومی از تقاطع های شریانی باید بیش از ۵۰ متر باشد.

ضوابط طراحی پارکینگ

نورپردازی در اصول طراحی پارکینگ

یکی از ضوابط طراحی پارکینگ که باید به آن توجه نمود، نحوه نورپردازی پارکینگ می باشد. این فضا معمولا از نور طبیعی بی بهره بوده و برای نورپردازی مصنوعی آن می توان از روش های مختلفی استفاده کرد. یکی از شیوه های نورپردازی پارکینگ، نورپردازی عمومی آن است که به طور یکنواخت کل فضا را روشن کرده و مسیر های رفت و آمد را مشخص می کند. نوع دیگر نورپردازی، تاکیدی است که برای ایجاد تمرکز بر یک نقطه خاص مانند مشخص کردن درب های ورود و خروج، دسترسی ها و مشخص کردن مسیر ها می توان از آن ها استفاده کرد.

ضوابط طراحی پارکینگ
نورپردازی عمومی پارکینگ

شدت روشنایی بر اساس اصول طراحی پارکینگ بین ۵۰ تا حداکثر ۱۰۰ لوکس است و نوع استفاده از آن ها باید به گونه ای باشد که چشم را خسته نکرده و انعکاس نیز ایجاد نکند تا حواس رانندگان پرت نشود. طبق ضوابط طراحی پارکینگ ، برای پارکینگ های مسکونی به ازای هر ۰/۹ متر مربع، ۵۰ لومن روشنایی و پارکنیگ های عمومی و تجاری نیز تا ۳۰۰ لومن برای ۰/۹ متر مربع الزامی است.

اصول طراحی پارکینگ
انواع نورپردازی در پارکینگ

ضوابط طراحی پارکینگ

 • پارکینگ باید حتما آب لوله کشی داشته و نوع متریال کفسازی آن قابل شستشو و با دوام باشد.
 • بر اساس ضوابط طراحی پارکینگ ، تعبیه جای پارک ماشین ها نباید به گونه ای باشد که جلوی درب انبار یا اتاق تاسیسات را بگیرد.
 • درب های انباری واقع در پارکینگ باید حتما درز هایی برای عبور و مرور هوا داشته باشد.
اصول طراحی پارکینگ
استفاده از کفسازی قابل شستشو در پارکینگ
 • اگر بر زمین پارکینگ از ۲۰ متر بیشتر باشد، بهتر است دو درب ورود و خروج در نظر گرفت.
 • در پارکینگ های عمومی و پارکینگ های بزرگ خصوصی، مسیر های رفت و برگشت باید جدا باشد.
 • قرار دادن علائم هشدار و تابلو های راهنما از اصول طراحی پارکینگ های بزرگ و متوسط می باشد که حتما باید هنگام طراحی و اجرای پارکینگ به آن توجه داشت.
 • به ازای هر ۲۵ عدد جای پارک، یک جای پارک معلول باید در نظر گرفته شود. ابعاد جای پارک معلول ۳/۵ در ۵ متر است.
اصول طراحی پارکینگ
استفاده از علائم راهنما در طراحی پارکینگ
 • شعاع درونی مسیر چرخش در پارکینگ ها بر اساس ضوابط طراحی پارکینگ حداقل ۵ متر می باشد.
 • فضای گردش خودرو ها در اصول ضوابط طراحی پارکینگ ۵ متر در ۵ متر است.
اصول طراحی پارکینگ
شعال چرخش در رمپ پارکینگ
 • بر اساس اصول طراحی پارکینگ ، زیرزمین پارکینگ باید دسترسی مستقیم به طبقات داشته باشد.
 • برای پارکینگ های عمومی باید حتما سرویس بهداشتی در نظر گرفت.
 • اگر فاصله ستون تا ستون داخلی ۶/۵ متر باشد، می توان سه ماشین در این فضا پارک نمود.
 • برای خروج هر ماشین از جای پارک باید حداقل ۵ متر فضای خالی پشت ماشین ها باشد.
 • پلان پارکینگ و جای پارک ها باید به گونه ای باشد که امکان دسترسی به آسانسور و راه پله برای معلولان نیز به راحتی فراهم باشد.
 • در ساخت پارکینگ های عمومی حتما باید از تابلو های راهنما برای معرفی مسیر های ورود و خروج استفاده نمود. هم چنین رنگ آمیزی کف پارکینگ های عمومی برای مشخص کردن جای پارک و مسیر ها، بسیار کمک کننده است.

برای مطالعه بیشتر:

اصول طراحی آتلیه عکاسی

ضوابط طراحی خانه سالمندان

ضوابط طراحی پارکینگ طبقاتی

اصول طراحی بانک

ضوابط طراحی هتل

ضوابط طراحی موزه

استاندارد طراحی فضای اداری

ضوابط طراحی مدرسه

دکوراسیون داخلی بانک

ضوابط طراحی سالن همایش

ضوابط طراحی مهد کودک

طراحی داخلی دفتر اداری

ضوابط طراحی سینما

ضوابط طراحی فرهنگسرا

پارکینگ مکانیزه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 4.54 ( 6 نظر)