اسکن میلگرد بتن در سنندج

اسکن میلگرد بتن در سنندج

دسته بندی

تست بتن

تعداد ارائه دهنده ها

۱ ارائه دهنده

توضیحات قیمت

به کمک اسکن بتن می توان محل و ضخامت قرارگیری آرماتورها، ضخامت پوشش بتن روی آرماتور و ... را مشخص کرد. اسکن میلگرد یکی از تست های غیرمخرب بتن است. اسکن آرماتور بتن تعیین کننده نقاط ضعف و مشکلات زیرساختی سازه هم می باشد.
intro
comment
bookmark
share

شهر

سنندج x

تست اسکن میلگرد بتن

فروشندهمحلشماره تماس
عمران مدرن

عمران مدرن

۵

location

سنندج

phone۰۹۳۰۱۲۵۹۹۰۴
ابتدا
۱
انتها

معرفی کالا

نظرات کاربران

اسکن میلگرد بتن در سنندج

اسکن بتن یا اسکن میلگرد یک تست بتن غیر مخرب است که جهت ارزیابی شبکه میلگردهای به کار رفته در سازه ، مورد استفاده قرار می گیرد. اسکن آرماتور این امکان را فراهم می سازد که موقعیت و ضخامت میلگرد ها در انواع مختلفی از سازه های بتنی نظیر فونداسیون ، ستون ، دیوار ، تیر ، دال و ... را معین نمود. اما باید توجه داشت که اسکنر میلگرد بتن در موقعیت یابی و اسکن آرماتور بتن ، دارای محدودیت هایی نیز می باشد. عمده محدودیت های اسکنر میلگرد بتن که بر روی قیمت دستگاه نیز موثر است شامل عمق اسکن میلگرد و خطای ناشی از تراکم شبکه میلگرد است.

 

اسکن بتن
اسکن بتن

 

لازم به ذکر است که در گذشته و پیش از ظهور دستگاه اسکن بتن جهت تشخیص و بررسی میلگرد های فلزی درون سازه ای که بتن ریزی آن به پایان رسیده است، به ناچار از عملیات تخریب بتن و سونداژ استفاده می گردید که علاوه بر ایجاد ترک در بخش های مجاور ناحیه سونداژ ، آسیب زیادی نیز به سازه وارد می نمود. همچنین پس از اتمام پروسه مغزه برداری نیز با بهره گیری از خمیرها و ملات های مخصوص بازسازی ، قسمت های صدمه دیده سطوح بتنی ترمیم می گردید.

تخریب بتن و سونداژ آن معایب بسیاری دارد که یکی از مهم ترین آن ها محدودیت در تکرار این آزمایش می باشد. چراکه هربار انجام تخریب و سونداژ بتن مقداری آسیب به آن بخش سازه وارد می کند.

اکنون دستگاه های اسکن میلگرد امکان تکرار آزمایش به دفعات نامحدود بدون وارد کردن آسیب به سازه را در اختیار کارشناسان قرار می دهد. به عبارتی در صورت عدم اطمینان از نتیجه یا در برخی موارد برای تطابق آرماتور بندی اجرا شده با آنچه در نقشه موجود است، بدون هیچگونه محدودیتی می توان به اطلاعات مورد نیاز بدون آسیب به سازه و انجام آزماش مخرب ، دسترسی پیدا کرد. میلگردها بر خلاف بتن نسبت به ام.اج الکترومغناطیسی با فرکانس پایین حساس هستند و با کمک اسکن بتن می توان محل قرارگیری آرماتورها را تشخیص داد.

 

قیمت اسکن بتن در سنندج

از آن جایی که اسکنر میلگرد بتن نیز بر حسب نوع و قدرت ارسال سیگنال و به طبع قیمت آن می تواند میلگردها را در اعماق مختلفی نمایش دهد، لذا قیمت اسکن بتن به مقدار قابل توجهی به قیمت اسکنر میلگرد بتن وابسته است. اسکن بتن می تواند به شیوه های مختلفی انجام شود که با توجه به تفاوت در هزینه ها و تجهیزات مورد نیاز هر یک از این روش ها، انتخاب روش بهینه برای انجام این آزمایش بتن منوط به دانش کافی نسبت به هر یک از روش ها است.

 

روش های اسکن بتن در سنندج

اسکن بتن به روش های مختلفی قابل انجام است. در یکی از روش های اسکن آرماتور بتن ، برای ایجاد شار مغناطیسی از یک سیم پیچ استفاده می گردد. میلگرد و بتن واکنش متفاوتی نسبت به شار ایجاد شده دارند. به عبارتی بتن در برابر شار مغناطیسی مقاومت بالایی داشته و رسانایی ندارد. در حالیکه میلگرد رسانای شار مغناطیسی است. این ویژگی سبب می شود که در صورت نزدیک شدن اسکنر به محل قرارگیری آرماتورها، دستگاه شار مغناطیسی شدیدی را ثبت کرده و نمایش می دهد که مقدار آن به ضخامت پوشش بتنی روی آرماتورها رابطه دارد. به کمک این روش اسکن بتن می توان ضخامت پوشش بتنی را بدست آورد.

در روش دیگر اسکن بتن ، از منبع جریان متناوب و نشانگر جریان استفاده می گردد. وقتی اسکنر بر روی سطح فاقد آرماتور قرار بگیرد، کاهش جریان را نشان نمی دهد. با قرارگیری اسکنر در بالای محل حضور آرماتورها، اسکنر افزایش جریان را نشان می دهد. میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ در آرماتورها سبب ایجاد میدان مغناطیسی ثانویه می گردد که مخالف با جریان اولیه است. در نتیجه موجب کاهش جریان می شود. این کاهش جریان نشان دهنده وجود میلگرد در بتن است.

 

اسکن میلگرد
اسکن آرماتور بتن

 

دستگاه اسکن میلگرد در سنندج

دستگاه اسکن بتن از دو قسمت پراب اسکنر و نمایشگر تشکیل شده است. همچنین کارکرد دستگاه های اسکن میلگرد بر اساس اصل جریان آشفته یا القاء پالس مغناطیسی استوار می باشد. تمام دستگاه های اسکن میلگرد با توجه به میزان پوشش ، نوع چیدمان میلگردها در المان بتنی ، حداقل فاصله آرماتور ها، سایز میلگرد ها و ... دارای محدودیت هایی هستند که در استفاده و تفسیر نتایج لازم است مد نظر قرار گیرند.

لازم به ذکر است که در حین استفاده از دستگاه اسکن آرماتور جهت برقراری سهولت در حرکت تراولر دستگاه بر روی سطوح ، لازم است سطح بتن را با دقت پاکسازی نمود. به طوری که سطوح مربوطه عاری از هرگونه مواد اضافی ساختمانی باشد.

هنگامی که تراولر به همراه پراپ بر روی سطح بتن حرکت می کند، با ایجاد القاء مغناطیسی حکم یک حلقه مغناطیسی را داشته و با ایجاد میدان مغناطیسی جریان الکتریکی را به دستگاه ارسال می کند. به طوری که در هنگام نزدیک شدن پراپ به یک میلگرد ، به دلیل این که میلگرد مورد نظر شار مغناطیسی و یا خطوط القایی را قطع می کند، همچنین به دلیل تغییر در میزان جریان الکتریکی ارسالی به دستگاه اسکن بتن ، موقعیت آرماتور را نسبت به خود تشخیص می دهد.

به طور کلی دستگاه اسکن آرماتور بتن به جهت تشخیص میلگرد های طولی و عرضی بکار رفته در ستون ها و تیر ها، میلگرد های تقویتی وسط دهانه تیر ها، شبکه میلگرد های بکار رفته در دیوار های برشی و نیز شبکه میلگرد های بکار رفته در دال بتنی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

اسکن بتن
اسکنر میلگرد بتن

 

نتایج اسکن آرماتور بتن در سنندج

در صورت بهره گیری از تست اسکن بتن می توان اطلاعات ذیل دست پیدا نمود.

  • تعداد میلگرد های استفاده شده
  • ضخامت و نوع میلگرد استفاده شده
  • چگونگی پوشش بتنی و قطر این پوشش
  • مشخص نمودن نقاط ضعف و مشکلات زیر ساختی از قبیل روزنه ها و لایه لایه شدن ها

با تعیین محل قرارگیری آرماتورها با کمک اسکن بتن ، می توان در صورت نیاز به برش بتن ، محل برش را مشخص کرد. محل میلگردهای آسیب دیده و خرده شده را هم می توان تعیین کرد و اقدام به ترمیم آن نمود.

اسکن میلگرد بتن در سنندج در سنندج، اسکن میلگرد بتن در سنندج در کلاترزان، اسکن میلگرد بتن در سنندج در بانه، اسکن میلگرد بتن در سنندج در آرمرده، اسکن میلگرد بتن در سنندج در نمشیر، اسکن میلگرد بتن در سنندج در ننور، اسکن میلگرد بتن در سنندج در بیجار، اسکن میلگرد بتن در سنندج در چنگ الماس، اسکن میلگرد بتن در سنندج در کرانی، اسکن میلگرد بتن در سنندج در دهگلان، اسکن میلگرد بتن در سنندج در بلبان آباد، اسکن میلگرد بتن در سنندج در دیواندره، اسکن میلگرد بتن در سنندج در سارال، اسکن میلگرد بتن در سنندج در کرفتو، اسکن میلگرد بتن در سنندج در سروآباد، اسکن میلگرد بتن در سنندج در اورامان، اسکن میلگرد بتن در سنندج در سقز، اسکن میلگرد بتن در سنندج در زیویه، اسکن میلگرد بتن در سنندج در سرشیو سقز، اسکن میلگرد بتن در سنندج در قروه، اسکن میلگرد بتن در سنندج در چهاردولی، اسکن میلگرد بتن در سنندج در سریش آباد، اسکن میلگرد بتن در سنندج در کامیاران، اسکن میلگرد بتن در سنندج در موچش، اسکن میلگرد بتن در سنندج در مریوان، اسکن میلگرد بتن در سنندج در خاوومیرآباد، اسکن میلگرد بتن در سنندج در سرشیو.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

رسول تابش

سلام هزینه اجرای تست میلگرد بتنی چقدر است؟

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما