نبشی ۵ شکفته ( ضخامت ۵ )

نبشی ۵ شکفته ( ضخامت ۵ )

تعداد ارایه دهنده : 7

نبشی ۵ شکفته ( ضخامت ۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۰۴۷

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۲۸۴

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه مشهد

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۰۰۰

۵ روز پیش

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۸۵۲

۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۲۷۵

دیروز

نبشی ۵ شکفته ( ضخامت ۵ )