امروزه با پیشرفت تکنولوژی، وجود تجهیزات و امکانات متنوع، اجرای شبکه های مرکزی در انواع ساختمان ها بسیار می تواند کارآمد باشد. اتاق سرور به عنوان قلب شبکه متمرکز ساختمان، نقشی اساسی در عملکرد درست و هماهنگ تجهیزات دارد. به طوری که تمامی مراحل ساخت، طراحی و سیم کشی آن بایستی براساس اصول و استانداردهای موجود صورت گیرد. چرا که عدم توجه به آن ها می تواند خسارت های جبران ناپذیر زیادی به همراه داشته باشد. علاوه بر آن استفاده از آنتن مرکزی برای تمام واحدهای یک ساختمان نه تنها در کاهش هزینه های نهایی بلکه در زیبایی آن تاثیرگذار خواهد بود. در این حالت با استفاده از حداقل امکانات، تمامی واحدهای ساختمان به صورت متمرکز مجهز می شوند. در این بخش اجرای خدماتی از قبیل طراحی و اجرای اتاق سرور (اکتیو و پسیو) و نصب آنتن مرکزی توسط مجریان متخصص ارائه شده است. همچنین امکان محاسبه و مقایسه هزینه بر اساس نوع، قیمت و برند تجهیزات مورد استفاده، متراژ و کاربری ساختمان توسط پیمانکاران مختلف نیز ارائه شده است.