گروه بلوک دیواری

زیرگروه های بلوک دیواری

کالا

کالاهای بلوک دیواری

بلوک دیواری توخالی (هشت جداره) _ بلوک لیکا

لیکا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بلوک دیواری توخالی ته پر (سه جداره) – بلوک لیکا

لیکا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد