میلگرد آجدار 18

میلگرد آجدار 18

دسته بندی

میلگرد آجدار

بازه قیمت

از ۱۴۳۱۲ تومان تا ۱۹۵۴۹ تومان

توضیحات قیمت

در سایت عمران مدرن امکان خرید انواع میلگرد آجدار ، ساده ، صادراتی ، بستر ، حرارتی و ... وجود دارد. در این سایت امکان خرید میلگرد چکی ، خرید میلگرد اقساطی ، خرید میلگرد به صورت تهاتر ، خرید میلگرد با پروانه ساختمان (سهمیه میلگرد با پروانه ساختمان) و یا خرید میلگرد از بورس ، با توجه به شرایط و بودجه کاربران گرامی فراهم شده است. مشتریان عزیز می توانند برای خرید میلگرد شرایطی با شماره تلفن های عمران مدرن تماس بگیرند.

میلگرد آجدار 18

دسته بندی
میلگرد آجدار
تعداد ارائه دهنده ها
۴۳۲ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۴۳۱۲ تومان تا ۱۹۵۴۹ تومان
توضیحات قیمت
در سایت عمران مدرن امکان خرید انواع میلگرد آجدار ، ساده ، صادراتی ، بستر ، حرارتی و ... وجود دارد. در این سایت امکان خرید میلگرد چکی ، خرید میلگرد اقساطی ، خرید میلگرد به صورت تهاتر ، خرید میلگرد با پروانه ساختمان (سهمیه میلگرد با پروانه ساختمان) و یا خرید میلگرد از بورس ، با توجه به شرایط و بودجه کاربران گرامی فراهم شده است. مشتریان عزیز می توانند برای خرید میلگرد شرایطی با شماره تلفن های عمران مدرن تماس بگیرند.

introمعرفی کالا
commentنظرات و سوالات
bookmarkافزودن به علاقه مندی
shareاشتراک گذاری
sortمرتب سازی بر اساس

filterفیلتر کردن پیشنهادات


میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۰۰۰

دیروز

توضیحات

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۹۹۶

دیروز

توضیحات

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

انبار

کیلوگرم

۱۸,۰۵۰

دیروز

توضیحات

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۹۹۶

۲ روز پیش

توضیحات

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۱۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

اصفهان

کیلوگرم

۱۷,۷۰۰

۲ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۱۸,۳۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

۴

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۵۴۹

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار پیشرو

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهان ( آجدار - A4 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۸ ظفر بناب ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۵۵۱

دیروز

توضیحات

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۴۹۷

دیروز

توضیحات

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۵۵۰

۲ روز پیش

توضیحات

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۴۹۷

۲ روز پیش

توضیحات

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۵۵۰

۲ روز پیش

توضیحات

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

بناب (آذربایجان شرقی)

کیلوگرم

۱۸,۳۰۰

۲ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

۴

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۳۰۱

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۸ سیادن ابهر ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۲۰۱

دیروز

توضیحات

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۸۲۲

دیروز

توضیحات

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۲۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۰۹۴

۲ روز پیش

توضیحات

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۲۳۰

۲ روز پیش

توضیحات

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

ابهر (زنجان)

کیلوگرم

۱۷,۵۰۰

۲ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

۴

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۵۰۰

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۵۰۰

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۸ راد همدان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۲۷۶

دیروز

توضیحات

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

انبار فایکو

کیلوگرم

۱۹,۰۹۷

دیروز

توضیحات

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۲۷۵

۲ روز پیش

توضیحات

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۰۹۷

دیروز

توضیحات

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۲۷۵

۲ روز پیش

توضیحات

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

همدان

کیلوگرم

۱۸,۷۴۵

۴ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

۴

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۶۷۷

۲ روز پیش

توضیحات

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۸ امیرکبیر خزر ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۸,۰۰۰

دیروز

توضیحات

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۲۰۱

دیروز

توضیحات

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۰۰۱

دیروز

توضیحات

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۶۵۰

۲ روز پیش

توضیحات

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۲۰۳

۲ روز پیش

توضیحات

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۳۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

رشت

کیلوگرم

۱۸,۱۰۰

۲ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۵۸۲

۲ روز پیش

توضیحات

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
۲
۳
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

قیمت میلگرد ۱۸

میلگرد ۱۸ آجدار برای افزایش مقاومت سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. میلگردها به دو دسته کلی آجدار و ساده دسته بندی می شوند. میلگرد آجدار ۱۸ دارای شیارهایی بر روی سطح خود است که از لغزش و سر خوردن بتن جلوگیری می نماید. به عبارت دیگر میلگرد 18 آجدار نسبت به نوع ساده درگیری بیشتری با بتن دارد. برای تولید میلگرد ۱۸ آجدار باید از فولاد نوع کاملا آرام استفاده شود.

میلگرد ۱۸ آجدار از پرکاربردترین انواع میلگرد در ساخت و ساز است. میلگرد ۱۸ آجدار در ایران بر اساس استاندارد ژاپن، روسیه، آمریکا و اروپا تولید می شود. به طور مثال تولید میلگرد اجدار ۱۸ ذوب آهن اصفهان بر اساس استاندارد روس صورت می پذیرد. میلگردهای آجدار بر اساس رده مقاومتی در سه دسته A2، A3 و A4 قرار می گیرند.

 

قیمت میلگرد آجدار 18
میلگرد ۱۸ آجدار

 

نحوه ساخت میلگرد ۱۸ آجدار

تولید و ساخت میلگرد ۱۸ آجدار به روش نورد انجام می شود. برای تولید میلگرد آجدار به روش نورد گرم، شمش های فولادی را تحت حرارت بالا ذوب کرده و سپس به وسیله یک جک هیدرولیکی به درون کوره هدایت می کنند. با استفاده از غلتک های تعبیه شده در دستگاه نورد و با اعمال نیروی کششی و فشاری، میلگرد را به قطر مورد نظر می رسانند. این عملیات در چند مرحله انجام می شود.

پس از آن میلگردها را به قفسه های نورد منتقل کرده و سپس به استندهای آج زنی منتقل می شوند. آج زنی میل گرد ۱۸ گرید A2 در همان مرحله نورد کردن میلگرد انجام می شود. اما برای گرید A3 آج زنی پس از سرد شدن میلگرد انجام می شود. در گام بعدی میلگردها را در طول مورد نظر برش می زنند که این طول غالبا برابر با ۱۲ متر است.

 

روش تولید میلگرد ۱۸ آجدار بر اساس استانداردها

بر روی میلگردهای آجدار کدهایی حک شده است که نشان دهنده روش استاندارد تولید میلگرد است. این کدها شامل JU، JT، CU، CT و SA می باشد. SA برای میلگردهای A4 استفاده می شود. حرف اول J نشان دهنده گرید A2 و حرف C نشان دهنده گرید A3 می باشد. حرف های U و T حک شده پس از این حروف، نشان دهنده روش تولید میلگرد ۱۸ آجدار است.

برای میلگرد ۱۸ آجدار تولید شده به روش آلیاژی از حرف U و برای میلگردهای آجدار تولید شده به روش ترمکس از حرف T استفاده می شود. به طور مثال بر روی میلگردهای A3 تولید شده به روش ترمکس، کد CT حک می شود.

در روش آلیاژی میلگرد در هوای آزاد خنک می شود. برای تولید میلگرد ۱۸ آجدار به این روش، فروآلیاژهایی به شمش فولادی اضافه می گردد. میلگرد آجدار تولید شده به این روش دارای خواص شیمیایی یکسان در سطح و مغز می باشند. سختی میلگرد ۱۸ آجدار تولید شده به روش آلیاژی کمتر از روش ترمکس است.

در تولید میلگرد آجدار به روش ترمکس، برای خنک شدن میلگرد آن را از درون یک تونل پاشش آب رد می کنند. در واقع میلگرد را پس از نورد شدن و در حالی که هنوز سرخ است از درون این تونل عبور می دهند. در روش ترمکس از شمش های فولادی با آنالیز شیمیایی پایین تری استفاده می شود.

 

انواع آج میلگرد ۱۸

آج ها از نظر شکل به صورت دوکی شکل (آج با مقطع متغیر) یا به صورت یکنواخت (آج با مقطع ثابت) و از نظر امتداد به صورت مارپیچ یا جناقی می باشند. میلگرد ۱۸ آجدار و سایر میلگردهای آجدار باید دارای آج عرضی و طولی باشند. به گونه ای که به جز در محل های نشانه گذاری، حداقل دو ردیف آج عرضی با توزیع یکنواخت در دو طرف آج های طولی قرار داشته باشد.

آج عبارت است از برجستگی هایی به شکل های متفاوت که به صورت طولی (موازی محور میلگرد) و یا عرضی در هنگام نورد بر روی میلگرد ایجاد می شود. آج عرضی با یک زاویه مورب نسبت به محور طولی میلگرد می باشد. آج طولی نیز نوعی از آج است که به صورت یک شکل، یکنواخت و ممتد به صورت موازی با محور طولی میلگرد بر روی میلگرد ایجاد می شود. آج های عرضی دوکی شکل در دو طرف آج طولی و به صورت چهار نیم مارپیچ به شکل هفت-هشت و با زاویه ۳۵ تا ۷۵ درجه است.

آج های عرضی در میلگردهای آج ۳۴۰ و ۳۵۰ باید به صورت یکنواخت با زاویه حداقل ۴۵ درجه نسبت به محور طولی با دوکی شکل مارپیچ در دو طرف آج طولی و مطابق با ضوابط تعیین شده در استاندارد ملی شماره ۳۱۳۲ باشند.

 

مشخصات میلگرد ۱۸ آجدار

میلگرد 18 آجدار دارای قطر اسمی (d)، ۱۸ میلی متر می باشد. سطح مقطع اسمی این میلگرد حدود ۲۵۴ میلی متر مربع و وزن میلگرد ۱۸ در واحد طول، ۲ کیلوگرم بر متر با رواداری ۵± درصد می باشد. وزن میلگرد 18 دوازده متری، حدودا برابر با ۲۴ کیلوگرم است. از عوامل موثر بر وزن یک شاخه میلگرد ۱۸ ، آلیاژ مصرفی در ساخت آن است. به همین دلیل ممکن است وزن میلگرد ۱۸ تولیدی یک برند، با برند دیگر متفاوت باشد. ضوابط استاندارد ۳۱۳۲ برای میلگرد ۱۸ آجدار به شرح زیر می باشد:

 

ویژگی های هندسی میلگرد ۱۸ آجدار با آج یکنواخت

قطر زمینه

ارتفاع آج عرضی

پهنای آج عرضی

قطر خارجی

گام

ارتفاع آج طولی

پهنای آج طولی

حد استاندارد

رواداری

حد استاندارد

رواداری

۱۷

۰/۳+

۰/۵-

۱/۵

۰/۵ ±

۱/۵

۲۰

۸

۱/۵

۲

 

ویژگی های هندسی میلگرد ۱۸ آجدار با آج دوکی

ارتفاع آج عرضی

پهنای آج عرضی

گام

سطح نسبی آج

در وسط

¼ از وسط

حداقل

حداقل

۱/۱۷

۰/۸۱

۱/۸

۱۰/۸

۰/۰۵۶

 

انواع میلگرد ۱۸ آجدار

میلگرد ۱۸ آجدار در انواع A3، A4 و A2 تولید شده و مورد استفاده قرار می گیرد. میلگرد آجدار A2 و A3 در حداقل مقاومت تسلیم، حداقل مقاومت کششی، رده سختی و تغییر طول نسبی با یکدیگر متفاوت هستند. همچنین برای تشخیص راحت تر این دو میلگرد، آنها را با آج های متفاوتی تولید می کنند. میلگرد 18 آجدار A2 را با آج مارپیچ و میلگرد A3 را با آج جناقی تولید می کنند. میلگرد A4 نیز با آج دوکی تولید می کنند.

میلگرد آجدار A2 سایز ۱۸ دارای حداقل تنش تسلیم ۳۴۰ مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی ۵۰۰ مگاپاسکال می باشد. میلگرد ۱۸ اجدار A3 دارای حداقل تنش تسلیم ۴۰۰ مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی ۶۰۰ مگاپاسکال است.

مقاومت تسلیم میلگرد آجدار به معنی حداکثر نیروی قابل تحمل میلگرد است بدون اینکه دچار تغییر شکل دائمی شود. مقاومت کششی میلگرد آجدار نیز به معنی بیشترین نیروی کششی قابل تحمل میلگرد پیش از شکست است.

تغییر شکل نسبی پلاستیکی میلگرد ۱۸ آجدار گرید A3 ، حدود ۱۴ درصد است. به طور کلی این نوع از میلگرد ۱۸ آجدار ، ترد بوده و مناسب برای ساختمان سازی است. تغییر شکل نسبی پلاستیکی میلگرد اجدار ۱۸ گرید A2 ، حدود ۱۹ درصد است. بنابراین نسبت به نوع A3 نرم تر می باشد.

شکل آج های میلگرد A4 به صورت مرکب است. این نوع میلگردها در دسته میلگردهای سخت قرار می گیرند. حداقل تنش تسلیم آن ۵۰۰ مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی نهایی آن نیز ۶۵۰ مگاپاسکال است. استفاده از میلگرد ۱۸ آجدار گرید A4 در ساخت انواع سازه به جز دیوارهای برشی و قاب های خمشی ویژه بلامانع است.

 

قیمت میلگرد اجدار 18
میلگرد ۱۸ آجدار گرید A3 

 

کاربرد میلگرد اجدار ۱۸

کاربرد میلگرد ۱۸ آجدار ، در اجرای عملیات اصلی ساختمان سازی همچون اجرای ستون، اجرای تیر، استفاده به عنوان آرماتور طولی در اجرای فونداسیون و ... می باشد. در واقع میلگردهای آجدار از پرکاربردترین انواع میلگرد در ساختمان سازی می باشند.

میلگردها در بخش های مختلف سازه از جمله فونداسیون، ستون، سقف و ... مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر ساختمان سازی در اجرای انواع پروژه های بتنی همچون ساخت پل، ساخت ایستگاه بی آر تی، مقاوم سازی سازه در برابر زلزله نیز می توان از کاربرد میلگرد آجدار بهره جست.

میلگرد ۱۸ آجدار A3 در مکان هایی که سازه با تغییر شکل مواجه است، مناسب نبوده و عملیات جوشکاری بر روی آن نیز ممنوع می باشد. از میلگرد 18 آجدار در ساخت اسکلت بتنی و فولادی استفاده می شود. به طور کلی هر چه ابعاد و متراژ یک سازه بزرگتر باشد، از میلگردهای با قطر بیشتر استفاده می گردد.

 

خواص مکانیکی میلگرد ۱۸ آجدار

مقاومت کششی نهایی میلگرد ۱۸ اجدار

مقاومت کششی میلگرد ۱۸ آجدار و سایر میلگردهای آجدار عبارت است از بیشترین نیروی کششی که میلگرد می تواند قبل از شکستن تحمل کند. حداقل مقاومت کششی نهایی میلگرد آجدار مارپیچ (آج ۳۴۰)، آجدار جناقی (آج ۴۰۰) و آجدار مرکب به ترتیب برابر با ۵۰۰ مگاپاسکال، ۶۰۰ مگاپاسکال و ۶۵۰ مگاپاسکال است.

تنش تسلیم میلگرد ۱۸ اجدار

تنش تسلیم میلگرد ۱۸ آجدار و سایر میلگردهای آجدار عبارت است از حداکثر نیرویی که به میلگرد وارد می شود بدون اینکه میلگرد دچار تغییر شکل دائمی شود. اگر مقدار نیروی وارده از حداکثر تنش تسلیم میلگرد بیشتر شود، میلگرد دچار تغییر شکل دائمی می گردد. در میلگرد آج ۳۴۰ ، آج ۴۰۰ و آج ۵۰۰، حداقل مقاومت مشخصه تسلیم بر حسب مگاپاسکال برابر با ۳۴۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ است.

 

قیمت میلگرد اجدار ۱۸

با توجه به نوسانات بازار قیمت روز میلگرد ۱۸ آجدار نیز متفاوت است. گرید بر روی قیمت میلگرد اجدار ۱۸ تاثیرگذار است. در میلگردهای گرید A3 از کربن بیشتری استفاده شده و سختی و استحکام مکانیکی آن نیز بیشتر است. با افزایش استحکام، قیمت میلگرد ۱۸ آجدار نیز افزایش می یابد. به عبارت دیگر قیمت هر شاخه میلگرد ۱۸ آجدار گرید A3 بیشتر از گرید A2 است. علاوه بر این قیمت میلگرد 18 شاخه ای وابسته به وزن هر شاخه نیز می باشد. از آنجایی که وزن میلگرد ۱۸ آجدار شاخه ای برندهای مختلف با یکدیگر متفاوت است، قیمت هر شاخه میلگرد ۱۸ آجدار نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

نوسانات ارز یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت میلگرد ۱۸ آجدار است. از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد می توان به قیمت جهانی فولاد، قیمت مواد اولیه مصرفی در ساخت، روش تولید و نیز متناسب نبودن میزان عرضه و تقاضا اشاره کرد. در صورتی که تقاضا بیشتر از میزان عرضه میلگرد باشد، قیمت میلگرد اجدار ۱۸ افزایش می یابد.

قیمت برندهای مختلف میلگرد ۱۸ آجدار با یکدیگر فرق دارد. به طور مثال در تیرماه سال ۱۴۰۰، قیمت آرماتور ۱۸ آجدار ذوب آهن اصفهان ، از کیلویی ۱۵۷۰۰ تومان تا ۱۶۸۵۰ تومان متغیر بوده است. قیمت میلگرد ۱۸ آجدار آناهیتا ، از حدود ۱۵۵۰۰ تومان تا ۱۵۹۰۰ تومان متغیر بوده است. حدود قیمت میلگرد ۱۸ اجدار شاهرود نیز در همین بازه، کیلویی ۱۵۴۵۰ تومان تا ۱۶۷۵۰ تومان می باشد. قیمت کیلویی میلگرد اجدار ۱۸ کویر کاشان ، بین ۱۵۵۰۰ تومان تا ۱۵۷۰۰ تومان متغیر بوده است. قیمت میلگرد 18 فایکو نیز از کیلویی ۱۴۹۱۰ تومان تا ۱۶۱۵۰ تومان تغییر داشته است.

 

لیست قیمت میلگرد اجدار ۱۸ (تیر ماه ۱۴۰۰)

برند

حداقل قیمت هر کیلو (تومان)

حداکثر قیمت هر کیلو (تومان)

ظفر بناب

۱۵۲۵۰

۱۶۷۰۰

شاهین بناب

۱۵۲۰۰

۱۷۵۰۰

ارگ تبریز

۱۵۱۰۰

۱۵۶۰۰

فایکو

۱۴۹۱۰

۱۶۱۵۰

ذوب آهن اردبیل

۱۵۰۵۰

۱۶۸۰۰

فولاد آناهیتا گیلان

۱۵۵۰۰

۱۵۹۰۰

کاوه تیکمه داش

۱۵۱۸۰

۱۵۶۴۰

پرشین فولاد آریا

۱۵۳۰۰

۱۶۸۰۰

فولاد آریا ذوب

۱۵۰۰۰

۱۶۵۰۰

امیرکبیر خزر

۱۵۴۰۰

۱۵۷۵۰

شاهرود

۱۵۴۵۰

۱۶۷۵۰

فولاد یزد (احرامیان)

۱۵۲۷۰

۱۶۷۵۰

درپاد تبریز

۱۵۲۵۰

۱۷۵۰۰

زاگرس شهرکرد

۱۵۲۰۰

۱۷۲۰۰

کویر کاشان

۱۵۵۰۰

۱۵۷۰۰

ذوب آهن اصفهان

۱۵۷۰۰

۱۶۸۵۰

حسن رود گیلان

۱۵۲۵۰

۱۵۶۵۰

بافق یزد

۱۵۲۳۰

۱۵۶۳۰

سیادن ابهر

۱۴۹۵۰

۱۵۴۵۰

خرمدشت تاکستان

۱۵۱۰۰

۱۵۵۵۰

سیرجان حدید جنوب

۱۵۵۲۰

۱۷۰۰۰

جهان فولاد سیرجان

۱۵۰۰۰

۱۶۰۵۰

آذر فولاد امین

۱۵۲۰۰

۱۷۵۰۰

فولاد قائم رازی

۱۵۱۰۰

۱۵۵۰۰

روهینا جنوب دزفول

۱۵۳۰۰

۱۶۵۰۰

کیان ابهر

۱۴۹۵۰

۱۵۴۰۰

هشترود

۱۵۲۰۰

۱۷۰۰۰

راد همدان

۱۵۶۵۰

۱۶۱۰۰

راستین آستارا

۱۵۵۵۰

۱۵۹۳۰

مهیار اردبیل

۱۵۰۵۰

۱۶۸۰۰

فولاد میانه

۱۵۱۱۰

۱۶۵۰۰

فولاد ابرکوه

۱۵۰۰۰

۱۶۶۰۰

فولاد زرین میاندوآب

۱۵۱۰۰

۱۵۴۰۰

آریان فولاد

۱۵۱۰۰

۱۶۰۰۰

نورد کوثر اهواز

۱۵۰۵۰

۱۶۴۰۰

نورد فولاد گلستان

۱۵۶۰۰

۱۷۳۰۰

 

خرید میلگرد ۱۸ آجدار

میلگرد ۱۸ آجدار (به جز آج ۵۰۰ و آج ۵۲۰)، به صورت کلاف و یا به صورت شاخه مستقیم با طول های مساوی تقسیم بندی می شوند. قطر کلاف باید حداقل ۲۰۰ برابر قطر میلگرد باشد. میلگرد 18 آجدار با آج ۵۰۰ و آج ۵۲۰، به صورت شاخه با طول های مساوی بسته می شوند. میلگردهای هر بسته باید حداقل دو تسمه فلزی با مفتول فولادی در دو انتهای بسته و در فاصله مناسب نسبت به یکدیگر به طور محکم بسته شوند.

 

قیمت میلگرد 18 آجدار
بسته بندی میلگرد آجدار

 

بر روی تمامی میلگردهای آجدار ۱۸ مشمول استاندارد ۳۱۳۲ در حین فرآیند نورد باید اطلاعاتی همچون نام یا علامت تجاری شرکت تولید کننده درج شود. کد فرآیند تولید و کد علامت مشخصه میلگرد نیز باید درج گردد. بسته های خریداری شده میلگرد ۱۸ آجدار باید دارای حداقل یک پلاک مشخصات باشد. نام و علامت تجاری شرکت تولید کننده میلگرد، علامت مشخصه میلگرد، قطر اسمی بر حسب میلی متر، شماره ذوب یا شماره ردیابی مرتبط به گزارش آزمون بسته، طول میلگرد، نام کشور تولید کننده و وزن بسته میلگرد اجدار ۱۸ بر حسب کیلوگرم، باید بر روی این پلاک ذکر شده باشد.

در هنگام خرید میلگرد ۱۸ آجدار باید توجه داشت که سطح میلگرد فاقد عیب تاخوردگی باشد. همچنین وجود سایر عیوب مضر موضعی مانند ترک، پوسته، برجستگی، فرورفتگی، حفره و ناخالصی غیرفلزی که بر روی خواص مکانیکی (کشش و خمش) میلگرد ۱۸ اجدار اثر منفی ایجاد نماید، مجاز نیست.

از دیگر مواردی که در خرید میلگرد 18 آجدار باید به آن توجه نمود این موضع است که صدمات و نواقص موضعی منفرد روی آج ها به تعداد حداکثر سه عدد در هر متر طول مجاز بوده و بیشتر از آن مجاز نیست.

برای خرید میلگرد ۱۸ آجدار در احجام بالا بهتر است که از کارخانه اقدام به تهیه آن نمود. زیرا خرید مستقیم از کارخانه مقرون به صرفه تر است. اما باید توجه نمود که دارای محدودیت ها و مشکلاتی همچون امکان عدم عرضه روزانه، محدودیت در حداقل میزان خرید، مسافت بیشتر ارسال و ... می باشد. در حجم های کم، خرید از بنگاه های فروش میلگرد ۱۸ آجدار ، گزینه مناسب تری است. زیرا محدودیتی در حداقل میزان خرید وجود نداشته و مسافت و به تبع آن هزینه ارسال بار کمتر است.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

علیرضا کوشکی

سلام ذکر شده که هنگام خرید میلگرد ۱۸ آجدار باید توجه داشت که سطح میلگرد فاقد عیب تاخوردگی باشد ، خب وقتی میلگرد برای یک سازه خریداری میشه امکان برسی تک تک میلگرد ها وجود نداره که برسی بشه تاخوردگی نداشته باشند ، در این صورت باید چکار کرد؟

عکاسیان

میلگرد آجدار 18 مرغوب را چگونه تشخیص دهیم؟

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما