میلگرد آجدار 12

میلگرد آجدار 12

دسته بندی
میلگرد آجدار
تعداد ارائه دهنده ها
۴۹۹ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۲۹۵۰ تومان تا ۱۹۱۰۰ تومان
توضیحات قیمت
در سایت عمران مدرن امکان خرید انواع میلگرد آجدار ، ساده ، صادراتی ، بستر ، حرارتی و ... وجود دارد. در این سایت امکان خرید میلگرد چکی ، خرید میلگرد اقساطی ، خرید میلگرد به صورت تهاتر ، خرید میلگرد با پروانه ساختمان (سهمیه میلگرد با پروانه ساختمان) و یا خرید میلگرد از بورس ، با توجه به شرایط و بودجه کاربران گرامی فراهم شده است. مشتریان عزیز می توانند برای خرید میلگرد شرایطی با شماره تلفن های عمران مدرن تماس بگیرند.
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

filterفیلتر کردن پیشنهادات


برند
برند را مشخص کنید
استاندارد
استاندارد را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

related-0بتن آمادهrelated-1آرماتور بندیrelated-2بتن ریزیrelated-3قالب بندی

میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۲۵۲

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

انبار

کیلوگرم

۱۶,۲۹۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۴۵۰

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۱۶,۴۵۰

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۲۶۳

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۳۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

اصفهان

کیلوگرم

۱۸,۶۵۰

۱۰ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۲۹۶

۴ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

شاخه

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهان ( آجدار - A4 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۲ ظفر بناب ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۵۵۱

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۵۰۳

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۵۵۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۵۰۳

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۵۵۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

بناب (آذربایجان شرقی)

کیلوگرم

۱۸,۷۰۰

۱۰ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۵۵۲

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

شاخه

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۲ سیادن ابهر ( آجدار - A2 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۵۰۱

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۳۰۴

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۵۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۳۰۴

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۳۴۷

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۲ سیادن ابهر ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۷۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۵۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

ابهر (زنجان)

کیلوگرم

۱۷,۵۰۰

۱۰ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۰۰۱

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۲ جهان فولاد سیرجان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۹۵۱

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۷۵۱

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۷۵۱

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۲۵۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۷۵۱

۴ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۱۲ راد همدان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۹۷۶

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۶۵۵

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۹۷۵

۲ روز پیش

توضیحات

ابتدا
۱
۲
۳
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

قیمت میلگرد ۱۲

میلگرد ۱۲ آجدار برای افزایش مقاومت سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. میلگردها به دو دسته کلی آجدار و ساده دسته بندی می شوند. میلگرد آجدار ۱۲ دارای شیارهایی بر روی سطح خود است که از لغزش و سر خوردن بتن جلوگیری می نماید. به عبارت دیگر میلگرد 12 آجدار نسبت به نوع ساده درگیری بیشتری با بتن دارد. برای تولید میلگرد ۱۲ آجدار باید از فولاد نوع کاملا آرام استفاده شود. قیمت میلگرد۱۲ بر اساس هر کیلو اعلام می‌شود. برای محاسبه قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ نیاز است تا وزن هر کیلو مربوط به کارخانه های مختلف بررسی شود. 

میلگرد ۱۲ آجدار در ایران بر اساس استاندارد ژاپن، روسیه، آمریکا و اروپا تولید می شود. به طور مثال تولید میلگرد اجدار ۱۲ ذوب آهن اصفهان بر اساس استاندارد روس صورت می پذیرد. میلگردهای آجدار بر اساس رده مقاومتی در سه دسته A2، A3 و A4 قرار می گیرند.

 

میلگرد آجدار 12
میلگرد ۱۲ آجدار

 

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲

گاهی برای سفارش مصالح ساختمانی پروژه ای به اعلام قيمت هر شاخه ميلگرد ۱۲ نیاز داریم. البته که خرید اصولی ميلگرد به صورت کیلویی انجام می شود اما طبیعیست که بسیاری از خریداران به دنبال اعلام قیمت شاخه میلگرد 12 هستند. نکته ای که در مورد محاسبه قیمت شاخه ای وجود دارد وزن هر شاخه است. وزن هر شاخه در هر کارخانه منحصر به فرد است. قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ آجدار بر اساس وزن شاخه ای اعلام می شود. در واقع پیش از خرید میلگرد باید ابتدا مشخص شود که وزن هر شاخه میلگرد ۱۲ آجدار چند کیلو است و اعلام قیمت میلگرد۱۲ شاخه ای کارخانه‌ها با تطبیق قیمت یک کیلو و وزن اعلامی کارخانه مشخص می شود. میلگرد شاخه ای ۱۲ درخواست گسترده‌ای در بازار آهن آلات دارد.

با توجه به اینکه این قطر از میلگرد به وفور در صنعت ساختمان سازی کاربرد دارد و خریداران گسترده ای نیز به دنبال استعلام قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ آجدار هستند نیاز به اعلام قیمت شاخه میلگرد 12 وجود دارد. در انتخاب بهترین کارخانه تولید کننده میلگرد علاوه بر قیمت هر شاخه میلگرد 12 که معمولا متاثر از وزن است باید کیفیت تولیدی کارخانه ها و نتایج آزمایشات میلگرد در نظر گرفته شود.

قیمت میلگرد۱۲ 

قیمت میلگرد۱۲ هر بندیل برای اغلب کارخانه‌ها بر اساس بار ۲ تنی محاسبه می‌شود. در مورد کارخانه‌هایی مانند اصفهان و کویر کاشان، وزن بندیل‌ها بالاتر است. معمولا ۴.۷ تن و ۴ تن برای این کارخانه‌ها در نظر گرفته می‌شود. همچنین هر تریلی ۱۸ چرخ ، امکان بارگیری حدود ۲۲ تن را دارد. بنابراین برای محاسبه‌ی قیمت میلگرد۱۲ یک تریلی لازم است تا وزن هر کیلو را در ۲۲۰۰۰ ضرب کنید تا قیمت هر تریلی محاسبه شود. 

نحوه ساخت میلگرد ۱۲ آجدار

تولید و ساخت میلگرد ۱۲ آجدار به روش نورد انجام می شود. برای تولید میلگرد آجدار به روش نورد گرم، شمش های فولادی را تحت حرارت بالا ذوب کرده و سپس به وسیله یک جک هیدرولیکی به درون کوره هدایت می کنند. با استفاده از غلتک های تعبیه شده در دستگاه نورد و با اعمال نیروی کششی و فشاری، میلگرد را به قطر مورد نظر می رسانند. این عملیات در چند مرحله انجام می شود.

پس از آن میلگردها را به قفسه های نورد منتقل کرده و سپس به استندهای آج زنی منتقل می شوند. آج زنی میلگرد ۱۲ گرید A2 در همان مرحله نورد کردن میلگرد انجام می شود. اما برای گرید A3 آج زنی پس از سرد شدن میلگرد انجام می شود. در گام بعدی میلگردها را در طول مورد نظر برش می زنند که این طول غالبا برابر با ۱۲ متر است.

 

روش تولید میلگرد ۱۲ آجدار بر اساس استانداردها

بر روی میلگردهای آجدار کدهایی حک شده است که نشان دهنده روش استاندارد تولید میلگرد است. این کدها شامل JU، JT، CU، CT و SA می باشد. SA برای میلگردهای A4 استفاده می شود. حرف اول J نشان دهنده گرید A2 و حرف C نشان دهنده گرید A3 می باشد. حرف های U و T حک شده پس از این حروف، نشان دهنده روش تولید میلگرد ۱۲ آجدار است.

برای میلگرد ۱۲ آجدار تولید شده به روش آلیاژی از حرف U و برای میلگردهای آجدار تولید شده به روش ترمکس از حرف T استفاده می شود. به طور مثال بر روی میلگردهای A3 تولید شده به روش ترمکس، کد CT حک می شود.

در روش آلیاژی میلگرد در هوای آزاد خنک می شود. برای تولید میلگرد ۱۲ آجدار به این روش، فروآلیاژهایی به شمش فولادی اضافه می گردد. میلگرد آجدار تولید شده به این روش دارای خواص شیمیایی یکسان در سطح و مغز می باشند. سختی میلگرد اجدار ۱۲ تولید شده به روش آلیاژی کمتر از روش ترمکس است.

در تولید میلگرد آجدار به روش ترمکس، برای خنک شدن میلگرد آن را از درون یک تونل پاشش آب رد می کنند. در واقع میلگرد را پس از نورد شدن و در حالی که هنوز سرخ است از درون این تونل عبور می دهند. در روش ترمکس از شمش های فولادی با آنالیز شیمیایی پایین تری استفاده می شود.

 

انواع آج میلگرد ۱۲

آج ها از نظر شکل به صورت دوکی شکل (آج با مقطع متغیر) یا به صورت یکنواخت (آج با مقطع ثابت) و از نظر امتداد به صورت مارپیچ یا جناقی می باشند. میلگرد ۱۲ آجدار و سایر میلگردهای آجدار باید دارای آج عرضی و طولی باشند. به گونه ای که به جز در محل های نشانه گذاری، حداقل دو ردیف آج عرضی با توزیع یکنواخت در دو طرف آج های طولی قرار داشته باشد.

آج عبارت است از برجستگی هایی به شکل های متفاوت که به صورت طولی (موازی محور میلگرد) و یا عرضی در هنگام نورد بر روی میلگرد ایجاد می شود. آج عرضی با یک زاویه مورب نسبت به محور طولی میلگرد می باشد. آج طولی نیز نوعی از آج است که به صورت یک شکل، یکنواخت و ممتد به صورت موازی با محور طولی میلگرد بر روی میلگرد ایجاد می شود.

آج های عرضی در میلگردهای آج ۳۴۰ و ۳۵۰ باید به صورت یکنواخت با زاویه حداقل ۴۵ درجه نسبت به محور طولی با دوکی شکل مارپیچ در دو طرف آج طولی و مطابق با ضوابط تعیین شده در استاندارد ملی شماره ۳۱۳۲ باشند.

 

خرید میلگرد آجدار 12
نگهداری میلگرد آجدار

 

مشخصات میلگرد ۱۲ آجدار

میلگرد ۱۲ آجدار دارای قطر اسمی (d)، ۱۲ میلی متر می باشد. سطح مقطع اسمی این میلگرد حدود ۱۱۳ میلی متر مربع و وزن میلگرد 12 آجدار در واحد طول، ۰/۸۸۸ کیلوگرم بر متر با رواداری ۶± درصد می باشد. وزن هر شاخه میلگرد ۱۲ با طول ۱۲ متر، حدودا برابر با ۱۱ کیلوگرم است. از عوامل موثر بر وزن میلگرد ۱۲ شاخه ای ، آلیاژ مصرفی در ساخت آن است. به همین دلیل ممکن است وزن میلگرد 12 شاخه ای تولیدی یک برند، با برند دیگر متفاوت باشد. ضوابط استاندارد ۳۱۳۲ برای میلگرد ۱۲ آجدار به شرح زیر می باشد:

 

ویژگی های هندسی میلگرد 12 آجدار با آج یکنواخت

قطر زمینه

ارتفاع آج عرضی

پهنای آج عرضی

قطر خارجی

گام

ارتفاع آج طولی

پهنای آج طولی

حد استاندارد

رواداری

حد استاندارد

رواداری

۱۱

۰/۳+

۰/۵-

۱/۲۵

۰/۵ ±

۱

۱۳/۵

۷

۱/۲۵

۲

 

ویژگی های هندسی میلگرد 12 آجدار با آج دوکی

ارتفاع آج عرضی

پهنای آج عرضی

گام

سطح نسبی آج

در وسط

¼ از وسط

حداقل

حداقل

۰/۷۸

۰/۵۴

۱/۲

۷/۲

۰/۰۵۶

 

انواع میلگرد ۱۲ آجدار

میلگرد ۱۲ آجدار معمولا در دو نوع A3 و A2 تولید شده و مورد استفاده قرار می گیرد. میلگرد آجدار A2 و A3 در حداقل مقاومت تسلیم، حداقل مقاومت کششی، رده سختی و تغییر طول نسبی با یکدیگر متفاوت هستند. همچنین برای تشخیص راحت تر این دو میلگرد، آنها را با آج های متفاوتی تولید می کنند. میلگرد ۱۲ آجدار A2 را با آج مارپیچ و میلگرد A3 را با آج جناقی تولید می کنند.

میلگرد آجدار A2 سایز ۱۲ دارای حداقل تنش تسلیم ۳۴۰ مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی ۵۰۰ مگاپاسکال می باشد. میلگرد ۱۲ اجدار A3 دارای حداقل تنش تسلیم ۴۰۰ مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی ۶۰۰ مگاپاسکال است.

مقاومت تسلیم میلگرد آجدار به معنی حداکثر نیروی قابل تحمل میلگرد است بدون اینکه دچار تغییر شکل دائمی شود. مقاومت کششی میلگرد آجدار نیز به معنی بیشترین نیروی کششی قابل تحمل میلگرد پیش از شکست است.

تغییر شکل نسبی پلاستیکی میلگرد ۱۲ آجدار گرید A3 ، حدود ۱۴ درصد است. به طور کلی این نوع از میلگرد ۱۲ آجدار ، ترد بوده و مناسب برای ساختمان سازی است. تغییر شکل نسبی پلاستیکی میلگرد اجدار ۱۲ گرید A2 ، حدود ۱۹ درصد است. بنابراین نسبت به نوع A3 نرم تر می باشد.

گاهی میلگرد 12 آجدار با گرید A4 تولید می شود. شکل آج های آن به صورت مرکب است. این نوع میلگردها در دسته میلگردهای سخت قرار می گیرند. حداقل تنش تسلیم آن ۵۰۰ مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی نهایی آن نیز ۶۵۰ مگاپاسکال است.

 

کاربرد میلگرد اجدار ۱۲

کاربرد میلگرد ۱۲ آجدار ، در اجرای عملیات اصلی ساختمان سازی همچون اجرای ستون، اجرای تیر، استفاده به عنوان آرماتور طولی در اجرای فونداسیون و ... می باشد. در واقع میلگردهای آجدار از پرکاربردترین انواع میلگرد در ساختمان سازی می باشند.

میلگردها در بخش های مختلف سازه از جمله فونداسیون، ستون، سقف و ... مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر ساختمان سازی در اجرای انواع پروژه های بتنی همچون ساخت پل، ساخت ایستگاه بی آر تی، مقاوم سازی سازه در برابر زلزله نیز می توان از کاربرد میلگرد آجدار بهره جست.

میلگرد ۱۲ آجدار A3 در مکان هایی که سازه با تغییر شکل مواجه است، مناسب نبوده و عملیات جوشکاری بر روی آن نیز ممنوع می باشد. میلگرد آجدار ۱۲ گرید A2 برای انجام کارهای ساختمانی و خاموت زنی مناسب است. توصیه می گردد که جز در مواقع ضروری، حتی الامکان عملیات جوشکاری بر روی آن انجام نشود.

 

خواص مکانیکی میلگرد ۱۲ آجدار

مقاومت کششی نهایی میلگرد ۱۲ اجدار

مقاومت کششی میلگرد ۱۲ آجدار و سایر میلگردهای آجدار عبارت است از بیشترین نیروی کششی که میلگرد می تواند قبل از شکستن تحمل کند. حداقل مقاومت کششی نهایی میلگرد آجدار مارپیچ (آج ۳۴۰)، آجدار جناقی (آج ۴۰۰) و آجدار مرکب به ترتیب برابر با ۵۰۰ مگاپاسکال، ۶۰۰ مگاپاسکال و ۶۵۰ مگاپاسکال است.

تنش تسلیم میلگرد ۱۲ اجدار

تنش تسلیم میلگرد ۱۲ آجدار و سایر میلگردهای آجدار عبارت است از حداکثر نیرویی که به میلگرد وارد می شود بدون اینکه میلگرد دچار تغییر شکل دائمی شود. اگر مقدار نیروی وارده از حداکثر تنش تسلیم میلگرد بیشتر شود، میلگرد دچار تغییر شکل دائمی می گردد. در میلگرد آج ۳۴۰ ، آج ۴۰۰ و آج ۵۰۰، حداقل مقاومت مشخصه تسلیم بر حسب مگاپاسکال برابر با ۳۴۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ است.

 

قیمت میلگرد ۱۲ آجدار

با توجه به نوسانات بازار قیمت میلگرد ۱۲ آجدار نیز متفاوت است. گرید میلگرد بر روی قیمت آرماتور ۱۲ تاثیرگذار است. قیمت هر شاخه میلگرد 12 در دو استاندارد A2 و A3 اعلام می شود. در میلگردهای گرید A3 از کربن بیشتری استفاده شده و سختی و استحکام مکانیکی آن نیز بیشتر است. با افزایش استحکام، قیمت میلگرد ۱۲ آجدار نیز افزایش می یابد. به عبارت دیگر قیمت میلگرد ۱۲ آجدار گرید A3 بیشتر از گرید A2 است. علاوه بر این قیمت میلگرد 12 شاخه ای وابسته به وزن هر شاخه نیز می باشد. از آنجایی که وزن میلگرد ۱۲ آجدار شاخه ای برندهای مختلف با یکدیگر متفاوت است، قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ آجدار نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

نوسانات ارز یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت روز میلگرد ۱۲ آجدار است. از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت آرماتور ۱۲ می توان به قیمت جهانی فولاد، قیمت مواد اولیه مصرفی در ساخت، روش تولید و نیز متناسب نبودن میزان عرضه و تقاضا اشاره کرد. در صورتی که تقاضا بیشتر از میزان عرضه میلگرد باشد، قیمت میلگرد 12 آجدار افزایش می یابد.

قیمت یک شاخه میلگرد ۱۲ آجدار برندهای مختلف با یکدیگر فرق دارد. به طور مثال در نیمه اول تیرماه سال ۱۴۰۰، قیمت میلگرد ۱۲ آجدار ذوب آهن اصفهان، از کیلویی ۱۵۷۵۰ تومان تا ۱۶۰۰۰ تومان متغیر بوده است. قیمت میلگرد 12 آجدار فولاد روهینا جنوب، از حدود ۱۵۵۰۰ تومان تا ۱۵۷۰۰ تومان متغیر بوده است. حدود قیمت میلگرد ۱۲ اجدار شاهرود نیز در همین بازه، کیلویی ۱۵۵۵۰ تومان تا ۱۵۷۰۰ تومان می باشد. قیمت کیلویی میلگرد اجدار ۱۲ کویر کاشان، بین ۱۵۸۵۰ تومان تا ۱۶۰۵۰ تومان متغیر بوده است. لازم به ذکر است که قیمت میلگرد شاخه 12 متری برندهای مختلف در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

 

لیست قیمت میلگرد 12 آجدار (تیر ماه ۱۴۰۰)

برند

حداقل قیمت هر کیلو (تومان)

حداکثر قیمت هر کیلو (تومان)

ظفر بناب

۱۵۴۵۰

۱۵۷۵۰

شاهین بناب

۱۵۴۵۰

۱۵۷۰۰

ارگ تبریز

۱۵۶۰۰

۱۵۹۰۰

بردسیر کرمان

۱۵۴۰۰

۱۵۷۰۰

نورد گرم سمنان

۱۵۶۰۰

۱۵۷۰۰

ذوب آهن اردبیل (نوع A2)

۱۵۳۰۰

۱۵۹۰۰

پارس آرمان (نوع A2)

۱۴۹۵۰

۱۵۴۸۰

فولاد آناهیتا گیلان

۱۵۵۰۰

۱۵۹۰۰

کاوه تیکمه داش

۱۵۳۵۰

۱۵۷۳۰

کیان کاشان (نوع A2)

۱۵۵۵۰

۱۵۹۰۰

پرشین فولاد آریا

۱۵۵۰۰

۱۵۶۵۰

فولاد آریا ذوب

۱۵۳۰۰

۱۵۷۵۰

امیرکبیر خزر

۱۵۶۵۰

۱۵۹۵۰

آریان فولاد (نوع A2)

۱۵۲۵۰

۱۵۶۵۰

شاهرود

۱۵۵۵۰

۱۵۷۰۰

فولاد یزد (احرامیان)

۱۵۴۵۰

۱۵۷۰۰

درپاد تبریز

۱۵۴۵۰

۱۵۷۵۰

زاگرس شهرکرد

۱۵۶۵۰

۱۶۰۰۰

کویر کاشان

۱۵۸۵۰

۱۶۰۵۰

ذوب آهن اصفهان

۱۵۷۵۰

۱۶۰۰۰

حسن رود گیلان (نوع A2)

۱۵۴۰۰

۱۵۸۰۰

فولاد گلستان

۱۶۶۰۰

۱۶۶۰۰

بافق یزد

۱۵۷۳۰

۱۶۲۳۰

سیادن ابهر (نوع A2)

۱۵۱۵۰

۱۵۶۵۰

سیادن ابهر (نوع A3)

۱۵۲۵۰

۱۵۷۵۰

خرمدشت تاکستان

۱۵۱۰۰

۱۵۵۵۰

سیرجان حدید جنوب

۱۵۶۲۰

۱۶۱۰۰

آذر فولاد امین

۱۵۵۰۰

۱۵۸۵۰

فولاد شمس سپهر

۱۵۲۰۰

۱۶۷۰۰

فولاد قائم رازی

۱۵۳۰۰

۱۵۷۰۰

فولاد ابرکوه

۱۵۳۵۰

۱۶۶۵۰

روهینا جنوب دزفول

۱۵۵۰۰

۱۵۷۰۰

فولاد صائب

۱۵۴۵۰

۱۷۱۵۰

کیان ابهر (نوع A2)

۱۵۱۵۰

۱۵۶۰۰

راد همدان

۱۵۷۵۰

۱۶۲۰۰

راستین آستارا

۱۵۶۵۰

۱۶۰۳۰

مهیار اردبیل (نوع A2)

۱۵۳۰۰

۱۶۴۰۰

مهیار اردبیل (نوع A3)

۱۵۳۵۰

۱۶۴۵۰

 

خرید میلگرد ۱۲ آجدار

میلگرد ۱۲ آجدار (به جز آج ۵۰۰ و آج ۵۲۰)، به صورت کلاف و یا به صورت شاخه مستقیم با طول های مساوی تقسیم بندی می شوند. قطر کلاف باید حداقل ۲۰۰ برابر قطر میلگرد باشد. میلگرد 12 آجدار با آج ۵۰۰ و آج ۵۲۰، به صورت شاخه با طول های مساوی بسته می شوند. میلگردهای هر بسته باید حداقل دو تسمه فلزی با مفتول فولادی در دو انتهای بسته و در فاصله مناسب نسبت به یکدیگر به طور محکم بسته شوند.

 

قیمت میلگرد آجدار 12
میلگرد 12

 

بر روی تمامی میلگردهای آجدار ۱۲ مشمول استاندارد ۳۱۳۲ در حین فرآیند نورد باید اطلاعاتی همچون نام یا علامت تجاری شرکت تولید کننده درج شود. کد فرآیند تولید و کد علامت مشخصه میلگرد نیز باید درج گردد. بسته های خریداری شده میلگرد ۱۲ آجدار باید دارای حداقل یک پلاک مشخصات باشد. نام و علامت تجاری شرکت تولید کننده میلگرد، علامت مشخصه میلگرد، قطر اسمی بر حسب میلی متر، شماره ذوب یا شماره ردیابی مرتبط به گزارش آزمون بسته، طول میلگرد، نام کشور تولید کننده و وزن بسته میلگرد اجدار ۱۲ بر حسب کیلوگرم، باید بر روی این پلاک ذکر شده باشد.

در هنگام خرید میلگرد ۱۲ آجدار باید توجه داشت که سطح میلگرد فاقد عیب تاخوردگی باشد. همچنین وجود سایر عیوب مضر موضعی مانند ترک، پوسته، برجستگی، فرورفتگی، حفره و ناخالصی غیرفلزی که بر روی خواص مکانیکی (کشش و خمش) میلگرد ۱۲ اجدار اثر منفی ایجاد نماید، مجاز نیست.

از دیگر مواردی که در خرید میلگرد ۱۲ آجدار باید به آن توجه نمود این موضوع است که صدمات و نواقص موضعی منفرد روی آج ها به تعداد حداکثر سه عدد در هر متر طول مجاز بوده و بیشتر از آن مجاز نیست.

برای خرید میلگرد ۱۲ آجدار در احجام بالا بهتر است که از کارخانه اقدام به تهیه آن نمود. زیرا خرید مستقیم از کارخانه مقرون به صرفه تر است. اما باید توجه نمود که دارای محدودیت ها و مشکلاتی همچون امکان عدم عرضه روزانه، محدودیت در حداقل میزان خرید، مسافت بیشتر ارسال و ... می باشد. در حجم های کم، خرید از بنگاه های فروش میلگرد ۱۲ آجدار ، گزینه مناسب تری است. زیرا محدودیتی در حداقل میزان خرید وجود نداشته و مسافت و به تبع آن هزینه ارسال بار کمتر است.


میلگرد آجدار 12 در تهران

میلگرد آجدار 12 در تهران، میلگرد آجدار 12 در تهران - آفتاب، میلگرد آجدار 12 در تهران - بومهن، میلگرد آجدار 12 در تهران - پردیس، میلگرد آجدار 12 در تهران - کن، میلگرد آجدار 12 در اسلام شهر، میلگرد آجدار 12 در اسلام شهر - چهاردانگه، میلگرد آجدار 12 در پاکدشت، میلگرد آجدار 12 در پاکدشت - شریف آباد، میلگرد آجدار 12 در دماوند، میلگرد آجدار 12 در دماوند - رودهن، میلگرد آجدار 12 در رباط کریم، میلگرد آجدار 12 در رباط کریم - بوستان، میلگرد آجدار 12 در رباط کریم - پرند، میلگرد آجدار 12 در رباط کریم - صالح آباد، میلگرد آجدار 12 در رباط کریم - گلستان، میلگرد آجدار 12 در رباط کریم - نصیرآباد، میلگرد آجدار 12 در ری، میلگرد آجدار 12 در ری - حسن آباد، میلگرد آجدار 12 در ری - خاوران، میلگرد آجدار 12 در ری - کهریزک، میلگرد آجدار 12 در شهریار، میلگرد آجدار 12 در شهریار - اندیشه، میلگرد آجدار 12 در فيروزکوه، میلگرد آجدار 12 در فيروزکوه - ارجمند، میلگرد آجدار 12 در قدس، میلگرد آجدار 12 در لواسان، میلگرد آجدار 12 در لواسان - فشم، میلگرد آجدار 12 در ملارد، میلگرد آجدار 12 در ملارد - صفا دشت، میلگرد آجدار 12 در ورامین، میلگرد آجدار 12 در ورامین - پیشوا، میلگرد آجدار 12 در ورامین - جوادآباد، میلگرد آجدار 12 در ورامین - قرچک.

قیمت میلگرد

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

محمدرضا سرابی

سلام ، آج مارپیچ یا جناقی در میلگرد آجدار ۱۲ چه تفاوت هایی به میلگرد میده و کدوم یک از این آج ها کارایی میلگرد آجدار ۱۲ رو افزایش میده؟

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما