استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد قزوین

وزن میلگرد قزوین برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگردقزوین در بیشتر موارد بیشتر از وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد قزوین به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

کارخانه – قطر – استاندارد

وزن میلگرد قزوین

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۸ قزوین A3

4.74

4.74

وزن میلگرد ۸ قزوین A2

4.74

4.74

وزن میلگرد ۱۰ قزوین A2

7.4

7.4

وزن میلگرد ۱۰ قزوین A3

7.4

7.4

وزن میلگرد ۱۲ قزوین A3

10.66

10.65

وزن میلگرد ۱۲ قزوین A2

10.66

10.65

وزن میلگرد ۱۴ قزوین A3

14.52

14.52

وزن میلگرد ۱۶ قزوین A3

18.96

18.96

وزن میلگرد ۱۸ قزوین A3

23.5

24

وزن میلگرد ۲۰ قزوین A3

29.64

29.64

وزن هر شاخه میلگرد قزوین

وزن میلگرد قزوین

هر شاخه میلگرد قزوین ۱۲ متری و در قطرهای مختلف در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. وزن هر متر میلگرد نیز ارائه شده تا در صورتی که طول میلگرد کمتر از ۱۲ متر باشد امکان محاسبه ی وزن وجود داشته باشد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی میلگردها نیز در ادامه ارائه شده و مشخصات و شماره تماس کارخانه نیز در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

وزن میلگرد ۸ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد قزوین نمره ۸ حدود ۴.۷۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد قزوین نمره ۸ حدود ۴.۷۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ قزوین

وزن استاندارد

۰.۴

۰.۳۹

وزن میلگرد ۸ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد قزوین نمره ۸ حدود ۴.۷۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد قزوین نمره ۸ حدود ۴.۷۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ قزوین

وزن استاندارد

۰.۴

۰.۳۹

وزن میلگرد ۱۰ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد قزوین نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد قزوین نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ قزوین

وزن استاندارد

۰.۶۲

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۰ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد قزوین نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد قزوین نمره ۱۰ حدود ۷.۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ قزوین

وزن استاندارد

۰.۶۲

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۲ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد قزوین نمره ۱۲ حدود ۱۰.۶۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد قزوین نمره ۱۲ حدود ۱۰.۶۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ قزوین

وزن استاندارد

۰.۸۹

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۲ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد قزوین نمره ۱۲ حدود ۱۰.۶۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد قزوین نمره ۱۲ حدود ۱۰.۶۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ قزوین

وزن استاندارد

۰.۸۹

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۴ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد قزوین نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد قزوین نمره ۱۴ حدود ۱۴.۵۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ قزوین

وزن استاندارد

۱.۲۱

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد قزوین نمره ۱۶ حدود ۱۸.۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد قزوین نمره ۱۶ حدود ۱۸.۹۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ قزوین

وزن استاندارد

۱.۵۸

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد قزوین نمره ۱۸ حدود ۲۳.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد قزوین نمره ۱۸ حدود ۲۳.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ قزوین

وزن استاندارد

۱.۹۶

۲

وزن میلگرد ۲۰ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد قزوین نمره ۲۰ حدود ۲۹.۶۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ قزوین چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد قزوین نمره ۲۰ حدود ۲۹.۶۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ قزوین

وزن استاندارد

۲.۴۷

۲.۴۷

میلگرد قزوین آجدار ( آج جناقی )

میلگرد قزوین آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد قزوین

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد قزوین به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۶

۱.۶

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد قزوین

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده قزوین : ۷ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار قزوین : ۸ میلی‌متر

میلگرد قزوین آجدار ( آج مارپیچ )

میلگرد قزوین آج مارپیچ که با نام آج۳۴۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A2 است. نام آج۳۴۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۳۴۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد قزوین

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد قزوین به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۳۲

۰.۶

۰.۷۵

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد قزوین

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۳۴۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۵۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده قزوین : ۷ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار قزوین : ۸ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد قزوین

کارخانه میلگرد قزوین واقع در زنجان / تاکستان از تولیدکنندگان برتر میلگرد ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی CT به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه قزوین :

۰۲۱-۸۸۵۴۵۲۹۰-۴

تلفن کارخانه قزوین :

۰۲۸-۳۵۲۷۰۳۵۱

آدرس وب سایت میلگرد قزوین :

qfoolad.ir

آدرس کارخانه قزوین :

تاکستان-کیلومتر۵ جاده ابهر

هر بندیل میلگرد۱۰ قزوین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۰ قزوین حدود ۲۷۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۰قزوین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۰ قزوین حدود ۲۹۷۳ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۲ قزوین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ قزوین حدود ۱۸۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲قزوین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ قزوین حدود ۲۰۶۴ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ قزوین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ قزوین حدود ۱۳۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴قزوین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ قزوین حدود ۱۵۱۸ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ قزوین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ قزوین حدود ۱۰۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶قزوین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ قزوین حدود ۱۱۶۱ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ قزوین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ قزوین حدود ۸۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸قزوین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ قزوین حدود ۹۳۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ قزوین چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ قزوین حدود ۶۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰قزوین چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ قزوین حدود ۷۴۳ شاخه است.

قیمت میلگرد ۱۲ کردستان

قیمت میلگرد ۱۸ کرمانشاه

قیمت میلگرد ۲۵ کیش

قیمت میلگرد ۳۶ اردبیل

قیمت میلگرد ۶.۵ ایلام

قیمت میلگرد معراج کردکوی

قیمت میلگرد۱۰

قیمت میلگرد شاهین بناب آنلاین

قیمت میلگرد ۱۴ همدان

قیمت روز میلگرد

قیمت روزانه میلگرد شیراز

قیمت میلگرد ۱۴ راد همدان

میلگرد پرشین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *