استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد کیان فولاد ابهر

وزن میلگرد کیان فولاد ابهر برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگردفولاد کیان در بیشتر موارد بیشتر از وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد فولاد کیان به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

کارخانه – قطر – استاندارد

وزن میلگرد کیان فولاد ابهر

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۸ کیان فولاد ابهر A2

5

4.74

وزن میلگرد ۱۰ کیان فولاد ابهر A2

7.2

7.4

وزن میلگرد ۱۰ کیان فولاد ابهر A3

7.2

7.4

وزن میلگرد ۱۲ کیان فولاد ابهر A2

10.3

10.65

وزن میلگرد ۱۲ کیان فولاد ابهر A3

10.3

10.65

وزن میلگرد ۱۴ کیان فولاد ابهر A3

13.9

14.52

وزن میلگرد ۱۶ کیان فولاد ابهر A3

18.1

18.96

وزن میلگرد ۱۸ کیان فولاد ابهر A3

24.6

24

وزن میلگرد ۲۰ کیان فولاد ابهر A3

28

29.64

وزن میلگرد ۲۲ کیان فولاد ابهر A3

33.7

35.76

وزن میلگرد ۲۵ کیان فولاد ابهر A3

43.7

46.2

وزن هر شاخه میلگرد کیان فولاد ابهر

وزن میلگرد کیان فولاد ابهر

وزن میلگرد ۸ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۸ حدود ۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۸ حدود ۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ کیان فولاد ابهر

وزن استاندارد

۰.۴۲

۰.۳۹

وزن میلگرد ۱۰ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۱۰ حدود ۷.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۱۰ حدود ۷.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ کیان فولاد ابهر

وزن استاندارد

۰.۶

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۰ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۱۰ حدود ۷.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۱۰ حدود ۷.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ کیان فولاد ابهر

وزن استاندارد

۰.۶

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۲ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۱۲ حدود ۱۰.۳ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۱۲ حدود ۱۰.۳ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ کیان فولاد ابهر

وزن استاندارد

۰.۸۶

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۲ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۱۲ حدود ۱۰.۳ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۱۲ حدود ۱۰.۳ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ کیان فولاد ابهر

وزن استاندارد

۰.۸۶

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۴ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۱۴ حدود ۱۳.۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۱۴ حدود ۱۳.۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ کیان فولاد ابهر

وزن استاندارد

۱.۱۸

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۱۶ حدود ۱۸.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۱۶ حدود ۱۸.۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ کیان فولاد ابهر

وزن استاندارد

۱.۵۱

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۱۸ حدود ۲۴.۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۱۸ حدود ۲۴.۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ کیان فولاد ابهر

وزن استاندارد

۲.۰۵

۲

وزن میلگرد ۲۰ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۲۰ حدود ۲۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۲۰ حدود ۲۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ کیان فولاد ابهر

وزن استاندارد

۲.۳۴

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۲۲ حدود ۳۳.۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۲۲ حدود ۳۳.۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ کیان فولاد ابهر

وزن استاندارد

۲.۸۱

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۲۵ حدود ۴۳.۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ کیان فولاد ابهر چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد کیان فولاد ابهر نمره ۲۵ حدود ۴۳.۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ کیان فولاد ابهر

وزن استاندارد

۳.۶۵

۳.۸۵

مشخصات کارخانه میلگرد کیان فولاد ابهر

کارخانه میلگرد فولاد ابهر واقع در زنجان / ابهر از تولیدکنندگان برتر میلگرد فولادی است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی KFA به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه کیان فولاد ابهر :

۰۲۱-۲۲۲۲۹۹۱۹

تلفن کارخانه کیان فولاد ابهر :

۰۲۴-۳۵۲۸۸۱۲۸

آدرس وب سایت میلگرد کیان فولاد ابهر :

kianfooladco.com

آدرس کارخانه کیان فولاد ابهر :

ابهر ، شهرک صنعتی شریف ، بلوار صنعت ، خیابان صنعت شش ، شرکت کیان فولاد

هر بندیل میلگرد۱۰ کیان فولاد ابهر چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۰ کیان فولاد ابهر حدود ۲۷۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۰کیان فولاد ابهر چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۰ کیان فولاد ابهر حدود ۳۰۵۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۲ کیان فولاد ابهر چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ کیان فولاد ابهر حدود ۱۹۵ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲کیان فولاد ابهر چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ کیان فولاد ابهر حدود ۲۱۳۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ کیان فولاد ابهر چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ کیان فولاد ابهر حدود ۱۴۲ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴کیان فولاد ابهر چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ کیان فولاد ابهر حدود ۱۵۶۱ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ کیان فولاد ابهر چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ کیان فولاد ابهر حدود ۱۱۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶کیان فولاد ابهر چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ کیان فولاد ابهر حدود ۱۲۱۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ کیان فولاد ابهر چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ کیان فولاد ابهر حدود ۸۲ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸کیان فولاد ابهر چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ کیان فولاد ابهر حدود ۸۹۵ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ کیان فولاد ابهر چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ کیان فولاد ابهر حدود ۷۲ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰کیان فولاد ابهر چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ کیان فولاد ابهر حدود ۷۸۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۲ کیان فولاد ابهر چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۲ کیان فولاد ابهر حدود ۶۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۲کیان فولاد ابهر چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۲ کیان فولاد ابهر حدود ۶۵۳ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۵ کیان فولاد ابهر چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۵ کیان فولاد ابهر حدود ۴۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۵کیان فولاد ابهر چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۵ کیان فولاد ابهر حدود ۵۰۴ شاخه است.

میلگرد کیان فولاد ابهر آجدار ( آج مارپیچ )

میلگرد کیان فولاد ابهر آج مارپیچ که با نام آج۳۴۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A2 است. نام آج۳۴۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۳۴۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد کیان فولاد ابهر

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد کیان فولاد ابهر به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۳۲

۰.۶

۰.۷۵

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد کیان فولاد ابهر

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۳۴۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۵۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده کیان فولاد ابهر : ۷ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر : ۸ میلی‌متر

میلگرد کیان فولاد ابهر آجدار ( آج جناقی )

میلگرد کیان فولاد ابهر آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد کیان فولاد ابهر

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد کیان فولاد ابهر به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۶

۱.۶

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد کیان فولاد ابهر

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده کیان فولاد ابهر : ۵ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر : ۶ میلی‌متر

قیمت میلگرد ۱۲ قم

قیمت میلگرد ۱۸ یاسوج

قیمت میلگرد ۲۵ دامغان

قیمت میلگرد ۳۶ ایلام

قیمت میلگرد ۶.۵ بندرعباس

قیمت میلگرد شاهین بناب

قیمت میلگرد ۱۶ امروز

میلگرد شاخه ای چند

قیمت شاخه میلگرد

میلگرد ۱۰

قیمت میلگرد ۱۶ اهواز

قیمت میلگرد ۱۴ ابرکوه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *