میلگرد ۶ ساده کویر کاشان

میلگرد ۶ ساده کویر کاشان

تعداد ارایه دهنده : 3

میلگرد ۶ ساده کویر کاشان

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۷۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۶۷۹

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۹۹۰

۳۱ فروردین ۱۴۰۲

میلگرد ۶ ساده کویر کاشانقیمت میلگرد