آهن کشی آسانسور

آهن کشی آسانسور

دسته بندی
نصب آسانسور
تعداد ارائه دهنده ها
۶۸ ارائه دهنده
توضیحات قیمت
از عوامل موثر بر قیمت اجرای آهن کشی آسانسور تعداد طبقات ساختمان یا ارتفاع چاه ، نوع اسکلت ساختمان، نحوه جوشکاری ، قیمت آهن آلات و دستمزد و اجرت نصب ریل آسانسور است. جزئیات شاسی کشی آسانسور بر قیمت نهایی تأثیر داشته و بایستی طبق چک لیست آهن کشی آسانسور انجام شود.
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

آهن کشی آسانسور

فروشندهمحلشماره تماس

۵

location

تهران

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

۵

location

تهران

******۰۲۱۲۶

۵

location

تهران

******۰۲۱۲۲

۵

location

کرج

******۰۹۱۲۵

۳

location

تهران

******۰۲۱۳۳

۵

location

تهران

******۰۹۰۱۹

۴

location

لاهیجان

******۰۱۳۳۶

۵

location

ایلام

******۰۸۴۳۳

۴

location

تهران

******۰۹۱۲۳

۴

location

تهران

******۰۲۱۷۳

۵

location

تهران

******۰۲۱۴۴

۵

location

تهران

******۰۲۱۴۴

۵

location

تهران

******۰۲۱۸۸

۵

location

تهران

******۰۲۱۸۸

۵

location

تهران

******۰۲۱۴۶

ابتدا
۱
۲
۳
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

آهن کشی آسانسور

آهن کشی آسانسور شامل عملیات اجرای سازه و نصب ریل طبق نقشه در چاه آسانسور می باشد. در واقع جابه جایی هر باری توسط آسانسور به واسطه آهن کشی چاه آسانسور صورت می گیرد. در آهن کشی آسانسور توجه به جزئیات برای استقرار براکت‌ های مورد نیاز ریل ‌های کابین از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که آهن کشی آسانسور حکم قاب نگهدارنده کابین را دارد بنابراین در صورت عدم نصب ریل آسانسور ، نه تنها ایمنی رعایت نمی شود بلکه آسانسور قادر به کشیدن هیچگونه باری نخواهد بود. کیفیت اجرای آهن کشی آسانسور در تعیین قیمت آن و همچنین افزایش ایمنی آن تأثیر مستقیم دارد. قیمت اجرای آهن کشی آسانسور متناسب با چک لیست ، نحوه محاسبه ، دستمزد و اجرت نصب مشخص می شود.

آهن کشی آسانسور
آهن کشی آسانسور

قیمت اجرای آهن کشی آسانسور

با توجه به این که وزن کابین آسانسور به ستون ها و کلاف های آن منتقل می شود، لذا امنیت آسانسور تابع آهن کشی و نصب صحیح و اصولی ریل آن است. بنابراین صرف نظر از قیمت اجرای آهن کشی آسانسور ، لازم است انتخاب قطعات و اتصالات ، نحوه جوشکاری و نحوه اجرای آن براساس بالاترین استانداردها صورت پذیرد. اما به طور کلی از عوامل موثر بر قیمت اجرای آهن کشی آسانسور می توان به تعداد طبقات ساختمان یا ارتفاع چاه ، نوع اسکلت ساختمان (بتنی یا فولادی)، نحوه جوشکاری ، قیمت آهن آلات و دستمزد و اجرت نصب ریل آسانسور اشاره نمود.

مراحل آهن کشی آسانسور

آهن کشی آسانسور طی مراحل مختلف تهیه نقشه ، اجرای ستون ها و کلاف بندی ها، تعیین خط مبنا، و اجرای آهن کشی است. توجه به جزئیات شاسی کشی و آهن کشی آسانسور در هر یک از این موارد بر قیمت نهایی تأثیر مستقیم دارد و بایستی طبق چک لیست آهن کشی آسانسور انجام شوند.

نقشه آهن کشی آسانسور

اولین گام تهیه نقشه آهن کشی آسانسور جهت اجرا از طراح و تهیه چک لیست آهن آلات و ابزار مورد نیاز است. در گام بعدی، با نصب داربست مناسب، اجرای آهن کشی آسانسور با نظارت نماینده فنی شرکت فروشنده یا دستگاه نظارت ساختمان، طبق نقشه ریل آسانسور در دستور کار قرار می گیرد. در این مرحله تهیه چک لیست آهن کشی آسانسور و رعایت تمامی جزئیات ضرورت دارد.

قیمت اجرای آهن کشی آسانسور
نصب ریل آسانسور

نصب ریل آسانسور

عمدتا به منظور نصب ریل چاهک آسانسور از مقطع نبشی و جهت اجرای کلاف ها از ناودانی استفاده می شود. اما قبل از اجرای ستون ها و کلاف بندی ها، لازم است شاغول بودن چاه طبق چک لیست آهن کشی آسانسور مورد بررسی قرار گیرد. برای این کار، یک نفر بر روی پشت بام و چاه آسانسور قرار گرفته و یک ریسمان را آویزان می کند تا در هر گوشه چاه ، شاغول بودن هر دو دیوار را برای نصب ریل آسانسور بررسی نماید. یک نفر دیگر نیز در طبقات، داخلی ترین دیوار را در نظر گرفته و مقدار اختلاف آن با معادلش در پشت بام را اندازه گیری می نماید. این عملیات در مراحل آهن کشی آسانسور برای هر چهار گوشه چاه آسانسور انجام می شود تا خطای چاهک تعیین گردد.  

اما به طور کلی جهت اجرای ستون ها در چاه آسانسور ، ابتدا ستون ها به کمک بالابر در محل مورد نظر قرار گرفته، سپس از طرفین به پلیت ها و دستک ها جوش داده می شوند. در گام بعدی، اجرای کلاف ها در دستور کار قرار می گیرد. با در نظر گرفتن اندازه های به دست آمده از نحوه محاسبات آهن کشی و نصب ریل آسانسور و فواصل ستون ها، آهن آلات کلاف برش داده می شوند. جهت اجرای کلاف های نصب ریل آسانسور ، عمدتا یک کلاف در چاه و در فاصله ۳۰ سانتی متری از کف آن تعبیه شده، سپس کلاف های بعدی با فاصله حداقل ۱۲۰ سانتی متر و حداکثر ۲۵۰ سانتی متر از یک دیگر اجرا می شوند. البته لازم است توجه شود که در ورودی آسانسور ها از کلاف استفاده نمی شود. همچنین لازم است کلاف های اجرا شده کاملا تراز باشند. تعداد کلاف ها در تعیین اجرت نصب ریل آسانسور و قیمت نهایی آهن کشی آن تأثیر دارند.

آهن کشی چاه آسانسور

پیش از اجرای آهن کشی چاه آسانسور لازم است تا تمامی ریل ها توسط یک دستمال آغشته به روغن تمیز شوند. لازم است تا تمامی ریل ها پیش از نصب از نظر سلامت و نداشتن خوردگی، پیچ و تاب بررسی شوند. باید توجه داشت که توجه به جزئیات آهن کشی آسانسور از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که بر سرعت عملکرد آن تأثیر مستقیم دارد. به همین دلیل لازم است پیش از نصب ریل و آهن کشی آسانسور محاسبات به نحوه دقیق انجام شود.

قیمت آهن کشی آسانسور
اجرای ستون ها و کلاف های چاهک آسانسور

آهن کشی آسانسور در انواع ساختمان

خط مبنا که به آن خط تراز نیز گفته می شود، خطی است که باید شاسی کشی آسانسور از سمت درب ورودی آن، با آن موازی باشد. این خط ممکن است یک دیوار در جلوی چاه یا لبه پشت بام در نظر گرفته شود. اجرای آهن کشی آسانسور ، نصب و اجرای ستون ها و کلاف های چاهک است. به طور کلی مبنا و همچنین اجرت نصب ریل آسانسور در انواع ساختمان های اسکلت فلزی و بتنی متفاوت است.  در نهایت، ضد زنگ کردن آهن آلات بعد از صدور گواهی انجام کار بر اساس چک لیست آهن کشی آسانسور ، در دستور کار قرار می گیرد. 

  • آهن کشی آسانسور ساختمان اسکلت فلزی

در ساختمان های اسکلت فلزی ، در صورتی که یکی از ستون های خود ساختمان در گوشه چاه آسانسور قرار داشته باشد، می توان آن را به عنوان یکی از ستون هایی که برای آسانسور مورد نیاز است، مورد استفاده قرار داد. همچنین از حلقه کلاف بندی طبقات نیز می توان به عنوان یکی از کلاف های مورد نیاز برای آهن کشی آسانسور استفاده کرد. 

  • آهن کشی آسانسور ساختمان اسکلت بتنی 

در اجرای آهن کشی آسانسور در ساختمان هایی با اسکلت بتنی ، تعبیه محل قرارگیری پلیت ها در نقشه آهن کشی آسانسور می باشد. لذا لازم است کارفرما در زمان بتن ریزی سقف ها، محل قرار گرفتن پلیت ها را که برای اتصال ستون ها به طبقات در آهن کشی آسانسور مورد استفاده قرار می گیرد، تعبیه نماید. در چنین حالتی برآورد قیمت اجرای آهن کشی آسانسور دقیق تر خواهد بود. لازم به ذکر است، در ساختمان هایی که با اسکلت بتنی ساخته می شوند، بهترین و در عین حال قیمت مناسب ترین روش جهت نصب پلیت ها در آهن کشی آسانسور ، قرار دادن آن ها به شکل افقی در چهار گوشه چاه آسانسور است. 

اجرت نصب ریل آسانسور
نصب ریل آسانسور طبق چک لیست آهن کشی آسانسور

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

حسین طالایی

سلام آهن کشی آسانسور در چه مرحله ای انجام میشود؟

گل محمدی

آهن کشی آسانسور چه اهنی و په ضخامتی نیاز دارد؟

افتخاری

برای آهن کشی آسانسور از ناودانی شماره چند استفاده میشود؟

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما