میلگرد ساده 6

میلگرد ساده 6

دسته بندی

میلگرد ساده

تعداد ارائه دهنده ها

۴ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۱۶,۹۹۰ تومان تا ۱۶,۹۹۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

برند

برند را مشخص کنید

میلگرد ۶ ساده کویر کاشان

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۱۶,۹۰۰

امروز

آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۹۹۰

-۱۴۰ روز پیش

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها

میلگرد ساده 6