استعلام قیمت
۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۱
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

رتبه بندی و صلاحیت شرکت ها

رتبه بندی و صلاحیت شرکت
شرکت مشاور

رتبه بندی شرکت ها برای شرکت در مناقصات پروژه های عمرانی و اجرای پروژه ها ضروری است. شرکت ها برای حضور در مناقصات دولتی یا خصوصی، نیازمند گواهینامه ای هستند که به آن رتبه یا گرید شرکت می گویند. این گواهینامه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اخذ می شود.

بررسی صلاحیت شرکت ها

بررسی صلاحیت برای رتبه بندی شرکت با توجه به سطح علمی، توانایی، عملکرد و ارائه تسهیلات خود در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی می شود و این سازمان با توجه به آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود، شرکت های متقاضی را رتبه بندی می کند. همچنین موارد زیر در خصوص رتبه اختصاص داده شده به یک شرکت تاثیر می گذارد:

 • تعداد نیروی انسانی و میزان سابقه کار آن ها
 • سوابق شرکت و مبلغ قراردادهای انجام شده توسط شرکت
 • توانایی مالی براساس اظهارنامه مالیاتی شرکت
رتبه بندی و صلاحیت شرکت ها

فواید رتبه بندی

رتبه بندی شرکت ها دارای مزایای زیادی است اما مهم ترین آن، همان طور که گفته شد شرکت در مناقصات و بستن قرارداد با شرکت و ارگان های دولتی است. مزایای دیگر به طور خلاصه به صورت زیر است:

 • شرکت در مناقصات دولتی
 • تسهیل و تسریع اعتماد سازی سرمایه گذاران نسبت به انتخاب شرکت ها با توجه به توان فنی و مالی هر شرکت
 • ارائه نمای کلی از وضعیت شرکت های مختلف
 • ایجاد فضای رقابت بین شرکت ها
 • نظارت بر عملکرد شرکت ها

شرایط تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت ها

برای تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت ها باید موارد زیر رعایت بشود:

 • شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد
 • شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر مطابق با ضوابط و دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد
 • شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد (عدم سوء پیشینه حرفه ای)
 • هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند
 • سابقه کارمفید و مرتبط مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره موظف براساس آیین نامه های مربوطه باشد

انواع شرکت ها برای دریافت رتبه

شرکت ها براساس نوع فعالیت برای دریافت رتبه در ایران به دسته های زیر تقسیم می شوند:

 • مشاور
 • پیمانکار
 • طرح و ساخت (EPC )
 • انفورماتیک
 • انبوه ساز
تعیین صلاحیت شرکت مشاور

معاونت فنی و عمران سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکتهای مربوط به پروژه های عمرانی را به دو گروه مشاور و پیمانکار تقسیم بندی کرده است. برای شرکت پیمانکاری، در ۱۱ رشته معرفی می شوند و در پایه های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ رتبه بندی می شوند که بالاترین رتبه، رتبه ۱ می باشد. شرکت مهندسین مشاور نیز در سه پایه ۱، ۲ و ۳ رتبه بندی می شوند که رتبه ۱ بالاترین رتبه است.

شرکت پیمانکاری براساس اجرای پروژه های عمرانی و قراردادهای اجرایی در زمینه ساخت، ارزیابی می شود و ارزیابی شرکت مهندسین مشاور برای رتبه بندی، براساس نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری شرکت صورت می گیرد. شرکت مهندسین مشاور در زمینه طراحی و نظارت بر ساخت فعالیت می کند و واسط بین پیمانکار و کارفرما است.

رتبه بندی شرکت مهندسین مشاور

شرکت مهندسین مشاور به سازمان، شخص حقیقی و یا حقوقی گفته می شود که برای انجام یک پروژه با توجه به تخصصی که دارند، خدمات و مشاوره ارائه می دهند.

شرکت های مهندسین مشاور همان طور که گفته شد از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی رتبه بندی می شود. رتبه و گرید اخذ شده توسط شرکت مهندسین مشاور، مدرکی است که برای اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی صادر می شود.

رتبه بندی شرکت مهندسین مشاور همان طور که گفته شد از رتبه ۱ تا ۳ است و بالاترین رتبه، رتبه ۱ است.

شرکت های مشاور به ۱۰ گروه تخصصی زیر دسته بندی می شوند:

۱- گروه شهرسازی و معماری (ساختمان)

۲-  گروه راه و ترابری

۳-  گروه مهندسی آب

۴- گروه کشاورزی

۵- گروه انرژی

۶- گروه فن آوری اطلاعات (IT)

۷- گروه صنعت

۸- گروه معدن

۹- گروه نفت و گاز

۱۰- گروه تخصص های مشترک

رتبه بندی شرکت مهندسین مشاور

شرکت های مشاور در گروه های تخصصی معرفی شده انجام می گیرد. هرکدام از این گروه ها شامل تخصص هایی است که رتبه بندی شرکت ها براساس این تخصص ها صورت می گیرد. گروه معماری و شهرسازی  شامل تخصص های زیر است:

 • تخصص ساختمان‌های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
 • تخصص ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
 • تخصص معماری داخلی
 • تخصص ساماندهی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی

با توجه به تخصص های معرفی شده شرکت مهندسین مشاور با اخذ رتبه مربوط در زمینه های معرفی شده می تواند فعالیت کند و در مناقصه های شرکت های خصوصی و دولتی شرکت کند.

شرکت مهندسین مشاور به دو گروه مشاوران حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند و رتبه بندی های معرفی شده هم برای شخصیت های حقیقی و هم حقوقی قابل اخذ است. منظور از شخص حقیقی، کارشناس دارای تحصیلات دانشگاهی معتبر است و اشخاص حقوقی مربوط به شرکت هایی است که بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی و یا ترکیبی از آن هاست.

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

شرکت های پیمانکاری بیشتر در زمینه های اجرایی و ساخت پروژه های عمرانی و نظارت فعالیت می کند. و وظیفه اصلی این شرکت ها انجام عملیات اجرایی، مدیریت عملیات اجرایی و نقشه برداری است.

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکار برتر در ارایه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می باشد.و همان طور که گفته شد رتبه های شرکت های پیمانکاری بین رتبه ۱ تا ۵ است که بالاترین رتبه، رتبه ۱ است. ارزیابی شرکت های پیمانکاری برای اخذ رتبه و گرید براساس ضوابط و آیین نامه هایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصوب می شود انجام می گیرد همچنین توجه به معیارهای زیر در اخذ رتبه تاثیرگذار است.

 • توان مالی
 • ارزشیابی
 • تخصص و تجربه
رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

شرکت های پیمانکاری از نظر رتبه بندی در ۱۱ رشته معرفی شده اند، که به صورت زیر است:

 1. ساختمان
 2. راه و ترابری
 3. صنعت و معدن
 4. تاسیسات و تجهیزات
 5. کشاورزی
 6. آب
 7. مرمت آثار باستانی
 8. کاوش های زمینی
 9. ارتباطات
 10. نفت و گاز
 11. نیرو

اجرای صفر تا صد ساختمان به صورت مدیریت پیمان با اخذ رتبه و گرید در گروه های تخصصی معرفی شده می توانند در آن حوزه تخصصی فعالیت کنند و در مناقصه های مربوطه شرکت کنند.

تابلو برق ساختمان تبریز تابلو برق ساختمان بجنورد تابلو برق ساختمان کرمانشاه تابلو برق ساختمان ارومیه تابلو برق ساختمان اهواز تابلو برق ساختمان یاسوج تابلو برق ساختمان اردبیل تابلو برق ساختمان زنجان تابلو برق ساختمان گرگان تابلو برق ساختمان اصفهان تابلو برق ساختمان سمنان تابلو برق ساختمان رشت تابلو برق ساختمان کرج تابلو برق ساختمان زاهدان تابلو برق ساختمان خرم آباد تابلو برق ساختمان ایلام تابلو برق ساختمان شیراز تابلو برق ساختمان ساری تابلو برق ساختمان بوشهر تابلو برق ساختمان قزوین تابلو برق ساختمان اراک تابلو برق ساختمان شهرکرد تابلو برق ساختمان قم تابلو برق ساختمان بندرعباس تابلو برق ساختمان بیرجند تابلو برق ساختمان سنندج تابلو برق ساختمان همدان تابلو برق ساختمان مشهد تابلو برق ساختمان کرمان تابلو برق ساختمان یزد تابلو برق ساختمان تهران

برای مطالعه بیشتر:

استخدام پیمانکار ساختمان

ارزانترین روش ساختمان سازی

پروانه اشتغال به کار عمران

اخذ پروانه نظام مهندسی

صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان

تغییر کاربری

برگ سبز نظارت تاسیسات مکانیکی

برگه تعهد نظارت

تمدید قرارداد نظارت

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان (چهار ناظره)

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان توسط شخص حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۸ نظر

 1. برای شرکت در مناقصه لازم که حتما گرید مربوط به آن مناقصه رو داشته باشیم؟

 2. شرایط رتبه بندی و صلاحیت شرکت ها تغییر نکرده ؟ من شنیدم سختگیرانه تر برخورد میشه و شرایط سخت تر شده

 3. سلام رتبه بندی شرکت های حوزه های مختلف رو چه نهادی انجام میده و هر چند ماه یکبار بروز میشه؟!

 4. سلام رتبه مدرک کارکنان رو بندی شرکت تاثیر داره؟

 5. سلام آیا اجاره دادن برای استفاده از مدرک در راستای رتبه بندی شرکت دیگری مشکل قانونی دارد؟

  • سلام کاربر گرامی
   از نظر قانونی به تعهداتی که در قرارداد ذکر میشه بستگی داره اما اجاره مدرک حتی در صورتی که مشکلات قانونی ایجاد نکنه از نظر موازین اخلاق مهندسی صحیح نیست.

 6. ممکنه یه شرکت تو زمینه های مختلف گریدهای مختلف داشته باشه؟