استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ضوابط صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان

صرفه جویی انرژی در ساختمان
مقررات ملی ساختمان

صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان از مهم ترین چالش ها در صنعت ساختمان سازی است. در ایران ۴۰ درصد از کل مصرف انرژی در ساختمان هاست. مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در خصوص قوانین و دستورالعمل های صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان است و شامل ضوابط طرح، محاسبه و اجرای عایق کاری حرارتی پوسته خارجی، سیستم های تاسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تامین آب گرم مصرفی و الزامات طراحی سیستم روشنایی در ساختمان ها است.

اجرای این قوانین در صنعت ساختمان سازی، می تواند تاثیر خوبی در کاهش مصرف انرژی داشته باشد. مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که اجرای آن ها توسط شهروندان الزام قانونی دارد.

صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان
صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان

تایید ساختمان از نظر ضوابط صرفه جویی در مصرف انرژی برای اخذ پروانه ساختمان الزامی است، که طبق مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۹ ،  لازم است مدارک زیر، برای اثبات توجه به صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ارائه گردد:

گواهی صلاحیت مهندس یا شرکت طراح

چک لیست انرژی

در خصوص صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ، سه چک لیست ، جهت کنترل اجرای عایق حرارتی ساختمان ، جهت طراحی عایق کاری حرارتی پوسته ساختمان ( روش کارکردی ) و جهت طراحی عایق کاری حرارتی پوسته ساختمان ( روش تجویزی ) در نظر گرفته شده است. که با توجه به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان چک لیست های انرژی باید حاوی خلاصه اطلاعات زیر باشند:

۱- مشخصات پرونده ساختمانی و مهندس طراح

۲- عوامل ویژه اصلی:

 • گونه بندی کاربری ساختمان
 • گونه بندی نیاز انرژی سالانه محل استقرار ساختمان
 • گونه بندی سطح زیربنای مفید ساختمان
 • گونه بندی شهر محل استقرار ساختمان

۳- گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

۴- گونه بندی نحوه استفاده از ساختمان (منقطع یا غیرمنقطع)

۵- روش مورد استفاده برای طراحی عایق کاری حرارتی پوسته ساختمان

۶- مشخصات حرارتی مصالح و عایق حرارتی مصرفی در ساختمان

۷- مشخصات حرارتی انواع جدارهای تشکیل دهنده پوسته خارجی ساختمان

۸- ضرایب انتقال حرارت طرح و مرجع ساختمان ( در صورت استفاده از روش کارکردی )

۹- مجموعه راه حل های فنی مورد استفاده و الزامات تعیین شده در آن با توجه به موقعیت جدارها و نحوه عایق کاری حرارتی آن ها ( در صورت استفاده از روش تجویزی )

۱۰- مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی سیستم مکانیکی گرمایی و سرمایی ، تهویه و تهویه مطبوع و تأمین آب گرم

۱۱- شدت روشنایی فضاها و نحوه کنترل آن

نقشه های ساختمان

نقشه های ساختمان باید شامل موارد زیر باشد:

 • پلان طبقات ، پلان بام ، نماها، مقاطع و جزئیات اجرایی پوسته خارجی ساختمان

 در نقشه های پلان طبقات ، پلان بام ، نماها و مقاطع ، باید محل عایق حرارتی متناسب با گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان مشخص شده باشد.

صرفه جویی انرژی در ساختمان

صرفه جویی انرژی در ساختمان
 • جزئیات اجرایی پوسته خارجی ساختمان

در آنها باید نحوه اجرای عایق حرارتی و مشخصات فنی مصالح تشکیل دهنده پوسته خارجی مشخص شده باشد.

 • در صورت احداث ساختمان ، نقشه های مربوط به تمامی طبقات آن باید ارائه گردد و در موارد بهسازی ، بازسازی ، تغییر کاربری ، یا توسعه ساختمان ، تنها ارائه اطلاعات مربوط به واحد یا واحدهای مستقل که تغییر در آنها صورت خواهد گرفت کافی است.

تمامی نقشه های نام برده و مشخصات فنی مربوط طبق مقررات ملی ساختمان باید به تأیید و امضای مهندس یا شرکت طراح برسد.

مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم های عایق حرارتی

در طراحی و اجرای ساختمان اگر از مصالح و سیستم های عایق حرارتی سنتی و متعارف استفاده شود، لازم است مشخصات فنی مورد نیاز، مانند چگالی و پوشش محافظ احتمالی، به همراه نقشه ها و دیگر مدارک، برای تعیین ضرایب انتقال حرارت و مقاومت های حرارتی این نوع مصالح و سیستم های مورد استفاده در پوسته خارجی ساختمان ، مطابق دستورالعمل های داده شده در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ارائه شود.

عایق حرارتی

عایق حرارتی

در صورتی که مقادیر مربوط به مصالح یا اجزای ساختمان به خصوصی در مراجع ذی صلاح یافت نشود، یا سازنده ای مدعی باشد که تولیداتی با مقادیر و مشخصات حرارتی بهتر از مقادیر تعیین شده در مراجع معتبر عرضه کرده است، لازم است گواهی فنی معتبر آن محصولات ضمیمه مدارک گردد.

این گواهی فنی باید حاوی ضرایب هدایت حرارت ، یا مقاومت های حرارتی محصول، با ضخامت های مورد استفاده در طراحی ساختمان ، و دیگر مشخصات فنی مورد نیاز برای ارزیابی همه جانبه محصول و آیین نامه اجرای آن باشد. در این صورت، مقادیر ذکرشده در گواهی فنی ، تا زمان اعتبار آن، در طراحی و محاسبات ملاک عمل خواهد بود. به این نکته باید توجه شود که برای صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ، بهره گیری از محصولات دارای برچسب انرژی ، مانند عایق حرارتی یا در و پنجره های عایق ، تا حد امکان در اولویت قرار گیرد.

مشخصات فنی سیستم های مکانیکی و روشنایی

مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی سیستم های مکانیکی مورد استفاده در ساختمان ها، اعم از سیستم های گرمایی ، سرمایی ، تهویه ، تهویه مطبوع و تامین آب گرم مصرفی، و همچنین سیستم روشنایی ، باید طبق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان باید توسط مراجع معتبر تعیین شده باشد، تا در محاسبات و طراحی مورد استفاده قرار گیرد. در صورت فقدان گواهی مشخصات فنی ، ضروری است پیش از بهره بردای از این تجهیزات، اقدامات لازم برای تعیین مشخصات فنی مورد نیاز صورت گیرد.

مقررات ملی ساختمان

سیستم مکانیکی ساختمان

ژنراتور برق بنزینی تبریز ژنراتور برق بنزینی بجنورد ژنراتور برق بنزینی کرمانشاه ژنراتور برق بنزینی ارومیه ژنراتور برق بنزینی اهواز ژنراتور برق بنزینی یاسوج ژنراتور برق بنزینی اردبیل ژنراتور برق بنزینی زنجان ژنراتور برق بنزینی گرگان ژنراتور برق بنزینی اصفهان ژنراتور برق بنزینی سمنان ژنراتور برق بنزینی رشت ژنراتور برق بنزینی کرج ژنراتور برق بنزینی زاهدان ژنراتور برق بنزینی خرم آباد ژنراتور برق بنزینی ایلام ژنراتور برق بنزینی شیراز ژنراتور برق بنزینی ساری ژنراتور برق بنزینی بوشهر ژنراتور برق بنزینی قزوین ژنراتور برق بنزینی اراک ژنراتور برق بنزینی شهرکرد ژنراتور برق بنزینی قم ژنراتور برق بنزینی بندرعباس ژنراتور برق بنزینی بیرجند ژنراتور برق بنزینی سنندج ژنراتور برق بنزینی همدان ژنراتور برق بنزینی مشهد ژنراتور برق بنزینی کرمان ژنراتور برق بنزینی یزد ژنراتور برق بنزینی تهران

برای مطالعه بیشتر:

عایق کاری

ارزانترین روش ساختمان سازی

افزایش طبقات ساختمان

اخذ پروانه نظام مهندسی

پروانه اشتغال به کار عمران

ارجاع کار نظارت

خانه هوشمند ارزان

قیمت سیستم هوشمند سازی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۳ نظر

 1. سلام ، چرا مدل کاربری ساختمان به ضوابط صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان مربوطه‌،مگه فرقی هم داره که ساختمان در چه گونه بندی ای قرار میگیره؟؟

 2. ایا در وسایل برقی امکان جعل برچسب مصرف وجود داره یا اعتماد کنیم

 3. برای مشاوره در زمینه اجرای صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان میتونید راهنماییم کنید

 4. صرفه جویی در مصرف انرژی یکی از مفید ترین اقداماتی هستش که به عنوان شهروند میتونیم انجام بدیم . خیلی ممنون که به این موضوع پرداختین

 5. برای صرفه جویی در انرژی ساختمان روش های کم هزینه ای رو پیشنهاد بدید لطفا!

 6. بسیار عالی امیدوارم همه صرفه جویی در ساختمان فراموش نکنن

 7. لطفا ضوابط صرفه جویی در مصرف انرژی را بگذارید

 8. ممنون از مطلب خوبتون

 9. ممنون از مطالب خوبتون