استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قرارداد پیمانکاری خاکبرداری

قرارداد پیمانکاری خاکبرداری
دانلود قرارداد پیمانکاری ساختمان

طرفین قرارداد پیمانکاری خاکبرداری

هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری خاکبرداری باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند که حضور نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی ضرورت دارد. طرفین قرارداد باید مدارک احراز هویت یکدیگر را کنترل نموده و توصیه می شود حتما یک نسخه کپی از آن برای خود نگاه دارند. اگر یکی از طرفین قرارداد (یا هردو طرف) شخص حقوقی باشد، کنترل مدارک (مدارک نمایندگی و حدود اختیارات وی) اهمیت بسیار بالاتری دارد.

نمونه متن تعیین طرفین قرارداد پیمانکاری خاکبرداری در ادامه آمده است:

خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ……………… که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ……………….. از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

موضوع قرارداد پیمانکاری خاکبرداری

موضوع قرارداد پیمانکاری خاکبرداری ، تدقیق خدماتی است که پیمانکار باید حین و پس از اتمام قرارداد انجام دهد.  در این بند باید به تفصیل شرح داده شود که کارفرما از پیمانکار چه توقعاتی دارد و می خواهد پیمانکار چه خدماتی را به او ارائه دهد.  در موضوع قرارداد پیمانکاری خاکبرداری باید نحوه تهیه مصالح ، نحوه اجرای پروژه با جزئیات کامل شرح داده شود و یا به نقشه و یا پیوست خاصی اشاره شود.

نمونه متن موضوع قرارداد پیمانکاری خاکبرداری در ادامه آمده است:

عبارتست از عملیات گود برداری و خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک محل احداث ساختمان ……………….. واقع در ………………. و تخلیه در گودهای مجاز شهرداری با استفاده از ماشین آلات مورد نیاز اعم از بیل مکانیکی ، لودر ، کامیون .

اسناد و مدارک قرارداد پیمانکاری خاکبرداری

۱- قرارداد حاضر

۲- نقشه و مشخصات فنی

۳- کلیه دستور کارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

۴- آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در ارتباط با رعایت موارد مربوط به عملیات گودبرداری و حمل و تخلیه خاک که بدون ضمیمه نمودن جزء اسناد قرارداد می باشد.

دانلود قرارداد پیمانکاری ساختمان

مبلغ قرارداد پیمانکاری خاکبرداری

مبلغ قرارداد پیمانکاری خاکبرداری که توسط کارفرما تعیین می شود و یا توسط پیمانکار پیشنهاد داده می شود و در نهایت بر روی مبلغ نهایی توافق صورت می گیرد. نحوه محاسبه مبلغ قرارداد بسته به نوع قرارداد متفاوت می باشد و در هرصورت باید هزینه تهیه مصالح و هزینه های بالاسری، سود پیمانکار، منابع انسانی و تجهیزات و … در نظر گرفته شود که می تواند به صورت کلی در متن قرارداد ذکر شود و جزئیات به قرارداد پیمانکاری خاکبرداری پیوست شود و یا در متن به آن اشاره گردد. اگر تغییراتی مدنظر کارفرما در مبلغ قرارداد در آینده باشد (برای بحث تورم و تعدیل) بهتر است نحوه محاسبه آن در تبصره ای اشاره شود.

نمونه متن مبلغ قرارداد پیمانکاری اجرای خاکبرداری در ادامه آمده است:

مبلغ کل قرارداد حدوداً ………………… ریال پیش بینی می گردد که تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود. چنانچه حجم عملیات اضافه شده بیش از ۲۵ درصد مبلغ فوق الذکر باشد نیاز به تهیه و تنظیم الحاقیه با قیمت های جدید توافق شده فیمابین خواهد بود . مبلغ خاک کنده شده حاصل از طول × عرض × ارتفاع زمین و بارگیری و حمل از قرار هر متر مربع …………….. ریال می باشد .

تبصره یک: پیمانکار از نوع و مشخصات خاک مورد گود برداری اطلاع کامل دارد و هیچگونه اضافه بهایی از بابت محدودیت و صعوبت کار پرداخت نمی شود .

تبصره دو: بهای بخشی از عملیات گودبرداری که به لحاظ رعایت مسائل ایمنی می بایست به صورت دستی انجام گردد از قرار هر متر مکعب خاک کنده شده و حمل شده به خارج از کارگاه مبلغ ………………. ریال می باشد.

تبصره سه: به این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .

تبصره چهار: بهای ایجاد رمپ توسط بیل مکانیکی مبلغ ………………… ریال می باشد.

دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری خاکبرداری

نحوه پرداخت

پس از توافق بر روی مبلغ قرارداد پیمانکاری خاکبرداری باید چگونگی روند پرداخت ­ها هم تصریح شود.  تعداد مراحل پرداخت و میزان پرداخت در هر مرحله و زمان پرداخت باید دقیقا مشخص شود. شرایط مختلف باید در تغییر نحوه پرداخت باید پیش بینی شود. هرچه این مرحله دقیق تر و با جزئیات بیشتر نوشته شود، در آینده از اختلافات احتمالی کاسته خواهد شد. کارفرما باید دقیقا مشخص کند که هزینه پیمانکار را چگونه پرداخت می کند، این پرداخت می تواند به صورت نقدی باشد و یا اوراق  و یا به هر طریق دیگری، که باید مشخصا در متن قرارداد پیمانکاری خاکبرداری به آن اشاره شود.

نمونه متن نحوه پرداخت در قرارداد پیمانکاری خاکبرداری در ادامه آمده است:

پس از اتمام کار ، پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما و دستگاه نظارت با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد.

مدت قرارداد پیمانکاری خاکبرداری

مدت انجام کار یکی از بحث برانگیزترین موارد اختلاف بین پیمانکار خاکبرداری و کارفرماست. این مورد در هنگام وصول مطالبات پیمانکار و محاسبه میزان تاخیرات قراداد پیمانکاری خاکبرداری باعث بروز دعوا و اختلافات می شود. در این بند باید به صورت دقیق مدت زمان انجام کار به روز ، تاریخ شروع و پایان مشخص شود. باید نوع و معنی روز کاری کارگاه مشخص شود و در نظر گرفتن تعطیلات رسمی و یا غیر رسمی تعیین گردد. نحوه جریمه تاخیرات پیمانکار خاکبرداری نیز در این بند مشخص می گردد. مشخص کردن روزهای کاری و تعطیل کارگاه می تواند موارد بروز اختلاف در زمان محاسبه تاخیرات را کاهش دهد. به عنوان مثال بعضی از کارفرمایان حق هیچگونه تعطیلی کارگاه در تعطیلات رسمی و تقویمی را به پیمانکار نمی دهند. یا برخی از آن ها روزهای مشخصی مانند عاشورا و یا عید نوروز را به صورت مشخص جهت تعطیلی در قرارداد به صورت تبصره قید می کنند.

نمونه متن بخش مدت انجام کار در قرارداد پیمانکاری خاکبرداری در ادامه آمده است:

مدت زمان انجام قرارداد ………………….. روز می باشد که از تاریخ انعقاد این قرارداد آغاز می شود.

تبصره یک: در صورتی که پیمانکار باعث تأخیر یا طولانی شدن مدت انجام کار گردد مطابق با موارد پیش بینی شده در قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره دو: بنابر نظر کارفرما در صورتی که هیچگونه تقصیری ناشی از انجام کار و تعهدات پیمانکار نباشد تأخیرات پیش آمده مجاز و مدت قرارداد بنابر نظر کارفرما قابل تمدید می باشد.

فرم خام قرارداد پیمانکاری ساختمان

تعهدات پیمانکار

این بند مهم ترین بند در قرارداد پیمانکاری خاکبرداری است. در واقع وظایف اصلی پیمانکار خاکبرداری در این بند مشخص می شود. در این بند ‌باید تاکید شود که اجرای پروژه به نحوی که از لحاظ فنی و مالی مورد نظر کارفرما بوده است، مهم‌ترین تعهد پیمانکار خاکبرداری است. برای انجام پروژه باید پیمانکار متعهد باشد که کارگاه ، تجهیزات و اجناس مورد نیاز را از کارفرما تحویل گرفته و در حفظ و نگهداری و جلوگیری از اتلاف و اسراف آن کوشش کند. در این بند تمامی تعهدات پیمانکار خاکبرداری اعم از اجرایی ، مالی ، حقوقی و زمانی به طور دقیق مشخص می شود.

نمونه متن تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکار خاکبرداری در ادامه آمده است:

۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رؤیت نموده است.

۲- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.

۳- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ……………….. ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید، تحویل کارفرما نماید. چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد.

۴- پیمانکار از اهمیت و حساسیت فوق العاده مهم تحویل به موقع کار کاملاً مطلع می باشد و متعهد می گردد که کارهای موضوع قرارداد را برابر نقشه ها و مشخصات داده شده بدون هیچگونه عذر و بهانه ای در موعد مقرر شروع و به اتمام برساند، در غیر اینصورت به شرح ذیل رفتار خواهد شد.

۱-۴- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد.

۲-۴- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.

۵- تهیه کلیه ماشین آلات مورد نیاز از قبیل لودر ، بیل مکانیکی و کامیون جهت گودبرداری و بارگیری و حمل خاک به خارج از کارگاه و همچنین تهیه سوخت و سایر هزینه های ماشین آلات و تهیه و تأمین مواد غذایی و رفاهی پرسنل مشغول به کار به عهده پیمانکار می باشد. توضیح اینکه در صورت خرابی هریک از ماشین آلات ، پیمانکار می بایستی سریعاً نسبت به تعمیر یا جایگزینی ماشین آلات سالم به جای آنها اقدام نماید به صورتی که هیچگونه وقفه ای در انجام کار پیش نیاید.

۶- پیمانکار موظف به بیمه پرسنل خود می باشد و مسئولیت کلیه حوادث ناشی از کار را به عهده گرفته و در مورد خسارات وارده به پرسنل خود و سایر افراد ثالث نیز پاسخگو خواهد بود و ملزم به رعایت کلیه اصول گودبرداری طبق آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان می باشد.

۷- اخذ مجوز از ستاد پاکیزگی و نظافت شهر ………….. جهت عبور و مرور ماشین آلات به محل کارگاه و خارج از کارگاه و تخلیه مواد حاصل از گودبرداری و خاکبرداری در گودهای مجاز تعیین شده از سوی سپنت (ستاد پاکیزگی و نظافت شهر تهران) و همچنین پرداخت هزینه های متعلقه اعم از عوارض و غیره به عهده پیمانکار می باشد.

۸- پرداخت هرگونه جریمه های احتمالی در نظر گرفته از سوی مراجع ذیصلاح که ناشی از تخلف پیمانکار و پرسنل تحت امر اعم از جرائم راهنمایی و رانندگی و غیره و رفع آن به عهده پیمانکار می باشد.

۹- چنانچه پیمانکار در حین اجرای عملیات گودبرداری و خاکبرداری به موارد پیش بینی نشده ای از قبیل قنوات قدیمی کانال های فاضلاب و غیره برخورد نمود، می بایست عملیات گودبرداری وخاکبرداری را بلافاصله قطع و مراتب را جهت اخذ تصمیم به کارفرما منعکس نماید.

۱۰- جهت ایمنی ابنیه و معابر اطراف محل گودبرداری پیمانکار می بایست عملیات گودبرداری و خاکبرداری با ماشین را با رعایت فاصله مناسب از ابنیه اطراف که از سوی دستگاه نظارت و کارفرما تعیین می گردد انجام و در صورت نیاز جهت حفاظت ابنیه اطراف با هزینه خود نسبت به اجرای مهارهای لازم اقدام و پس از اتمام عملیات گودبرداری با ماشین نسبت به گودبرداری و خاکبرداری دستی و حمل خاک های مازاد به خارج از کارگاه اقدام نماید.

۱۱- پیمانکار می بایست عملیات گودبرداری و خاک برداری را مطابق با ابعاد و اندازه ها و تراز تعیین شده در نقشه و مشخصات ابلاغی اجرا نماید به صورتی که سطوح نهایی بعد از گودبرداری کاملاً مسطح و هم تراز و آماده اجرای عملیات بتن ریزی مگر و فونداسیون بوده و نیاز به انجام هیچگونه کار اضافی دیگری از سوی کارفرما نباشد.

۱۲- در صورتی که پیمانکار عملیات گودبرداری و خاک برداری را بیش از تراز تعیین شده در نقشه و مشخصات ابلاغی برداشت نمود، مسئولیت کلیه عواقب آن اعم از مالی و فنی و غیره را عهده دار خواهد بود.

۱۳- پیمانکار مسئولیت ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی بدون مجوز را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد.

۱۴- براساس مصوبه شورای عالی ترافیک ساعت کار حمل خاک و نخاله پسماندهای عمرانی از ساعت ۲۱ لغایت ۶ صبح روز بعد می باشد و پیمانکار ملزم به رعایت مصوبه مذکور می باشد.

دانلود رایگان pdf قرارداد پیمانکاری خاکبرداری

تعهدات کارفرما

کارفرما در این قرارداد به جز پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تأیید قابل پرداخت است هیچگونه تعهد دیگری در قبال پیمانکار ندارد و کلیه مسئولیت های ناشیه تا تحویل کار تماماً به عهده پیمانکار می باشد.

موارد فسخ قرارداد پیمانکاری خاکبرداری

موارد فسخ قرارداد پیمانکاری خاکبرداری معمولا اعمالی است که درصورت وقوع از طرف پیمانکار، کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. توجه شود که قراردادها می توانند بنا به شرایط و خواست طرفین نوشته شده و پیمانکار نیز می تواند در شرایطی برای خود حق فسخ یا انصراف درخواست نماید. اما به صورت کلی مواردی مانند تاخیر در شروع پروژه، واگذاری پیمانکاری خاکبرداری به شخصی دیگر به طور کلی، غیبت غیرموجه در حین عملیات و یا عدم اجرای دقیق تعهدات قراردادی و قانونی می‌تواند برای کارفرما حق فسخ ایجاد کند. معمولا پیمانکار نیز می تواند مواردی مانند تاخیر در تحویل زمین یا کارگاه و یا هرگونه تجهیزاتی که جزو تعهدات کارفرما بوده است یا تاخیر در پرداخت ها را حقی برای فسخ قرارداد از جانب خود قرار دهد. در نگارش مفاد این بند باید هر دو طرف نهایت دقت و آینده نگری را داشته باشند چرا که در صورت عدم محاسبات درست مالی و زمانی از طرف پیمانکار و امضای این مفاد می تواند وی را به ورشکستگی و پرداخت خسارات سنگین برساند.

نمونه متن موارد فسخ قرارداد پیمانکاری خاکبرداری در ادامه آمده است:

۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوق دیگر از طرف پیمانکار.

۲- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

۳- تأخیر در شروع بکار بیش از ۴ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

۴- تأخیر در اجرای کار بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار نماید.

دوره تضمین قرارداد پیمانکاری خاکبرداری

مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تأیید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده دوبرابر مدت زمان قرارداد می باشد و در صورت بلانقص بودن کار انجام شده مبلغ ده درصد حسن انجام کار و سپرده حسن انجام تعهدات با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد.

سایر موارد قرارداد پیمانکاری خاکبرداری

۱- اختلاف بین طرفین این قرارداد در صورت بروز از طریق داوری حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین که در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد مورد قبول طرفین قرارداد می باشد.

۲- موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین قرارداد خواهد بود.

فرم خام قرارداد پیمانکاری ساختمان

اقامتگاه و اطلاعات تماس طرفین

اقامتگاه کارفرما :

اقامتگاه پیمانکار :

تبصره ۱: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود.

نسخه های قرارداد پیمانکاری خاکبرداری

هر قراردادی اعم از قراردادهای پیمانکاری باید حداقل به تعداد طرفین در نسخه های متحد الشکل تنظیم گردد. دقت شود که کپی قرارداد امضا شده در محاکم قضایی ارزش قرارداد اصلی را نخواهد داشت. پس حتما حتی اگر به هر دلیل قرارداد کپی میکنید ، پس از تهیه کپی رو آن نیز امضای اشخاص گرفته شده و عبارت “کپی برابر اصل است” ذکر گردد. در این بند از قرارداد پیمانکاری خاکبرداری معمولا به تعداد مفاد و بندهای قرارداد، تعداد پیوست ها (اگر وجود داشته باشد) ، زبان قرارداد و تعداد نسخ اشاره می شود. نمونه متن بخش نسخه های قرارداد پیمانکاری خاکبرداری در ادامه آمده است:

 این قرارداد در  ……… ماده،  تعداد …… پیوست، به زبان فارسی و در  …..  نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ   ……….. به امضاء طرفین رسیده و آنها با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند.

نام و نام خانوادگی و سمت کارفرما                                           نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار

            مهر و امضا                                                                                 مهر و امضا

               تاریخ                                                                                        تاریخ

 سقف پیش تنیده تبریز  سقف پیش تنیده بجنورد  سقف پیش تنیده کرمانشاه  سقف پیش تنیده ارومیه  سقف پیش تنیده اهواز  سقف پیش تنیده یاسوج  سقف پیش تنیده اردبیل  سقف پیش تنیده زنجان  سقف پیش تنیده گرگان  سقف پیش تنیده اصفهان  سقف پیش تنیده سمنان  سقف پیش تنیده رشت  سقف پیش تنیده کرج  سقف پیش تنیده زاهدان  سقف پیش تنیده خرم آباد  سقف پیش تنیده ایلام  سقف پیش تنیده شیراز  سقف پیش تنیده ساری  سقف پیش تنیده بوشهر  سقف پیش تنیده قزوین  سقف پیش تنیده اراک  سقف پیش تنیده شهرکرد  سقف پیش تنیده قم  سقف پیش تنیده بندرعباس  سقف پیش تنیده بیرجند  سقف پیش تنیده سنندج  سقف پیش تنیده همدان  سقف پیش تنیده مشهد  سقف پیش تنیده کرمان  سقف پیش تنیده یزد  سقف پیش تنیده تهران

برای مطالعه بیشتر:

خاکبرداری

ماشین آلات ساختمانی

آزمایش تراکم خاک

شرکت خاکبرداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 4.75 ( 4 نظر)

۲ نظر

  1. سلام طرفین قرارداد در قرارداد پیمانکاری خاکبرداری میتونه بیشتر از دو نفر باشه؟

  2. سلام نحوه پرداخت قرارداد پیمانکاری خاکبرداری رو پیمانکار کار تعیین میکنه؟؟