استعلام قیمت
۰۲۱-۶۲۹۹۹۶۷۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ظرفیت کابین آسانسور

ظرفیت کابین آسانسور
ظرفیت کابین آسانسور

تعیین ظرفیت کابین آسانسور امری مهم در طراحی آسانسور است؛ چرا که به طور مستقیم با امنیت مسافران در ارتباط می باشد. با محاسبه ظرفیت کابین آسانسور علاوه بر تعیین تعداد مسافران قابل حمل، می توان میزان قدرت و سرعت آسانسور را نیز تخمین زد. اهمیت تعیین ظرفیت کابین آسانسور در مراکز تجاری، درمانی و ساختمان های بزرگ افزایش پیدا می کند. چرا که در این اماکن ترافیک رفت و آمد و استفاده از آسانسور زیاد است.

ظرفیت کابین های مسافربر معمولا بین ۴ الی ۱۰ نفر می باشد. با در نظر گرفتن ۷۵ کیلوگرم وزن برای هر مسافر، ظرفیت یک آسانسور بر اساس بار نامی، معمولا بین ۳۰۰ تا ۷۵۰ کیلوگرم است. البته این مقدار برای کابین های مسافربر است و برای کابین های حمل بار افزایش پیدا می کند.

در این مقاله، نحوه محاسبه ظرفیت کابین آسانسور ، فرمول محاسبه ظرفیت کابین آسانسور و جدول محاسبه ظرفیت کابین آسانسور مورد بررسی قرار گرفته است.

نکات محاسبه ظرفیت کابین آسانسور

محاسبه ظرفیت کابین آسانسور با توجه به ابعاد و شرایط چاه آسانسور صورت می گیرد. به عبارتی، طراح باید از حداکثر فضای چاه آسانسور جهت طراحی بزرگ ترین کابینی که با محاسبات و فاکتورهای دیگر طراحی مطابق است، استفاده کند. همانطور که در ادامه در جدول محاسبه ظرفیت کابین آسانسور خواهید دید، ظرفیت کابین آسانسور با مساحت آن ارتباط مستقیم دارد. همچنین کلیه قطعات و لوازم جانبی آسانسور بر اساس ظرفیت کابین آسانسور انتخاب و نصب می شوند. برای مثال، اگر در طراحی کابین آسانسور اندازه ها تغییر کنند، موتور و سایر قطعات نیز تغییر خواهند کرد.

نکاتی که پیش از محاسبه ظرفیت کابین آسانسور باید مورد توجه قرار گیرد:

 • بر اساس مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان، استفاده از آسانسور در ساختمان های ۴ طبقه با طول مسیر ۱۰.۵ متر الزامی است.
 • ساختمان هایی ۸ طبقه به بالا که طول مسیر آنها ۲۸ متر و بیشتر است، باید به دو آسانسور مجهز شوند.
 • در شرایطی که ساختمان بیش از یک آسانسور دارد، هر دو آسانسور می توانند در کنار هم یا روبه روی هم قرار گیرند.
 • در شرایطی که ساختمان دو آسانسور دارد، باید یکی از آنها قابلیت حمل صندلی چرخدار و یا ویلچر را داشته باشد.
 • برای سهولت دسترسی افراد از نقاط مختلف، بهتر است محل قرارگیری آسانسور در قسمت مرکزی ساختمان باشد.
 • حداکثر فاصله از آسانسور تا ورودی واحد در هر طبقه، ۴۵ متر است.
محاسبه ظرفیت کابین آسانسور
کابین آسانسور ۴ نفره

نحوه محاسبه ظرفیت کابین آسانسور

محاسبه ظرفیت کابین آسانسور از طریق تعیین حداکثر وزن مطلقی که آسانسور می تواند حمل کند صورت می گیرد. به حداکثر وزن مطلقی که آسانسور می تواند حمل کند بار مجاز یا بار نامی گفته می شود. همانطور که اشاره شد، ظرفیت یک آسانسور بر اساس بار نامی، معمولا بین ۳۰۰ تا ۷۵۰ کیلوگرم است. اطلاعات کامل در جدول محاسبه ظرفیت کابین آسانسور آورده شده و در ادامه مطلب، قابل مشاهده است.

سه روش مختلف برای محاسبه ظرفیت کابین آسانسور وجود دارد:

 • بارگذاری حداکثری

بارگذاری حداکثری، حداکثر تعداد افرادی که یک آسانسور می تواند در خود جای دهد را تعیین می کند. ظرفیت کابین آسانسور بر اساس بارگذاری حداکثری تعریف می شود. اما اگر آسانسور در حداکثر بار باشد، حرکت آسانسور خیلی راحت نخواهد بود.

برای محاسبه حداکثر بار، باید به ازای هر نفر ۵/۰ متر مربع فضا در نظر گرفته شود.

 • بارگذاری معمولی

بارگذاری معمولی تعداد توصیه شده افرادی که می توانند در آسانسور باشند را تعیین می کند. با اینکه این میزان بارگذاری تحت عنوان بارگذاری معمولی تعریف می شود اما اغلب مردم آن را یک آسانسور شلوغ می دانند و اگر ترافیک سنگین باشد منتظر آسانسور بعدی می مانند. در واقع، هدف تعریف این بارگذاری این است که آسانسور بتواند ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت ساختمان را در پنج دقیقه جابجا نماید.

برای محاسبه بار معمولی، باید به ازای هر نفر ۰.۷ متر مربع فضا در نظر گرفته شود.

 • بارگذاری ویژه

بارگذاری ویژه برای شرایطی است که در یک ساختمان مسافران ممکن است همراه خود وسایل یا تجهیزاتی حمل کنند که فضای زیادی را اشغال کند. این امر تعداد افرادی را که آسانسور می تواند حمل کند کاهش می دهد.

برای محاسبه بار ویژه، باید حدود نیمی از بارگذاری معمولی در نظر گرفته شود.

آسانسور کششی
نحوه محاسبه ظرفیت کابین آسانسور

فرمول محاسبه ظرفیت کابین آسانسور

علاوه بر رجوع به جدول محاسبه ظرفیت کابین آسانسور ، برای محاسبه ظرفیت کابین آسانسور می توان از فرمول زیر نیز استفاده کرد.

HLC = (300*Q*100)/(T) * P

که در آن،

HLC=حداکثر ظرفیت جابجایی آسانسور در زمان‌های شلوغ ساختمان و در فاصله زمانی ۵ دقیقه  (Handling Lift Capacity)

Q=متوسط تعداد مسافرهایی که با کابین جابجا می شوند

T=مدت زمان انتظار

P= کل جمعیتی که در طول دوره شلوغی جابجا می شود.

پس مطابق با فرمول محاسبه ظرفیت کابین آسانسور بالا می توان هر یک از مقادیر را جایگذاری کرده و ظرفیت کابین آسانسور را به دست آورد.

لازم به ذکر است که مقادیر Q به ابعاد کابین بستگی دارد. ممکن است ظرفیت کابین آسانسور را بر اساس بارگذاری حداکثری در نظر بگیرند که در هر جابه جایی صورت می گیرد، اما در بسیاری مواقع مقادیر Q، از ۸۰ درصد ظرفیت جابجایی به دست می آید.

محاسبه ظرفیت کابین آسانسور
کابین آسانسور مسافربر

جدول ظرفیت کابین آسانسور

در جدول ظرفیت کابین آسانسور (۱-۱) و (۲-۱) بر اساس استاندارد ملی ایران ۶۳۰۳، برای هر ظرفیت به ترتیب یک مقدار حداکثر مساحت مفید کابین و یک مقدار حداقل مساحت مفید کابین تعریف شده است. مساحت مفید اندازه گیری شده در هر بازه قرار گیرد، می توان ظرفیت را به این مساحت اطلاق نمود. در مواردی که یک مساحت در دو ظرفیت جواب دهد، نحوه محاسبه ظرفیت کابین آسانسور به این صورت است که عدد کوچک تر ظرفیت کابین آسانسور است.

بار نامی، جرم (kg)حداکثر مساحت مفید کابین (m2)بار نامی، جرم (kg)حداکثر مساحت مفید کابین (m2)
۱۰۰۳۷/۰۹۰۰۲۰/۲
۱۸۰۵۸/۰۹۷۵۳۵/۲
۲۲۵۷۰/۰۱۰۰۰۴۰/۲
۳۰۰۹۰/۰۱۰۵۰۵۰/۲
۳۷۵۱۰/۱۱۱۲۵۶۵/۲
۴۰۰۱۷/۱۱۲۰۰۸۰/۲
۴۵۰۳۰/۱۱۲۵۰۹۰/۲
۵۲۵۴۵/۱۱۲۷۵۹۵/۲
۶۰۰۶۰/۱۱۳۵۰۱۰/۳
۶۳۰۶۶/۱۱۴۲۵۲۵/۳
۶۷۵۷۵/۱۱۵۰۰۴۰/۳
۷۵۰۹۰/۱۱۶۰۰۵۶/۳
۸۰۰۰۰/۲۲۰۰۰۲۰/۴
۸۲۵۰۵/۲۲۵۰۰۰۰/۵
جدول ظرفیت کابین آسانسور (۱-۱) بر حسب بار نامی و حداکثر مساحت مفید

به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم بیشتر از ۲۵۰۰ کیلوگرم، مقدار ۱۶/۰ مترمربع به مساحت کابین افزوده می شود.

تعداد مسافرانحداقل مساحت مفید کابین (m2)تعداد مسافرانحداقل مساحت مفید کابین (m2)
۱۲۸/۰۱۱۸۷/۱
۲۴۹/۰۱۲۰۱/۲
۳۶۰/۰۱۳۱۵/۲
۴۷۹/۰۱۴۲۹/۲
۵۹۸/۰۱۵۴۳/۲
۶۱۷/۱۱۶۵۷/۲
۷۳۱/۱۱۷۷۱/۲
۸۴۵/۱۱۸۸۵/۲
۹۵۹/۱۱۹۹۹/۲
۱۰۷۳/۱۲۰۱۳/۳
جدول ظرفیت کابین آسانسور (۲-۱) بر حسب تعداد مسافران و حداقل مساحت مفید
جدول ظرفیت کابین آسانسور
جدول ظرفیت کابین آسانسور

برای ظرفیت بیش از ۲۰ مسافر، به ازای هر مسافر ۱۱۵/۰ مترمربع به سطح کابین افزوده می شود.

نرم افزار محاسبه ظرفیت کابین آسانسور

با استفاده از نرم افزار محاسبه ظرفیت کابین آسانسور می توان کابین آسانسور را قبل از ساخت آن، طراحی کرد. در ادامه چند نمونه از برنامه های طراحی آسانسور جهت آشنایی با نحوه محاسبه ظرفیت کابین آسانسور این نرم افزارها معرفی شده است.

 • نرم افزار محاسبه ظرفیت کابین آسانسور محمدرضا افخمی جهت تعیین ظرفیت کابین آسانسور بر اساس جدول ظرفیت کابین آسانسور ۱ – ۱ و ۲ – ۱ استاندارد ملی ایران ۶۳۰۳ می باشد. با توجه به ابعاد کابین و نوع در و تعداد لته و ابعاد درگاه ورودی، ظرفیت کابین آسانسور را بر حسب نفر و کیلوگرم محاسبه کرده و بار لازم جهت بالانس و پاراشوت را نیز متذکر می شود.
 • نرم افزار محاسبه ظرفیت کابین آسانسور پایاکو با دریافت اندازه عرض و عمق چاهک و نوع در، اندازه های قابل اجرا در طراحی کابین آسانسور را نشان می دهد.
 • نرم افزار محاسبه ظرفیت کابین آسانسور Elevator AM مطابق استاندارد BS EN81-1+A3 ظرفیت کابین آسانسور را برآورد می کند.
فرمول محاسبه ظرفیت کابین آسانسور چیست؟

فرمول محاسبه ظرفیت کابین آسانسور HLC = (300*Q*100)/(T) * P می باشد که تعریف هر پارامتر داخل مطلب آمده است.

میانگین ظرفیت آسانسورهای مسافربر بر اساس بار نامی چه میزان است؟

ظرفیت یک آسانسور مسافربر بر اساس بار نامی، معمولا بین ۳۰۰ تا ۷۵۰ کیلوگرم است.

برای مطالعه بیشتر:

بهترین کابین اسانسور

پله برقی گرد

عکس کابین آسانسور جدید

کابین اسانسور جدید

کابین آسانسور لاکچری

موتور گیرلس زیلابگ

کابین سازی آسانسور

تولید کابین آسانسور

موتور ساسی لئو ۷.۳

مدل کابین آسانسور

نمونه کابین آسانسور

کابین آسانسور مدرن

خرید کابین آسانسور

قیمت آسانسور پانوراما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 4.82 ( 7 نظر)