نبشی 5

نبشی 5

دسته بندی
نبشی
تعداد ارائه دهنده ها
۱۹۳ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۶۰۰۱ تومان تا ۲۱۱۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

نبشی ۵ آریان فولاد ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۶۰۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۳۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۰۹۴

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۱۷.۷ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۴۴۸

۴ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

۶ متری

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

نبشی ۵ ناب تبریز ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۱۰۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۲ متری

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

۱۷,۵۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

۱۷,۱۰۲

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۳۰۰

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۶۳۹

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۱۸ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۱۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۱۸.۲ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۱۰۲

۴ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

۶ متری

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

نبشی ۵ ناب تبریز ( ضخامت ۵ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۰۰۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۲ متری

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

۱۷,۳۹۶

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

۱۶,۹۹۹

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۱۰۰

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۱۷,۶۰۰

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۵۳۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۲۳ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۰۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۲۳.۳ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۹۹۹

۴ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

۶ متری

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

نبشی ۵ آریان فولاد ( ضخامت ۵ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۶۰۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۷,۶۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۳۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۶۰۰

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۰۹۴

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۲۴ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۶۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۲۱.۸ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۴۴۸

۴ روز پیش

توضیحات

نبشی ۵ شکفته ( ضخامت ۵ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۹۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۷,۵۰۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه مشهد

کیلوگرم

۱۶,۶۹۹

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۱۷,۶۰۰

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۳۱۲

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۲۴ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۹۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۱۸.۳ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۸۵۲

۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

نبشی ۵ ناب تبریز ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

۱۷,۲۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۵۰۰

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۷۴۸

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۱۴.۵ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۲۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۱۴.۲ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۲۰۰

۴ روز پیش

توضیحات

ابتدا
۱
۲
۳
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

قیمت نبشی ۵

نبشی ۵ یا نبشی ۵۰×۵۰ ، قطعه ای فلزی است که از دو ضلع عمود بر هم تشکیل شده است. نبشی به دو دسته بال مساوی و بال نامساوی دسته بندی می گردد. از نظر شکل ظاهری، به صورت حرف L بوده و با همین نماد مشخص می شود. نبشی ۵ و سایر نبشی ها با دو مشخصه، یعنی اندازه بال و ضخامت شناخته می شوند. نبشی به دو صورت منفرد و مرکب در پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. از این قطعات در آسانسورسازی نیز استفاده می شود. در ساختمان سازی می توان از نبشی برای اتصال ستون ها به صفحات در فونداسیون، تیرآهن ها به تیرهای باربر، پل ها به ستون ها و ... استفاده کرد.

نبشی ها به صورت شاخه های ۶ و ۱۲ متری و یا لقمه به فروش می رسند. نبشی لقمه به نبشی هایی که در اندازه های کوچکتر برش خورده اند گفته می شود. از نبشی لقمه غالبا در آسانسورها و اتصال مقاطع استفاده می گردد.

 

نبشی ۵
نبشی بال مساوی

 

انواع نبشی

نبشی بر اساس شکل ظاهری به دو دسته بال مساوی و بال نامساوی و از نظر روش تولید به دو دسته پرسی و فابریک تقسیم بندی می شود. در ادامه به معرفی انواع نبشی پرداخته شده است.

همان طور که از نام نبشی ۵ بال مساوی پیداست، اندازه بال ها با یکدیگر برابر بوده اما در نبشی بال نامساوی، اندازه بال ها با یکدیگر متفاوت است. در صورت بال مساوی بودن نبشی پس از حرف L، یک عدد که نشان دهنده اندازه بال است و یک عدد که نشان دهنده ضخامت آن است نشان داده می شود. به طور مثال نبشی ۵۰×۵۰ بال مساوی با ضخامت ۵ میلی متر را به صورت L۵۰×۵ نشان می دهند. نبشی بال مساوی به صورت ضرب اندازه دو بال در ضخامت نیز نشان داده می شود. گاهی نبشی بال مساوی را با حرف V هم نمایش می دهند. در صورت نامساوی بودن بال ها، پس از حرف L، ضرب اندازه دو بال و ضخامت نبشی نشان داده می شود.

نبشی ۵ پرسی از خم کردن ورق فولادی تولید می شود. این ورق ها به صورت سرد شکل دهی شده و توسط دستگاه رول فورمینگ پرس می شوند. نبشی های پرسی غالبا به صورت بال مساوی هستند. نبشی فابریک طی فرآیند نورد تولید می شود. بدین منظور شمش های فولادی را حرارت داده و آنها را از قفسه های مخصوصی عبور می دهند. بدین صورت مقطع شمش ها کاهش یافته و نبشی 5 فابریک تولید می شود.

در دسته بندی دیگر، نبشی را می توان به دو نوع ساده و پانچ (سوراخ دار) تقسیم بندی کرد. سطح نبشی ساده، فاقد سوراخ است. اما بر روی نبشی پانچ ، سوراخ هایی ایجاد شده است. از نبشی پانچ بیشتر در ساخت قفسه، پله، نرده، میز و مواردی از این قبیل استفاده می شود.

 

نبشی 5
نبشی بال نامساوی

 

مشخصات نبشی ۵

مشخصات نبشی ۵ بال مساوی و بال نامساوی در استاندارد شماره ۱۳۹۶۸ ارائه گردیده است. این مشخصات که شامل وزن نبشی ۵ و سطح مقطع آن می باشد به شرح جداول زیر است:

 

جدول ۱- ابعاد و مشخصات نبشی ۵ گرم نوردیده بال مساوی

نمره نبشی

وزن نبشی ۵ (kg/m)

سطح مقطع (cm۲)

۴×۵۰×۵۰

۳/۰۶

۳/۸۹

۵×۵۰×۵۰

۳/۷۷

۴/۸۰

۶×۵۰×۵۰

۴/۴۷

۵/۶۹

۷×۵۰×۵۰

۵/۱۵

۶/۵۶

۸×۵۰×۵۰

۵/۸۲

۷/۴۱

۹×۵۰×۵۰

۶/۴۷

۸/۲۴

 

جدول ۲- ابعاد و مشخصات نبشی 5 گرم نوردیده بال نامساوی

نمره نبشی

وزن (kg/m)

سطح مقطع (cm۲)

۵×۳۰×۵۰

۲/۷۷

۳/۵۳

۴×۴۰×۵۰

۲/۷۱

۳/۴۶

۵×۴۰×۵۰

۳/۳۵

۴/۲۷

 

میزان انحراف از وزن اسمی نبشی های با ضخامت بالای ۴ میلی متر نباید از ۴± درصد بیشتر باشد. همچنین برای نبشی های بال مساوی با ضخامت کمتر و مساوی ۴ میلی متر، این مقدار نباید از ۶± درصد بیشتر باشد. انحراف از وزن اسمی اختلاف بین وزن واقعی و وزن محاسباتی است. لازم به ذکر است که وزن نبشی ۵ سبک کمتر از مقدار استاندارد و وزن نبشی 5 سنگین بیشتر از مقدار استاندارد می باشد. به طور مثال وزن نبشی ۵ سبک فابریک کمتر از وزن نبشی 5 فابریک سنگین است.

نبشی های تولیدی باید دارای سطحی صاف باشند. به نحوی که کیفیت آن با روش نورد نبشی مطابقت داشته و عاری از عیوب مضر از جمله ترک، پوسته، پارگی، ناخالصی های غیرفلزی، تا خوردگی روی سطح بوده و در انتهای شاخه ها نباید تورق (لایه لایه شدن) وجود داشته باشد. در صورتی که روی سطوح نبشی عیوب جزئی مشاهده شود، می توان آنها را به روش سنگ زنی یا روش های دیگر از بین برد و این به شرطی است که ضخامت قسمت های سنگ زده از حد رواداری های مربوطه کمتر نشود. ضمنا قسمت های اصلاح شده باید کاملا پرداخت شود و مرز بین قسمت اصلاحی و سطح نورد شده کاملا صاف و هموار باشد.

 

قیمت نبشی ۵
نبشی پانچ

 

قیمت نبشی 5

قیمت نبشی ۵ سنگین و سبک وابسته به پارامترهای مختلفی همچون جنس، ضخامت، طول، قیمت روز آهن آلات و ... می باشد. با نوسان قیمت آهن آلات، قیمت روز نبشی ۵ نیز تغییر می یابد. میزان عرضه و تقاضا نیز در تعیین قیمت تاثیرگذار است. در صورتی که میزان تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت روز نبشی ۵ افزایش می یابد. از دیگر مواردی که می توان به عنوان عامل تاثیرگذار بر قیمت نبشی 5 به آن اشاره کرد، کیفیت آن است. هرچه در ساخت نبشی از متریال باکیفیت تری استفاده شود، قیمت نبشی نمره 5 نیز افزایش می یابد.

پرسی یا فابریک بودن نبشی، دیگر عامل تاثیرگذار بر قیمت نبشی است. به طور کلی نبشی ۵ فابریک از کیفیت و استحکام بالاتری برخوردار می باشد. قیمت نبشی 5 برندهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. همچنین نبشی ها به دو صورت وارداتی و تولید داخل در بازار عرضه می شوند که این عامل نیز تعیین کننده قیمت نبشی نمره 5 است. قیمت هر شاخه نبشی 5 بر اساس طول و وزن آن تعیین می گردد. به طور مثال قیمت نبشی ۵ سنگین (شاخه ۱۲ متری) بیشتر از قیمت نبشی ۵ سبک است.

 

قیمت نبشی 5
نبشی 5

 

خرید نبشی ۵

پیش از خرید نبشی ۵ ، باید نسبت به استعلام قیمت آن اقدام نمود. هر یک از بسته های نبشی آماده تحویل باید از یک نوع با نشانه شناسایی یکسان بوده و به صورت منظم توسط تسمه یا مفتول های مناسب به صورت محکم بسته بندی شوند. بسته های شاخه باید حداقل دارای دو پلاک با برچسب مشخصات با دوام باشند که نشانه های زیر به صورت مشخص بر روی آن درج شود:

  • نام یا نشانه تجارتی تولید کننده
  • نشانه شناسایی
  • شماره شناسایی (مانند شماره ذوب و ...)
  • شماره بسته
  • وزن بسته بر حسب کیلوگرم

برای هر بسته نبشی ۵ قابل عرضه به بازار باید گواهینامه فنی که حداقل حاوی مشخصاتی همچون تاریخ صدور، شماره گواهینامه، نشانه شناسایی نبشی، شماره بسته، طول شاخه، تعداد بسته، وزن بسته ها و وزن محموله باشد، صادر گردد. علاوه بر این، مشخصات فنی شامل درصد عناصر متشکله و مشخصات مکانیکی نیز باید ذکر گردد.


نبشی 5 در تهران

نبشی 5 در تهران، نبشی 5 در تهران - آفتاب، نبشی 5 در تهران - بومهن، نبشی 5 در تهران - پردیس، نبشی 5 در تهران - کن، نبشی 5 در اسلام شهر، نبشی 5 در اسلام شهر - چهاردانگه، نبشی 5 در پاکدشت، نبشی 5 در پاکدشت - شریف آباد، نبشی 5 در دماوند، نبشی 5 در دماوند - رودهن، نبشی 5 در رباط کریم، نبشی 5 در رباط کریم - بوستان، نبشی 5 در رباط کریم - پرند، نبشی 5 در رباط کریم - صالح آباد، نبشی 5 در رباط کریم - گلستان، نبشی 5 در رباط کریم - نصیرآباد، نبشی 5 در ری، نبشی 5 در ری - حسن آباد، نبشی 5 در ری - خاوران، نبشی 5 در ری - کهریزک، نبشی 5 در شهریار، نبشی 5 در شهریار - اندیشه، نبشی 5 در فيروزکوه، نبشی 5 در فيروزکوه - ارجمند، نبشی 5 در قدس، نبشی 5 در لواسان، نبشی 5 در لواسان - فشم، نبشی 5 در ملارد، نبشی 5 در ملارد - صفا دشت، نبشی 5 در ورامین، نبشی 5 در ورامین - پیشوا، نبشی 5 در ورامین - جوادآباد، نبشی 5 در ورامین - قرچک.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما