گروه تجهیزات آسانسور/بالابر/ پله برقی

زیرگروه های تجهیزات آسانسور/بالابر/ پله برقی

کالا
کالا

کالاهای تجهیزات آسانسور/بالابر/ پله برقی

بالابر ساختمانی

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

کابین آسانسور استیل

شرکت افق آسانسور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

کابین آسانسور ام دی اف استیل

شرکت افق آسانسور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

کابین آسانسور شیشه ای

شرکت افق آسانسور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

کابین آسانسور استیل

آتیس

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

کابین آسانسور ام دی اف استیل

آتیس

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

کابین آسانسور ام دی اف

آتیس

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

کابین آسانسور ام دی اف

رایا آسانسور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

کابین آسانسور شیشه ای

رایا آسانسور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

کابین آسانسور استیل

رایا آسانسور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

درب نیمه اتوماتیک آسانسور

اتوماتیک کیوان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

درب تلسکوپی آسانسور

اتوماتیک کیوان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

درب سانترال آسانسور

اتوماتیک کیوان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

درب لولایی آسانسور

اتوماتیک کیوان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

درب اتوماتیک آسانسور

اتوماتیک کیوان

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

درب نیمه اتوماتیک آسانسور

ایمن آسانسور توس

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

درب اتوماتیک آسانسور

ایمن آسانسور توس

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

درب سانترال آسانسور

آریان سیستم رو

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

درب تلسکوپی آسانسور

آریان سیستم رو

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

درب نیمه اتوماتیک آسانسور

آریان سیستم رو

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد