نبشی ۵ آریان فولاد ( ضخامت ۴ )

نبشی ۵ آریان فولاد ( ضخامت ۴ )

تعداد ارایه دهنده : 6

نبشی ۵ آریان فولاد ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۷۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۰۰

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

نبشی ۵ آریان فولاد ( ضخامت ۴ )