استعلام قیمت
۰۲۱-۷۷۸۹۶۶۲۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

افزودنی بتن – قیمت و خرید

افزودنی بتن
قیمت افزودنی بتن

افزودنی بتن به موادی گفته می شود که برای اصلاح خواص بتن مورد استفاده قرار می گیرد. این مواد به دو صورت مایع و پودری عرضه شده و مورد استفاده قرار می گیرند. اگر چه در عین حال ممکن است موجب اختلال و بروز عیب در پاره ای از ویژگی های مطلوب بتن شوند، که این امر نباید خارج از محدوده مجاز استاندارد باشد.

افزودنی های بتن دارای تنوع بالایی می باشند که هر کدام از آنها برای دستیابی به هدفی خاص استفاده می شوند. مواد افزودنی بتن برای تغییر و بهبود ویژگی هایی همچون دوام، کارایی، مقاومت اولیه و نهایی و … کاربرد دارند. زمان اضافه کردن این مواد، وابسته به ویژگی افزودنیهای بتن است. بر این اساس، زمان اضافه کردن افزودنی بتن می تواند کمی قبل تر از اختلاط، در حین اختلاط و یا قبل از درجا ریختن بتون باشد.

مقدار افزودنی ها کم بوده و در تعیین نسبت اختلاط به حساب نمی آیند. مواد افزودنی اگر فقط بر روی یکی از خواص بتن تازه یا سخت شده تاثیر بگذارند مواد افزودنی تک منظوره و در غیر این صورت مواد افزودنی چند منظوره نامیده می شوند. مواد افزودنی چند منظوره دارای یک عملکرد اصلی و یک یا چند عملکرد جنبی هستند که بسته به مورد مصرف ممکن است عملکرد اصلی آنها تغییر کند.

انواع افزودنی بتن

افزودنی های بتن به دو گروه کلی معدنی و شیمیایی دسته بندی می گردند. انواع افزودنی بتن بر اساس ویژگی و کارکرد شامل انواع کندگیرکننده ها، تسریع کننده ها، هوازاها، کاهنده های آب، منبسط کننده ها و … می باشند. در ادامه انواع افزودنی بتن معرفی شده است.

انواع افزودنی بتن
انواع افزودنی بتن

افزودنی معدنی بتن

همان طور که از نام این افزودنی پیدا است، در ساخت آنها از مواد معدنی استفاده می شود. افزودنی های معدنی خود به سه دسته تقسیم بندی می شوند. این سه دسته شامل افزودنی های معدنی خنثی و رنگدانه ها، پوزولان ها و افزودنی های معدنی شبه سیمانی می باشد. دسته اول موجب بهبود کارایی و چسبندگی بتن هایی می شوند که دارای کمبود ریزدانه هستند. از پوزولان ها برای کاهش آبگیری بتن و همین طور از بین بردن قابلیت انبساط ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه ها استفاده می شود.

دسته سوم یا همان افزودنی های معدنی شبه سیمانی ، خاصیت هیدرولیکی نهفته ای دارند که با افزودن آنها به بتون، شبیه به سیمان می شوند. این مواد فقط در محیط های قلیایی با آب واکنشی مشابه سیمان پرتلند نشان می دهند. افزودنی های بتن پایه معدنی ، موجب کاهش هزینه های تولید بتون شده و از آسیب به محیط زیست نیز جلوگیری می نماید.

افزودنی شیمیایی بتن

افزودنی های شیمیایی از ترکیب مواد آلی و معدنی طی یک فرآیند شیمیایی به دست می آیند. معمولا حداکثر مقدار مجاز مصرف افزودنیهای شیمیایی بتن ، ۵٪ وزن مواد سیمانی است. نسبت به افزودنی های شیمیایی برای تغییر خواص بتون باید از مقدار بیشتری افزودنی معدنی استفاده کرد. افزودنی شیمیایی بتن بر اساس عملکردشان به سه دسته افزودنی بتن با عملکرد فیزیکی، با عملکرد شیمیایی و عملکرد فیزیکی-شیمیایی تقسیم بندی می شود.

افزودنی های با عملکرد فیزیکی به طور مستقیم بر فرآیند آبگیری سیمان تاثیرگذار نیستند، اما می توانند بر روند و آهنگ آن موثر باشند. تاثیر و کارکرد این دسته از افزودنی های بتن عموما تا پیش از گیرش اولیه بتون بوده و تاثیر آنها پس از گیرش بتون ادامه نمی یابد. تاثیر گروه دوم افزودنی های شیمیایی بتن ، یا پیش از گیرش سیمان بوده و یا اینکه در مراحل سخت شدگی بتون نیز ادامه می یابد. افزودنی های با عملکرد فیزیکی-شیمیایی بر فرآیند آبگیری بتن تاثیری نمی گذارند، اما می توانند برخی از رفتارهای فیزیکی و شیمیایی بتن را در آینده کنترل کنند.

افزودنی های بتن تک منظوره

افزودنی های بتن تک منظوره شامل موارد زیر می باشد:

 • ماده افزودنی کندگیر کننده
 • ماده افزودنی تندگیر کننده
 • ماده افزودنی زود سخت کننده یا تسریع کننده زمان سخت شدگی
 • ماده افزودنی حباب هواساز
 • ماده افزودنی نگهدارنده آب
 • ماده افزودنی کاهنده جذب آب

افزودنی های بتن چند منظوره

افزودنی های بتن چند منظوره شامل موارد زیر است:

 • ماده افزودنی کاهنده آب/ روان کننده
 • ماده افزودنی کاهنده آب قوی / روان کننده قوی، یا فوق کاهنده آب / فوق روان کننده
 • ماده کندگیر کننده / کاهنده آب / روان کننده
 • ماده افزودنی تندگیر کننده / کاهنده آب / روان کننده
 • ماده افزودنی کندگیر کننده / کاهنده آب قوی / روان کننده قوی، یا کندگیر کننده / فوق کاهنده آب / فوق روان کننده
قیمت افزودنی بتن
افزودنی پوزولانی

افزودنی بتن کاهنده آب

از این دسته از انواع افزودنی بتن به منظور کاهش میزان آب مصرفی در روانی یکسان و یا افزایش روانی بتون با مقدار آب یکسان، استفاده می شود. افزودنی های کاهنده آب با عنوان روان کننده نیز شناخته شده و به سه دسته روان کننده ، فوق روان کننده و ابر روان کننده تقسیم بندی می شوند. تفاوت این سه نوع در قدرت روان کنندگی می باشد.

روان کننده بتن میزان آب مورد استفاده در ساخت بتن را ۵ تا ۱۲ درصد کاهش می دهد. روان کننده بتن به انواع روان کننده معمولی ، زودگیر و کندگیر تقسیم بندی می گردد. مواد افزودنی فوق روان کننده بتن ، مقدار آب اختلاط را ۱۲ تا ۲۵ درصد کاهش داده و به انواع فوق روان کننده معمولی و فوق روان کننده کندگیر دسته بندی می شوند. ابر روان کننده ها میزان آب اختلاط بتن را بیش از ۲۵ درصد کاهش می دهند.

افزودنی کندگیر کننده

این دسته از انواع افزودنی بتن ، زمان گیرش بتون را افزایش می دهد. افزودنی کندگیر کننده با عنوان دیرگیر کننده نیز شناخته می شود. دیرگیر کننده های بتن به منظور پیشگیری از وقوع مشکلاتی همچون چسبندگی نامناسب سطوح، ناپیوستگی در سازه، ایجاد حفره های غیر ضروری و … مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از دیرگیر کننده ها به ویژه در بتن ریزی در هوای گرم و مناطق گرمسیری، حمل و نقل های طولانی، کنترل دمای آبگیری به خصوص در بتن ریزی های حجیم و … ضروری است.

در پروژه های حجیم، بین سطوح میانی و بیرونی بتن اختلاف دمایی بالایی به وجود می آید که این موضوع سبب بروز ترک در بتن می گردد. با کمک مواد افزودنی بتن کندگیر کننده می توان روند آبگیری و اختلاف دما را کنترل کرد. در صورتی که فاصله زمانی بین ریختن اولین بخش و آخرین بخش تراک میکسر زیاد باشد نیز از دیرگیر کننده بتن یا همان کندگیر کننده استفاده می شود.

افزودنی حباب ساز هوا

مواد افزودنی بتن حباب ساز ، در بتنی که احتمال دارد در معرض یخ زدن و آب شدن یا تحت اثر مواد شیمیایی یخ زدا قرار گیرد، استفاده می شوند. این مواد حباب های بسیار ریزی در بتن ایجاد می کنند که سبب قطع ارتباط بین روزنه های مویین می گردد. آب در این حباب ها جمع شده و بدین ترتیب از وارد شدن تنش به بتن جلوگیری می شود. از مزایای استفاده از مواد افزودنی بتن حباب ساز می توان به افزایش دوام بتون در سیکل های متوالی یخ زدن و ذوب شدن، کاهش افت و جمع شوندگی بتن، کاهش خزش بتن، کاهش جذب آب بتون و … اشاره کرد.

خرید افزودنی بتن
نحوه عملکرد افزودنی حباب ساز

افزودنی شتاب دهنده

از این دسته از افزودنی های بتن به منظور تسریع در گیرش بتن استفاده می گردد. همچنین با تند کردن روند آبگیری سیمان سبب زود سخت شوندگی نیز می شوند. این ماده افزودنی موجب تسریع در کسب مقاومت بتن در سن کمتر می شود. شتاب دهنده به انواع زودگیر کننده ها ، آنی گیرها و زود سخت کننده ها دسته بندی می گردند.

زودگیر بتن شتابی بسیار سریع در گیرش یا سخت شدن مخلوط ایجاد می کنند. آنی گیر کننده ها زمان گیرش را به شدت کاهش می دهند. زود سخت کننده ها دسته ای از افزودنی های شتاب دهنده بتن می باشند که با یا بدون تاثیر بر زمان گیرش، روند کسب مقاومت کوتاه مدت بتون را افزایش می دهند.

افزودنی بتن منبسط کننده

بتن در اثر از دست دادن رطوبت خود دچار جمع شدگی می گردد که این موضوع ترک خوردن بتن را در پی دارد. از افزودنی های منبسط کننده برای افزایش حجم در بتون تازه، جبران جمع شدگی بتون سخت شده و همین طور ایجاد انبساط کنترل شده در بتون سخت شده استفاده می گردد. این دسته از افزودنی بتن به سه گروه کلی جبران کننده جمع شدگی، گازسازها و کفزاها تقسیم بندی می شوند.

پایاگرها

حفظ دوام و پایداری بتن با گذشت زمان بسیار حائز اهمیت است. پایایی شامل توانایی مقابله بتن با هوازدگی، حملات شیمیایی و یا هر عامل دیگری که موجب کاهش دوام بتن شود، می باشد. این دسته از افزودنی بتن با کنترل واکنش های زیان بار، جلوگیری یا کاستن نفوذ عوامل زیان آور، محافظت میلگردها و … موجب افزایش پایایی بتن سخت شده می گردد. افزودنی های پایاگر شامل مواردی همچون نم بندها ، بازدانده های خوردگی و کاهنده های تراوایی می باشد.

افزودنی های بتن خاص

این دسته از افزودنی بتن دارای کاربرد ویژه و محدودی است. افزودنی های خاص شامل مواردی همچون ضدیخ بتن ، هوازداها ، رنگ بخش ها ، آسان کننده های پمپاژ و … می باشد. از ضد یخ بتن برای بتن ریزی در خوای بسیار سرد استفاده می شود. این افزودنی بتن نقطه انجماد آب را تحت تاثیر قرار داده و شرایط را برای بتون ریزی در هوای سرد فراهم می کند.

افزودنی بتن میکروسیلیس
میکروسیلیس

قیمت افزودنی بتن

لیست قیمت افزودنی بتن تحت تاثیر عوامل متعددی بوده و تنوع قیمتی بالایی دارد. همان طور که ذکر گردید افزودنیهای بتن دارای انواع گوناگونی می باشند. میزان مصرف و قیمت افزودنی بتن شیمیایی و معدنی با یکدیگر متفاوت است. از نظر نوع کاربرد نیز دارای تنوع زیادی است که این عامل نیز تعیین کننده قیمت افزودنی بتن می باشد. به طور مثال قیمت ژل میکروسیلیس با قیمت پودر بتن زودگیر متفاوت است. با تغییر برند نیز قیمت افزودنی بتن تغییر می یابد. برای نمونه با مشاهده لیست قیمت روان کننده بتن مشاهده می گردد که قیمت برندهای مختلف با یکدیگر متفاوت است.

خرید افزودنی بتن

برای خرید افزودنی بتن باید موارد متعددی را مدنظر قرار داد. خرید افزودنی بتن باید با توجه به شرایط پروژه و ویژگی های مورد انتظار از بتن، صورت پذیرد. هنگام خرید افزودنی بتن باید برآوردی از قیمت ها داشت و صرفه جویی هایی که با خرید افزودنیهای بتن شامل پروژه می گردد، مدنظر قرار داد. به طور کلی خرید افزودنی بتن بهبود عملکرد، سرعت و مقاومت بتون را در پی دارد. بنابراین خرید مواد افزودنی بتن صرفه اقتصادی داشته و هزینه اضافی نمی باشد. خرید افزودنی بتن از مراکز و سایت های معتبر بسیار حائز اهمیت است تا ضمن خرید با کیفیت، محصول با مناسب ترین قیمت خریداری گردد.

لیست قیمت افزودنی بتن
فوق روان کننده بتن

مزیت های افزودنی بتن

انواع افزودنی بتن شیمیایی و معدنی دارای مزایایی می باشند که در ادامه به برخی از این موارد اشاره شده است:

۱- کاهش هزینه های ساخت و ساز

افزودنیهای بتن با تغییراتی که در ویژگی های بتن ایجاد می نماید، کاهش زمان ساخت و ساز و در نتیجه کاهش هزینه های نیروی انسانی و اجاره ماشین آلات را سبب می گردد. استفاده از مواد افزودنی بتن می تواند موجب کاهش مصرف سیمان و در پی آن کاهش هزینه های تامین آن گردد. با بهبود ویژگی های بتن، امکان بلند مرتبه سازی نیز وجود خواهد داشت. با رفع نواقص و کاهش کاستی های موجود در بتن، اشکالات اجرایی کاهش می یابد.

۲- بهبود ویژگی های بتن و دستیابی به خواص ویژه

اصلی ترین هدف از اضافه کردن موادی به غیر از ۴ عنصر اصلی بتن، بهبود ویژگی های معمول بتن و همزمان اضافه کردن خاصیت های ویژه به آن است. افزودنی های بتن می تواند مزیت های زیر را به همراه داشته باشد:

 • بهبود مقاومت بتن در برابر ترک خوردگی حرارتی
 • کاهش نفوذ پذیری به دلیل کاهش منافذ
 • مقاومت در برابر انبساط قلیایی سنگدانه
 • مقاومت در برابر حملات شیمیایی آب سولفاته
 • کاهش آب انداختگی بتن
 • بالا رفتن میزان چسبندگی
 • افزایش چگالی بتن
 • کاهش آب مصرفی
 • بهبود وضعیت پمپ شوندگی و اصلاح روند اسلامپ
 • کنترل وضعیت گرمازایی
 • کنترل وضعیت گیرش اولیه و گیرش نهایی
 • بهبود پایایی
 • افزایش چسبندگی به فولاد
 • تولید ملات رنگی
 • کنترل خوردگی میلگرد
 • کنترل هوازدگی
 • زود سخت شدگی و یا کندگیری
 • انبساط زدایی و یا خود تراکمی
افزودنی بتن ضد یخ
افزودنی ضد یخ

۳- قابل استفاده در پیشامد های ناگهانی و شرایط سخت

در محل هایی مانند زیر آب که دسترسی دشوار است، قوام بخشی و استحکام در برابر آب با برخی از انواع افزودنی های بتن ایجاد می امکان پذیر است. در صورت وقوع شرایط خاص پیش بینی نشده در حین بتن ریزی، مانند در رفتن قالب یا مشکل در لوله های پمپ و مواردی از این دست، می توان با کمک مواد افزودنی ، روند گیرایی بتن را کاهش داد. انواعی از افزودنی های بتن وجود دارد که آبگیری را کنترل کرده و برای رفع مشکل زمان فراهم می کند.

۴- مزیت زیست محیطی افزودنی بتن و کمک به توسعه پایدار

مجموع مزیت های زیست محیطی افزودنی بتن را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 •  کاهش میزان مصرف سیمان که هم از هدر رفتن منابع طبیعی و هم از انتشار گازهای گلخانه ای جلوگیری می کند.
 • افزایش مقاومت بتن و بی نیازی از بخاردهی که به کاهش مصرف انرژی کمک می کند.
 • بهبود ماندگاری سازه که در طولانی مدت به کاهش تخریب محیط زیست و منابع طبیعی کمک می کند.
 • موجب شدن اصطکاک دستگاه ها و تولید گرمای بیش از حد و کاهش میزان انرژی می شود.
 • با استفاده از مواد روان کننده میزان دور ریز بتن کاهش می یابد.

برای مطالعه بیشتر:

مجری بتن سخت

بتونیر – میکسر بتن

بتن مسلح

آزمایش بتن

بتن ریزی

بتن الیافی

پمپ بتن

بتن اکسپوز

بتن رنگی

بتن سخت

بتن مگر

فوم بتن

اجرای سازه بتنی

بتن و فرآورده های بتنی

اسپیسر بتن سپر دفاعی میلگردها

واش بتن

آزمایش مقاومت بتن سخت شده

زودگیر کننده بتن

تست غیر مخرب بتن

آزمایش ­های سنجش بتن تازه

دیوار پیش ساخته بتنی

ضد یخ بتن

کندگیر کننده بتن

واتراستاپ بتن

قیمت بتن

روان کننده بتن

قالب بتن

بتن آماده

خرید بتن آماده

خرید بتن آماده در کرج

خرید بتن آماده در تهران

نیوجرسی

میکروسیلیس

۱۷ نظر

 1. برای ساختمانهای که طبقات کمتر دارن چه افزودنی بتن خوبه که قیمتش هم کمتر باشه

 2. سلام
  برای افزودنی های بتن شیمیایی که انبساط ایجاد می کنندو افزودنی هایی که روند سخت شدن را کند می کنند یک برند معتبر معرفی کنید میخوام تهیه کنم ممنون میشم؟!!

 3. خاصیت تراوا دقیقا چیه و چرا باید در بتن و افزودنی های بتنی کاهش پیدا کنه ؟

 4. سلام افزودنی بتن انواع متفاوت و کاربردهای متفاوتی دارند و گاهی اوقات نداشتن دانش لازم در مورد افزودنی های بتن بعدا میتونه باعث آسیب به بافت بتن و خسارت های زیادی بشه ، افزودنی های بتن تولید داخل و خارج کشور هم باهم تفاوت دارند و تنوع محصول در این زمینه در بازار زیاده و خیلی اوقات رنج قیمتی ای از انواع افزودنی بتن وجود داره همین تنوع بالا امکان انتخاب افزودنی مناسب از لحاظ قیمت و کیفیت و حتی کاربرد مدنظر رو یه مقدار سخت میکنه ، لطفا شرکت های مشاوره ای یا متخصصان این زمینه رو معرفی کنید که بشه قبل از خرید افزودنی بتن مدنظر ازشون راهنمایی و مشاوره گرفت.

 5. سلام افزودنی های بتنی که قابلیت حباب زایی دارند دقیقا چه کاری انجام میدن؟ در چه مواردی از این مدل افزودنی بتن استفاده میشه؟؟

 6. استفاده از افزودنی بتن نامرغوب به بتن آسیب وارد میکنه از عمران مدرن میخوام جایی رو بهمون معرفی کنه تا مشکل حل بشه

 7. برای هوای شمال کشور که بارندگی و رطوبت زیاده چه افزودنی بتنی پیشنهاد میدین

 8. سلام تفاوت افزودنی بتن معدنی و شیمیایی چیه و استفاده از کدوم یک از لحاظ اقتصادی به صرفه تره؟

 9. سلام برای اینکه نیازی به آب پاشی بتن بعد از بتن ریزی نباشه از چه افزودنی بتنی باید استفاده کرد؟

 10. برای مناطق شمال کشور مناسب با آبو هوای اون منطقه چه افزودی رو پیشنهاد میدید

 11. مرسی از اطلاعاتتون

 12. افزودنی بتن رو از کجا میتونم تهیه کنم ؟

 13. افزودنی بتن را همه جا عمده و حجم زیاد میفروشند، خب ما که میزان کم احتیاج داریم چه کنیم؟

 14. سلام امکان معرفی مجری قابل اعتماد هست؟

 15. سلام، محصولات کدام شرکت تولیدکننده افزودنی بتن در ایران را توصیه می‌کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonاستعلام قیمت