filterفیلتر کردن پیشنهادات

filterفیلتر کردن پیشنهادات


تست بتن

تست بتن

با توجه به اهمیت مناسب بودن بتن اجرا شده در استحکام سازه ، انجام آزمایش بتن امری ضروری است. به طوری که لازم است قبل از شروع عملیات اجرایی، طرح اختلاط بتن به طور دقیق در آزمایشگاه تعیین شود. در هنگام بتن ریزی و پس از آن نیز از طریق نمونه گیری و تست نمونه ها، کیفیت بتن مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش انواع آزمایش های قابل اجرا بر روی بتن و قیمت آن ها در قالب سه گروه مجزا تحت عنوان تست بتن مورد تایید (تست بتن مورد تایید شهرداری و نظام مهندسی) ، تست مقاومت و کارایی بتن (کرگیری بتن ، مقاومت فشاری بتن ، اسلامپ بتن و ...) و آزمایش ‌های تخصصی بتن (وزن مخصوص بتن ، تعیین درصد هوای بتن و ...) نشان داده شده است. در این بخش لیست آزمایشگاه های بتن مورد تایید نظام مهندسی به همراه لیست هزینه انجام تست بتن نشان داده شده و امکان مقایسه قیمت فراهم شده است.

بتن تازه معمولا از نظر انطباق با طرح اختلاط (روانی ، نسبت آب به سیمان، مقدار و دانه بندی سنگدانه ، درصد حباب هوای بتن ، عیار سیمان ، وزن مخصوص) و یا یكنواختی پس از اختلاط و حمل، مورد بررسی و كنترل قرار می گیرد تا بر اساس ضوابط پذیرش ، مورد قبول واقع شده و یا رد شود. این کنترل ها تحت مجموعه تست هایی با عنوان آزمایش بتن تازه انجام می گردند که مشهورترین آن ها آزمایش اسلامپ می باشد.

 

آزمایش بتن تازه
آزمایش بتن تازه 

 

آزمایش اسلامپ بتن تازه

یکی از آزمایش های بتن ، آزمایش کارایی یا اسلامپ بتن است. کارایی بتن و یا به تعبیر ساده تر روانی بتن عبارت است از میزان سهولت شکل دادن یا جریان یافتن بتن است. کارایی بتن به مواد متشکله مخلوط ، بخصوص به میزان آب ، نرمی و مقدار ماسه ، دانه بندی و شکل سنگدانه ­ها بستگی دارد. به علاوه کارایی بتن تحت تاثیر بعضی مواد افزودنی مانند روان کننده ها، مواد هوازا و گاهی اوقات پوزولان ها قرار می گیرد.

آزمایش اسلامپ بتن در مورد بتن هایی که خاصیت خمیری و چسبندگی نداشته باشند و نیز در مواردی که مصالح سنگی درشت­ تر از 5 سانت یمتر به­ مقدار قابل ملاحظه ای بکار رفته باشد، نباید مورد استفاده قرار گیرد.

آزمایش اسلامپ بتن برای دامنه ای از درجه روانی بتن تازه کاربرد دارد که اسلامپ آن ها بین 10 تا 210 میلی متر باشد. همچنین آزمایش اسلامپ بتن برای آزمایش بتن های تازه ای که بزرگ ترین اندازه سنگدانه آن ها بزرگ تر از 40 میلی متر باشد، مناسب نیست.

 

آزمایش اسلامپ بتن
آزمایش اسلامپ بتن

 

پركاربردترین آزمایش کارایی ، آزمایش اسلامپ بتن می باشد. روش ­های ارائه شده برای انجام آزمایش اسلامپ ، برای بتن ­هایی با حداكثر اندازه اسمی 38 میلی متر اعتبار دارد. ازمایش اسلامپ بتن عمدتا روانی و سفتی بتن تازه را به سنجش در می آورد و نمی تواند همه ابعاد و وجوه کارایی را به تصویر كشد.

 یکی از نتایج آزمایش اسلامپ بتن می تواند كنترل سریع و غیر مستقیم نسبت آب به سیمان برای بتنی باشد كه اسلامپ آن در هنگام تهیه طرح مخلوط ، مشخص شده است.

از دیگر نتایج آزمایش كارایی بتن یا اسلامپ ، صرفا تعیین كارایی برای تشخیص مناسب بودن بتن جهت حمل ، ریختن ، تراكم با وسایل مختلف پمپ ، لوله ترمی ، ناوه و غیره می باشد و تناسب بتن با نوع قطعه و وسایل تراكمی را نشان می ­دهد. هدف دیگر از ازمایش اسلامپ بتن ، مقایسه نتایج برای تشخیص یكنواختی مخلوط بتن است كه كاربرد محدود و اندكی دارد.

 

آزمایش آب انداختن بتن تازه

یکی از آزمایش های بتن تازه ، آزمایش آزمایش آب انداختن بتن است. آزمایش آب انداختن بتن که در بعضی موارد به آن آبدهی بتن نیز گفته می شود نوعی از جداشدگی در بتن است که در آن قسمتی از آب مخلوط به سطح بتن تازه درجا ریخته شده صعود می کند. این موضوع تا زمانی ادامه می یابد که خمیر سیمان به اندازه کافی سفت شده و مرحله ته نشین شدن خاتمه یابد. آب انداختن را می توان بصورت کمی، برحسب کل نشست در واحد ارتفاع و یا به عنوان درصدی از آب بتن بیان نمود.

آب انداختن بتن تازه از نظر یک پدیده ظاهری این گونه تجلی می کند که پس از بتن ریزی و پرداخت سطحی بتن یک لایه نازک آب آغشته به سیمان بروی سطح بتن ظاهر می شود.این آب از قسمت ­های زیرین بتن به دلیل خاصیت مویینگی به قسمت های سطحی بالاآمده و در مسیر خود احتمالا مقداری سیمان را نیز با خود شسته و همراه می­ کند.لذا در قسمت های بالایی بتن مقدار آب موجود از آبی که در طرح اختلاط در نظر گرفته شده، بیشتر خواهد شد و به عکس در قسمت های پایینی بتن ، مقدار آب کمتری وجود خواهد داشت.

تست یا آزمایش آب انداختن بتن تازه را می توان به دو طریق انجام داد. تفاوت این دو روش در شدت لرزانیدن بتن تازه می ­باشد که در نتیجه هر روش پاسخی متفاوت خواهد بود.

در روش اول آزمایش آب انداختن بتن تازه ، متراکم نمودن نمونه تنها با میله زدن صورت گرفته و هیچ گونه دست خوردگی دیگر صورت نمی گیرد. این روش برای زمانی است که بتن پس از ریختن، تحت لرزش بعدی قرار نمی گیرد.

در روش دوم آزمایش آب آوری بتن تازه ، متراکم نمودن نمونه توسط لرزش و آزمایش نمودن با لرزانیدن متناوب دوره ای بتن تازه انجام می گیرد. لازم است دقت شود که این روش برای بتنی است که تحت لرزش بعدی قرار می گیرد.

 

آزمایش تعیین دما بتن تازه

یکی از آزمایش های بتن تازه ، آزمایش تعیین دمای بتن است. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻣﺎی ﺑﺘﻦ ﺗﺎﺯﻩ ﺗاﺛﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ بر خواص ﺑﺘﻦ ﻧﻈﯿﺮ کارایی، ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﮔﯿﺮﺵ، ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ و... ﺧﻮﺍﻫﺪ داشت.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﻣﺎی ﺑﺘﻦ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮی ﺷﺪﻩ و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ اختلاف ﺑﺎ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ آیین نامه، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻃﺒﻖ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﯿﺮﺩ.

 

تست بتن
آزمایش تعیین دمای بتن تازه

 

در استاندارد ASTM C1064 روش تعیین دمای بتن ارائه شده است. دماسنج بتن با حداکثر دما 50 درجه سانتی گراد و با دقت 0.5درجه لازم است. نوك میله دماسنج بتن باید تا عمق حداقل 75 میلی متر فروبرده شود و از هر طرف نیز حداقل 75 میلی متر بتن باید وجود داشته باشد. حداقل فاصله مزبور سه برابر حداكثر اندازه سنگدانه بتن می باشد. دماسنج باید 2 دقیقه در بتن بماند تا به وضعیت ثابتی برسد. دقت شود که خاتمه اندازه گیری بیش از 5دقیقه پس از نمونه گیری نباشد همچنین دقت گزارش نتیجه 0.5 درجه است.

بر اساس استاندارد و آیین نامه بتن ایران و نیز نشریه 55، حداکثر دمای بتن در زمان بتن ریزی نباید بیش از 32 درجه سانتی گرادباشد. بنابراین هنگامی که دمای بتن ریزی بیش از این مقدار باشد یا باید از بتن ریزی خودداری نمود و یا باید تمهیدات لازم برای کاهش دما اندیشه شده و به کار گرفته شود. بتن ریزی در دماهای بالاتر تاثیر منفی بر کیفیت، مقاومت و دوام بتن دارد و احتمال ایجاد ترک در بتن ریز در هنگام بتن ریزی افزایش می دهد.

 

آزمایش تعیین وزن مخصوص بتن

یکی از آزمایش های بتن تازه ، آزمایش تعیین وزن مخصوص بتن است. آزمایش تعیین وزن مخصوص بتن برای كنترل صحت طرح مخلوط و یا كنترل یكنواختی اختلاط بتن انجام می شود كه نیاز به پیمانه مخصوص دارد.

این آزمایش طبق  ASTM C138 یا ISIRI 3521 انجام می گردد كه با یكدیگر تفاوت هایی دارند.

در استاندارد ایران حداقل قطر پیمانه چهار برابر حداكثر اندازه اسمی سنگدانه بتن و حداقل 150 میلی متر است و حداقل حجم آن 5 لیتر می باشد. درحالی که درASTM، برای حداكثر اندازه اسمی سنگدانه 25 میلی متر، حداقل حجم ظرف حدود 5.5 لیتر و برای حداكثر اندازه اسمی 38 میلی متری حداقل حجم ظرف در حدود 11 لیتر می­باشد.

وزن مخصوص بتن متراكم تازه طبق استاندارد ایران با دقت 10 كیلوگرم بر مترمکعب گزارش می شود.

با توجه به وزن مخصوص، میزان بازدهی بتن و وزن مخصوص بتن بدون هوا می توان درصد هوای تقریبی بتن متراكم را محاسبه نمود.

 

تجهیزات تست بتن
وسایل انجام آزمایش وزن مخصوص بتن

 

آزمایش تجزیه بتن تازه (روش joisol) 

یکی از آزمایش های بتن تازه ، آزمایش تجزیه بتن است. هدف از این آزمایش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺘﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وزﻧﯽ ﻫﺮ ﺟﺰء از اﺟﺰاء اﺻﻠﯽ بتن است.

اﻏﻠﺐ در ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮایی ﻻزم اﺳﺖ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﮏ ﺑﺘﻦ ساخته شده ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﺟﺰء اﺻﻠﯽ تشکیل دهنده ﺑﺘﻦ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را می توان ﻗﺒﻞ از زمان گیرش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻤﯿﺮ ﺳﯿﻤﺎن اﻧﺠﺎم داد. همان طور که ﺑﯿﺎن گردید، ﻫﺪف در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎدیر وزنی شن، ماسه، سیمان و آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺘﻦ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻃﺮح اﺧﺘﻼط، ﻣﻘﺪار ﺳﯿﻤﺎن و اندازه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﻪ سنگ است.

 

آزمایش زمان گیرش بتن تازه 

یکی از آزمایش های بتن تازه ، آزمایش زمان گیرش است. گیرش بتن از خواص مهم بتن تازه در سنین اولیه محسوب می ­شود که بر رفتار آن در دراز مدت اثرمی گذارد. آزمایش ­های استاندارد تعیین زمان گیرش بتن تازه ، تنها بر روی خمیر سیمان و ملات قابل انجام هستند و مستقیما بروی بتن انجام نمی ­شوند.

 

اهمیت آزمایش گیرش اولیه سیمان

در ارتباط با اهمیت این آزمایش ، با توجه به اینکه قبل از زمان گیرش اولیه سیمان ، میزان گیرش سیمان غیرقابل ملاحظه است، پس کلیه عملیات ساخت ، حمل ، ریختن ، تراکم و پرداخت بتن لازم است در این محدوده زمانی صورت گیرد. در غیر این صورت هرگونه حرکت بتن در زمانی که بتن در حال سخت شدن است، باعث کاهش پایایی و مقاومت فشاری بتن می گردد.

این موضوع در مواقعی که فاصله بین محل ساخت و مصرف بتن زیاد است و یا این که عملیات بتن ریزی با مشکلاتی روبرو می گردد، حائز اهمیت است. دقت شود که درهرصورت لازم است قبل از زمان گیرش اولیه سیمان ، بتن در محل نهایی خود قرار گیرد.

به عنوان مثال زمان گیرش اولیه سیمان دیرگیر بیش از سیمان زودگیر یا معمولی در شرایط یکسان می باشد، که مسلما لازم است برای آن نمونه ، نخست آزمایش تعیین غلظت نرمال انجام گیرد.

همچنین این آزمایش جهت بررسی کیفیت سیمان های مصرفی در کارگاه قابل استفاده است، زیرا سیمان های فاسد شده دارای زمان گیرش بیش ازحد متعارف می باشند. 

 

تست درصد هوای بتن
دستگاه تعیین درصد هوای بتن

 

آزمایش تعیین درصد هوای بتن

یکی از آزمایش های بتن تازه ، آزمایش تعیین درصد هوای بتن است. آزمایش تعیین درصد هوای بتن تازه معمولا در مواردی انجام می شود كه از مواد حباب زا برای تولید حباب ریز هوا در بتن (هوای عمدی) استفاده شده است. هرچند آزمایش تعیین درصد هوای بتن تازه در سایر موارد نیز می تواند برای تعیین درصد هوای غیرعمدی (ناخواسته) مورد استفاده قرار گیرد.البته گاها آزمایش تعیین درصد هوای بتن تازه برای كنترل یكنواختی بتن انجام می شود.

روش اندازه گیری درست هوای بتن به شرح ذیل می باشد.

 • روش فشاری
 • روش حجمی 
 • روش وزنی

هدف از انجام آزمایش تعیین درصد هوای بتن ، تعیین مقدار هوای موجود در بتن تازه مخلوط شده از طریق مشاهده تغییر حجم بتن در اثر تغییر فشار است.

 

هزینه آزمایش بتن تازه

انجام تست بتن برای کلیه ساختمان ها (بتنی و فولادی) الزامی است. هزینه آزمایش بتن تازه در سال 1400 بابت هر سری نمونه گیری ۱۵۰ هزار تومان است. در آزمایش بتن تازه هر سه نمونه گیری شامل ۳ آزمونه مکعبی شکل است که یک از آن ها در سن ۷ روزه و ۲ تای دیگر در سن ۲۸ روزه شکانده می شود. در صورت خواست ناظر یک آزمونه هم اضافی به صورت شاهد اخذ می گردد.

هزینه برگه تعهد آزمایش بتن در سال 1400 و ثبت در کارتابل هم با توجه به متراژ کار محاسبه می شود. برای کارهای کوچک و متوسط قیمت برگه تعهد ۱ میلیون تومان است. در صورت ثبت برگه تعهد کلیه نمونه گیری ها باید مطابق ضوابط صورت گیرد.

 

مراحل انجام آزمایش بتن و اخذ تاییدیه ناظر

 • نمونه گیری از بتن در محل پروژه
 • نگهداری و کیورینگ
 • شکاندن نمونه ها زیر جک استاندارد در موعد ۷ و ۲۸ روزه برای تعیین مقاومت فشاری نمونه
 • ارائه شیت نتایج
 • ارائه برگه تعهد و ثبت نتایج در کارتابل ناظر در صورت خواست کارفرما

 

حدود قیمت آزمایش بتن در سال 1400

ردیفنام آزمایشقیمت (ریال)
1نمونه برداری بتن ( تعداد 6 قالب مکعبی 15×15×15)1/000/000
2تست مقاومت فشاری نمونه های بتن ( یک قالب مکعبی 15×15×15)450/000
3نمونه برداری و تست مقاومت فشاری بتن ( تعداد 6 قالب مکعبی 15×15×15)3/500/000
4آزمایش اسلامپ300/000

 

تست های غیر مخرب بتن (Non Destructive Concrete Tests) به واسطه ارائه تصویری از وضعیت موجود سازه های بتنی ، وجود یا عدم وجود مشکل، شناسایی علل آسیب، برآورد حجم آسیب، گزینش روش و مصالح تعمیری، پیش بینی عمر مفید سازه و کنترل کیفیت فرآیند تعمیرات نقش ویژه ای به عهده دارد.

چرا که حجم سرمایه گذاری های گسترده در پروژه های عمرانی از یک سو و از سوی دیگر اهمیت بالای سازه های بتنی از جمله سدها، تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، اسکله ها، نیروگاه ها، پتروشیمی و پالایشگاه ها، پل ها و کارخانجات در زندگی جوامع امروزی، کاهش عمر بهره برداری و حتی در برخی مواقع قطع بهره برداری کوتاه مدت از سازه ها خسارت های هنگفتی تحمیل می نماید.

 

تست غیر مخرب بتن
تست غیر مخرب بتن

 

از طریق تست ­غیر مخرب بتن می توان مقاومت یک عضو را بدون ایجاد خرابی در آن، اندازه گیری کرد. آزمایش های غیر مخرب بتن به نام NDT نیز شناخته می شوند.

امروزه، تست های غیر مخرب بتن رواج زیادی برای ارزیابی مقاومت بتن ، قبل از انجام هرگونه فرآیند ترمیمی بر روی سازه ها یافته اند.

مراحل انتخاب روش مناسب تست غیر مخرب بتن 

مراحل انتخاب روش مناسب تست غیر مخرب بتن به شرح ذیل می باشد.

 • شناسایی طبیعت فیزیکی خواص مصالح یا غیر یکنواختی موجود
 • شناسایی پروسه فیزیکی اساسی که تست غیرمخرب بتن را کنترل می کند.
 • شناسایی طبیعت فیزیکی اندرکنش میدان کاوش با مصالح مورد بررسی
 • شناسایی محدودیت های تکنولوژی در دسترس غیر مخرب
 • درنظر گرفتن فاکتورهای اقتصادی، زیست محیطی و قانونی

باید توجه داشت که تست غیرمخرب بتن هیچگاه نمی ‌توانند مبنای رد یا قبولی بتن باشند ولی از نظر ارزیابی و مقایسه بتن مفید هستند

 

تست غیر مخرب بتن
تست چکش اشمیت

 

تست غیر مخرب چکش اشمیت (چکش ارتجاعی) بتن

تست چکش ارتجاعی ، یکی از انواع تست های غیر مخرب بتن برای ارزیابی مقاومت سازه است. البته آزمایش چکش اشمیت براساس استاندارد ASTM C805 به نام هاي چكش بازتاب ، چكش ضربه اي يا آزمايش سنجش سختي نيز شناخته مي شود.

این تست غیر مخرب بتن از این جهت اشمیت نامیده می شود که ابداع کننده آن، یک مهندس سوئیسی به نام ارنست اشمیت بوده است.

آزمایش چکش اشمیت از طریق کرگیری جهت شناسایی بتن های ضعیف و علت بروز نقص و ترک در سازه کاربرد دارد. آزمايش چکش اشمیت بر اساس اين اصل است كه بازتاب يك جرم ارتجاعي به سختي سطح در مقابل جرمي كه به آن برخورد مي كند وابسته است. 

مفهوم عدد بازگشت چکش در تست غیر مخرب چکش ارتجاعی بتن

در تست چکش ارتجاعی ، پیستون فنری چکش ارتجاعی بر روی سطح بتن ، فشرده شده و سختی سطح طبق یک مقیاس درجه بندی شده اندازه گیری می شود. این مقدار موسوم به عدد بازگشت چکش اشمیت است. البته از آن با نام شاخص بازگشت نیز یاد می شود. بتنی که حاوی مقاومت فشاری و سختی کوچکی باشد، دارای عدد یا شاخص بازگشت کوچک تری نیز هست.

 

دستگاه تست غیر مخرب بتن
چکش اشمیت

 

تست غیر مخرب هافسل (سنجش پتانسیل خوردگی بتن)

آزمایش هافسل (نیم پیل) که یک تست غیر مخرب بتن است، برای تعیین محل هایی که نیاز به ترمیم و بازسازی به علت خوردگی دارند مورد استفاده قرار می گیرد. تست غیر مخرب نیم پیل قابلیت شناسایی جریان یون متحرک در بتن بین بخش های کاتدیک و آندیک با اندازه گیری خطوط هم پتانسیل را دارا می باشد. بتن مانند یک الکترولیت عمل می کند و خطر خوردگی بتن با اختلاف پتانسیل اندازه گیری شده بستگی دارد.

تست غیر مخرب التراسونیک یا UPV بتن

یکی دیگر از تست های غیر مخرب بتن ، تست سرعت ضربه التراسونیک است. از تست ضربه اولتراسونیک برای تعیین مقاومت به وسیله ارزیابی همگنی و یکپارچگی بتن استفاده می شود. تست UPV به واسطه بهره گیری از وسیله ارزیاب سرعت ضربه اولتراسونیک صورت می پذیرد.

با استفاده از آزمایش ضربه التراسونیک می توان به اطلاعاتی کاربردی و دقیق از ابعاد و عمق ترک های بتن ، ابعاد اعضا وکیفیت بتن دست یافت. آزمایش اولتراسونیک که مبتنی بر سرعت صوت در بتن است، براساس استاندارد 154-4 EN به وسیله دو گیرنده و یک فرستنده با ارسال امواج ماوراء صوت درحد فاصل دو گیرنده و قرائت سرعت صوت به وسیله اسیلوسکوپ یا تجهیزات گیرنده ، صورت می پذیرد.

 

دستگاه تست التراسونیک بتن
دستگاه تست التراسونیک بتن

 

کاربرد تست غیر مخرب UPV بتن

 • ارزیابی کیفی مقاومت بتن
 • تعیین ناپیوستگی ها در سطح مقطع بتن اعم از ترک ها، پوشش بتنی ، لایه لایه شدن و غیره
 • عمق ترک های سطحی بتن

در این تست غیر مخرب بتن زمان انتقال ضربه اولتراسونیک با فرکانس 50 الی 54 کیلوهرتز اندازه گیری می شود و هرچه سرعت پالس بالاتر باشد، مدول الاستیک ، چگالی و یکپارچگی بتن نیز بیشتر خواهد بود.

 

تست غیر مخرب مقاومت چسبندگی بتن (تست pull off)

تست غیر مخرب pull off بتن یکی دیگر از تست های غیر مخرب بتن است که برای تخمین مقاومت بتن در اواسط سال ۱۹۷۰ در دانشگاه بلفاست و کویینز انجام شد. همچنین قابلیت اطمینان آن مورد ارزیابی قرار گرفته و منجر به ساخت اولین دستگاه تجاری با عنوان Limpet گردید.

تست غیر مخرب pull-off یا بیرون کشیدگی بتن ، یک تست بتن کارگاهی ، برای ارزیابی مقدار نیروی کششی مورد نیاز برای کشیدن دیسک چسبیده به سطح بتن با رزین اپوکسی یا پلی استر می باشد که به این دیسک فلزی، دالی نیز گفته می شود. بتن دارای دالی به آرامی تا زمان گسیختگی تحت کشش قرار می گیرد.

لازم به ذکر است جهت جلوگیری از اثرات خرابی سطح بتن بر نتایج تست غیر مخرب بیرون کشیدگی بتن و نیز به منظور ارزیابی چسبندگی نواحی تعمیری می توان از مغزه گیری جزئی در آزمایش کشیدگی بتن استفاده کرد. قبل از این کار باید سطح بتن با کاغذ سمباده کاملاً صاف و تمیز شود سپس چسب در این ناحیه به سطح بتن آغشته می شود و دالی بر روی آن قرار می گیرد.

بعد از گیرش کامل چسب ، نیروی کششی بتن توسط دستگاه لیمپت به دیسک اعمال می شود. عمل افزایش نیروی کششی باید به آرامی صورت گیرد. لذا آن قدر نیرو وارد می کنیم تا یک قطعه بتن از سطح آن جدا شود و شکست اتفاق رخ دهد.

 

تست غیر مخرب بتن
دستگاه مقاومت چسبندگی بتن وندسور

 

اهداف تست بیرون کشیدگی بتن

 • اندازه گیری مقاومت فشاری بتن
 • تعیین مقاومت بتن برای اجرای عملیات پس کشیدگی
 • تعیین زمان برداشتن قالب ها و پایه ها بر مبنای مقاومت بتن

 

تست مقاومت نفوذ بتن (نفوذ میله)

از تست مقاومت در برابر نفوذ ، برای تعیین مقاومت نسبی بتن استفاده می شود. به علت ماهیت تجهیزات مورد استفاده، نباید انتظار داشته باشیم که به مقادیر مطلق مقاومت دسترسی پیدا کنیم.

ویندسور معروفترین وسیله در اندازه گیری مقاومت در برابر نفوذ است.

تست مقاومت در برابر نفوذ به نوع سنگ دانه ها (اعم از نرم یا سخت) و همچنین ماهیت تجهیزات نیز وابسته است. مشاهده شده که دقت آزمایش مقاومت در برابر نفوذ در تعیین مقاومت بتن حدود ۲۰ درصد است.

 

تست غیر مخرب تعیین عمق کربناسیون بتن

یکی دیگر ازآزمایش های غیر مخرب بتن ،عمق کربناسیون بتن ، نفوذ دی اکسید کربن به درون بتن است که با وجود آب، با هیدروکسید سدیم ترکیب شده و کربنات کلسیم تشکیل می شود. در نتیجه PH بتن از 13 به 10 کاهش می یابد.

اگر نفوذ دی اکسید کربن پیشرفت کند و به سطح آرماتور برسد، لایه انفعالی و محافظ سطح میلگردها تخریب و خوردگی آغاز می شود. همچنین دی اکسید کربن با آلومینات سیلیکات کلسیم هیدراته شده، واکنش می دهد و ژل C-S-H در معرض کربناسیون قرار می گیرد. ژل به کلسیم کربنات تجزیه می شود. در اثر کربناسیون ، ظرفیت پیوند ترکیبات سیمان کاهش می یابد و کلریدهای آزاد افزایش می یابند و خطر خوردگی آرماتور نیز افزایش می یابد.

برای تعیین عمق کربناسیون بتن از آزمایش ساده اسپری کربناسیون بر سطح بتن تازه استفاده می شود. محلول فنل فتالئین به رنگ بنفش است اما وقتی بر سطح بتن تازه پاشیده می شود، عمق کربناته شده بتن ، بی رنگ می شود.

تست تعیین عمق کربناسیون بتن با شناسایی علت خوردگی بتن تصویری صحیح از روش تعمیر مورد نیاز در اختیار کارشناسان قرار می دهد. همچنین می تواند امکان خوردگی بتن در آینده را در محل هایی که هنوز تخریب بتن شدت نیافته و مشهود نیست به علت پایین آمدن قلیایی بتن در فاز میلگرد ها معین کند. 

 

دستگاه تست غیرمخرب بتن
دستگاه تست غیر مخرب بتن

 

تست غیر مخرب اسکن میلگرد بتن

اسکنر آرماتور یا پوشش سنج به وسیله ای اطلاق می شود که توسط آن محل آرماتور و ضخامت پوشش بتنی روی آرماتور با استفاده از روش های الکترومغناطیسی تخمین زده می شود. برخلاف بتن ، آرماتور داخل آن با امواج الکترومغناطیسی فرکانس پایین، اندرکنش شدید داشته و با اعمال این امواج از سطح می توان محل آرماتور را تشخیص داد. دو روش اصلی در دستگاه های تجاری تست پوشش سنج بکار می رود.

در روش اول آزمون اسکن میلگردهای بتن از یک سیم پیچ محرک برای ایجاد شار مغناطیسی استفاده می شود. شار عبوری از بتن و شدت آن توسط یک سیم پیچ حساس اندازه گیری می شود. کل مدار توسط یک هسته فرومانیتیکی بسته می شود. بتن ، ماده هادی مناسب برای شار مغناطیسی نیست و مقاومت بالایی دارد. هنگامی که جستجوگر دستگاه به محلی در نزدیکی آرماتور می رسد، سیم پیچ حساس شروع به نشان دادن یک شار مغناطیسی عبوری زیاد می کند زیرا آرماتور هادی خوبی است. شدت جریان اندازه گیری شده در سیم پیچ حساس به ضخامت پوشش بتنی روی آرماتور وابسته بوده و لذا با یک واسنجی مناسب می توان ضخامت پوشش بتن در میدان قوی را تخمین زد.

 

تست غیر مخرب بتن
اسکن میلگرد

 

در روش دوم تست پوشش سنج که برای یافتن محل آرماتور بکار می رود، با کاوش از سطح بتن با یک سیم پیچ الکتریکی متصل به یک منبع جریان متناوب و یک نشانگر جریان بررسی صورت می پذیرد. هنگامی که کاوشگر دستگاه در سطحی بدون آرماتور در زیر حرکت می کند، نشانگر جریان شروع به نشان دادن کاهش در جریان نموده و جریان کم شده تا به یک مقدار حداقل در زمانی که کاوشگر درست در بالای آرماتور قرار می گیرد، برسد. میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ در آرماتور جریان های گردابی القایی ایجاد می کند که این جریان ها به نوبه خود میدان مغناطیسی ثانویه بوجود می آورند. میدان ثانوی مغناطیسی جریانی برخلاف جریان اولیه ایجاد می کند که این دلیل کاهش جریان اولیه نشان داده شده توسط نشانگر در حالت وجود آرماتور در بتن است.

اسکن میلگردهای بتن ، اطلاعات مناسب و تقریبا دقیقی در خصوص قطر، تعداد، سایز و کاور میلگردهای مدفون استخراج می کندها. این امر علاوه بر کمک به تصمیم گیری در خصوص علت خوردگی، با ارائه قطر و تعداد میلگردها در فرآیند تحلیلی علت ایجاد ترک های سازه ای به طراح سیستم تعمیر کمک نماید. 

 

هزینه تست غیر مخرب بتن

اغلب در سازه ­های بتنی تست بتن بعد از سخت شدن برای سنجش مناسب بودن سازه از لحاظ طراحی انجام می گردد. مقاومت فشاری مهمترین مشخصه بتن است و ارزیابی کمی و کیفی بتن در سازه­ های بتنی از طریق تعیین مقاومت بتن ، با انجام آزمایش بر روی نمونه های استاندارد مکعبی و استوانه ای صورت می گیرد. اما در واقع، آزمایش بر روی نمونه های بتنی ، مقاومت موجود در عضو سازه ای را نشان نمی دهند، زیرا در آن اثرات انتقال، تراکم و عمل آوری بتن با وضع موجود در سازه متفاوت است. به علاوه از آنجا که تعیین مقاومت نمونه های استاندارد معمولا در سن 22 روزه انجام می شود، اطلاعات دقیقی از مقاومت بتن در سنین کمتر یا بیشتر در دست نیست.

 

هزینه تست غیر مخرب بتن
اسکنر آرماتور 

 

از طرفی عدم دسترسی به اطلاعات لازم در مورد یک سازه ساخته شده، وجود تردید در اجرا و یا بررسی علل خرابی یک ساختمان پس از خرابی، نیاز به اندازه گیری مقاومت بتن دارد، که در تمام این موارد انجام آزمایشات درجا ضرورت پیدا می کند. از این روی گرایش به انجام آزمایشات مورد پذیرش بتن در محل، در قالب روش های غیر مخرب بتن روز به روز بیشتر می شود. اما انتخاب نوع روش بسته به نوع آزمایش ، از نظر میزان مخرب بودن آزمایش ، سرعت انجام، هزینه و قابلیت تفسیر نتایج در تخمین مقاومت بتن می بایستی مورد توجه قرارگیرد.

در جدول زیر تعدادی از آزمایش های غیرمخرب از نظر میزان قیمت تست غیر مخرب ، سرعت و دقت برای تخمین مقاومت بتن ، دسته بندی شده است. ویژگی های اشاره شده در مورد هریک از روش ها به همراه میزان قابل اعتماد بودن نتایج حاصل از آن ها، می تواند به عنوان عامل تعیین کننده در انتخاب روش مناسب بکار رود.

مقایسه روش ­های غیر مخرب تست بتن

نام روشسرعت انجام آزمایشمیزان آسیب به بتنقابلیت تفسیرنتایجقابلیت اطمینانهزینه
اولتراسونیکسریعبدون آسیبخوبضعیفکم
چکش ارتجاعیسریعاحتمالیتنها در سطح بتنضعیفخیلی کم