استعلام قیمت
۰۲۱-۶۲۹۹۹۶۷۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ابعاد کابین آسانسور

ابعاد کابین آسانسور
ابعاد کابین آسانسور

ابعاد کابین آسانسور به عواملی مانند طراحی چاه آسانسور، کاربری کابین اسانسور و ظرفیت آن بستگی دارد. قبل از اقدام برای نصب آسانسور، توجه به اندازه کابین اسانسور بسیار ضروری می باشد. با تشخیص درست اندازه کابین اسانسور می توان تعداد مسافران قابل حمل، سرعت و قدرت آسانسور را تخمین زد. در ادامه اندازه کابین اسانسور های مختلف اعم از ابعاد کابین اسانسور ۴ نفره و ابعاد کابین اسانسور ۶ نفره بررسی شده است. همچنین نحوه محاسبه ابعاد کابین اسانسور مورد بررسی قرار گرفته است.

نحوه محاسبه ابعاد کابین آسانسور

برای محاسبه ابعاد کابین اسانسور باید مساحت و ارتفاع کابین اسانسور در نظر گرفته شود. به عبارتی نحوه محاسبه ابعاد کابین اسانسور ، ضرب ارتفاع کابین اسانسور در مساحت مفید آن می باشد. به عنوان مثال برای محاسبه ابعاد کابین آسانسور ۴ نفره ، باید مساحت مفید آن را در ارتفاع استانداردش که ۲۲۰ سانتی متر می باشد، ضرب نماییم. تعیین مساحت و ارتفاع کابین اسانسور با توجه به ظرفیت آن صورت می گیرد. در واقع طراحان باید با توجه به ترافیک رفت و آمد محیط مورد نظر، یک آسانسور با ظرفیت مناسب طراحی کرده و عمق و عرض آن را متناسب با ظرفیت آسانسور مشخص نمایند.

نحوه محاسبه ابعاد کابین آسانسور
کابین آسانسور ۶ نفره

جدول ابعاد استاندارد کابین آسانسور

مساحت کابین اسانسور را می توان بر اساس دو معیار بار اسمی و تعداد مسافران محاسبه نمود. در جدول ابعاد استاندارد کابین اسانسور (۱-۱) و (۲-۱) برای هر ظرفیت،به ترتیب مقادیر بیشترین اندازه کابین اسانسور و کوچکترین ابعاد کابین اسانسور ارائه شده است. توجه شود که جداول، مربوط به مساحت کف کابین می باشند و ارتباطی به ارتفاع کابین آسانسور ندارند.

جدول ابعاد استاندارد کابین اسانسور (۱-۱) بر حسب بار اسمی و حداکثر اندازه کابین اسانسور :

بار اسمی، جرم (kg)حداکثر اندازه کابین آسانسور (m2)بار اسمی، جرم (kg)حداکثر اندازه کابین آسانسور (m2)
۱۰۰۳۷/۰۹۰۰۲۰/۲
۱۸۰۵۸/۰۹۷۵۳۵/۲
۲۲۵۷۰/۰۱۰۰۰۴۰/۲
۳۰۰۹۰/۰۱۰۵۰۵۰/۲
۳۷۵۱۰/۱۱۱۲۵۶۵/۲
۴۰۰۱۷/۱۱۲۰۰۸۰/۲
۴۵۰۳۰/۱۱۲۵۰۹۰/۲
۵۲۵۴۵/۱۱۲۷۵۹۵/۲
۶۰۰۶۰/۱۱۳۵۰۱۰/۳
۶۳۰۶۶/۱۱۴۲۵۲۵/۳
۶۷۵۷۵/۱۱۵۰۰۴۰/۳
۷۵۰۹۰/۱۱۶۰۰۵۶/۳
۸۰۰۰۰/۲۲۰۰۰۲۰/۴
۸۲۵۰۵/۲۲۵۰۰۰۰/۵

جدول ابعاد استاندارد کابین اسانسور (۲-۱) بر حسب ظرفیت و کوچکترین ابعاد کابین اسانسور :

ابعاد کابین آسانسور ۶ نفره

به عنوان مثال، با توجه به جدول بالا کوچکترین ابعاد استاندارد کابین اسانسور ۶ نفره ، ۱۷/۱ مترمربع می باشد.

جدول محدوده مساحت کابین آسانسور :

جدول ابعاد کابین آسانسور
جدول ابعاد کابین آسانسور

ابعاد کابین آسانسور ۴ نفره

کابین اسانسور ۴ نفره، مطابق استاندارد ظرفیتی معادل ۳۰۰ کیلوگرم دارد. ابعاد کابین اسانسور ۴ نفره باید به گونه ای باشد که مساحت مفید داخلی آن بین ۰.۷۹ و ۰.۹ متر مربع باشد. ارتفاع کابین اسانسور ۴ نفره باید حدود ۲۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شود. برای مثال ابعاد کابین آسانسور ۴ نفره مدل نیمه اتوماتیک تلسکوپی با درب لولایی، در عرض ۹۰، عمق ۱۰۰ و ارتفاع ۲۲۰ سانتی متری طراحی شده است. درب طبقات به عرض ۷۰ و ارتفاع ۲۰۰ سانتی متر می باشد.

ابعاد کابین آسانسور ۴ نفره
کابین آسانسور ۴ نفره

ابعاد کابین آسانسور ۶ نفره

ابعاد کابین آسانسور ۶ نفره از ابعاد کابین آسانسور ۴ نفره بیشتر می باشد. از همین رو به دلیل ظرفیت حمل بالاتر، میتواند کاربری های بیشتری داشته باشد. پیش تر ابعاد استاندارد کابین آسانسور ۶ نفره را بررسی نمودیم، کابین آسانسور ۶ نفره، مطابق استاندارد ظرفیتی معادل ۴۵۰ کیلوگرم دارد. ابعاد کابین آسانسور ۶ نفره باید به گونه ای باشد که مساحت مفید داخلی آن بین ۱۷/۱ و ۳۰/۱ متر مربع باشد. ارتفاع کابین آسانسور ۶ نفره باید حدود ۲۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شود.

برای مثال ابعاد کابین آسانسور ۶ نفره مدل نیمه اتوماتیک تلسکوپی با درب لولایی، در عرض ۱۱۰، عمق ۱۱۰ و ارتفاع ۲۲۰ سانتی متری طراحی شده است. درب طبقات به عرض ۱۶۰ و ارتفاع ۱۶۵ سانتی متر می باشد. به عنوان مثالی دیگر، ابعاد استاندارد کابین آسانسور ۶ نفره مدل تمام اتوماتیک تلسکوپی با درب طبقه کشویی، در عرض ۱۱۰، عمق ۱۱۰ و ارتفاع ۲۲۰ سانتی متری طراحی شده است. درب طبقات به عرض ۱۶۰ و ارتفاع ۱۷۰ سانتی متر می باشد.

ابعاد کابین آسانسور ۶ نفره
کابین آسانسور ۶ نفره

ابعاد کابین اسانسور ۸ نفره

برای طراحی ابعاد کابین آسانسور ۸ نفره باید عوامل گوناگونی مانند ارتفاع ساختمان، ترافیک رفت و آمد و اندازه بار یا ظرفیت کابین را در نظر گرفت. ابعاد کابین آسانسور ۸ نفره در مقایسه با ابعاد کابین آسانسور ۶ نفره و ابعاد کابین آسانسور ۴ نفره بزرگتر است و فضا و ظرفیت بیشتری برای جا به جایی مسافران دارد. کابین آسانسور ۸ نفره، مطابق استاندارد ظرفیتی معادل ۶۰۰ کیلوگرم دارد. ابعاد کابین آسانسور ۸ نفره باید به گونه ای باشد که مساحت مفید داخلی آن بین ۴۵/۱ و ۶۶/۱ متر مربع باشد. ارتفاع کابین آسانسور ۸ نفره باید حدود ۲۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شود. برای مثال ابعاد کابین آسانسور ۸ نفره مدل نیمه اتوماتیک تلسکوپی با درب لولایی، در عرض ۱۶۰، عمق ۱۱۰ و ارتفاع ۲۲۰ سانتی متری طراحی شده است. درب طبقات به عرض ۱۶۰ و ارتفاع ۲۰۰ سانتی متر می باشد.

ابعاد کابین اسانسور 8 نفره
کابین آسانسور ۸ نفره

ابعاد استاندارد کابین اسانسور

به دلیل اهمیت بالای تعیین صحیح اندازه کابین آسانسور ، رعایت استانداردها و نکات مهم در طراحی کابین ضروری می باشد. برخی از این ملاحظات عبارتند از:

  • تعیین ابعاد کابین آسانسور بر اساس ظرفیت و متناسب با طراحی چاه آسانسور.
  • تعیین اندازه کابین آسانسور طبق مقررات استاندارد کابین آسانسور. (مانند استاندارد ملی ایران یا استاندارد اروپایی EN81)
  • فاصله حداکثری ۵ سانتی متری بین دیوار کابین و دیوار آسانسور.
  • قرارگیری فنر یا لاستیک در فاصله بین کابین و یوک برای جلوگیری از ایجاد تکان ها در حین حرکت آسانسور.
  • طراحی کابین آسانسور با تحمل بیش از بار اسمی خود.

نرم افزار محاسبه ابعاد کابین اسانسور

با استفاده از نرم افزار محاسبه ابعاد کابین آسانسور می توان کابین را قبل از ساخت آن، طراحی نمود. از آنجایی که اندازه کابین اسانسور با ظرفیت آن متناسب است، با دانستن ظرفیت کابین میتوان اندازه کابین آسانسور را محاسبه نمود. در ادامه چند نمونه از برنامه های طراحی آسانسور جهت آشنایی با نحوه محاسبه ابعاد کابین اسانسور معرفی شده است.

  • نرم افزار محاسبه ابعاد کابین اسانسور پایاکو با دریافت اندازه عرض و عمق چاهک و نوع در، اندازه های قابل اجرا در طراحی کابین آسانسور را محاسبه می کند.
  • نرم افزار محاسبه ابعاد کابین اسانسور محمدرضا افخمی جهت تعیین ظرفیت کابین آسانسور بر اساس جدول ظرفیت کابین آسانسور ۱ – ۱ و ۲ – ۱ استاندارد ملی ایران ۶۳۰۳ می باشد. با توجه به ابعاد کابین و نوع در و تعداد لته و ابعاد درگاه ورودی، ظرفیت کابین اسانسور را بر حسب نفر و کیلوگرم محاسبه می نماید.

نرم افزار محاسبه ابعاد کابین آسانسور Elevator AM مطابق استاندارد BS EN81-1+A3 ظرفیت کابین اسانسور را برآورد می کند.

برای مطالعه بیشتر:

عکس کابین آسانسور جدید

بهترین کابین اسانسور

نمونه کابین آسانسور

مدل کابین آسانسور

کابین سازی آسانسور

تولید کابین آسانسور

کابین آسانسور لاکچری

کابین اسانسور جدید

نصب آسانسور وسط راه پله

موتور گیرلس زیلابگ

موتور ساسی لئو ۷.۳

موتور اسانسور اکیش

ظرفیت کابین آسانسور

انواع کابین آسانسور

آسانسور پانوراما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 4.36 ( 4 نظر)