استعلام قیمت
۰۲۱-۷۷۸۹۶۶۲۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

هزینه بازسازی آپارتمان

هزینه بازسازی آپارتمان
هزینه بازسازی خانه

بازسازی به منظور دستیابی به اهدافی همچون افزایش افزایش زیبایی فضا، ایجاد تنوع، جلوگیری از گسترش خرابی ها و نیز افزایش ارزش اقتصادی ساختمان انجام می شود. با توجه به نوع کاربری ساختمان، بازسازی به دسته های کلی بازسازی آپارتمان ، بازسازی ویلا ، بازسازی نما ، بازسازی رستوران ، بازسازی تاسیسات ، بازسازی اداری و بازسازی تجاری و … تقسیم بندی می گردد. از طرفی دیگر نیز عملیات بازسازی با توجه به میزان تخریب و بازسازی مورد نیاز، به دو دسته کلی بازسازی جزئی و بازسازی کلی تقسیم بندی می شود. منظور از بازسازی جزئی اعمال تغییرات در یک بخش از ساختمان و با کمترین تغییرات نسبت به طرح اولیه، می باشد. در حالیکه در بازسازی کلی ، تمام قسمت های ساختمان بازسازی می شود. با توجه به موارد ذکر شده، هزینه بازسازی آپارتمان نیز متفاوت خواهد بود.

لیست شرکت های مجری بازسازی منزل

در این مطلب به معرفی شرکت های فعال در زمینه بازسازی آپارتمان، نما، مشاعات و لابی و بازسازی آپارتمان با کمترین هزینه پرداخته شده است. شماره تماس و لینک هر یک از این شرکت ها به منظور اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و طراحی و بازسازی خانه های قدیمی ارائه گردیده است.

۱- داتیک عمران از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با داتیک عمران و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

هزینه بازسازی آپارتمان

۲- بازسازی کار از شرکت های بازسازی فعال در کرج است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با بازسازی کار و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

متوسط هزینه بازسازی آپارتمان

۳- خدمات پارسیان از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با خدمات پارسیان و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۴- موسسه داوودی(رویا مال) از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با موسسه داوودی(رویا مال) و بهره مندی از خدمات بازسازی آپارتمان با کمترین هزینه و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

هزینه بازسازی آپارتمان

۵- کاسیان از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با کاسیان و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۶- گروه مهندسان رینولب از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با گروه مهندسان رینولب و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۷- هیرادانا از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با هیرادانا و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

هزینه بازسازی منزل

۸- ویرا معماری از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با ویرا معماری و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۹- کلبه از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با کلبه و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۰- گروه ساختمانی پاراکس از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با گروه ساختمانی پاراکس و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

هزینه بازسازی آپارتمان

۱۱- تهران ایده از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با تهران ایده و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۲- نما سبز از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان ، بازسازی نما و بازسازی مشاعات و لابی می باشد. برای تماس با نما سبز و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

بازسازی آپارتمان با کمترین هزینه

۱۳- بهاران از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان و بازسازی مشاعات و لابی می باشد. برای تماس با بهاران و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

شرکت بازسازی ساختمان

۱۴- کومه سرا از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان ، بازسازی نما و بازسازی مشاعات و لابی می باشد. برای تماس با کومه سرا و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۵- آشیان پی از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با آشیان پی و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۶- کلینیک ساختمانی از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با کلینیک ساختمانی و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

هزینه بازسازی

۱۷- گروه ساختمانی آبان از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با گروه ساختمانی آبان و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۸- شرکت کندو دکور از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با شرکت کندو دکور و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۹- کوئیک سازه از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان و بازسازی مشاعات و لابی می باشد. برای تماس با کوئیک سازه و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

هزینه بازسازی منزل

۲۰- شرکت ساختمانی پایتخت از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان و بازسازی نما می باشد. برای تماس با شرکت ساختمانی پایتخت و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۲۱- صنایع تولیدی و خدماتی بهینه ساز از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با صنایع تولیدی و خدماتی بهینه ساز و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۲۲- گروه معماری مدرن ابنیه وریا از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان و بازسازی مشاعات و لابی می باشد. برای تماس با گروه معماری مدرن ابنیه وریا و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

بازسازی خانه های قدیمی با کمترین هزینه

۲۳- شرکت مهندسی سازه پایدار از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با شرکت مهندسی سازه پایدار و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۲۴- آدلی آمود از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با آدلی آمود و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

بازسازی آپارتمان با کمترین هزینه

۲۵- شرکت ویستا افرند از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با شرکت ویستا افرند و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

هزینه بازسازی آپارتمان

۲۶- گروه معماری بالینکو از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان و بازسازی مشاعات و لابی می باشد. برای تماس با گروه معماری بالینکو و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۲۷- دکوراسیون داخلی و بازسازی مهرآداک از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با دکوراسیون داخلی و بازسازی مهرآداک و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۲۸- کلینیک ساختمانی مات از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با کلینیک ساختمانی مات و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

هزینه بازسازی آپارتمان

۲۹- رویال از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان و بازسازی مشاعات و لابی می باشد. برای تماس با رویال و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۳۰- خانه معماری هوما از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با خانه معماری هوما و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۳۱- ولو سازه از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان و بازسازی نما می باشد. برای تماس با ولو سازه و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

هزینه بازسازی ساختمان

۳۲- دکوراسیون گلد از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با دکوراسیون گلد و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۳۳- گروه بازسازی بلورچی از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با گروه بازسازی بلورچی و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۳۴- خوش‌سازان از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با خوش‌سازان و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

هزینه بازسازی آپارتمان

استعلام هزینه بازسازی آپارتمان

۳۵- دکوراسیون دیزاین از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با دکوراسیون دیزاین و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۳۶- نوین بازسازی از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با نوین بازسازی و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۳۷- شرکت فردا سازان واحد از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با شرکت فردا سازان واحد و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

شرکت بازسازی منزل

۳۸- شرکت مهندسین اقلیم سازان از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با شرکت مهندسین اقلیم سازان و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۳۹- فراتاب تکنیک از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با فراتاب تکنیک و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۴۰- خدمات گروه نرگس از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان و بازسازی نما می باشد. برای تماس با خدمات گروه نرگس و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

شرکت بازسازی آپارتمان

۴۱- خدمات ساختمانی مقیمی از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با خدمات ساختمانی مقیمی و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۴۲- خوارزم سازه از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با خوارزم سازه و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۴۳- گروه ساختمانی سیمرغ از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با گروه ساختمانی سیمرغ و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

متوسط هزینه بازسازی آپارتمان

۴۴- شرکت ابنیه طراحان نصر از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با شرکت ابنیه طراحان نصر و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

هزینه بازسای اپارتمان

۴۵- ایمن ساز تهران از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان و بازسازی نما می باشد. برای تماس با ایمن ساز تهران و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۴۶- پردیس سازه از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با پردیس سازه و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

هزینه بازسازی خانه قدیمی

۴۷- موسسه فنی ساختمانی شهرسازان از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با موسسه فنی ساختمانی شهرسازان و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۴۸- فنستا از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با فنستا و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۴۹- ساخت و ساز از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با ساخت و ساز و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

متوسط هزینه بازسازی آپارتمان

۵۰- گروه خدمات ساختمانی سون از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با گروه خدمات ساختمانی سون و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۵۱- سامان پیشه ثمین از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با سامان پیشه ثمین و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۵۲- تهران پایپر از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با تهران پایپر و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۵۳- خدمات ساختمانی تهران از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با خدمات ساختمانی تهران و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۵۴- شرکت طراحان پرگاس نامدار از شرکت های بازسازی فعال در تهران است. خدمات این شرکت شامل بازسازی کامل آپارتمان می باشد. برای تماس با شرکت طراحان پرگاس نامدار و اطلاع از هزینه بازسازی آپارتمان و سایر خدمات این شرکت، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

بازسازی آپارتمان تبریز بازسازی آپارتمان بجنورد بازسازی آپارتمان کرمانشاه بازسازی آپارتمان ارومیه بازسازی آپارتمان اهواز بازسازی آپارتمان یاسوج بازسازی آپارتمان اردبیل بازسازی آپارتمان زنجان بازسازی آپارتمان گرگان بازسازی آپارتمان اصفهان بازسازی آپارتمان سمنان بازسازی آپارتمان رشت بازسازی آپارتمان کرج بازسازی آپارتمان زاهدان بازسازی آپارتمان خرم آباد بازسازی آپارتمان ایلام بازسازی آپارتمان شیراز بازسازی آپارتمان ساری بازسازی آپارتمان بوشهر بازسازی آپارتمان قزوین بازسازی آپارتمان اراک بازسازی آپارتمان شهرکرد بازسازی آپارتمان قم بازسازی آپارتمان بندرعباس بازسازی آپارتمان بیرجند بازسازی آپارتمان سنندج بازسازی آپارتمان همدان بازسازی آپارتمان مشهد بازسازی آپارتمان کرمان بازسازی آپارتمان یزد

برای مطالعه بیشتر:

بازسازی خانه های قدیمی

بازسازی حمام و سرویس بهداشتی

بازسازی نما

بازسازی آشپزخانه

بازسازی دستشویی و حمام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 4.65 ( 1 نظر)

۱۵ نظر

 1. بسیار سپاس گزارم که به صورت کامل و جامع تونستین اطلاعاتی در مورد هزینه بازسازی آپارتمان به من بدین خیلی خیلی از سایتتون استفاده کردم مرسی واقعا

 2. برای باز سازی خونمان یه شرکتی بهم معرفی کنید که هزینش برام کم دربیاد

 3. سلام مطالب رو که خوندم دیدم که همه شرکت های معرفی شده در زمینه بازسازی آپارتمان نمایندگی شون در شهر تهرانه ، یعنی این شرکت ها فقط فعالیت شود در زمینه بازسازی آپارتمان محدود به شهر تهران میشه یا می تونن در سایر استان های کشور هم پروژه های بازسازی رو عهده بگیرن!!

 4. سلام هزینه بازسازی آپارتمان به چه عواملی بستگی داره؟
  آیا برای بازسازی آپارتمان قرارداد بسته میشه که مالک باید یه مقدار مبلغی رو پرداخت کنه و بعد شرکت ها یا تیم بازسازی ساختمان بر اساس اون مبلغ پرداختی وسایل و تجهیزات رو تهیه می‌کنند که چه مدل و چه کیفیتی داشته باشه یا نه اول وسایل تهیه و کار بازسازی آپارتمان انجام میشه بعد کل هزینه هایی که برای بازسازی آپارتمان انجام شده رو از مالک آپارتمان میگیرند؟

 5. منظور از بازسازی آپارتمان باز سازی داخلی هست یا نمای ساختمان هم از نو کار میشه

 6. سلام هزینه بازسازی دو واحد آپارتمان در تهران حدودا چقدره؟

 7. سلام هزینه بازسازی آپارتمان رو از روی چه مواردی محاسبه می کنید؟

 8. من دنبال یه شرکت بودم برای بازسازی خونه‌م. خیلی خوشحالم که با سایت شما آشنا شدم و این همه انتخاب دارم. ممنون از شما.

 9. هزینه بازسازی آپارتمان چهار طبقه در تهران با زیربنای ۲۵۰ متر دو واحدی چقدر میشه حدودا؟ بازسازی فقط نازک کاری، نقاشی و کابینت و کاشی و کف
  متشکر

 10. سلام، بازسازی واحد هفتاد متری به طور کامل چقد میشه حدودا؟ از شما قیمت بگیرم یا این شرکتا؟ کدومش بهتره؟