استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد دزفول

وزن میلگرد دزفول برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگرد دزفول در بیشتر موارد بیشتر از وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد دزفول به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

کارخانه – قطر – استاندارد

وزن میلگرد دزفول

وزن میلگرد استاندارد

وزن میلگرد ۸ دزفول A2

4.6

4.74

وزن میلگرد ۸ دزفول A3

4.6

4.74

وزن میلگرد ۸ دزفول A4

4.6

4.74

وزن میلگرد ۱۰ دزفول A2

7.3

7.4

وزن میلگرد ۱۰ دزفول A3

7.3

7.4

وزن میلگرد ۱۰ دزفول A4

7.3

7.4

وزن میلگرد ۱۲ دزفول A3

10.3

10.65

وزن میلگرد ۱۲ دزفول A4

10.3

10.65

وزن میلگرد ۱۴ دزفول A3

14.2

14.52

وزن میلگرد ۱۴ دزفول A4

14.2

14.52

وزن میلگرد ۱۶ دزفول A4

18.5

18.96

وزن میلگرد ۱۶ دزفول A4

18.5

18.96

وزن میلگرد ۱۸ دزفول A3

23.5

24

وزن میلگرد ۱۸ دزفول A4

23.2

24

وزن میلگرد ۲۰ دزفول A3

29

29.64

وزن میلگرد ۲۰ دزفول A4

29

29.64

وزن میلگرد ۲۲ دزفول A3

35

35.76

وزن میلگرد ۲۲ دزفول A4

35

35.76

وزن میلگرد ۲۵ دزفول A3

45

46.2

وزن میلگرد ۲۵ دزفول A4

45

46.2

وزن میلگرد ۲۸ دزفول A3

57

57.96

وزن میلگرد ۲۸ دزفول A4

57

57.96

وزن میلگرد ۳۰ دزفول A3

74

75.72

وزن میلگرد ۳۰ دزفول A4

74

75.72

وزن میلگرد ۳۲ دزفول A4

76.5

75.72

وزن میلگرد ۳۲ دزفول A4

76.5

75.72

وزن هر شاخه میلگرد دزفول

وزن میلگرد دزفول

هر شاخه میلگرد دزفول ۱۲ متری و در قطرهای مختلف در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. وزن هر متر میلگرد نیز ارائه شده تا در صورتی که طول میلگرد کمتر از ۱۲ متر باشد امکان محاسبه ی وزن وجود داشته باشد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی میلگردها نیز در ادامه ارائه شده و مشخصات و شماره تماس کارخانه نیز در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

وزن میلگرد ۸ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد دزفول نمره ۸ حدود ۴.۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد دزفول نمره ۸ حدود ۴.۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ دزفول

وزن استاندارد

۰.۳۹

۰.۳۹

وزن میلگرد ۱۰ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد دزفول نمره ۱۰ حدود ۷.۳ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد دزفول نمره ۱۰ حدود ۷.۳ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ دزفول

وزن استاندارد

۰.۶۱

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۲ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد دزفول نمره ۱۲ حدود ۱۰.۳ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد دزفول نمره ۱۲ حدود ۱۰.۳ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ دزفول

وزن استاندارد

۰.۸۶

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۴ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد دزفول نمره ۱۴ حدود ۱۴.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد دزفول نمره ۱۴ حدود ۱۴.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ دزفول

وزن استاندارد

۱.۱۹

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد دزفول نمره ۱۶ حدود ۱۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد دزفول نمره ۱۶ حدود ۱۸.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ دزفول

وزن استاندارد

۱.۵۵

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد دزفول نمره ۱۸ حدود ۲۳.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد دزفول نمره ۱۸ حدود ۲۳.۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ دزفول

وزن استاندارد

۱.۹۴

۲

وزن میلگرد ۲۰ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد دزفول نمره ۲۰ حدود ۲۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد دزفول نمره ۲۰ حدود ۲۹ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ دزفول

وزن استاندارد

۲.۴۲

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد دزفول نمره ۲۲ حدود ۳۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد دزفول نمره ۲۲ حدود ۳۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ دزفول

وزن استاندارد

۲.۹۲

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد دزفول نمره ۲۵ حدود ۴۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد دزفول نمره ۲۵ حدود ۴۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ دزفول

وزن استاندارد

۳.۷۵

۳.۸۵

وزن میلگرد ۲۸ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد دزفول نمره ۲۸ حدود ۵۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد دزفول نمره ۲۸ حدود ۵۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ دزفول

وزن استاندارد

۴.۷۵

۴.۸۳

وزن میلگرد ۳۰ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد دزفول نمره ۳۰ حدود ۷۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد دزفول نمره ۳۰ حدود ۷۴ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ دزفول

وزن استاندارد

۶.۱۷

۶.۳۱

وزن میلگرد ۳۲ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد دزفول نمره ۳۲ حدود ۷۶.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ دزفول چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد دزفول نمره ۳۲ حدود ۷۶.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ دزفول

وزن استاندارد

۶.۳۸

۶.۳۱

میلگرد دزفول آجدار ( آج مارپیچ )

میلگرد دزفول آج مارپیچ که با نام آج۳۴۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A2 است. نام آج۳۴۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۳۴۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد دزفول

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد دزفول به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۳۲

۰.۶

۰.۷۵

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد دزفول

 • میزان تحمل تنش تسلیم ۳۴۰ (N/mm2)
 • میزان تحمل تنش نهایی : ۵۰۰ (N/mm2)
 • میزان رواداری میلگرد ساده دزفول : ۷ میلی‌متر
 • میزان رواداری میلگرد آجدار دزفول : ۸ میلی‌متر

میلگرد دزفول آجدار ( آج جناقی )

میلگرد دزفول آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد دزفول

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد دزفول به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۶

۱.۶

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد دزفول

 • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
 • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
 • میزان رواداری میلگرد ساده دزفول : ۷ میلی‌متر
 • میزان رواداری میلگرد آجدار دزفول : ۸ میلی‌متر

میلگرد دزفول آجدار ( آج مرکب )

میلگرد دزفول آج مرکب که با نام آج۵۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A4 است. نام آج۵۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۵۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد دزفول

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد دزفول به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۴

۰.۶

۱.۸

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد دزفول

 • میزان تحمل تنش تسلیم ۵۰۰ (N/mm2)
 • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۵۰ (N/mm2)
 • میزان رواداری میلگرد ساده دزفول : ۴ میلی‌متر
 • میزان رواداری میلگرد آجدار دزفول : ۴ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد دزفول

کارخانه میلگرد دزفول واقع در خوزستان / دزفول از تولیدکنندگان برتر انواع میلگرد A۱-A۲-A۳-A۴ ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی ST-ROUHINA به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه دزفول :

۰۲۱-۹۱۰۰۴۴۳۳

تلفن کارخانه دزفول :

۰۶۱-۴۲۱۲۰۰۰۰

آدرس وب سایت میلگرد دزفول :

rouhinasteel.com

آدرس کارخانه دزفول :

کیلومتر ۷ جاده دزفول- شوشتر، مجتمع فولاد روهینا جنوب

هر بندیل میلگرد۸ دزفول چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۸ دزفول حدود ۴۳۵ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۸دزفول چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۸ دزفول حدود ۴۷۸۳ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۰ دزفول چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۰ دزفول حدود ۲۷۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۰دزفول چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۰ دزفول حدود ۳۰۱۴ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۲ دزفول چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ دزفول حدود ۱۹۵ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲دزفول چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ دزفول حدود ۲۱۳۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ دزفول چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ دزفول حدود ۱۴۱ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴دزفول چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ دزفول حدود ۱۵۵۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ دزفول چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ دزفول حدود ۸۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸دزفول چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ دزفول حدود ۹۳۷ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ دزفول چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ دزفول حدود ۶۹ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰دزفول چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ دزفول حدود ۷۵۹ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۲ دزفول چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۲ دزفول حدود ۵۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۲دزفول چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۲ دزفول حدود ۶۲۹ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۵ دزفول چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۵ دزفول حدود ۴۵ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۵دزفول چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۵ دزفول حدود ۴۸۹ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۸ دزفول چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۸ دزفول حدود ۳۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۸دزفول چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۸ دزفول حدود ۳۸۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۳۰ دزفول چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۳۰ دزفول حدود ۲۸ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۳۰دزفول چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۳۰ دزفول حدود ۲۹۸ شاخه است.

قیمت میلگرد ۱۰ مشهد

قیمت میلگرد ۱۶ کاشان

قیمت میلگرد ۲۵ اصفهان

قیمت میلگرد ۳۲ تبریز

قیمت میلگرد ۶ سنندج

قیمت میلگرد ۲۵

میلگرد ۱۲

قیمت میلگرد۱۲

قیمت میلگرد میانه

خرید میلگرد

قیمت میلگرد ۱۲ امروز

قیمت میلگرد ۱۲ بناب

وزن میلگرد ۲۵

هر شاخه میلگرد ۱۰ چند کیلو است

قیمت میلگرد ۱۴ جهان فولاد

وزن میلگرد ۱۴ اصفهان

قیمت هر شاخه میلگرد

قیمت میلگرد اردبیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *