میلگرد آجدار 16

میلگرد آجدار 16

دسته بندی
میلگرد آجدار
تعداد ارائه دهنده ها
۴۶۱ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۸۵۰ تومان تا ۱۸۷۰۰ تومان
توضیحات قیمت
در عمران مدرن امکان خرید انواع میلگرد ۱۶ آجدار ، ساده ، صادراتی ، بستر ، حرارتی و ... وجود دارد. امکان خرید میلگرد چکی ، خرید میلگرد اقساطی ، خرید میلگرد ۱۶ شاخه ای به صورت تهاتر ، خرید میلگرد با پروانه ساختمان (سهمیه میلگرد با پروانه ساختمان) و یا خرید میلگرد از بورس ، با توجه به شرایط و بودجه کاربران گرامی فراهم شده است. قیمت میلگرد ۱۶ به صورت قیمت میل گرد ۱۶ کیلویی و قیمت هر شاخه میلگرد ۱۶ ، بروز و آنلاین ارائه می گردد.
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

filterفیلتر کردن پیشنهادات


برند
برند را مشخص کنید
استاندارد
استاندارد را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

related-0بتن آمادهrelated-1آرماتور بندیrelated-2بتن ریزیrelated-3قالب بندی

میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۶۰۱

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۴۰۴

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

انبار

کیلوگرم

۱۶,۶۰۱

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۳۵۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۱۶,۳۵۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۴۰۴

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۴۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

اصفهان

کیلوگرم

۱۸,۰۰۰

۹ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۱۸,۶۰۰

۴ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۱۰۵

۲۷ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

شاخه

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهان ( آجدار - A4 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۶ ظفر بناب ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۵۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۵۰۳

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۵۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۵۰۳

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۵۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

بناب (آذربایجان شرقی)

کیلوگرم

۱۸,۳۰۰

۹ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۲۵۲

۲۷ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

شاخه

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۶ سیادن ابهر ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۷۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۶۹۶

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۷۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۶۹۶

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۵۳۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

ابهر (زنجان)

کیلوگرم

۱۷,۵۰۰

۹ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۶۵۳

۲۷ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۶ جهان فولاد سیرجان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۶۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۶۰۰

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۵۹۸

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۹۵۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۵۰۰

۲۷ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۶ راد همدان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۷۸۶

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۷۳۷

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۷۸۵

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۷۳۷

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

شاخه

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۶ امیرکبیر خزر ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۵,۸۵۱

۲ روز پیش

توضیحات

ابتدا
۱
۲
۳
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

قیمت میلگرد ۱۶

قیمت میلگرد ۱۶ امروز بازار آهن در اثر عوامل متعددی دچار نوسان می‌شود. کارخانه‌ها معمولا قیمت میلگرد آجدار ۱۶ را به صورت کیلویی اعلام می‌کنند و برای محاسبه قیمت هر شاخه میلگرد ۱۶ به مقادیر وزن هر کارخانه نیاز خواهید داشت. با توجه به گستردگی کاربرد میلگرد اجدار ۱۶ ، کارخانه‌های متعددی اقدام به تولید انواع میلگرد ۱۶ آجدار کرده‌اند؛ به همین دلیل برندها و قیمت‌های متنوعی در بازار وجود دارد که خرید میلگرد 16 را با دشواری مواجه کرده است. پیش از خرید نیاز است تا لیست قیمت روز میلگرد ۱۶ تمامی کارخانه‌ها بررسی و با هم مقایسه شود. با توجه به وزن هر شاخه میلگرد ۱۶ ، فاصله تا محل پروژه و نرخ اعلامی ، میتوان ارزان ترین میلگرد 16 را با بهترین کیفیت خریداری کرد. کارخانه‌های متعددی اقدام به تولید میلگرد نمره ۱۶ می‌کنند. در مرکز ایران قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان کارخانه ذوب ‌آهن ، غرب ایران قیمت میلگرد 16 زاگرس و در شمال ایران قیمت میلگرد ۱۶ اناهیتا در اعلام قیمت روز میلگرد ۱۶ نقش مهمی بازی می‌کنند. 

قیمت میلگرد آجدار 16
میلگرد ۱۶ آجدار

 

قیمت میلگرد ۱۶ امروز بازار آهن

حدود ۵۰ کارخانه انواع میلگرد ۱۶ را روانه بازار می‌کنند. اغلب میلگرد نمره 16 در استاندارد a3 تولید می‌شود. میلگرد 16 A2 نیز معمولا در کارخانه‌های مهر کیان کاشان و آذر فولاد امین تیکمه داش به فروش میرسد. در مورد میلگرد 16 A4 کارخانه‌های ذوب آهن اصفهان ، کویر کاشان ، ظفر بناب ،  الماس تاکستان (الماس باران تاک) ، امیرکبیر خزر ، روهینا و احرامیان از تولید کنندگان اصلی این قطر از میلگرد هستند. قیمت میلگرد ۱۶ امروز بازار آهن بر اساس شرایط عرضه و تقاضا ، استانداردها و برند میلگرد و تفاوت قیمت‌گذاری بنگاه‌های فروش حضوری و آنلاین تعیین می‌شود.

قیمت میلگرد 16

با توجه به محدود بودن کارخانه‌های تولید میلگرد 16 a2 و a4 ، قیمت این دو استاندارد را به صورت جداگانه بررسی کردیم. اغلب تولید میلگرد ۱۶ با استاندارد A3 است و سایر استانداردها در کارخانه‌های معدودی تولید می‌شود. در ادامه قیمت میلگرد نمره 16 استاندارد a4 که با نام آج ۵۰۰ یا آج مرکب نیر در بازار شناخته می‎شود در جدول زیر ارائه شده است:

قیمت (تومان)

برند میلگرد ۱۶ A4

تماس بگیرید

قيمت ميلگرد ١٦ ذوب آهن اصفهان

 

17750

قیمت.میلگرد 16 کویر کاشان

 

تماس بگیرید

قیمت هر کیلو میلگرد 16 ظفر بناب

 

18280

قيمت ميلگرد 16 سمنان

 

16.285

قيمت ميلگرد ۱۶ امیرکبیر خزر

 

تماس بگیرید

قیمت میلگرد ۱۶ دزفول

 

18600

قیمت هر کیلو میلگرد 16 احرامیان

 

قیمت میلگرد آجدار ۱۶

میلگرد ۱۶ A4 با استحکام کششی 650 و مقاومت فشاری 500 مگا پاسگال عملکردی متمایز از سایر قطرهای میلگرد دارد. در صورت استفاده هوشمندانه از میلگرد آج مرکب میتوان تا حدود ۲۵ درصد در مصرف میلگرد صرفه جویی کرد.   

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۶ (تومان)

وزن (کیلوگرم)

برند میلگرد ۱۶ A4

340,800

19.2

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۶ کویر کاشان

347,320

19

قیمت میلگرد 16 شاخه ای سمنان

309,415

19

قیمت میلگرد شاخه ۱۶ امیرکبیر خزر

353,400

19

قیمت میلگرد 16 شاخه ای احرامیان

 

لیست قیمت روز میلگرد ۱۶ 

میلگرد۱۶ در موارد خاصی با استاندارد a2 نیز تولید می‌شود. کارخانه‌های تولید کننده میلگرد16 a2 یا آج 340 یا آج350 که با نام میلگرد آجدار مارپیچ نیز شناخته می‌شود. لیست قیمت میلگرد نمره ۱۶ استاندارد a2 در ادامه ارائه شده است:

قیمت (تومان)

برند میلگرد ۱۶ A2

17,750

قيمت ميلگرد ١٦ آریان فولاد

17,402

قیمت.میلگرد 16 ذوب آهن نورد کرمان

تماس بگیرید

قیمت میلگرد شاخه ۱۶ سیرجان حدید

تماس بگیرید

قیمت میلگرد شاخه ۱۶ شمس سپهر

تماس بگیرید

قيمت ميلگرد 16 بردسیر کرمان

تماس بگیرید

قيمت ميلگرد ۱۶ سپهر ایرانیان

تماس بگیرید

قيمت ميلگرد۱۶ کیان کاشان

تماس بگیرید

قيمت ميلگرد16 درپاد تبریز

 

قیمت انلاین میلگرد ۱۶

بخش عمده‌ی تولید و خرید میلگرد ۱۶ مربوط به استاندارد a3 است. در این استاندارد آج میلگرد به صورت جناغی است و با نام میلگرد آج400 نیز شناخته می‌شود. در ایران میلگرد16A3 یکی از پرمصرف‌ترین میلگردها در ساختمان سازی به شمار میرود. 

قیمت هر کیلو میلگرد ۱۶

برند میلگرد 16 A3

توضیحات

15960

تيكمه داش

قیمت میلگرد ۱۶ تبریز، استان آذربایجان شرقی

16050

فولاد تاکستان

قیمت میلگرد۱۶ زنجان

16280

نیک صدرا طوس

قیمت میلگرد ۱۶ مشهد

16330

جهان فولاد غرب

قیمت میلگرد ۱۶ کرمانشاه

16600

صدر فولاد

قیمت میلگرد ۱۶ خرم آباد، استان لرستان

16810

فولاد راستین

میلگرد 16 آستارا

16890

نورد فولاد گلستان

قیمت میلگرد ۱۶ گلستان

17300

كوثر اهواز

قیمت میلگرد ۱۶ اهواز امروز

17400

مهیار

قیمت میلگرد ۱۶ اردبیل امروز

17450

روهينا دزفول

قیمت میلگرد ۱۶ خوزستان امروز

17450

آناهيتا

قیمت میلگرد16 گیلان

17450

اروند

میلگرد۱۶ کاوه اروند خوزستان

17450

هشترود

قیمت میلگرد ۱۶ هشترود امروز (فولاد سازان دقیقی)

17450

شمس سپهر

قیمت میلگرد ۱۶ تهران

17450

ابركوه

قیمت میلگرد ۱۶ ابرکوه یزد

17500

قیمت میلگرد ۱۶ فایکو

قیمت میلگرد ۱۶ مازندران امروز

17500

دانا صنعت فجر

قیمت میلگرد نمره ۱۶ البرز اشتهارد

17500

فولاد البرز غرب

قیمت میلگرد ۱۶ ابهر

17500

سیرجان حدید

قیمت میله گرد 16 - کرمان سیرجان

17500

قائم رازی

قیمت میلگرد۱۶ اصفهان امروز

17500

نورد آريان فولاد

میله گرد ۱۶ اشتهارد

17500

ايوان

میلگرد16 ایلام

17550

زاگرس شهركرد

قیمت میلگرد ۱۶ زاگرس امروز

17598

نيشابور

قیمت میلگرد ۱۶ نیشابور

17600

امير كبير خزر

قیمت میلگرد 16 امیرکبیر خزر

17600

فولاد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد ۱۶ قزوین

17600

آريا ذوب

قیمت میلگرد 16 البرز اشتهارد

17650

هيربد زردنیه

قیمت میلگرد 16 تهران

17750

مجتمع فولاد بافق یزد

قیمت میلگرد شانزده یزد

17805

میلگرد پرشین فولاد

قیمت میلگرد۱۶ زنجان

17850

ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ۱۶ ذوب آهن امروز

17900

کویر کاشان

قیمت میلگرد 16 کویر کاشان امروز

17900

بردسیر کرمان (صنایع فولاد مشیز بردسیر)

قیمت المتر ۱۶

17950

كيان كاشان

قیمت میلگرد ۱۶ استان قم

17996

درپاد

قیمت میلگرد16 تبریز

18000

سيادن ابهر

میلگرد۱۶ زنجان

18100

فولاد قزوین

قیمت میله گرد ۱۶ تاکستان

18100

حسن رود

قیمت میلگرد ۱۶ گیلان

18100

نورد گرم سمنان

قیمت میلگرد نمره ۱۶ سمنان

18200

ظفر بناب

قیمت.میلگرد 16 آذربایجان شرقی

18200

شاهين بناب

قیمت میله گرد 16 تبریز آذربایجان شرقی

18200

شاهرود

قیمت میلگرد ۱۶ شاهرود

18200

مجتمع فولاد ارگ تبریز

میله گرد ۱۶ تبریز

18200

شرکت فولاد سپر ایرانیان

میلگرد16 ساوه تهران

18300

ميانه

قیمت میلگرد ۱۶ میانه

18800

فولاد سیرجان

قیمت میلگرد ۱۶ شیراز امروز

18800

راد همدان

قيمت ميلگرد 16 استان همدان

17500

قیمت میلگرد معراج ۱۶

قیمت میلگرد گلستان ۱۶ امروز

 

قیمت میلگرد آجدار 16
میلگرد نمره ۱۶ آجدار ۱۲ متری

 

نرخ میلگرد ۱۶

اگر نگاهی به لیست قیمت‌ها در بهار ۱۴۰۱ بیندازیم، محدوده‌ی نرخ میلگرد 16 بین ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان نوسان می‌کند. در مقایسه با قیمت‌ها در ابتدای امسال شیب افزایشی در قیمت‌ها مشاهده می‌شود. مدت مشابه سال گذشته نیز نرخ میلگرد ۱۶ بین ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان نوسان می‎کرد. به طور کلی روند قیمت‌ها از ابتدای ۱۴۰۱ افزایشی بوده است و در برخی مقاطع با توجه به تغییر در عرضه و تقاضا نوسان محدودی پیدا خواهد کرد. 

قیمت هر تن میلگرد امروز

بررسی ابعاد ماشین آلات سنگین حمل بار نشان میدهد که انواع خاور و کامیونت و ایسوز توانایی حمل شاخه میلگرد ۱۶ با طول ۱۲ متر را ندارد و برای حمل شاخه میلگرد شانزده لازم است تا از تریلی ۱۸ چرخ استفاده شود. تریلی ۱۸ چرخ توانایی حمل بار از ۱۶ تا ۲۲ تن را دارد. بنابراین حدود ۵۳ عدد میلگرد شانزده در یک تریلی حمل می‎شود. قیمت هر تن میلگرد امروز به صورت میانگین 17.5 میلیون تومان و قیمت یک تریلی میلگرد حدود 350 میلیون تومان تمام می‌شود. 

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۶

همانطور که گفته شد وزن هر شاخه میلگرد ۱۶ حدود ۱۹ کیلوگرم است. البته معمولا تولیدات کارخانه‌ها در ایران با وزن کمتر از ۱۹ کیلوگرم محصولات خود را روانه بازار می‌کنند. با توجه به اینکه هر بندیل در کارخانه‌های ذوب آهن اصفهان و کویر کاشان حدود 4.700 تن وزن دارد، هر بندیل میلگرد ۱۶ این کارخانه باید حدود 247 شاخه میلگرد شانزده را در خود جای دهد. برای مثال وزن میلگرد 16 نیشابور برابر با 18.9 کیلوگرم است و برای سفارش 4 بندیل میلگرد16 خراسان با توجه به اینکه هر بندیل 2 بتن وزن دارد، در نهایت 106 میلگرد خواهید داشت و باید حدود 35 میلیون تومان پرداخت کنیم.  

جدول قیمت هر شاخه میلگرد 16

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۶ (تومان)

توضیحات

287,280

قیمت یک شاخه میلگرد ۱۶ تيكمه داش

293,040

قیمت روز میلگرد 16 نیک صدرا طوس شاخه ای

269,445

میلگرد 16 قیمت روز جهان فولاد غرب شاخه ای

320,234

میلگرد۱۶ قیمت شاخه ای فولاد گلستان

346,000

قیمت آرماتور ۱۶ کوثر اهواز

304,500

قیمت یک شاخه میلگرد ۱۶ مهیار

322,825

قیمت شاخه میلگرد ۱۶ روهینا

314,275

قیمت یک شاخه میلگرد 16 آناهیتا

305,375

قیمت هرشاخه میلگرد16

330,852

میلگرد ۱۶ قیمت روز ابرکوه یزد شاخه ای

332,500

قیمت میلگرد فایکو 16

332,500

قیمت شاخه ای میلگرد ۱۶ سیرجان حدید

306,250

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۶ اصفهان

332,748

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۶ زاگرس

330,842

قیمت میل گرد ۱۶ شاخه ای نیشابور

316,800

قیمت آرماتور ۱۶ شاخه ای امیرکبیر خزر

333,696

میلگرد۱۶ قیمت شاخه ای آریا ذوب

334,644

قیمت میلگرد 16 در تهران

337,250

میلگرد 16 قیمت روز شاخه ای یزد

337,583

قیمت روز میلگرد 16 شاخه ای زنجان

338,436

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۶ ذوب آهن

354,599

قیمت میلگرد 16 امروز کویر کاشان شاخه ای

339,384

قیمت میلگرد ۱۶امروز شاخه ای بردسیر

340,200

میلگرد ۱۶ قیمت روز شاخه ای سیادان ابهر

343,176

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۶ امروز فولاد قزوین

325,800

قیمت هرشاخه میلگرد16 حسن رود

314,860

قیمت یک شاخه میلگرد 16 ظفر بناب

332,878

قیمت میلگرد ۱۶بناب شاهین شاخه ای

354,900

قیمت شاخه میلگرد ۱۶ شاهرود

336,700

قیمت میلگرد ۱۶ شاخه ای ارگ تبریز

347,700

قیمت میلگرد ۱۶میانه شاخه ای

329,000

قیمت یک شاخه میلگرد ۱۶ راد همدان

 

انواع میلگرد ۱۶ آجدار

میلگرد ۱۶ آجدار در انواع A3، A4 و A2 تولید شده و مورد استفاده قرار می گیرد. میلگرد آجدار A2 و A3 در حداقل مقاومت تسلیم، حداقل مقاومت کششی، رده سختی و تغییر طول نسبی با یکدیگر متفاوت هستند. همچنین برای تشخیص راحت تر این دو میلگرد، آنها را با آج های متفاوتی تولید می کنند. میلگرد ۱۶ آجدار A2 را با آج مارپیچ و میلگرد A3 را با آج جناقی تولید می کنند. میلگرد A4 نیز با آج دوکی تولید می کنند.

میلگرد 16A2

میلگرد آجدار A2 سایز ۱۶ دارای حداقل تنش تسلیم ۳۴۰ مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی ۵۰۰ مگاپاسکال می باشد. میلگرد نمره ۱۶ اجدار A3 دارای حداقل تنش تسلیم ۴۰۰ مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی ۶۰۰ مگاپاسکال است.

مقاومت تسلیم میلگرد آجدار به معنی حداکثر نیروی قابل تحمل میلگرد است بدون اینکه دچار تغییر شکل دائمی شود. مقاومت کششی میلگرد آجدار نیز به معنی بیشترین نیروی کششی قابل تحمل میلگرد پیش از شکست است.

میلگرد 16A3

تغییر شکل نسبی پلاستیکی میلگرد ۱۶ آجدار گرید A3 ، حدود ۱۴ درصد است. به طور کلی این نوع از میلگرد شانزده آجدار ، ترد بوده و مناسب برای ساختمان سازی است. تغییر شکل نسبی پلاستیکی میلگرد اجدار ۱۶ گرید A2 ، حدود ۱۹ درصد است. بنابراین نسبت به نوع A3 نرم تر می باشد.

میلگرد 16A4

شکل آج های میلگرد A4 به صورت مرکب است. این نوع میلگردها در دسته میلگردهای سخت قرار می گیرند. حداقل تنش تسلیم آن ۵۰۰ مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی نهایی آن نیز ۶۵۰ مگاپاسکال است. استفاده از میلگرد ۱۶ آجدار گرید A4 در ساخت انواع سازه به جز دیوارهای برشی و قاب های خمشی ویژه بلامانع است.

 

قیمت میلگرد 16 آناهیتا
آرماتور ۱۶

 

کاربرد میلگرد اجدار ۱۶

کاربرد میلگرد ۱۶ آجدار ، در اجرای عملیات اصلی ساختمان سازی همچون اجرای ستون، اجرای تیر، استفاده به عنوان آرماتور طولی در اجرای فونداسیون و ... می باشد. در واقع میلگردهای آجدار از پرکاربردترین انواع میلگرد در ساختمان سازی می باشند.

میلگردها در بخش های مختلف سازه از جمله فونداسیون، ستون، سقف و ... مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر ساختمان سازی در اجرای انواع پروژه های بتنی همچون ساخت پل، ساخت ایستگاه بی آر تی، مقاوم سازی سازه در برابر زلزله نیز می توان از کاربرد میلگرد آجدار بهره جست.

میلگرد ۱۶ آجدار A3 در مکان هایی که سازه با تغییر شکل مواجه است، مناسب نبوده و عملیات جوشکاری بر روی آن نیز ممنوع می باشد. از مهم ترین کاربردهای میلگرد ۱۶ آجدار در تقویت پی ساختمان است.

مقاومت کششی نهایی میلگرد ۱۶ اجدار

مقاومت کششی میلگرد شانزده آجدار و سایر میلگردهای آجدار عبارت است از بیشترین نیروی کششی که میلگرد می تواند قبل از شکستن تحمل کند. حداقل مقاومت کششی نهایی میلگرد آجدار مارپیچ (آج ۳۴۰)، آجدار جناقی (آج ۴۰۰) و آجدار مرکب به ترتیب برابر با ۵۰۰ مگاپاسکال، ۶۰۰ مگاپاسکال و ۶۵۰ مگاپاسکال است.

تنش تسلیم میلگرد ۱۶ اجدار

تنش تسلیم میلگرد ۱۶ آجدار و سایر میلگردهای آجدار عبارت است از حداکثر نیرویی که به میلگرد وارد می شود بدون اینکه میلگرد دچار تغییر شکل دائمی شود. اگر مقدار نیروی وارده از حداکثر تنش تسلیم میلگرد بیشتر شود، میلگرد دچار تغییر شکل دائمی می گردد. در میلگرد آج ۳۴۰ ، آج ۴۰۰ و آج ۵۰۰، حداقل مقاومت مشخصه تسلیم بر حسب مگاپاسکال برابر با ۳۴۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ است.

 نحوه ساخت میلگرد ۱۶ آجدار

تولید و ساخت میلگرد ۱۶ آجدار به روش نورد انجام می شود. برای تولید میلگرد آجدار به روش نورد گرم، شمش های فولادی را تحت حرارت بالا ذوب کرده و سپس به وسیله یک جک هیدرولیکی به درون کوره هدایت می کنند. با استفاده از غلتک های تعبیه شده در دستگاه نورد و با اعمال نیروی کششی و فشاری، میلگرد را به قطر میلگرد 16 می‌رساند. این عملیات در چند مرحله انجام می شود.

پس از آن میلگردها را به قفسه های نورد منتقل کرده و سپس به استندهای آج زنی منتقل می شوند. آج زنی میل گرد ۱۶ گرید A2 در همان مرحله نورد کردن میلگرد انجام می شود. اما برای گرید A3 آج زنی پس از سرد شدن میلگرد انجام می شود. در گام بعدی میلگردها را در طول مورد نظر برش می زنند که این طول غالبا برابر با ۱۲ متر است.

 روش تولید میلگرد ۱۶ آجدار بر اساس استانداردها

بر روی میلگردهای آجدار کدهایی حک شده است که نشان دهنده روش استاندارد تولید میلگرد است. این کدها شامل JU، JT، CU، CT و SA می باشد. SA برای میلگردهای A4 استفاده می شود. حرف اول J نشان دهنده گرید A2 و حرف C نشان دهنده گرید A3 می باشد. حرف های U و T حک شده پس از این حروف، نشان دهنده روش تولید میلگرد ۱۶ آجدار است.

برای میلگرد ۱۶ آجدار تولید شده به روش آلیاژی از حرف U و برای میلگردهای آجدار تولید شده به روش ترمکس از حرف T استفاده می شود. به طور مثال بر روی میلگردهای A3 تولید شده به روش ترمکس، کد CT حک می شود.

در روش آلیاژی میلگرد در هوای آزاد خنک می شود. برای تولید میلگرد آجدار ۱۶ به این روش، فروآلیاژهایی به شمش فولادی اضافه می گردد. میلگرد شانزده آجدار تولید شده به این روش دارای خواص شیمیایی یکسان در سطح و مغز می باشند. سختی میلگرد 16 آجدار تولید شده به روش آلیاژی کمتر از روش ترمکس است.

در تولید میلگرد آجدار به روش ترمکس، برای خنک شدن میلگرد آن را از درون یک تونل پاشش آب رد می کنند. در واقع میلگرد را پس از نورد شدن و در حالی که هنوز سرخ است از درون این تونل عبور می دهند. در روش ترمکس از شمش های فولادی با آنالیز شیمیایی پایین تری استفاده می شود.

 انواع آج میلگرد ۱۶

آج ها از نظر شکل به صورت دوکی شکل (آج با مقطع متغیر) یا به صورت یکنواخت (آج با مقطع ثابت) و از نظر امتداد به صورت مارپیچ یا جناقی می باشند. میلگرد ۱۶ آجدار و سایر میلگردهای آجدار باید دارای آج عرضی و طولی باشند. به گونه ای که به جز در محل های نشانه گذاری، حداقل دو ردیف آج عرضی با توزیع یکنواخت در دو طرف آج های طولی قرار داشته باشد.

آج عبارت است از برجستگی هایی به شکل های متفاوت که به صورت طولی (موازی محور میلگرد) و یا عرضی در هنگام نورد بر روی میلگرد ایجاد می شود. آج عرضی با یک زاویه مورب نسبت به محور طولی میلگرد می باشد. آج طولی نیز نوعی از آج است که به صورت یک شکل، یکنواخت و ممتد به صورت موازی با محور طولی میلگرد بر روی میلگرد ایجاد می شود. آج های عرضی دوکی شکل در دو طرف آج طولی و به صورت چهار نیم مارپیچ به شکل هفت-هشت و با زاویه ۳۵ تا ۷۵ درجه است.

آج های عرضی در میلگردهای آج ۳۴۰ و ۳۵۰ باید به صورت یکنواخت با زاویه حداقل ۴۵ درجه نسبت به محور طولی با دوکی شکل مارپیچ در دو طرف آج طولی و مطابق با ضوابط تعیین شده در استاندارد ملی شماره ۳۱۳۲ باشند.

 

قیمت آرماتور 16
تولید میلگرد آجدار

مشخصات میلگرد ۱۶ آجدار

میلگرد 16 آجدار دارای قطر اسمی (d)، ۱۶ میلی متر می باشد. سطح مقطع میلگرد 16 حدود ۲۰۱ میلی متر مربع و وزن میلگرد ۱۶ در واحد طول، ۱/۵۸ کیلوگرم بر متر با رواداری ۵± درصد می باشد. وزن میلگرد 16 آجدار ۱۲ متری، حدودا برابر با ۱۹ کیلوگرم است. از عوامل موثر بر وزن میلگرد ۱۶ شاخه ای ، آلیاژ مصرفی در ساخت آن است. به همین دلیل ممکن است وزن هر شاخه میلگرد ۱۶ تولیدی یک برند، با برند دیگر متفاوت باشد. ضوابط استاندارد ۳۱۳۲ برای میلگرد ۱۶ آجدار به شرح زیر می باشد.

جدول مشخصات میلگرد 16

 جدول ۱- ویژگی های هندسی میلگرد آجدار ۱۶ با آج یکنواخت

قطر میلگرد ۱۶ارتفاع آج عرضیپهنای آج عرضیقطر خارجیگامارتفاع آج طولیپهنای آج طولی
حد استانداردرواداریحد استانداردرواداری
۱۵

۰/۳+

۰/۵-

۱/۵۰/۵ ±۱/۵۱۸۸۱/۵۲

 

جدول ۲- ویژگی های هندسی میلگرد آجدار ۱۶ با آج دوکی

ارتفاع آج عرضیپهنای آج عرضیگامسطح نسبی آج
در وسط¼  از وسط
حداقلحداقل
۱/۰۴۰/۷۲۱/۶۹/۶۰/۰۵۶

 

وزن هر شاخه میلگرد ۱۶

برای محاسبه قیمت هر شاخه میلگرد ۱۶ به وزن نیاز خواهید داشت. با توجه به اینکه وزن میلگرد ۱۶ اعلام شده توسط کارخانه‌ها در اغلب موارد کمتر از مقدار ۱۹.۲ استاندارد است؛ پیش از سفارش نیاز است تا وزن هر شاخه میلگرد کارخانه‌ها در اختیار خریداران قرار گیرد. 

جدول وزن میلگرد 16

کارخانه

وزن هر شاخه میلگرد 16  (کیلو گرم)

وزن استاندارد میلگر د۱۶ (اشتال)

19

وزن میلگرد 16 گلستان

15.7

وزن میلگرد ۱۶ جهان فولاد غرب

16.5

وزن میلگرد ۱۶ استان آذربایجان شرقی تبریز

17

وزن میلگرد16 راستین استارا

17

وزن میلگرد 16 هشترود

17

وزن میلگرد۱۶ فولاد کاوه

17.2

وزن میلگرد ۱۶ آجدار  آریا ذوب

17.5

وزن شاخه میلگرد ۱۶ اروند

17.5

وزن هر شاخه میلگرد۱۶ راد همدان

17.5

وزن میلگرد ۱۶ فولاد اردبیل

17.5

وزن یک شاخه میلگرد ۱۶ کیان ابهر

17.5

وزن یک شاخه میلگرد ۱۶ ظفر بناب

17.8

وزن میلگرد ۱۶ آناهیتا

18

وزن شاخه ای میلگرد ۱۶ ارگ تبریز

18

وزن یک شاخه میلگرد۱۶  امیرکبیر خزر

18

وزن هر شاخه میلگرد ۱۶ تاکستان

18

وزن شاخه میلگرد 16 حسن رود

18

وزن شاخه ای میلگرد ۱۶ دماوند

18

وزن هر شاخه میلگرد ۱۶ فردوس ارومیه

18

وزن هر شاخه میلگرد ۱۶ پرشین فولاد

18

وزن شاخه ای میلگرد ۱۶ آذر فولاد امین

18.2

وزن هر شاخه میلگرد ۱۶ بردسیر کرمان

18.2

وزن یک شاخه میلگرد۱۶ کاوه تیکمه داش

18.2

وزن هر شاخه میلگرد ۱۶ شاهرود

18.4

وزن میلگرد ۱۶ آجدار روهینا

18.5

وزن هر شاخه میلگرد ۱۶ سیادن ابهر

18.5

وزن میلگرد ۱۶ تبریز - شاهین بناب

18.5

وزن یک شاخه میلگرد۱۶

احرامیان

18.6

وزن میلگرد ۱۶ فایکو

18.6

وزن میلگرد ۱۶ جهان فولاد سیرجان

18.7

وزن یک شاخه میلگرد 16 اهواز

18.9

وزن میلگرد ۱۶ تهران، استان تهران (نوین فولاد متین)

18.9

وزن شاخه ای میلگرد 16 نیشابور

18.9

وزن میلگرد ۱۶ استان تهران (‌هیربد زرندیه)

18.96

وزن هر شاخه میلگرد ۱۶ آذر گستر سدید

19

وزن شاخه میلگرد 16 آریان فولاد

19

وزن هر شاخه میلگرد ۱۶ ابرکوه

19

وزن میله گرد ۱۶ بافق

19

وزن شاخه ای میلگرد ۱۶ میانه

19

وزن هر شاخه میلگرد ۱۶ کویرکاشان

19

وزن هر شاخه میلگرد ۱۶ اصفهان

19.5

وزن هر شاخه میلگرد 16 زاگرس

19.5

وزن یک شاخه میلگرد 16 سیرجان حدید

15-16

وزن یک شاخه میلگرد۱۶ قزوین

16.5-17

وزن میلگرد ۱۶ اصفهان (قائم)

17.5-17.9

وزن شاخه ای میلگرد 16 کرمان

18-18.5

وزن یک شاخه میلگرد 16 صدرای توس

18-18.9

 

 

قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان

با توجه به بعد مسافت از کارخانه ذوب آهن اصفهان تا محل پروژه‌های ساخت و ساز و همچنین با توجه به اینکه کارخانه ذوب آهن اصفهان فروش مستقیم از درب کارخانه‌ را به شرکت‌های واسطه واگذار کرده است؛ طبیعیست که نرخ اعلامی برای میلگرد اصفهان و حومه با سایر نقاط ایران تفاوت داشته باشد. برای مثال قیمت میلگرد ۱۶ شاهین شهر استان اصفهان با توجه به نزدیکی به کارخانه ارزان‌تر از نرخ همین میلگرد در سایر نقاط ایران است. در ادامه قیمت میلگرد16 اصفهان مربوط به بهار 1401 برای هر کیلو، هر شاخه، هر بندیل و هر تریلی ارائه شده است. 

قیمت میلگرد 16 اصفهان در  تهران

قیمت‌های اعلامی در بنگاه‌های متفاوت خرید و فروش با هم فرق دارد. بازار مرکزی بورس تهران در موارد متعددی تعیین کننده نرخ مصوب معامله انواع میلگرد است. قیمت میلگرد شانزده اصفهان در تهران بر اساس نرخ اعلامی بهار ۱۴۰۱ در بیش از ۱۰ وب سایت خرید و فروش آنلاین میلگرد ارائه می‌شود. برای مقایسه قیمت‌ها به لیست عمران مدرن مراجعه کنید. در ادامه جدول مقایسه قیمت برای برخی از فروشندگان آنلاین ارائه شده است. قیمت‌ها مربوط به خرداد ۱۴۰۱ است. 

 

مراکز فروش میلگرد ۱۶  ذوب آهن

قیمت (تومان)

قیمت آرماتور 16 مرکز آهن

۱۷,۸۰۰

قیمت آرماتور 16 شهر آهن

۱۷,۸۰۰

قیمت آرماتور 16 آهن پرایس

۱۷,۹۰۰

قیمت آرماتور 16اصفهان آهن

۱۸,۰۰۰

قیمت آرماتور 16آسرون

۱۷,۶۵۳

 

قیمت میلگرد اصفهان 16 هر کیلو

قیمت اعلام شده بهار 1401 بار میلگرد اصفهان به صورت میانگین 17,867 اعلام شده است. این نرخ بسته به بنگاه خرید تفاوت‌‍‌هایی خواهد داشت. برای بررسی و مقایسه قیمت میلگرد ۱۶ امروز در بازار کافیست به لیست قیمت میلگرد ۱۶ در بخش میلگردهای آجدار مراجعه کنید و قیمت بنگاه‌های خرید و فروش میلگرد را با هم مقایسه کنید. 

قیمت میلگرد ذوب آهن ۱۶ هر شاخه 

وزن هر شاخه میلگرد اصفهان حدود 18.96 کیلوگرم است. بر این اساس قیمت میلگرد ۱۶اصفهان امروز شاخه ای 338 هزار تومان اعلام شده است. 

قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان امروز هر تریلی

قیمت روز میلگرد ۱۶ اصفهان مربوط به خرداد ۱۴۰۱ به صورت میانگین برای هر تریلی که توانایی حمل بار 16 تن را داشته باشد حدود 286 میلیون تومان و قیمت هر تریلی میلگرد ۱۶ اصفهان که توانایی حداکثر حمل بار یعنی ۲۲ تن بار را داشته باشد، ۳۵۷ میلیون تومان است. 

قیمت میلگرد اصفهان ۱۶ هر بندیل

کارخانه میلگرد ذوب آهن اصفهان یک بندیل میلگرد را حدود 4 تن و 700 کیلوگرم در نظر میگیرید. بر این اساس یک بندیل میلگرد ۱۶ اصفهان حدود 248 شاخه میلگرد را در خود جای داده و هر بندیل میلگرد ذوب آهن اصفهان در خرداد ۱۴۰۱ حدود 84 میلیون تومان تمام می‌شود. 

قیمت میلگرد 16 زاگرس

قیمت میلگرد ۱۶ زاگرس شهرکرد امروز در بنگاه‌ها متفاوت خرید و فروش میلگرد ۱۶ با هم تفاوت دارد. با توجه به کیفیت و استانداردهای بین المللی که در میلگرد زاگرس رعایت میشود، تقاضای بالایی برای خرید میلگرد ۱۶ زاگرس وجود دارد. برای پوشش به نیاز مشتریان، واسطه‌های متعددی به وجود آمده و به همین دلیل بازه‌ی قیمت‌های اعلامی تا حدی با هم تفاوت دارد. قیمت‌ آنلاین میلگرد ۱۶ زاگرس مربوط خرداد ۱۴۰۱ در جدول زیر ارائه شده است:

 

مراکز فروش میلگرد ۱۶ زاگرس

قیمت (تومان)

مرکز آهن

۱۷,۸۹۸

آهن پخش

۱۸,۵۰۰

شهر آهن

۱۷,۸۹۸

آهن پرایس

۱۷,۹۰۰

اصفهان آهن

۱۸,۰۵۰

آسرون

۱۷,۵۰۰

قیمت میلگرد زاگرس ۱۶ در تهران

میانگین قیمت آنلاین میلگرد زاگرس16 مربوط به اوایل خرداد ۱۴۰۱ حدود 17,958 است. با توجه به محل معاملات بورس که مرکز آن در تهران واقع شده، نرخ مصوب معمولا در تابلوی معاملات بورس خود را نشان می‌دهد. میلگرد ۱۶ زاگرس از محصولات صادراتی این کارخانه است و قیمت گذاری آن بر اساس مصوبات و شرایط اقتصادی متغییر است. بخش مهمی از نیازهای غرب و مرکز این را پوشش می‎دهد. 

 قیمت هر شاخه میلگرد ۱۶ زاگرس

وزن میلگرد ۱۶ زاگرس برابر 18.96 کیلوگرم است. بر این اساس برای خرید هر شاخه میلگرد از مرکز آهن اوایل خرداد 1401 از مرکز آهن 339 هزار تومان پرداخت خواهید کرد و همین میلگرد از مرکز فروش میلگرد ۱۶ آسرون با 331 هزار تومان قابل خریداری است. 

 

قیمت میلگرد 16 زاگرس امروز هر بندیل 

هر بندیل میلگرد کارخانه زاگرس حدود ۲ تن وزن دارد. بر این اساس هر بندیل میلگرد زاگرس 105 شاخه خواهد بود. قیمت هر بندیل میلگرد ۱۶ زاگرس حدود 36 میلیون تومان خواهد بود. 

قیمت میلگرد زاگرس 16 امروز هر تریلی 

اگر میانگین بار قابل حمل برای تریلی را ۲۰ تن در نظر بگیریم، سفارش یک تریلی میلگرد ۱۶ زاگرس شهرکرد که شامل 1,055 شاخه میلگرد خواهد بود 357 میلیون تومان هزینه دارد. 

قیمت میلگرد ۱۶ اناهیتا

کارخانه میلگرد آناهیتا بخش مهمی از درخواست میلگرد را در شمال ایران پوشش می‌دهد. در ادامه رنج قیمت‌ آنلاین میلگرد ۱۶ آناهیتا ارائه شده است. میانگین قیمت میلگرد16 اناهیتا خرداد ۱۴۰۱ حدود 18,450 است.

 

مراکز فروش میلگرد ۱۶

قیمت (تومان)

آهن آنلاین

۱۸,۵۰۱

مرکز آهن

۱۸,۴۹۷

آهن پخش

۱۸,۵۰۰

شهر آهن

۱۸,۴۹۷

آهن پرایس

۱۸,۵۰۰

آسرون

۱۸,۲۰۳

 

قیمت میلگرد آناهیتا ۱۶ هر تریلی 

قیمت هر تریلی میلگرد آناهیتا نمره ۱۶ حدود 369 میلیون تومان بر اساس میانگین نرخ اعلامی است. هر تریلی  میلگرد ۱۶اناهیتا 1110 شاخه میلگرد 16 را در خود جای می‌دهد. این ارقام مربوط به تریلی‌هایی است که توان حمل ۲۰ تن میلگرد را داشته باشند. 

قیمت میلگرد اناهیتا 16 در تهران

با توجه به نزدیکی کارخانه میلگرد آناهیتا به تهران، تریلی‌های حامل بار میلگرد کارخانه آناهیتا در جاده‌های شمالی به سمت تهران قابل مشاهده است. هر بندیل بار میلگرد آناهیتا 111 شاخه میلگرد خواهد بود در شرایطی که ۲ تن میلگرد برای هر بندیل در نظر گرفته شود. قیمت هر بندیل بار میلگرد آناهیتا در تهران بر اساس میانگین نرخ اعلام شده توسط بنگاه‌های خرید و فروش آنلاین، حدود 36 میلیون تومان خواهد بود. 

 


میلگرد آجدار 16 در تهران

میلگرد آجدار 16 در تهران، میلگرد آجدار 16 در تهران - آفتاب، میلگرد آجدار 16 در تهران - بومهن، میلگرد آجدار 16 در تهران - پردیس، میلگرد آجدار 16 در تهران - کن، میلگرد آجدار 16 در اسلام شهر، میلگرد آجدار 16 در اسلام شهر - چهاردانگه، میلگرد آجدار 16 در پاکدشت، میلگرد آجدار 16 در پاکدشت - شریف آباد، میلگرد آجدار 16 در دماوند، میلگرد آجدار 16 در دماوند - رودهن، میلگرد آجدار 16 در رباط کریم، میلگرد آجدار 16 در رباط کریم - بوستان، میلگرد آجدار 16 در رباط کریم - پرند، میلگرد آجدار 16 در رباط کریم - صالح آباد، میلگرد آجدار 16 در رباط کریم - گلستان، میلگرد آجدار 16 در رباط کریم - نصیرآباد، میلگرد آجدار 16 در ری، میلگرد آجدار 16 در ری - حسن آباد، میلگرد آجدار 16 در ری - خاوران، میلگرد آجدار 16 در ری - کهریزک، میلگرد آجدار 16 در شهریار، میلگرد آجدار 16 در شهریار - اندیشه، میلگرد آجدار 16 در فيروزکوه، میلگرد آجدار 16 در فيروزکوه - ارجمند، میلگرد آجدار 16 در قدس، میلگرد آجدار 16 در لواسان، میلگرد آجدار 16 در لواسان - فشم، میلگرد آجدار 16 در ملارد، میلگرد آجدار 16 در ملارد - صفا دشت، میلگرد آجدار 16 در ورامین، میلگرد آجدار 16 در ورامین - پیشوا، میلگرد آجدار 16 در ورامین - جوادآباد، میلگرد آجدار 16 در ورامین - قرچک.

قیمت میلگرد

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۴ از ۵ - از مجموع ۵ رای

سوالات متداول:

نظرات کاربران

شایان احمدی

سلام ، میلگرد آجدار ۱۶ بر اساس رده مقاومتی در سه دسته A2، A3 و A4 قرار می گیرند هر کدام از این رده های مقاومتی از نظر قیمت چه تفاوتی با هم دارند؟!

نوید رجبی

طریقه ساخت میلگرد آجدار 16 چگونه است؟

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما