گودبرداری و اجرای سازه نگهبان از اولین مراحل ساخت و ساز می باشد که به دو بخش گودبرداری و پایدارسازی گود ، اجرای شمع و بهسازی خاک دسته بندی می شود. اجرای سازه نگهبان و پایدارسازی گود با روش انکراژ ، نیلینگ ، دیوار دیافراگمی ، دیوار برلنی ، دیوار حائل ، خرپایی ، شیب پایدار ، مهار متقابل ، سپرکوبی و روش بالا به پایین قابل انجام است. اجرای میکروپایل ، شمع بتنی درجا ، شمع کوبی ، ژئوتکستایل ، جت گروتینگ ، اختلاط عمیق خاک و اجرای ستون شنی نیز برای بهسازی خاک مورد استفاده قرار می گیرند. در این بخش به معرفی روش های گودبرداری و سازه نگهبان ، نحوه اجرای سازه نگهبان و شرکت های ارائه دهنده این خدمات پرداخته شده است. امکان مقایسه هزینه انواع سازه های نگهبان با توجه به نیاز کاربران وجود دارد. کاربران محترم می توانند خدمت مدنظر خود را به همراه هزینه انجام آن مشاهده کرده و بهترین خدمات و قیمت را برگزینند.