بلوک هبلکس

بلوک هبلکس

دسته بندی

بلوک دیواری

تعداد ارائه دهنده ها

۱۷ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۹۵۰,۰۰۰ تومان تا ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات قیمت

قیمت بلوک هبلکس در نیمه اول ۱۴۰۳ از ۹۵۰,۰۰۰ تومان تا ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان متغیر است. خرید بلوک هبلکس دانه ای بین ۱۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ تومان است. هنگام محاسبه قیمت هبلکس باید به نحوه بارگیری هم توجه کرد چرا که غالبا قیمت هبلکس فله ارزانتر از قیمت هبلکس با پالت و شرینک می باشد.
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

برند

برند را مشخص کنید

ضخامت (سانتی متر)

ضخامت (سانتی متر) را مشخص کنید

نوع بسته بندی

نوع بسته بندی را مشخص کنید
https://omranmodern.com/files/products/KT51W7uECxRWmemw6VXCm4UcdDlI8sYE.jpg

بلوک هبلکس - شیشه اردکان ۶۰x۲۵

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

توضیحات:

قیمت هبلکس اعلام شده ویژه تهران و برای هر مترمکعب می باشد، برای استعلام قیمت خرید بلوک هبلکس با حجم بالا تماس بگیرید.

ضخامت:

نوع بسته بندی:

ظرفیت هر پالت (مترمکعب):

۲.۱۶

قیمت هر عدد بلوک هبلکس (براساس ضخامت):

۱۱۰۰۰ - ۴۴۰۰۰
https://omranmodern.com/files/products/7IMxzS0Y7yxHHGjwgxIjTsJfaqK5zaVn.jpg

بلوک هبلکس - سیپورکس ۶۰x۲۵

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان

توضیحات:

قیمت هبلکس اعلام شده برای هر مترمکعب می باشد، برای استعلام قیمت خرید بلوک هبلکس با حجم بالا تماس بگیرید.

ضخامت:

نوع بسته بندی:

پالت (تسمه)

ظرفیت هر پالت (مترمکعب):

۲.۱۶

قیمت هر عدد بلوک هبلکس (براساس ضخامت):

۱۳۰۰۰ - ۳۳۰۰۰
https://omranmodern.com/files/products/bqut8oNnGGGL9fwqWD3q2pGp1IJKABx2.jpg

بلوک هبلکس - خاک چینی مرند ۶۰x۲۵

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

توضیحات:

قیمت هبلکس اعلام شده برای هر مترمکعب می باشد، برای استعلام قیمت خرید بلوک هبلکس با حجم بالا تماس بگیرید

ضخامت:

نوع بسته بندی:

ظرفیت هر پالت (مترمکعب):

۱.۸

قیمت هر عدد بلوک هبلکس (براساس ضخامت):

۱۰۰۰۰ - ۳۵۰۰۰
https://omranmodern.com/files/products/UeBY9hQQ3cfMROoI6hhcLGNsvLrxMzid.jpg

بلوک هبلکس - پرین - کام و زبانه ۶۰x۲۵ (۳۰)

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

توضیحات:

قیمت هبلکس اعلام شده برای هر مترمکعب می باشد، برای استعلام قیمت خرید بلوک هبلکس با حجم بالا تماس بگیرید.

ضخامت:

نوع بسته بندی:

پالت (تسمه)

ظرفیت هر پالت (مترمکعب):

۱.۶۸ - ۲.۱۶

قیمت هر عدد بلوک هبلکس (براساس ضخامت):

۹۰۰۰ - ۳۵۰۰۰
https://omranmodern.com/files/products/2AkYwcEQrXtKiCTG5KNTz8JZfFx07uNR.jpg

بلوک هبلکس - رضوی ۶۰x۲۵

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان

توضیحات:

قیمت هبلکس اعلام شده برای هر مترمکعب می باشد، برای استعلام قیمت خرید بلوک هبلکس با حجم بالا تماس بگیرید.

ضخامت:

نوع بسته بندی:

پالت (تسمه)

ظرفیت هر پالت (مترمکعب):

۱.۸ - ۲.۲۵

قیمت هر عدد بلوک هبلکس (براساس ضخامت):

۱۳۰۰۰ - ۴۹۰۰۰
https://omranmodern.com/files/products/qxQ1BDyHUxDkdzQYSA8d7ifGPOa7rrK7.jpg

بلوک هبلکس - پرین ۶۰x۲۵ (۳۰)

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

۱,۱۱۷,۰۰۰ تومان

توضیحات:

قیمت هبلکس اعلام شده برای هر مترمکعب می باشد، برای استعلام قیمت خرید بلوک هبلکس با حجم بالا تماس بگیرید.

ضخامت:

نوع بسته بندی:

پالت (تسمه)

ظرفیت هر پالت (مترمکعب):

۱.۶۸ - ۲.۱۶

قیمت هر عدد بلوک هبلکس (براساس ضخامت):

۹۰۰۰ - ۳۵۰۰۰
https://omranmodern.com/files/products/aHGlh5RIGVNNB1UwK5e2LhesVkt8iVxC.jpg

بلوک هبلکس - ایساتیس یزد ۶۰x۲۴

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

توضیحات:

قیمت هبلکس اعلام شده برای هر مترمکعب می باشد، برای استعلام قیمت خرید بلوک هبلکس با حجم بالا تماس بگیرید.

ضخامت:

نوع بسته بندی:

ظرفیت هر پالت (مترمکعب):

۲.۴

قیمت هر عدد بلوک هبلکس (براساس ضخامت):

۱۰۰۰۰ - ۲۵۰۰۰
https://omranmodern.com/files/products/aL8OOW0aGqsgxB6OQGsxFx3psrAsccFU.jpg

بلوک هبلکس - سازه آراد اردکان ۶۱x۲۵

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان

توضیحات:

قیمت هبلکس اعلام شده برای هر مترمکعب می باشد، برای استعلام قیمت خرید بلوک هبلکس با حجم بالا تماس بگیرید.

ضخامت:

نوع بسته بندی:

پالت (تسمه)

ظرفیت هر پالت (مترمکعب):

۱.۷ - ۲

قیمت هر عدد بلوک هبلکس (براساس ضخامت):

۱۱۰۰۰ - ۲۵۰۰۰
https://omranmodern.com/files/products/WSTvSv0QAW89Uvhhq12M0lNqlbMOhwz4.jpg

بلوک هبلکس - سیلیس آرا زنجان ۶۰x۲۵

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان

توضیحات:

قیمت هبلکس اعلام شده ویژه تهران و برای هر مترمکعب می باشد، برای استعلام قیمت خرید بلوک هبلکس با حجم بالا تماس بگیرید.

ضخامت:

نوع بسته بندی:

پالت (تسمه)

ظرفیت هر پالت (مترمکعب):

۱.۹۲ - ۱.۹۸

قیمت هر عدد بلوک هبلکس (براساس ضخامت):

۱۰۰۰۰ - ۲۸۰۰۰
https://omranmodern.com/files/products/RlYsOuhTm5kVI69xAYx1bZwJEukJAbuG.jpg

بلوک هبلکس - آران آذرشهر ۶۰x۲۴

۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

توضیحات:

قیمت هبلکس اعلام شده برای هر مترمکعب می باشد، برای استعلام قیمت خرید بلوک هبلکس با حجم بالا تماس بگیرید.

ضخامت:

نوع بسته بندی:

پالت (تسمه)

قیمت هر عدد بلوک هبلکس (براساس ضخامت):

۱۰۰۰۰ - ۴۰۰۰۰
ابتدا
۱
۲
انتها

معرفی کالا

نظرات کاربران

قیمت بلوک هبلکس

قیمت بلوک هبلکس در نیمه اول ۱۴۰۳ از ۹۵۰,۰۰۰ تومان تا ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان متغیر است. البته این قیمت بلوک هبلکس درب کارخانه می باشد و باید هزینه حمل به محل پروژه شما جداگانه محاسبه شود. قیمت بلوک هبلکس دانه ای بین ۱۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ تومان است. هنگام محاسبه قیمت هبلکس باید به نحوه بارگیری هم توجه کرد چرا که غالبا قیمت هبلکس فله ارزانتر از قیمت هبلکس با پالت و شرینک می باشد. قیمت روز بلوک هبلکس به مواد تشکیل دهنده آن مانند پودر آلومینیوم، پودر منیزیم، آهک میکرونیزه، سیلیس و سیمان سفید بستگی دارد. برای سفارش و اطلاع از قیمت بلوک هبلکس ۱۴۰۳ و خرید بلوك هبلكس از کارخانه هبلکس در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

 

لیست قیمت بلوک هبلکس (نیمه اول ۱۴۰۳)

بلوک هبلکسقیمت بلوک سبک هبلکس (مترمکعب)
قیمت بلوک هبلکس - سیلیس آرا زنجان ۶۰x۲۵۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت بلوک هبلکس - شیشه اردکان ۶۰x۲۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت بلوک هبلکس - کیبکس قم ۶۰x۲۵۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان

نکته دیگری که در هنگام خرید و سفارش بلوک هبلکس ارزان یا آجر هبلکس قیمت مناسب باید توجه داشت قابلیت برش خوری خوب این محصول است. این قابلیت کاربری این محصول را بسیار بالا می برد، زیرا به سادگی می توان درون آن سیم کشی یا لوله کشی کارگذاری کرد. وجود آهک میکرونیزه در بافت بلوك هبلكس ، مقاومت آن در مقابل صوت و حرارت را تضمین می کند. آلومینیوم نیز باعث ایجاد تخلخل در بلوک AAC یا آجر سبک هبلکس می شود. سیلیس نیز خاصیت ضد حریق به این متریال می دهد. جدول زیر مربوط به قیمت بلوک هبلکس ۱۴۰۳ می باشد.

برند بلوک هبلکسابعادقیمت بلوک سبک هبلکس (متر مکعب)
هبلکس اردکان یزد۶۰×۲۵×۱۰
۶۰×۲۵×۱۵
۶۰×۲۵×۲۰
۶۰×۲۵×۲۵
۶۰×۲۵×۳۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
هبلکس اردکان یزد۶۰×۲۵×۸۱,۲۶۰,۰۰۰
هبلکس ژیوار غرب۶۰×۲۴×۱۰
۶۰×۲۴×۱۵
۶۰×۲۴×۲۰
۱,۳۹۲,۰۰۰
هبلکس سازه سبک آراد۶۱×۲۵×۱۰
۶۱×۲۵×۱۲
۶۱×۲۵×۱۵
۶۱×۲۵×۱۷
۶۱×۲۵×۲۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
هبلکس سازه سبک آراد۶۱×۲۵×۸۱,۱۷۰,۰۰۰
سیپورکس۶۰×۲۵×۱۰
۶۰×۲۵×۱۵
۱,۰۹۸,۰۰۰
سیپورکس۶۰×۲۵×۸۱,۱۷۵,۰۰۰
سیپورکس۶۰×۲۰×۲۰۱,۰۸۲,۰۰۰
پرین بتن آمود۶۰×۲۵×۱۰
۶۰×۲۵×۱۲/۵
۶۰×۲۵×۱۵
۶۰×۲۵×۲۵
۶۰×۲۵×۳۰
۶۰×۲۵×۳۷/۵
۱,۴۰۷,۰۰۰
پرین بتن آمود۶۰×۲۵×۱۷/۵
۶۰×۲۵×۲۰
۱,۴۲۱,۰۰۰
پرین بتن آمود۶۰×۲۵×۷/۵۱,۴۷۳,۰۰۰
کیبکس قم۶۰×۲۵×۱۰
۶۰×۲۵×۱۲
۶۰×۲۵×۱۵
۶۰×۲۵×۲۰
۱,۲۳۰,۰۰۰
هبلکس رضوی بیرجند۶۰×۲۵×۱۰
۶۰×۲۵×۱۲
۶۰×۲۵×۱۵
۶۰×۲۵×۲۰
۸۰۶,۰۰۰
هبلکس رضوی بیرجند۶۰×۲۵×۸۹۰۶,۰۰۰
هبلکس خاک چینی مرند (تبلکس)۶۰×۲۵×۷/۵
۶۰×۲۵×۱۰
۶۰×۲۵×۱۲/۵
۶۰×۲۵×۱۵
۶۰×۲۵×۱۷/۵
۶۰×۲۵×۲۰
۶۰×۲۵×۲۵
۶۰×۲۵×۳۰
۹۷۵,۰۰۰
هبلکس باروش اندیمشک۶۰×۲۰×۱۰
۶۰×۲۰×۱۲
۶۰×۲۰×۱۵
۶۰×۲۰×۲۰
۱,۲۳۸,۰۰۰
هبلکس رضوی تهران۶۰×۲۵×۸۱,۳۶۱,۰۰۰
هبلکس رضوی تهران۶۰×۲۵×۱۰۱,۳۶۹,۰۰۰
هبلکس رضوی تهران۶۰×۲۵×۱۲۱,۳۳۴,۰۰۰
هبلکس رضوی تهران۶۰×۲۵×۱۵۱,۳۳۹,۰۰۰
هبلکس رضوی تهران۶۰×۲۵×۲۰۱,۳۳۰,۰۰۰
هبلکس رضوی تهران۶۰×۲۵×۲۵۱,۳۱۲,۰۰۰
هبلکس رضوی تهران۶۰×۲۵×۳۰۱,۳۴۰,۰۰۰

قیمت بلوک هبلکس ۱۴۰۲

 

قیمت بلوک هبلکس ۱۴۰۳

قیمت بلوک هبلکس ۱۴۰۳ از حدود ۹۵۰,۰۰۰ تومان شروع شده است. قیمت بلوک هبلکس ۱۴۰۳ افزایش شدیدی نداشته است و نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۲۰ درصد گرانتر شده است. قیمت هبلکس ۱۴۰۳ نسبت به بلوک لیکا ارزانتر و از سایر بلوک های سبک گرانتر می باشد. برای محاسبه قیمت بلوک هبلکس ۱۴۰۳ باید به استاندارد ها و معیار های به روز، برای برآورد قیمت توجه نمود. پیش از خرید هبلكس حتما ابتدا به برآورد قیمت دیوار هبلکس توجه داشت.

 

قیمت بلوک سبک هبلکس

قیمت بلوک سبک هبلکس بر اساس برند آن متفاوت می باشد. دلیل تفاوت قیمت بلوک سبک هبلکس برندهای مختلف، تفاوت در کیفیت تولید و درصد ترکیب و کیفیت مواد اولیه مصرفی در ساخت است. علاوه بر این، قیمت بلوک سبک هبلکس بر اساس نوع بسته بندی آن متفاوت است. خرید هبلکس به صورت فله، با شرینک، تسمه و یا استریچر قابل انجام است. قیمت بلوک سبک هبلکس با شرینک از سایر انواع بیشتر می باشد. قیمت هبلکس فله در اکثر برندها از قیمت هر پالت هبلکس کمتر است، اما در برخی برندها هم قیمت با بسته بندی تسمه و یا در موارد محدودی گران تر می باشد. لازم به ذکر است که نحوه خرید بلوک هبلکس برندهای مختلف با هم متفاوت است. به طور مثال برخی از برندها به هیچ عنوان فروش فله ندارند. بنابراین پیش از خرید بلوک هبلکس توجه به این موارد و استعلام شرایط الزامی است.

 

قیمت هر پالت هبلکس

اگر چه ممکن است قیمت هر پالت هبلکس از انواع فله آن بیشتر باشد، اما جابجایی و حمل و نقل آن راحت تر است. ضمن اینکه خرید بلوک هبلکس با پالت میزان شکستگی و پرتی بلوک هبلکس را به حداقل می رساند و از این نظر قیمت هر پالت هبلکس مقرون بصرفه است. قیمت هر پالت هبلکس با توجه برند محصول، ظرفیت پالت و … متفاوت است. ضمن اینکه برخی از برندها امکان عودت پالت را فراهم نموده اند و چنانچه پالت ها به صورت سالم به کارخانه دیوار هبلکس بازگردانده شود، مبلغی از هزینه پرداخت شده به مشتری عودت داده خواهد شد.

 

قیمت بلوک هبلکس و متریال تشکیل دهنده آن

به منظور ساخت بلوک هبلکس از متریال مختلفی استفاده می شود. درصد و کیفیت این متریال تعیین کننده قیمت بلوک هبلکس می باشد. گاهی به منظور کاهش قیمت بلوک هبلکس از آهک بیشتری در تولید استفاده می شود. این موضوع اگر چه کاهش قیمت بلوک هبلکس را در پی دارد، اما موجب کاهش کیفیت آن شده و به عبارتی خرید آن نه تنها صرفه اقتصادی ندارد، بلکه باعث تحمیل هزینه های اضافی نیز می گردد. نوع و سیمان مصرفی نیز بر قیمت بلوک هبلکس ۱۴۰۳ تاثیرگذار می باشد.

 

قیمت دیوار هبلکس

در تعیین قیمت دیوار هبلکس پارامترهایی همچون طول، ضخامت و ارتفاع دیوار و همین طور قیمت هر متر مکعب بلوک دیوار هبلکس تاثیرگذار است. به عبارتی بر اساس ابعاد دیوار، مقدار بلوک هبلکس مورد نیاز تعیین می گردد و در نهایت با ضرب قیمت هر متر مکعب هبلکس در این عدد، قیمت دیوار هبلکس محاسبه می گردد. علاوه بر این باید حجم چسب مورد نیاز برای اجرای دیوار هبلکس نیز تعیین شود. بنابراین قیمت دیوار هبلکس به مقدار چسب و نوع چسب مصرفی هم وابسته است.

 

بلوک هبلکس

جنس انواع بلوک هبلکس یا آجر هبلکس ساختمانی از بتن ساده می باشد که طی فرآیند خاصی متخلخل می­شود. این تخلخل مزایایی همچون سبکی را به همراه دارد. بلوک‌هبلکس در برابر فشار و دمای متغیر مقاوم است. این مزایا، فروش بلوک های هبلکس را به تجارتی رو به رشد برای ساختمان سازی تبدیل کرده است. نام دیگر بلوک هبلكس بلوک AAC یا آجر سبک هبلکس است. این نام گذاری مختصر شده Autoclaved Aerated Concrete است.

خرید انواع هبلکس مزایایی چون قابل استفاده مجدد بودن، غیر سمی بودن، تجدید پذیری و همچنین قابل بازیافتی را به همراه دارد، هم چنین انواع بلوک هبلکس قیمت مناسبی داشته و با استفاده از آن می توان در هزینه ها صرفه جویی کرد. جدول قیمت هبلکس به صورت حجمی و متر مکعبی تعیین می شود. با توجه به استفاده در دیوار خارجی یا داخلی ضخامت بلوك هبلكس مشخص می شود. بلوک ها برای دیوارهای خارجی ۲۰ و برای دیوار های داخلی حداکثر تا ۱۵ سانتی متر برش داده می شوند. ضخامت و ابعاد نیز بر برآورد قیمت بلوک سبک هبلکس یا آجر هبلکس تاثیرگذار می باشد.

فروش بلوک هبلکس قیمت مناسب که با نام های هپلکس یا سیپورکس نیز شناخته می شود، جزو پرفروش ترین مصالح نوین ساختمانی بوده و امروزه استفاده از آن ها در صنعت ساختمان سازی بسیار رایج شده است. برای استعلام قیمت انواع هبلکس و خرید بهترین آن می توانید با عمران مدرن تماس بگیرید.

علت سرعت بالای اجرای انواع هبلکس یا آجر هبلکس ، سبک بودن وزن بلوک ها است، از همین رو دیوار های هبلکس قیمت مناسبی دارد. زمانی که یک پروژه ساخت و ساز با سرعت بالا به اتمام می­رسد، نیروی اجرایی، ساعات کاری و ملات کمتری نیاز است و در نتیجه مقدار قابل توجهی از هزینه­ ها کاهش می­ یابد. هم چنین خرید بلوک هبلکس ارزان کار بسیار آسانی بوده و تنها با یک سفارش تلفنی می توانید پالت ها را در محل تحویل بگیرید. قیمت بلوک aac با توجه به ابعاد و تعداد آن ها تعیین می شود. در ادامه به ابعاد بلوک‌هبلکس اشاره می شود اما باید توجه داشت این بلوک در ابعاد و اندازه های متفاوتی تولید می شود و هرچه ابعاد بزرگ تر باشد، قیمت هر عدد بلوک هبلکس بیشتر خواهد بود. به علت سبک بودن، سفارش بلوک هبلکس قیمت مناسب نیز از لحاظ هزینه های حمل و نقل بسیار اقتصادی است.

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر قیمت بلوک هبلکس ساختمانی، میزان چسب مصرفی و نوع چسب آن است. متریال استفاده شده در تولید دیوار هبلکس قیمت مناسب و همچنین چسب آن همگی باعث تغییر قیمت بلوک هبلکس ۱۴۰۳ می شوند. در تولید بلوک هبلکس از آهک نیز استفاده می شود؛ اما باید توجه داشت که مقدار زیاد آهک باعث ترک خوردگی هبلكس به مرور زمان شده و كيفيت آن را تحت تاثیر قرار می دهد. 

قيمت بلوك هبلكس یا قیمت بلوک سبک هبلکس استاندارد از بلوک آهک دار بیشتر است اما در صورت ساختمان سازی استاندارد توصیه می شود از بلوک aac قیمت مناسب استاندارد بدون آهک یا آجر هبلکس استفاده شود. برای اطلاع از قیمت روز بلوک هبلکس ساختمانی و خرید آن از کارخانه بلوک هبلکس قیمت مناسب با همکاران ما در عمران مدرن تماس بگیرید.

 

قیمت هر عدد بلوک هبلکس ۱۴۰۳

قیمت هر عدد بلوک هبلکس ارزان نسبت به مزایای آن مقرون به صرفه است. یکی از مزایای این بلوک سرعت بالای اجرا می باشد. در هنگام خرید بلوک هبلکس به علت وزن کمی که دارد، هزینه حمل و نقل و جابجایی آن نیز بسیار کمتر است. این مقرون به صرفگی شرایط خاصی نیز دارد. برای مثال باید براساس نوع ساخت و ساز بررسی کرد که حتما استفاده از این محصول و قیمت بلوک سبک هبلکس در مقابل با حذف برخی از هزینه ‌ها مانند عایق‌ کاری، کارگر و ... صرفه اقتصادی داشته باشد. توجه داشته باشید استفاده از بلوک های هبلکس در ساخت دیوار های باربر مجاز نبوده و تنها برای ساخت تیغه ها و دیوار های غیر باربر از آن ها استفاده می شود.

در یک بررسی کلی می توان نتیجه گیری کرد، قیمت آجر هبلکس با توجه به ابعاد آن متغیر است. قیمت اجر هبلکس یا بلوک‌هبلکس به مواد اولیه آن و کیفیت کلی کالا، همچنین ابعاد هبلکس بستگی دارد. خرید بلوک هبلکس به دلیل سرعت بالای اجرای آن از لحاظ هزینه ها، بسیار مقرون به صرفه است. در کل آجر هبلس قیمت متفاوتی داشته و با توجه به فاکتور های مختلفی برآورد می شود. از هزینه های بالاسری می توان به حمل بلوک گازی هبلکس اشاره کرد که از دو روش دستی و پالتی صورت می گیرد و در برآورد قیمت بلوک هبلکس ۱۴۰۳ یا قیمت اجر هبلکس موثر می باشد. استفاده از روش پالتی بهتر و مطمئن تر بوده و از آسیب دیدن بلوک هبلكس جلوگیری می کند.

گاهی هزینه های بسته بندی و پالت ها به صورت جداگانه محاسبه شده و به قیمت هر متر مکعب هبلکس اضافه می گردد. پالت های چوبی بیشترین مورد استفاده در حمل و نقل و خرید بلوک هبلکس را دارند و روش مطمئنی برای جابه جایی بلوک ها بدون آسیب دیدن آن ها می باشند. بعد از بسته بندی و قرار دادن بلوک های هبلکس به روی پالت با سلفون و یا پلاستیک روی آن ها پوشانده می شود تا در بهترین شرایط نگهداری شوند و به دست مشتری برسد.

 

انواع بلوک هبلکس

انواع بلوک هبلکس در ضخامت های مختلف و ابعاد متنوع تولید می شوند. تولید بلوک هبلکس در دمای ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد و فشار ۱۲ بار در دستگاه اتوکلاو صورت می گیرد. این نوع آجر هبلکس قیمت مناسبی داشته و حاوی ۶۰ تا ۸۰ درصد هوا است. کیفیت مراحل تولید تا حد زیادی به تعیین قیمت بلوک هبلکس 1403 تاثیر می گذارد. فروش بلوک هبلکس در سه ضخامت ۸،۱۰،۱۲ و ۲۰ سانتی متری صورت می گیرد. هر کدام از این ضخامت ها برای کاربری خاصی در نظر گرفته می شوند تا بهترین نتیجه را داشته باشند. انواع بلوک هبلکس برای ساخت دیوار های غیر باربر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

خرید بلوک هبلکس

در هنگام خرید بلوک هبلکس قیمت مناسب یا آجر هبلکس باید به موارد خاصی توجه داشت زیرا استحکام و مقاومت سازه به کیفیت مصالح به کار رفته در آن بستگی دارد. یکی از این موارد کارخانه و شرکت فروش دیوار هبلکس است. بررسی اعتبار و کیفیت بلوک های هبلکس ارائه شده توسط برند ها از نکات مهم است. هنگام فروش بلوک aac قیمت مناسب باید به ترک و پراکندگی رنگ بلوک، دقت شود. هم چنین این بلوک ها وزن استاندارد و ابعاد استانداری نیز دارند که هنگام خرید هبلکس باید به آن ها توجه نمود تا با مناسب ترین قیمت بلوک aac را خریداری کنید. خرید از نمایندگی بلوک هبلکس ارزان مزایای زیادی دارد. اصلی ترین مزیت آن کمتر بودن قیمت دیوار هبلکس نسبت به سایر فروشندگان است. 

 

خرید اینترنتی بلوک هبلکس

با توجه به افزایش تقاضای خرید بلوک هبلکس ، شرکت های مختلفی در زمینه خرید اینترنتی بلوک هبلکس فعالیت می کنند. خرید هبلکس به صورت اینترنتی از شرکت هبلکس باعث صرفه جویی در زمان و هزینه مشتریان می شود. خصوصا در شهرهای پر جمعیت مثل تهران که ترافیک شهری باعث اتلاف زیادی از وقت می شود خرید اینترنتی بلوک هبلکس بیش از پیش رایج گردیده است. برای خرید اینترنتی بلوک هبلکس باید از تعداد و ابعاد بلوک مورد نظر اطلاع داشت. شرکت عمران مدرن یکی از شرکت های فعال در زمینه خرید اینترنتی بلوک هبلکس قیمت مناسب می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با بلوك هبلكس و استعلام قیمت از شرکت هبلکس با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

در حال حاضر شرکت های زیادی در زمینه خرید اینترنتی بلوک سبک هبلکس یا آجر هبلکس قیمت مناسب فعالیت می کنند. لازم به ذکر است که هنگام خرید اینترنتی بلوک سبک هبلکس به صورت پالتی، هر پالت از بلوک هبلكس ۱۵ سانتی شامل ۸۰ عدد بلوک است از این رو با هر پالت می توان ۱۲ متر مربع دیوار را پوشش داد. قیمت بلوک هبلکس ۱۴۰۳ یا قیمت آجر هبلکس بر حسب متر مکعب محاسبه می شود. خرید انواع هبلکس ، به صورت حجمی و با واحد متر مکعبی است. بعد از استعلام قيمت از شرکت هبلکس ، لازم است که حجم دیوار کشی پروژه با انواع بلوک هبلكس بر اساس متر مکعب برآورد شود.

معرفی نمایندگی بلوک هبلکس از جمله خدمات عمران مدرن است. برای آشنایی با بهترین نمایندگی بلوک هبلکس می توانید با همکاران ما در عمران مدرن تماس بگیرید. برخی از نمایندگی های بلوک سبک هبلکس برای کمتر شدن هزینه حمل و نقل از حداکثر ظرفیت وسیله حمل کننده خود برای بارگیری استفاده می کند. نمایندگی هبلکس ، بلوک هایی با ابعاد مختلف به بازار عرضه می کند تا مشتری بر اساس نیاز خود بلوک مورد نظرش را سفارش دهد. خرید از نمایندگی بلوک هبلکس به معنای حذف واسطه ها و خرید مستقیم از تواید کننده است، از این رو قیمت هبلکس در نمایندگی هبلکس کمتر از قیمت هر متر مکعب هبلکس در فروشگاه های دیگر است.

 

بلوک دیواری هبلکس
ابعاد دیوار داخلی هبلکس

 

کنترل کیفی

محصول نهایی بلوک هبلکس که به اندازه کافی هوا دار شده است وارد خط کنترل کیفی می شود. در این بخش، یک لایه از سطح خارجی بلوک دیواری هبلکس برداشته می شود تا سطوح خارجی هموار و صاف باشند. اندازه های برش با توجه به سفارشات مشتری تنظیم شده و قيمت هبلكس نیز بر همین اساس تغییر می کند.

 

پخت هبلکس

در مرحله نهایی در کارخانه تولید هبلکس ، بلوک ها وارد هبلکس‌ ها وارد اتوکلاوها در دمای حرارت حدود ۲۰۰ درجه سانتی گراد و فشار  ۱۲ اتمسفر می شوند. سپس بلوک دیواری هبلکس به بخش بار انداز و عرضه مننتقل شده تا وارد بازار مصرف گردند.

 

فروش بلوک هبلکس

فروش هبلکس در ابعاد و اندازه های مختلفی صورت می گیرد. قالب ها اکثرا ابعاد یکسانی داشته و سفارش بلوک هبلکس طبق درخواست مشتری در ابعاد مختلفی داده می شود. از مهم ترین معضلاتی که امروزه در شهر های شلوغ و پر جمعیت با آن رو به رو هستیم، آلودگی صوتی است. فروش هبلکس علاوه بر قیمت مناسب و وزن کمی که دارد، به عنوان یک عایق صوتی خوب در ساختمان ها شناخته شده و استفاده از آن برای دیوار های غیر باربر توصیه می شود. از همین رو از بلوکهای هبلکس در ساخت استودیو های ضبط، سالن های کنسرت، اتاق های بیمارستان، مدارس و … استفاده می شود.

قرار دادن بلوک ها به روی پالت های چوبی بهترین شیوه فروش هبلکس می باشد زیرا به این ترتیب این محصول آسیب ندیده و سالم تحویل مشتری داده می شود. هم چنین هنگام فروش هبلکس یکی دیگر از نکاتی که از اهمیت بالایی برخوردار است ابعاد این کالاست. شما می توانید هنگام سفارش ابعاد و ضخامت بلوک را تعیین کرده و به صورت سفارشی محصول خود را تحویل بگیرید.

 

قیمت بلوک دیواری هبلکس

یکی دیگر از نکاتی که در دیوارچینی با انواع بلوک هبلکس باید در نظر داشت، قیمت بلوک دیواری هبلکس است. قیمت بلوک دیواری هبلکس به عواملی همچون ابعاد دیوار و ضخامت آن، نوع بلوک هبلکس یا آجر هبلکس ، نحوه ی تولید آن و … وابسته است. از همین رو لازم است پیش از خرید هبلکس و آغاز دیوارچینی به محاسبه برآورد قیمت بلوک دیواری هبلکس پرداخته شود. قیمت دیوار سبک هبلکس نیز بر همین اساس محاسبه می گردد. متراژ دیوار، تعداد و نوع بلوک ها، ضخامت و اتصالات همگی در تعیین قیمت دیوار سبک هبلکس موثر هستند.

 

مقایسه بلوک سیمانی هبلکس با دیگر بلوک ها

در صنعت ساختمان سازی بسته به نیاز سازه و سفارش کارفرما می توان از انواع بلوک های ساختمانی مانند بلوک سفالی، بلوک آجری، سیمانی، بلوک هبلکس و … استفاده نمود. اما نکته ای که در این میان اهمیت دارد، انتخاب درست است. با انتخاب درست و مناسب بلوک نه تنها در هزینه ها صرفه جویی می کنید بلکه مقاومت و استحکام ساختمان نیز تضمین می شود. در میان بلوک ها ، بلوک سیمانی هبلکس از مزایای بیشتری برخوردار است و استفاده از آن برای دیوارهای داخلی و هم دیوارهای خارجی امکان پذیر است. 

از جمله مزایای بلوک سیمانی دیوار های هبلکس قیمت مناسب، می توان به وزن پایین، استحکام بالا، قیمت مناسب و تنوع در ابعاد و برش خوری آسان اشاره نمود. قیمت هر متر مکعب هبلکس با توجه به مزایا و ویژگی های مثبتی که دارد کاملا به صرفه بوده و خرید آن از کارخانه های تولید بلوک هبلکس در بهبود ویژگی های دیوار ساخته شده بسیار موثر است.

 

بلوک های هبلکس
انواع بلوک های ساختمانی

 

ضخامت بلوک هبلکس

شاید این پرسش پیش بیاید که ضخامت و طول و عرض بلوک هبلکس به چه صورت است. در پاسخ به این پرسش باید گفت ابعاد بلوك هبلكس نسبت به سایر مصالح ساختمانی بزرگ تر است و همین امر باعث افزایش سرعت اجرا و صرفه جویی در هزینه های تمام شده کارخانه هبلکس و همچنین زمان پروژه می گردد. هم چنین وزن یک متر مربع از بلوک هبلکس ۵۵۰ الی ۶۰۰ کیلوگرم است که این مقدار یک سوم وزن یک متر مربع آجر فشاری می باشد. ضخامت بلوک هبلکس در مرحله اول طبق استاندارد تعریف شده کارخانه است که اغلب یکی می باشد و فروش بلوک هبلکس در ابعاد مشخصی صورت می گیرد. جدول قیمت هبلکس نیز با توجه به ابعاد و محاسبه حجم آن تعیین می شود. اما می توان ابعاد بلوك هبلكس مورد نظر را سفارش داده و طبق نیاز خود خرید هبلکس را انجام دهید.

 

نگهداری بلوک هبلکس

نگهداری هبلکس ها در کارخانه بلوک هبلکس یکی از مهم ترین مراحل تولید آن ها به شمار می آید. شاید به نظر بیاید که بعد از خروج بلوک های هبلکس از خط تولید، دیگر نگهداری آن ها کاری نداشته و کافی است به انبار منتقل شوند اما نکاتی وجود دارد که باید حتما در هنگام انبار کردن بلوک سبک هبلکس در نظر داشت. بلوک هبلکس باید حتما به روی پالت حمل شوند و حمل آن ها به صورت دستی، به بلوک ها آسیب می رساند. شاید بتوان یکی از معایب بلوک هبلکس را نیز دشواری نگهداری و بسته بندی نامید. قیمت هر پالت هبلکس نیز بر اساس تعداد بلوک ها و ابعاد آن ها برآورد می شود. 

آجر سبک هبلکس داخل کیسه های هوابندی شده در کارخانه تولید بلوک هبلکس نگهداری شده و تا کارگاه ها حمل می شوند. در صورت استفاده از بلوک گازی هبلکس باید حداقل تا یک روز قبل از مصرف از کیسه های خود خارج شوند تا به تعادلی نسبی از لحاظ رطوبت و دما با محیط اطراف خود برسند. هم چنین قبل از دیوارچینی لازم است بلوک های هبلکس خیس شده و هر گاه سطح رویی آن ها خشک شد ولی هنوز از داخل رطوبت داشت، از آن ها استفاده شود.

 

کاربرد بلوک هبلکس قیمت مناسب

فروش بلوک هبلکس ساختمانی برای دیوار های خارجی تا ضخامت نهایت ۱۵ سانتی متر و برای دیوار های داخلی تا ضخامت ۱۰ سانتی متر است. در هنگام سفارش بلوک هبلکس نوع آن باید مشخص باشد. استفاده از بلوک AAC برای موارد زیر توصیه می شود.

  • خرید هبلکس برای مدارس، بیمارستان‌ها، هتل‌ها، شرکت‌ها، مسکن‌ها و ... مناسب است زیرا از خاصیت عایق صوتی برخوردار می باشد.
  • قیمت هبلکس برای دیوار های خارجی و داخلی به صرفه بوده و سرعت اجرای پایین و کیفیت اجرای بالایی دارد.
  • برای ساختمان هایی که در مناطق زلزله خیز واقع شده اند، خرید هبلکس از بهترین گزینه ها می باشد.
  • از بلوک هبلكس برای ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی به علت ظاهر مناسبی که دارد، استفاده می شود.
  1. قیمت هر عدد بلوک هبلکس به چه عواملی بستگی دارد؟  

برای بررسی قیمت بلوک هبلکس می توان به موارد زیادی اشاره نمود. کیفیت مواد اولیه، روش های تولید بلوک هبلکس ، ابعاد و هزینه های بسته بندی و نگهداری، همگی بر تعیین قیمت روز بلوک هبلکس موثر هستند.

2. بلوک هبلکس برای ساخت چه فضاهایی مناسب است؟

خرید هبلکس برای مدارس، بیمارستان‌ها، هتل‌ها، شرکت‌ها، مسکن‌ها و ... مناسب است زیرا از خاصیت عایق صوتی برخوردار می باشد. از بلوک هبلكس برای ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی به علت ظاهر مناسبی که دارد، استفاده می شود. برای ساختمان هایی که در مناطق زلزله خیز واقع شده اند، خرید هبلکس از بهترین گزینه ها است.

3. برای خرید اینترنتی بلوک سبک هبلکس باید چه اقداماتی انجام داد؟

خرید اینترنتی بلوک هبلکس باعث صرفه جویی در هزینه های رفت و آمد و همچنین زمان می شود. برای خرید اینترنتی بلوک هبلکس باید از تعداد و ابعاد بلوک مورد نظر اطلاع داشت. شرکت عمران مدرن یکی از شرکت های فعال در زمینه خرید اینترنتی بلوک هبلکس قیمت مناسب می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با بلوك هبلكس و استعلام قیمت هبلکس با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۴ از ۵ - از مجموع ۴۶ رای

نظرات کاربران

کبیر

ابعاد آجر هبلکس به صورت سفارشی هم می تونه باشه؟ در این صورت آجر هبلکس قیمتش تغییر می کنه ؟

حسن معین

ممنون از مطالب مفیدتون. میشه کمی بیشتر در رابطه با قیمت انواع هبلکس توضیح بدین؟

فاطمی

از بلوک هبلكس برای دیوارهای حمال هم میشه استفاده کرد؟

عمران مدرن

سلام وقت بخیر ، خیر.

جواد مشیری

بلوک هبلکس قیمت مناسب تری نسبت به دیگر انواع بلوک ها داره؟ یا تفاوتی نمی کنه؟

عمران مدرن

سلام و وقت بخیر. بله بلوک‌هبلکس به دلیل ابعاد بزرگتری که نسبت به بلوک معمولی دارد برای یک دیوار تعداد کمتری مصرف شده و نصب آن راحت تر می باشد از این جهت هزینه های کلی کمتر می شوند.

فاطمی

از بلوک هبلكس برای دیوارهای حمال هم میشه استفاده کرد؟

عمران مدرن

سلام و وقت بخیر. خیر از بلوک‌هبلکس در دیوار حمال استفاده نمی شود.

لیلا محمدی

قیمت هبلکس با محاسبه هزینه های حمل تا محل متر مکعبی چقدر میشه؟

عمران مدرن

سلام برای استعلام قیمت با مشاوران عمران مدرن تماس بگیرید.

رضوی

قیمت هر عدد بلوک هبلکس برای دیوارداخلی با ضخامت 15 سانت تقریبا چقدر در میاد؟

عمران مدرن

سلام وقت بخیر. برای اسنعلام قیمت بلوک‌هبلکس با مشاوران عمران مدرن تماس بگیرید.

محمد بصیری

قیمت روز بلوک هبلکس بر چه اساسی تعیین میشه؟

عمران مدرن

سلام یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت بلوک‌هبلکس ابعاد آن و عامل دیگر برند بلوک هبلکس می باشد.

فرشچی

کمی بیشتر درباره روش های خرید هبلکس توضیح می دین، اگه بخوام اینترنتی خرید کنم باید از کجا سفارش بدم؟؟

عمران مدرن

سلام وقت بخیر. برای خرید اینترنتی بلوک‌هبلکس با مشاوران ما تماس بگیرید .

میترا ربیعی

قيمت هبلكس دیواری با سقفی متر مکعبی فرق می کنه؟

فاضل

قيمت بلوك هبلس برای دیوارچینی یک فضای 200 مترمربعی تقریبا چقدر میشه

عمران مدرن

سلام برای استعلام قیمت بلوک‌هبلکس با مشاوران عمران مدرن تماس حاصل فرمایید.

محمد رسولی

بیشترین کاربرد بلوک هبلکس چیست؟

عمران مدرن

سلام برای ساختمان هایی که در مناطق زلزله خیز واقع شده اند، خرید هبلکس از بهترین گزینه ها می باشد. همچنین از بلوک هبلكس برای ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی به علت ظاهر مناسبی که دارد، استفاده می شود.

رجبی

از بلوک هبلس در بیمارستان هم میشه استفاده کرد؟

عمران مدرن

سلام بله یکی از کاربرد های آجر هبلکس در بیمارستان ها است.

مهسا

میشه توضیح کوتاهی در مورد دیوار هبلکس بدهید؟ ممنونم

عمران مدرن

جنس بلوک هبلکس یا آجر هبلکس ساختمانی از بتن ساده می باشد که طی فرآیند خاصی متخلخل می­شود. این تخلخل مزایایی همچون سبکی را به همراه دارد. بلوک هبلکس در برابر فشار و دمای متغیر مقاوم است. این مزایا، فروش بلوک های هبلکس را به تجارتی رو به رشد برای ساختمان سازی تبدیل کرده است. نام دیگر بلوک هبلكس بلوک AAC یا آجر سبک هبلکس است.

زهره رحیمی

قیمت بلوک هبلکس چیست، هبلکس قیمت مناسبی دارد؟همچنین قیمت هبلکس چیست؟

عمران مدرن

قیمت روز بلوک هبلکس به مواد تشکیل دهنده آن مانند پودر آلومینیوم، پور منیزیم، آهک میکرونیزه، سیلیس و سیمان سفید بستگی دارد.

محمد جواد

لطفا کمی در مورد قیمت کارخانه هبلکس توضیح دهید.

عمران مدرن

امروزه کارخانه های زیادی در زمینه تولید بلوک هبلکس فعالیت میکنند یکی از کارخانه های معتبر کارخانه بلوک هبلکس اردکان است که امروزه نمایندگی های زیادی در سراسر ایران دارد.

sara zand

برای خرید اینترنتی بلوک سیمانی هبلکس چه اطلاعاتی باید داشته باشیم؟

عمران مدرن

سلام برای خرید اینترنتی بلوک هبلکس اطلاع دقیق از سایز و ابعاد دیوار مورد نظر باید داشته باشید.

کاظم رشیدی

ممنون از مطالب خوبتون. توضیحاتتون راجه به هبلکس دیوار و دیوار هبلکس قیمت واقعا عالی و کاربردی بود.

عمران مدرن

سلام سپاس از توجه شما

هارونی

قیمت آجر هبلکس بر چه اساسی تعیین میشه؟ به طور کلی بلوک هبلکس قیمت مناسبی دارد یا نسبتا گران است؟

عمران مدرن

قیمت هر عدد بلوک هبلکس در ساختمان­ سازی بسیار مقرون به صرفه است. یکی از دلایل آن سرعت بالای اجرای بلوک گازی هبلکس است. خرید بلوک هبلکس به علت وزن کمی که دارد، هزینه حمل و نقل و جا به جایی آن نیز بسیار کمتر است

صادقی

آجر سبک هبلکس واقعا کاربردی است من برای ساختمان خودم استفاده کردم و واقعا از انتخابم راضی هستم. بلوکهبلکس وزن کمی دارد و اجرا آن خیلی راحت است.

عمران مدرن

سلام ممنون از نظر جنابعالی.

صادقی

بلوک سبک هبلکس قیمت مناسبی دارد یا نسبت به بفیه مصالح ساختمانی گرانتر است؟

عمران مدرن

قیمت هر عدد بلوک هبلکس در ساختمان­ سازی بسیار مقرون به صرفه است. یکی از دلایل آن سرعت بالای اجرای بلوک گازی هبلکس است. با توجه به نکات ذکر شده قیمت بلوک هبلکس مناسب است.

رویا راد

تفاوت دیوار هبلکسی با دیوار های معموی چیه؟

سحر

قیمت دیوار هبلکس حدودا چقدر در میاد؟

عمران مدرن

سلام قیمت دیوار هبلکس بستگی به ابعاد و متراژ دیوار دارد.

صفارزاده

میشه کارخانه بلوک هبلکس که معتبر هستند و قیمت مناسبی دارند معرفی کنید؟

عمران مدرن

سلام برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کارخانه بلوک هبلکس با مشاوران عمران مدرن تماس حاصل فرمایید.

مرتضی محمودی

قیمت هر عدد بلوک هبلکس و قیمت روز بلوک هبلکس را چطوری میتونم بدونم؟

عمران مدرن

سلام برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت هر عدد بلوک هبلکس با مشاوران عمران مدرن تماس حاصل فرمایید.

نوروزی خانی

برای خرید و فروش هبلکس با چه شماره ای باید تماس بگیرم؟

نوروزی خانی

برای خرید و فروش هبلکس با چه شماره ای باید تماس بگیرم؟

جمشید ابر

قیمت هر پالت هبلکس حدودا چقدر میشه؟

آستارکی

سلام ممنون از مطلب کاملتون. شما قیمت روز هبلکس رو هم اعلام می کنین؟؟

حانیه خلج

بلوکهای هبلکس رو میشه تو هر ابعادی به شما سفارش داد؟ قیمتش تغییر میکنه یا نه؟

undefined undefined

به نظر شما برای ساخت ویلا تو گیلان میشه ازش استفاده کرد؟ به دلیل اینکه احتمال داره رطوبت رو به داخل بده اگه نما سنگ کاری نشه ایرادی پیش میاد؟؟

رئوف ظهیری

به نظر شما برای ساخت ویلا تو گیلان میشه ازش استفاده کرد؟ به دلیل اینکه احتمال داره رطوبت رو به داخل بده اگه نما سنگ کاری نشه ایرادی پیش میاد؟؟

امیر Editory2000@gmail.com

اطلاع رسانیتون واقعا خیلی ضعیفه چون الان من که میخوام خرید کنم قیمت را نمیبینم و نمیدونم کجا مراجعه کنم.

عمران مدرن

مخاطب گرامی، با توجه به متغیر بودن قیمتهای کارخانه و تفاوت حجم خرید مشتریان امکان ارائه قیمت ثابت وجود ندارد.

فرزان

سلام در چه شهرهایی کارخانه بلوک هپلکس دارین؟

رفعت

مطلب مفیدی بود. ممنون. فقط بیشتر درباره قیمت هپلکس توضیح بدین.

منا رستم پور

برای ساخت یک دیوار 2در2 حدودا چه تعداد هپلکس استفاده میشه؟

رجایی

بلوک هبلکس تو چه رنگایی تولیدمیشه؟

سینا

یه شماره بذارید که جواب بدن نه خارج از دسترس یا رد تماس بزنند

Fa Ma

سایت جامع و کاملی هست در همه زمینه ها

صبا عبداللهی

بلوک هبلکس قیمت بیشتری نسبت به بلوک سیمانی معمولی دارد ولی در مقایسه با ویژگی ها ارزش خرید آن بسیار بالاست. موفق باشید

اکبر رحمانی

من اصن نفهمیدم چه جوری بلوک هبلکس بخرم ! شما فروشنده این یا فقط قیمت گذاشتید ؟

عمران مدرن

بله عمران مدرن فروشنده هبلکس می باشد . لطفا شماره تماس بفرمایید تا با شما تماس بگیریم یا در ساعات اداری با شماره 02162999675 تماس بگیرید.

حسین زارع پور

مقایسه قیمت هبلکس با سفال چجوریه؟ قیمت تموم شده کدوم کمتره؟

عمران مدرن

قطعا قیمت تمام شده سفال کمتر است اما در طولانی مدت هبلکس مزایایی دارد که میتواند هزینه های شمارا کاهش دهد.

حسین علیزاده

کیفیت کار بسیار عالی بود. ممنونم از شما

امیر فیروزان

ایا برای ساخت ویلا در مناطق مرطوب مازندران استفاده از هبلکس را پیشنهاد میفرمایید؟ لطفا مزایا و معایب را بفرمایید. تشکر

سجاد ابراهیم خانی

قیمت رو جسارتا به صورت ساده و واضح در هر متر و مکعب چقدر در میاد و قیمت چسپ با مصالح باهم هستش یا جدا در میاد

عمران مدرن

سلام برای اینکه دقیقا قیمتها را با پروژه خود مطابقت دهید لطفا در ساعات اداری با شماره 02162999675 تماس بگیرید. یکی از مواردی که در قیمت هبلکس و هزینه نهایی مهم است محل پروژه شما می باشد .

سلامت

قیمت هبلکس 10 سانت با 8 سانت فرق داره؟

عمران مدرن

سلام جناب سلامت ، بله قیمت ها متفاوت هست و می توانید در صفحه بلوک هبلکس قیمت هبلکس 10 سانتی و 8 سانتی را مشاهده کنید.

حمیدی

قیمت هبلکس از بلوک سفالی بیشتره؟

ماهان میرزا زاده

سلام میخواستم بدون مدر مقام مقایسه ایا بلوک های هبلکس نسبت به بلوک های سیمانی ایا مقاوم تر هستند و برای متراژ برابر ساخت با کدوم یک از این دو قیمت تمام شده ی پروژه رو کاهش میده؟

محمد نوری

عالی و مفید

آریا محمدی

هزینه ارسال هبلکس اردکان تا شهر های مختلف رو از کارخونه بگیریم؟

مینا جبارزاده

دیوار پیش ساخته برای شما کشور میخوام. دیوار هبلکس پاسخگو هست؟

رضا ملکی

قیمت هبلکس به ابعادش ربط داره؟

رضا فاطمی

قیمت هبلکس آپدیته؟

علی جوادی

شما بلوک هبلکس با متراژ پایین هم ارسال دارید؟

فرهاد محبی

قیمت بلوک هبلکس ۱۴۰۲ سبک از قیمت هایی که نوشته شده ارزان تره؟

علی خدایی

منظور از قیمت هبلکس ۱۰ سانتی ، هبلکس با قطر ۱۰ سانتی متره؟

سیما نوردی

قیمت بلوک هبلکس به صورت فله یا پالتی چقدر تفاوت داره؟

نیما بهاری

بلوک هبلکس پرین نیشابور ضدآبه؟

عرفان محمدخانی

هبلکس رضوی از کیفیت خوبی بین بلوک های هبلکس برخورداره؟

محسن

امکان استفاده از هبلکس بجای آجر یا بلوک وجود داره؟ از لحاظ مقاومت کدوم بهتره؟

خالد

ارسال هبلکس اردکان به قشم چقد هزینه میبره؟

بافقی

کیفیت کدوم دیوار هبلکس بالاتره؟

شهریار فاطمی

قالب بلوک هبلکس هم میتونیم تهیه کنیم ازتون؟

عباس مرادی

سلام علت تفاوت قیمت بلوک هبلکس ۱۴۰۲ برنای مختلف چیه و کدوم بهتر هست؟

عرفان

به نظرم ساروج خیلی خوبه سرما و گرما رو بیرون انتقال نمیده خیلی مقاوم هست در برابر اتش باد

مینابی

قیمت بلوک هبلکس آپدیته؟

غلامرضا مشرفی ترشيز

خوب است

فرهاد زمانی

هبلکس اردکان بهترین بلوک ها رو داره توی دسته بلوک های سبک یا کارخونه های بهتری هم داریم؟

مصطفی

سلام من قیمت بلوک هبلکس اردکان رو میخوام

هدیه

قیمت های ذکر شده توی جدول به ریال هست دیگه؟؟

درودی هادی

درود بر نیشابوریان عزیز که علاوه براینکه خودشان درحوزه تولید پیشرفت می‌کنند از کنار آنها عده ای هم ارتزاق می‌نمایند

عباسی

کارخونه هبلکس پرین نیشابور کجاست؟ ارسال به شیراز دارید؟

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما