میلگرد آجدار 10

میلگرد آجدار 10

دسته بندی
میلگرد آجدار
تعداد ارائه دهنده ها
۴۷۶ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۴۱۷۴ تومان تا ۲۰۲۲۰ تومان
توضیحات قیمت
در سایت عمران مدرن امکان خرید انواع میلگرد آجدار ، ساده ، صادراتی ، بستر ، حرارتی و ... وجود دارد. در این سایت امکان خرید میلگرد چکی ، خرید میلگرد اقساطی ، خرید میلگرد به صورت تهاتر ، خرید میلگرد با پروانه ساختمان (سهمیه میلگرد با پروانه ساختمان) و یا خرید میلگرد از بورس ، با توجه به شرایط و بودجه کاربران گرامی فراهم شده است. مشتریان عزیز می توانند برای خرید میلگرد شرایطی با شماره تلفن های عمران مدرن تماس بگیرند.
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


برند
برند را مشخص کنید
استاندارد
استاندارد را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

related-0بتن آمادهrelated-1آرماتور بندیrelated-2بتن ریزیrelated-3قالب بندی

میلگرد ۱۰ ذوب آهن اصفهان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۰ ظفر بناب ( آجدار - A2 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۸۶۰

امروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۰۰۰

امروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۸۶۰

امروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

بناب (آذربایجان شرقی)

کیلوگرم

۱۸,۷۰۰

۶ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۰۴۶

امروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۸۶۰

امروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

شاخه

location

کارخانه

كيلوگرم

۱۶,۴۰۰

امروز

توضیحات

میلگرد ۱۰ سیادن ابهر ( آجدار - A2 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۴۷۶

امروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۵۰۰

امروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۹۵۴

امروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

ابهر (زنجان)

کیلوگرم

۱۷,۵۰۰

۶ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۹۸۲

امروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۴۵۰

امروز

توضیحات

میلگرد ۱۰ سیادن ابهر ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۶۱۵

امروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۸۷۲

امروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

ابهر (زنجان)

کیلوگرم

۱۷,۸۰۰

۶ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

شاخه

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۶۱۵

امروز

توضیحات

میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داش ( آجدار - A2 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۰۲۹

امروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۹۵۰

امروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۰۴۶

امروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۹۵۰

امروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

بستان آباد (آذربایجان شرقی)

کیلوگرم

۱۸,۶۵۰

۶ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۹۵۴

امروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۸۶۵

امروز

توضیحات

میلگرد ۱۰ ابرکوه ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۱۴۰

۲۱ آبان ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

ابرکوه (یزد)

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۹۵۴

امروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

شاخه

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۰ پرشین فولاد ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۳۲۱

امروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

تاکستان (قزوین)

کیلوگرم

۱۸,۶۰۰

۶ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۳۲۱

امروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۰ بافق یزد ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۰۳۸

امروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۴۹۵

امروز

توضیحات

ابتدا
۱
۲
۳
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

قیمت میلگرد ۱۰

میلگرد ۱۰ آجدار برای افزایش مقاومت سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. میلگردها به دو دسته کلی آجدار و ساده دسته بندی می شوند. میلگرد آجدار ۱۰ دارای شیارهایی بر روی سطح خود است که از لغزش و سر خوردن بتن جلوگیری می نماید. به عبارت دیگر میلگرد 10 آجدار نسبت به نوع ساده درگیری بیشتری با بتن دارد. برای تولید میلگرد ۱۰ آجدار باید از فولاد نوع کاملا آرام استفاده شود.

میلگرد ۱۰ آجدار در ایران بر اساس استاندارد ژاپن، روسیه، آمریکا و اروپا تولید می شود. میلگردهای آجدار بر اساس رده مقاومتی در سه دسته A2، A3 و A4 قرار می گیرند.

 

قیمت میلگرد ده
میلگرد ۱۰ آجدار

 

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۰

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۰ بر اساس وزن تولیدی هر کارخانه متفاوت است. کاربرد میلگردهای قطر ۱۰ نسبتا گسترده است. کمترین قطری است که برای شبکه بندی فونداسیون اجازه استفاده دارد و به عنوان دورپیچ ستون دایره ای نیز به کار می رود. قیمت یک شاخه میلگرد 10 به قیمت اعلامی کارخانه ها و وزن هر شاخه بستگی دارد. قیمت یک شاخه میلگرد ۱۰ کارخانه های الماس ، خرمدشت تاکستان ، روهینا و پارس آرمان معمولا کمتر از سایر برندها می باشد. برای محاسبه قیمت هر شاخه میلگرد 10 برندهای مختلف، باید وزن میلگرد ده آجدار را در قیمت هر کیلو ضرب کرد. بدین صورت قیمت شاخه ای میلگرد 10 بدست می آید. در صورتی که وزن هر شاخه میلگرد 10 سبک تر باشد طبیعتا قیمت آن نیز کمتر است. وزن میلگرد نمره ۱۰ برخی از برندها بیشتر از جدول اشتال بوده که قیمت آنها نیز بالاتر است.

 

نحوه ساخت میلگرد ۱۰ آجدار

تولید و ساخت میلگرد ۱۰ آجدار به روش نورد انجام می شود. برای تولید میلگرد آجدار به روش نورد گرم، شمش های فولادی را تحت حرارت بالا ذوب کرده و سپس به وسیله یک جک هیدرولیکی به درون کوره هدایت می کنند. با استفاده از غلتک های تعبیه شده در دستگاه نورد و با اعمال نیروی کششی و فشاری، میلگرد را به قطر مورد نظر می رسانند. این عملیات در چند مرحله انجام می شود.

پس از آن میلگردها را به قفسه های نورد منتقل کرده و سپس به استندهای آج زنی منتقل می شوند. آج زنی میلگرد ۱۰ گرید A2 در همان مرحله نورد کردن میلگرد انجام می شود. اما برای گرید A3 آج زنی پس از سرد شدن میلگرد انجام می شود. در گام بعدی میلگردها را در طول مورد نظر برش می زنند که این طول غالبا برابر با ۱۲ متر است.

 

روش تولید میلگرد ۱۰ آجدار بر اساس استانداردها

بر روی میلگردهای آجدار کدهایی حک شده است که نشان دهنده روش استاندارد تولید میلگرد است. این کدها شامل JU، JT، CU، CT و SA می باشد. SA برای میلگردهای A4 استفاده می شود. حرف اول J نشان دهنده گرید A2 و حرف C نشان دهنده گرید A3 می باشد. حرف های U و T حک شده پس از این حروف، نشان دهنده روش تولید میلگرد ۱۰ آجدار است.

برای میلگرد ۱۰ آجدار تولید شده به روش آلیاژی از حرف U و برای میلگردهای آجدار تولید شده به روش ترمکس از حرف T استفاده می شود. به طور مثال بر روی میلگردهای A3 تولید شده به روش ترمکس، کد CT حک می شود.

در روش آلیاژی میلگرد در هوای آزاد خنک می شود. برای تولید میلگرد ۱۰ آجدار به این روش، فروآلیاژهایی به شمش فولادی اضافه می گردد. میلگرد آجدار تولید شده به این روش دارای خواص شیمیایی یکسان در سطح و مغز می باشند. سختی میلگرد اجدار ۱۰ تولید شده به روش آلیاژی کمتر از روش ترمکس است.

در تولید میلگرد آجدار به روش ترمکس، برای خنک شدن میلگرد آن را از درون یک تونل پاشش آب رد می کنند. در واقع میلگرد را پس از نورد شدن و در حالی که هنوز سرخ است از درون این تونل عبور می دهند. در روش ترمکس از شمش های فولادی با آنالیز شیمیایی پایین تری استفاده می شود.

 

انواع آج میلگرد ۱۰

آج ها از نظر شکل به صورت دوکی شکل (آج با مقطع متغیر) یا به صورت یکنواخت (آج با مقطع ثابت) و از نظر امتداد به صورت مارپیچ یا جناقی می باشند. میلگرد ۱۰ آجدار و سایر میلگردهای آجدار باید دارای آج عرضی و طولی باشند. به گونه ای که به جز در محل های نشانه گذاری، حداقل دو ردیف آج عرضی با توزیع یکنواخت در دو طرف آج های طولی قرار داشته باشد.

آج عبارت است از برجستگی هایی به شکل های متفاوت که به صورت طولی (موازی محور میلگرد) و یا عرضی در هنگام نورد بر روی میلگرد ایجاد می شود. آج عرضی با یک زاویه مورب نسبت به محور طولی میلگرد می باشد. آج طولی نیز نوعی از آج است که به صورت یک شکل، یکنواخت و ممتد به صورت موازی با محور طولی میلگرد بر روی میلگرد ایجاد می شود.

آج های عرضی در میلگردهای آج ۳۴۰ و ۳۵۰ باید به صورت یکنواخت با زاویه حداقل ۴۵ درجه نسبت به محور طولی با دوکی شکل مارپیچ در دو طرف آج طولی و مطابق با ضوابط تعیین شده در استاندارد ملی شماره ۳۱۳۲ باشند.

 

قیمت میلگرد 10 آجدار
میلگرد نمره ۱۰ آجدار (شاخه ۱۲ متری)

 

مشخصات میلگرد ۱۰ آجدار

میلگرد ۱۰ آجدار دارای قطر اسمی (d)، ۱۰ میلی متر می باشد. سطح مقطع اسمی این میلگرد حدود ۷۸/۵ میلی متر مربع و وزن ميلگرد ۱۰ آجدار در واحد طول ۰/۶۱۶ کیلوگرم بر متر با رواداری ۶± درصد می باشد. وزن میلگرد ۱۰ آجدار ۱۲ متری، حدودا برابر با ۸ کیلوگرم است. از عوامل موثر بر وزن یک شاخه میلگرد ۱۰ ، آلیاژ مصرفی در ساخت آن است. به همین دلیل ممکن است وزن هر شاخه میلگرد ۱۰ تولیدی یک برند، با برند دیگر متفاوت باشد. از نظر وزن میلگرد ، معمولا متریال ساخت در تعیین وزن میلگرد 10 تاثیر گذار است. ضوابط استاندارد ۳۱۳۲ برای میلگرد 10 آجدار به شرح زیر می باشد:

 

ویژگی های هندسی میلگرد ۱۰ آجدار با آج یکنواخت

قطر زمینه

ارتفاع آج عرضی

پهنای آج عرضی

قطر خارجی

گام

ارتفاع آج طولی

پهنای آج طولی

حد استاندارد

رواداری

حد استاندارد

رواداری

۹/۳

۰/۳+

۰/۵-

۱

۰/۵ ±

۱

۱۱/۳

۷

۱

۱/۵

 

ویژگی های هندسی میلگرد ۱۰ آجدار با آج دوکی

ارتفاع آج عرضی

پهنای آج عرضی

گام

سطح نسبی آج

در وسط

¼ از وسط

حداقل

حداقل

۰/۶۵

۰/۴۵

۱

۶/۵

۰/۰۵۲

 

انواع میلگرد ۱۰ آجدار

میلگرد ۱۰ آجدار معمولا در دو نوع A3 و A2 تولید شده و مورد استفاده قرار می گیرد. میلگرد آجدار A2 و A3 در حداقل مقاومت تسلیم، حداقل مقاومت کششی، رده سختی و تغییر طول نسبی با یکدیگر متفاوت هستند. همچنین برای تشخیص راحت تر این دو میلگرد، آنها را با آج های متفاوتی تولید می کنند. میلگرد 10 آجدار A2 را با آج مارپیچ و میلگرد A3 را با آج جناقی تولید می کنند.

میلگرد آجدار A2 سایز ۱۰ دارای حداقل تنش تسلیم ۳۴۰ مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی ۵۰۰ مگاپاسکال می باشد. میلگرد ۱۰ اجدار A3 دارای حداقل تنش تسلیم ۴۰۰ مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی ۶۰۰ مگاپاسکال است.

مقاومت تسلیم میلگرد آجدار به معنی حداکثر نیروی قابل تحمل میلگرد است بدون اینکه دچار تغییر شکل دائمی شود. مقاومت کششی میلگرد آجدار نیز به معنی بیشترین نیروی کششی قابل تحمل میلگرد پیش از شکست است.

تغییر شکل نسبی پلاستیکی میلگرد آجدار ۱۰ گرید A3 ، حدود ۱۴ درصد است. به طور کلی این نوع از میلگرد ۱۰ آجدار ، ترد بوده و مناسب برای ساختمان سازی است. تغییر شکل نسبی پلاستیکی میلگرد اجدار ۱۰ گرید A2 ، حدود ۱۹ درصد است. بنابراین نسبت به نوع A3 نرم تر می باشد.

گاهی میلگرد ۱۰ آجدار با گرید A4 تولید می شود. شکل آج های آن به صورت مرکب است. این نوع میلگردها در دسته میلگردهای سخت قرار می گیرند. حداقل تنش تسلیم آن ۵۰۰ مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی نهایی آن نیز ۶۵۰ مگاپاسکال است.

 

کاربرد میلگرد اجدار ۱۰

کاربرد میلگرد آجدار، در اجرای عملیات اصلی ساختمان سازی همچون اجرای ستون، اجرای تیر، استفاده به عنوان آرماتور طولی در اجرای فونداسیون و ... می باشد. در واقع میلگردهای آجدار از پرکاربردترین انواع میلگرد در ساختمان سازی می باشند.

میلگردها در بخش های مختلف سازه از جمله فونداسیون، ستون، سقف و ... مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر ساختمان سازی در اجرای انواع پروژه های بتنی همچون ساخت پل، ساخت ایستگاه بی آر تی، مقاوم سازی سازه در برابر زلزله نیز می توان از کاربرد میلگرد آجدار بهره جست.

میلگرد ۱۰ آجدار A3 در مکان هایی که سازه با تغییر شکل مواجه است، مناسب نبوده و عملیات جوشکاری بر روی آن نیز ممنوع می باشد. توصیه می گردد که جز در مواقع ضروری، حتی الامکان عملیات جوشکاری بر روی میلگرد 10 آجدار گرید A2 انجام نشود. میلگرد ۱۰ آجدار برای خاموت زنی مناسب است.

 

خواص مکانیکی میلگرد ۱۰ آجدار

مقاومت کششی نهایی میلگرد ۱۰ اجدار

مقاومت کششی میلگرد ۱۰ آجدار و سایر میلگردهای آجدار عبارت است از بیشترین نیروی کششی که میلگرد می تواند قبل از شکستن تحمل کند. حداقل مقاومت کششی نهایی میلگرد آجدار مارپیچ (آج ۳۴۰)، آجدار جناقی (آج ۴۰۰) و آجدار مرکب به ترتیب برابر با ۵۰۰ مگاپاسکال، ۶۰۰ مگاپاسکال و ۶۵۰ مگاپاسکال است.

تنش تسلیم میلگرد ۱۰ اجدار

تنش تسلیم میلگرد ۱۰ آجدار و سایر میلگردهای آجدار عبارت است از حداکثر نیرویی که به میلگرد وارد می شود بدون اینکه میلگرد دچار تغییر شکل دائمی شود. اگر مقدار نیروی وارده از حداکثر تنش تسلیم میلگرد بیشتر شود، میلگرد دچار تغییر شکل دائمی می گردد. در میلگرد آج ۳۴۰ ، آج ۴۰۰ و آج ۵۰۰، حداقل مقاومت مشخصه تسلیم بر حسب مگاپاسکال برابر با ۳۴۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ است.

 

قیمت میلگرد ۱۰ آجدار

با توجه به نوسانات بازار قیمت میلگرد ۱۰ آجدار نیز متفاوت است. گرید میلگرد بر روی قیمت میلگرد ده تاثیرگذار است. در میلگردهای گرید A3 از کربن بیشتری استفاده شده و سختی و استحکام مکانیکی آن نیز بیشتر است. با افزایش استحکام، قیمت میلگرد 10 آجدار نیز افزایش می یابد. به عبارت دیگر قیمت میلگرد ده آجدار گرید A3 بیشتر از گرید A2 است. علاوه بر این قیمت میلگرد آجدار ۱۰ وابسته به وزن هر شاخه نیز می باشد. از آنجایی که وزن میلگرد 10 آجدار شاخه ای برندهای مختلف با یکدیگر متفاوت است، قیمت هر شاخه میلگرد 10 آجدار نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

نوسانات ارز یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت میلگرد نمره ۱۰ است. از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد آجدار ۱۰ می توان به قیمت جهانی فولاد، قیمت مواد اولیه مصرفی در ساخت، روش تولید و نیز متناسب نبودن میزان عرضه و تقاضا اشاره کرد. در صورتی که تقاضا بیشتر از میزان عرضه میلگرد باشد، قیمت میلگرد ۱۰ آجدار افزایش می یابد.

قیمت میلگرد آجدار ۱۰ تولید کارخانه های مختلف، با یکدیگر فرق دارد. به طور مثال در نیمه اول تیرماه سال ۱۴۰۰، قیمت میلگرد ۱۰ آجدار فولاد روهینا جنوب، از حدود ۱۵۷۰۰ تومان تا ۱۷۴۰۰ تومان متغیر بوده است. حدود قیمت میلگرد ۱۰ اجدار شاهرود نیز در همین بازه، کیلویی ۱۵۷۵۰ تومان تا ۱۷۵۰۰ تومان می باشد. قیمت کیلویی میلگرد اجدار ۱۰ کویر کاشان، بین ۱۶۰۰۰ تومان تا ۱۶۲۰۰ تومان متغیر بوده است. لازم به ذکر است که قیمت شاخه میلگرد ۱۰ در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.

 

لیست قیمت میلگرد 10 آجدار (تیر ماه ۱۴۰۰)

برند

حداقل قیمت هر کیلو (تومان)

حداکثر قیمت هر کیلو (تومان)

ظفر بناب (نوع A2)

۱۵۴۵۰

۱۷۰۰۰

شاهین بناب (نوع A2)

۱۵۴۵۰

۱۷۸۰۰

نورد گرم سمنان

۱۵۷۰۰

۱۷۳۰۰

ذوب آهن اردبیل (نوع A2)

۱۵۳۵۰

۱۷۵۵۰

ذوب آهن اردبیل (نوع A3)

۱۵۵۵۰

۱۷۵۵۰

پارس آرمان (نوع A2)

۱۴۹۵۰

۱۵۵۰۰

فولاد آناهیتا گیلان (نوع A2)

۱۵۷۰۰

۱۷۸۰۰

کاوه تیکمه داش (نوع A2)

۱۵۳۵۰

۱۷۹۰۰

کاوه تیکمه داش (نوع A3)

۱۵۵۵۰

۱۸۱۰۰

کیان کاشان (نوع A2)

۱۵۶۵۰

۱۸۰۰۰

پرشین فولاد آریا (نوع A2)

۱۵۷۰۰

۱۷۴۰۰

فولاد آریا ذوب (نوع A2)

۱۵۳۰۰

۱۷۲۰۰

امیرکبیر خزر

۱۵۸۰۰

۱۶۱۵۰

آریان فولاد (نوع A2)

۱۵۲۵۰

۱۷۴۰۰

آریان فولاد (نوع A3)

۱۵۴۰۰

۱۷۴۰۰

شاهرود

۱۵۷۵۰

۱۷۵۰۰

فولاد یزد (احرامیان)

۱۵۷۸۰

۱۶۰۰۰

زاگرس شهرکرد

۱۵۸۵۰

۱۸۱۰۰

کویر کاشان

۱۶۰۰۰

۱۶۲۰۰

حسن رود گیلان (نوع A2)

۱۵۴۵۰

۱۵۸۰۰

فولاد گلستان

۱۶۸۰۰

۱۸۲۰۰

بافق یزد

۱۵۹۳۰

۱۶۳۳۰

سیادن ابهر (نوع A2)

۱۵۱۵۰

۱۵۶۵۰

سیادن ابهر (نوع A3)

۱۵۳۰۰

۱۵۸۰۰

خرمدشت تاکستان

۱۵۱۰۰

۱۵۵۵۰

سیرجان حدید جنوب (نوع A2)

۱۵۷۲۰

۱۷۸۰۰

آذر فولاد امین

۱۵۵۰۰

۱۷۸۰۰

فولاد ابرکوه

۱۵۶۰۰

۱۷۱۵۰

روهینا جنوب دزفول

۱۵۷۰۰

۱۷۴۰۰

فولاد صائب (نوع A2)

۱۵۴۵۰

۱۷۸۰۰

کیان ابهر (نوع A2)

۱۵۱۵۰

۱۵۵۵۰

راد همدان (نوع A2)

۱۶۰۰۰

۱۶۴۵۰

مهیار اردبیل (نوع A2)

۱۵۳۵۰

۱۷۳۵۰

مهیار اردبیل (نوع A3)

۱۵۵۵۰

۱۷۵۵۰

الماس باران تاک (نوع A2)

۱۵۰۰۰

۱۷۲۰۰

هشترود

۱۵۶۵۰

۱۶۰۰۰

 

خرید میلگرد ۱۰ آجدار

میلگرد ۱۰ آجدار (به جز آج ۵۰۰ و آج ۵۲۰)، به صورت کلاف و یا به صورت شاخه مستقیم با طول های مساوی تقسیم بندی می شوند. قطر کلاف باید حداقل ۲۰۰ برابر قطر میلگرد باشد. میلگرد 10 آجدار با آج ۵۰۰ و آج ۵۲۰، به صورت شاخه با طول های مساوی بسته می شوند. میلگردهای هر بسته باید حداقل دو تسمه فلزی با مفتول فولادی در دو انتهای بسته و در فاصله مناسب نسبت به یکدیگر به طور محکم بسته شوند.

 

قیمت میلگرد نمره 10 آجدار
میلگرد نمره ۱۰ آجدار

 

بر روی تمامی میلگردهای آجدار ۱۰ مشمول استاندارد ۳۱۳۲ در حین فرآیند نورد باید اطلاعاتی همچون نام یا علامت تجاری شرکت تولید کننده درج شود. کد فرآیند تولید و کد علامت مشخصه میلگرد نیز باید درج گردد. بسته های خریداری شده میلگرد ۱۰ آجدار باید دارای حداقل یک پلاک مشخصات باشد. نام و علامت تجاری شرکت تولید کننده میلگرد، علامت مشخصه میلگرد، قطر اسمی بر حسب میلی متر، شماره ذوب یا شماره ردیابی مرتبط به گزارش آزمون بسته، طول میلگرد، نام کشور تولید کننده و وزن بسته میلگرد اجدار ۱۰ بر حسب کیلوگرم، باید بر روی این پلاک ذکر شده باشد.

در هنگام خرید میلگرد ۱۰ آجدار باید توجه داشت که سطح میلگرد فاقد عیب تاخوردگی باشد. همچنین وجود سایر عیوب مضر موضعی مانند ترک، پوسته، برجستگی، فرورفتگی، حفره و ناخالصی غیرفلزی که بر روی خواص مکانیکی (کشش و خمش) ميلگرد ۱۰ اجدار اثر منفی ایجاد نماید، مجاز نیست.

از دیگر مواردی که در خرید میلگرد ۱۰ آجدار باید به آن توجه نمود این موضوع است که صدمات و نواقص موضعی منفرد روی آج ها به تعداد حداکثر سه عدد در هر متر طول مجاز بوده و بیشتر از آن مجاز نیست.

برای خرید میلگرد ۱۰ آجدار در احجام بالا بهتر است که از کارخانه اقدام به تهیه آن نمود. زیرا خرید مستقیم از کارخانه مقرون به صرفه تر است. اما باید توجه نمود که دارای محدودیت ها و مشکلاتی همچون امکان عدم عرضه روزانه، محدودیت در حداقل میزان خرید، مسافت بیشتر ارسال و ... می باشد. در حجم های کم، خرید از بنگاه های فروش میلگرد ۱۰ آجدار ، گزینه مناسب تری است. زیرا محدودیتی در حداقل میزان خرید وجود نداشته و مسافت و به تبع آن هزینه ارسال بار کمتر است. در نظر گرفتن بودجه لحاظ شده و قیمت شاخه میلگرد 10 از دیگر مواردی است که در خرید میلگرد 10 آجدار باید به آن توجه نمود.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۳ از ۵ - از مجموع ۴ رای

نظرات کاربران

مجتبی

قیمت های شما تا چه حد به روز هستند؟

عمران مدرن

به صورت روزانه قیمت های سایت به روز میشوند.

حمید پاشایی

سلام ، شماره تماس شرکت اصفهان آهن رو برای خرید میلگرد آجدار ۱۰ از این شرکت میخواستم ، لطف کنید و قرارش بدید!!

پریان

سلام برای خرید درب کارخانه میلگرد آجدار 10باید با چه شرکتهای تماس بگیرم؟

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما