عایق کاری به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی و صرفه جویی در مصرف آن انجام می شود. انجام عایق کاری علاوه بر موارد ذکر شده موجب کاهش هزینه های مربوط به تامین انرژی نیز می گردد. عایق کاری از نظر محل اجرا شامل مواردی همچون عایق کاری موتورخانه و لوله ، عایق کاری استخر و عایق کاری ساختمان می باشد. از انواع عایق کاری های رایج می توان به نصب ایزوگام ، اجرای قیرگونی ، عایق کاری حرارتی ، اجرای آکوستیک ، عایق کاری با فوم پاششی ، اجرای آسفالت ، عایق کاری رطوبتی نانو/پلیمری و درزگیری با ماستیک اشاره نمود. در این بخش، به معرفی خدمات عایق کاری و نیز لیست عایق کاران در شهرهای مختلف پرداخته شده است. امکان مقایسه هزینه عایق کاری با توجه به نیاز کاربران وجود دارد، به عنوان نمونه قیمت نصب ایزوگام ، قیرگونی و... به تفکیک ارائه شده است. کاربران محترم می توانند نحوه اجرای عایق کاری مورد نظر خود را به همراه هزینه اجرای آن مشاهده کرده و بهترین خدمات و قیمت را برگزینند.