استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد گلستان

وزن میلگرد گلستان برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگردگلستان در بیشتر موارد بیشتر از وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد گلستان به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

کارخانه – قطر – استاندارد

وزن میلگرد گلستان

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۸ گلستان A3

4.7

4.74

وزن میلگرد ۱۰ گلستان A3

7.4

7.4

وزن میلگرد ۱۲ گلستان A3

10.66

10.65

وزن میلگرد ۱۴ گلستان A3

14.52

14.52

وزن میلگرد ۱۶ گلستان A3

18.96

18.96

وزن میلگرد ۱۸ گلستان A3

23.5

24

وزن میلگرد ۲۰ گلستان A3

29.64

29.64

وزن میلگرد ۲۲ گلستان A3

35.76

35.76

وزن میلگرد ۲۵ گلستان A3

46.2

46.2

وزن میلگرد ۳۲ گلستان A3

76.5

75.72

وزن هر شاخه میلگرد گلستان

وزن میلگرد گلستان

هر شاخه میلگرد گلستان ۱۲ متری و در قطرهای مختلف در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. وزن هر متر میلگرد نیز ارائه شده تا در صورتی که طول میلگرد کمتر از ۱۲ متر باشد امکان محاسبه ی وزن وجود داشته باشد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی میلگردها نیز در ادامه ارائه شده و مشخصات و شماره تماس کارخانه نیز در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

وزن میلگرد ۸ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد گلستان نمره ۸ حدود ۴.۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد گلستان نمره ۸ حدود ۴.۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ گلستان

وزن استاندارد

۰.۴

۰.۳۹

وزن میلگرد ۱۰ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد گلستان نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد گلستان نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ گلستان

وزن استاندارد

۰.۶۲

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۲ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد گلستان نمره ۱۲ حدود ۱۰.۶۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد گلستان نمره ۱۲ حدود ۱۰.۶۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ گلستان

وزن استاندارد

۰.۸۹

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۴ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد گلستان نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد گلستان نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ گلستان

وزن استاندارد

۱.۲۱

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد گلستان نمره ۱۶ حدود ۱۸.۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد گلستان نمره ۱۶ حدود ۱۸.۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ گلستان

وزن استاندارد

۱.۵۸

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد گلستان نمره ۱۸ حدود ۲۳.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد گلستان نمره ۱۸ حدود ۲۳.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ گلستان

وزن استاندارد

۱.۹۶

۲

وزن میلگرد ۲۰ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد گلستان نمره ۲۰ حدود ۲۹.۶۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد گلستان نمره ۲۰ حدود ۲۹.۶۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ گلستان

وزن استاندارد

۲.۴۷

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد گلستان نمره ۲۲ حدود ۳۵.۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد گلستان نمره ۲۲ حدود ۳۵.۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ گلستان

وزن استاندارد

۲.۹۸

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد گلستان نمره ۲۵ حدود ۴۶.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد گلستان نمره ۲۵ حدود ۴۶.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ گلستان

وزن استاندارد

۳.۸۵

۳.۸۵

وزن میلگرد ۳۲ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد گلستان نمره ۳۲ حدود ۷۶.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ گلستان چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد گلستان نمره ۳۲ حدود ۷۶.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ گلستان

وزن استاندارد

۶.۳۸

۶.۳۱

میلگرد گلستان آجدار ( آج جناقی )

میلگرد گلستان آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد گلستان

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد گلستان به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۶

۱.۶

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد گلستان

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده گلستان : ۴ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار گلستان : ۴ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد گلستان

کارخانه میلگرد گلستان واقع در گلستان / مینودشت به گنبد از تولیدکنندگان برتر میلگرد شاخه سایز ۸ تا ۲۸ و کلاف سایز ۵/۵ تا ۱۴ ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی NFG به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه گلستان :

۰۱۷-۳۳۳۴۰۰۱۶

تلفن کارخانه گلستان :

۰۱۷-۳۳۳۴۰۰۱۶

آدرس وب سایت میلگرد گلستان :

golestansteel.ir

آدرس کارخانه گلستان :

گلستان-مینودشت- کیلومتر ۵ جاده مینودشت به گنبد

هر بندیل میلگرد۸ گلستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۸ گلستان حدود ۴۲۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۸گلستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۸ گلستان حدود ۴۶۸۱ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۰ گلستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۰ گلستان حدود ۲۷۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۰گلستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۰ گلستان حدود ۲۹۷۳ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۲ گلستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ گلستان حدود ۱۸۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲گلستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ گلستان حدود ۲۰۶۴ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ گلستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ گلستان حدود ۱۳۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴گلستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ گلستان حدود ۱۵۱۸ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ گلستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ گلستان حدود ۱۰۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶گلستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ گلستان حدود ۱۱۶۱ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ گلستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ گلستان حدود ۸۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸گلستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ گلستان حدود ۹۳۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ گلستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ گلستان حدود ۶۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰گلستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ گلستان حدود ۷۴۳ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۲ گلستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۲ گلستان حدود ۵۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۲گلستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۲ گلستان حدود ۶۱۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۵ گلستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۵ گلستان حدود ۴۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۵گلستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۵ گلستان حدود ۴۷۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۳۲ گلستان چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۳۲ گلستان حدود ۲۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۳۲گلستان چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۳۲ گلستان حدود ۲۸۸ شاخه است.

قیمت میلگرد ۱۲ کرمانشاه

قیمت میلگرد ۱۸ کیش

قیمت میلگرد ۲۸ اردبیل

قیمت میلگرد ۳۶ بوشهر

قیمت میلگرد ۶.۵ بیرجند

قیمت میلگرد پرند

قیمت میلگرد ۱۶ خمینی شهر، استان اصفهان

میلگرد کیان کاشان

میلگرد ۱۸

قیمت میلگرد آرین اشتهارد

قیمت میلگرد امروز شاهین بناب

قیمت میلگرد ۱۴ نیشابور

وزن میلگرد ۱۸

میلگرد ثامن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید!

۳ نظر

  1. بابت مقالتون ممنونم تقریبا با تقریب خوبی وزن میلگرد گلستان با نمونه استانداردش یکی هست.

  2. ببخشید وزن میلگرد ۱۶ گلستان با وزن میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهان متفاوته؟

  3. سلام میخواستم بپرسم وزن میلگرد ۱۶ آرین اشتهارد با وزن میلگرد ۱۶ آرین اشتهارد یکیه؟