استعلام قیمت
۰۲۱-۷۷۸۹۶۶۲۵
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قیمت درب اتوماتیک پارکینگ

قیمت درب اتوماتیک پارکینگ
درب اتوماتیک پارکینگ

درب اتوماتیک پارکینگ از پرکاربردترین انواع درب های اتوماتیک است که در نصب آن از جک های مختلفی استفاده می شود. انواع درب اتوماتیک پارکینگ شامل ریلی، بازویی، سکشنال، کرکره ای، راهبند و … می باشد. از درب های سکشنال برای فضاهای کم عرض مسقف استفاده می شود. درب های بازویی غالبا به صورت دو لنگه اجرا می شوند. درب اتوماتیک هوشمند بوده و موجب تسهیل در تردد می گردد. قیمت درب اتوماتیک پارکینگ با توجه به متراژ کار، نوع درب، نوع جک و … متفاوت است.

لیست شرکت های مجری درب اتوماتیک پارکینگ

برای پارکینگ های کوچکتر که تنها یک خودرو تردد کرده و فضای کافی برای باز و بسته شدن در وجود داشته باشد، می توان از درب های اتوماتیک تک لنگه استفاده کرد. با افزایش سایز در تک لنگه، به جک قوی تری نیاز بوده و در نتیجه قیمت درب اتوماتیک پارکینگ افزایش می یابد. آنچه که در نصب درب های اتوماتیک بسیار حائز اهمیت است، استفاده از تیم حرفه ای برای اجرای آن می باشد. تعویض درب پارکینگ یکی از اقدامات مهم در بازسازی پارکینگ می باشد. از این رو در این مطلب به معرفی بهترین شرکت های فعال در زمینه نصب درب اتوماتیک پارکینگ پرداخته شده است. شماره تماس و لینک هر یک از این شرکت ها برای اطمینان از تخصص آنها و اطلاع از قیمت درب اتوماتیک پارکینگ ارائه شده است.

درب اتوماتیک پارکینگ

قیمت نصب درب اتوماتیک پارکینگ

۱- شرکت درآذین در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک بازویی می باشد. برای تماس با درآذین و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۲- شرکت درتیس در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک ریلی، بازویی و سکشنال می باشد. برای تماس با درتیس و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۳- شرکت سازه پارت در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک سکشنال می باشد. برای تماس با سازه پارت و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

قیمت جک درب پارکینگ

لیست قیمت جک درب پارکینگ

۴- شرکت ایمن در در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک ریلی و بازویی می باشد. برای تماس با ایمن در و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۵- شرکت اتومات در در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک ریلی و بازویی می باشد. برای تماس با اتومات در و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۶- شرکت خدمات حفاظتی اشل در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک ریلی، بازویی و سکشنال می باشد. برای تماس با خدمات حفاظتی اشل و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

درب برقی پارکینگ

قیمت درب پارکینگ

۷- شرکت آتی در در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک ریلی، بازویی، سکشنال و نصب راه بند می باشد. برای تماس با آتی در و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۸- شرکت ایمن رهرو در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک بازویی و نصب راه بند می باشد. برای تماس با ایمن رهرو و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۹- شرکت مینا درب در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک بازویی، سکشنال و نصب راه بند می باشد. برای تماس با مینا درب و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

بهترین مارک جک درب پارکینگ

۱۰- شرکت آچیلان در در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک ریلی، بازویی و سکشنال می باشد. برای تماس با آچیلان در و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۱- شرکت ایران اتوماتیک در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک بازویی، سکشنال و نصب راه بند می باشد. برای تماس با ایران اتوماتیک و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

قیمت درب پارکینگ کرکره ای

۱۲- شرکت نوین گیت در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک ریلی، بازویی و سکشنال می باشد. برای تماس با نوین گیت و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

درب پارکینگ ریلی جدید

۱۳- شرکت آرتا در در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک ریلی، سکشنال و نصب راه بند می باشد. برای تماس با آرتا در و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۴- شرکت الکترو حافظ در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک ریلی، بازویی، سکشنال و نصب راه بند می باشد. برای تماس با الکترو حافظ و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۵- شرکت آسیا در پویش در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک ریلی، بازویی و نصب راه بند می باشد. برای تماس با آسیا در پویش و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

تعمیر جک درب پارکینگ

هزینه برقی کردن درب پارکینگ

۱۶- شرکت گروه درب اتوماتیک ماندگار در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک ریلی، بازویی، سکشنال و نصب راه بند می باشد. برای تماس با گروه درب اتوماتیک ماندگار و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۷- شرکت درجام در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک ریلی، بازویی و سکشنال می باشد. برای تماس با درجام و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۱۸- شرکت پیشتازان فن آوری طاها (گروه بتیس) در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک بازویی می باشد. برای تماس با پیشتازان فن آوری طاها (گروه بتیس) و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

انواع کرکره برقی پارکینگ

قیمت موتور جک درب اتوماتیک

۱۹- شرکت مدرن درب در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک ریلی، بازویی و سکشنال می باشد. برای تماس با مدرن درب و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۲۰- شرکت ثمین در در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک ریلی و بازویی می باشد. برای تماس با ثمین در و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

۲۱- شرکت پارس در در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک ریلی، بازویی، سکشنال و نصب راه بند می باشد. برای تماس با پارس در و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

قیمت درب ریلی پارکینگ

۲۲- شرکت سورن سازه متحرک در تهران به نصب درب اتوماتیک پارکینگ مشغول است. خدمات این شرکت شامل نصب درب اتوماتیک سکشنال می باشد. برای تماس با سورن سازه متحرک و اطلاع از هزینه نصب انواع درب اتوماتیک پارکینگ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

درب اتوماتیک پارکینگ

درب اتوماتیک ، به دربی گفته می شود که با استفاده از حسگرهای حرکتی یا ریموت های کنترل، باز و بسته می شود.

 درب اتوماتیک در جهت های مختلف حرکت می کنند و در مدل های متنوع ساخته می شوند.

 متریالی که برای ساخت درب برقی به کار می رود، متفاوت است و بسته به اینکه از چه تکنولوژی برای تولید درب اتوماتیک استفاده می شود، یک نوع خاص از درب تولید می گردد.

قیمت درب اتوماتیک پارکینگ
درب اتوماتیک پارکینگ

انواع درب اتوماتیک پارکینگ

درب‌ اتوماتیک پارکینگی که در سایزهای کوچک تا خیلی بزرگ به منظور مصارف گوناگون تولید و ساخته می‌شوند، دارای انواع مختلفی هستند که عبارت‌اند از:

 • درب اتوماتیک پارکینگی لولایی

درب اتوماتیک پارکینگ لولایی تک لنگه

درب اتوماتیک پارکینگ لولایی دو لنگه

 • درب اتوماتیک پارکینگی ریلی (کشویی)
 • درب اتوماتیک پارکینگی کرکره‌ای
 • درب اتوماتیک پارکینگی زیرسقفی (سکشنال)

عوامل موثر بر قیمت درب اتوماتیک پارکینگ

قیمت درب اتوماتیک پارکینگ بر چه اساسی تعیین می ‌شود و چه فاکتورهایی روی هزینه نصب و راه‌ اندازی یک درب اتوماتیک یا برقی نقش دارند؟ قطعات الکترونیکی و مکانیکی محصول از مهم ترین عوامل موثر بر قیمت درب اتوماتیک پارکینگ هستند و از چشمی درب خودکار شما گرفته تا قفل ‌برقی،باتری، استابلایزر یا منبع تغذیه و مرکز کنترل همه روی قیمت نهایی کاری که تحویل می‌گیرد تاثیر خواهند گذاشت.همچنین ابعاد درب بر قیمت درب اتوماتیک پارکینگ تاثیر دارد.

قیمت درب اتوماتیک پارکینگ
درب اتوماتیک پارکینگ

کاربرد درب اتوماتیک پارکینگ

تامین امنیت : امروزه بیشتر ساختمان ها برای افزایش امنیت و آسایش بیشتر از درب اتوماتیک پارکینگ استفاده میکنند.

سهولت در استفاده : درب اتوماتیک بدلیل اینکه وزن زیادی دارد باز و بسته کردن آن برای افراد سخت و دشوار می‌باشد ، بنابراین با نصب درب اتوماتیک پارکینگ میتوانید سهولت در استفاده را تجربه کنید.

قیمت ریموت کنترل درب اتوماتیک پارکینگ
ریموت کنترل درب اتوماتیک پارکینگ

جلوگیری از آسیب ها : درب اتوماتیک اگر در حال بسته شدن باشد و جسمی یا فردی یا اتومبیلی سر راهش مشاهده شود جک متوقف میشود که باعث میشود از خطرات احتمالی به افراد و خودرو جلوگیری شود.

جک درب پارکینگ چیست؟

جک (عملکردی از نیروی مکانیکی یا هیدرولیکی است) معمولا در درب های لولایی پارکینگ به وفور دیده اید و قانون استفاده آن توسط یک ریموت کنترل از راه دور انجام می شود.

برای مطالعه بیشتر:

کرکره برقی

درب اتوماتیک

ساخت درب و پنجره

پنجره دو جداره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۸ نظر

 1. کمترین قیمت درب اتوماتیک پارکینگ چقدر است و برای چه نوعی دربی می باشد؟

 2. قیمت درب اتوماتیک پارکینگ در درب های سه تایی چگونه است؟

 3. از کجا میتونم سوابق شرکت های انجام دهنده درب اتوماتیک پارکینگ رو بررسی کنم

 4. سلام ، قیمت درب اتوماتیک پارکینگِ ساخت همه ی تولیدی ها اگر درب از یک مدل باشه با هم یکسانه ؟!

 5. سلام قیمت درب اتوماتیک پارکینگی زیرسقفی (سکشنال) الان حدودا چقدره؟ و یک سوال دیگه در مورد درب اتوماتیک پارکینگ داشتم اینکه میشه تجهیزات و قطعات درب اتوماتیک قبلی رو روی یه درب دیگه نصب کنیم؟

 6. سلام امکان بازکردن درب اتوماتیک پارکینگ ریلی به روش دیگه ای هم باز کرد مثلا اگر برق نباشه که به طور اتومات باز بشه میشه خودمون بازش کنیم یا نه حتما باید برق باشه؟!

 7. قیمت درب اتوماتیک پارکینگ چقدره؟

 8. سلام جنس در روی قیمت نهایی درب اتوماتیک پارکینگ تاثیر گذاره از این لحاظ میگم که بخواییم درب پارکینگ رو به درب اتوماتیک پارکینگ تبدیل کنیم دیگه تعویض نکنیم؟!