میلگرد آجدار 28

میلگرد آجدار 28

دسته بندی
میلگرد آجدار
تعداد ارائه دهنده ها
۲۷۸ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۴۷۹۷ تومان تا ۱۸۵۵۰ تومان
توضیحات قیمت
در سایت عمران مدرن امکان خرید انواع میلگرد آجدار ، ساده ، صادراتی ، بستر ، حرارتی و ... وجود دارد. در این سایت امکان خرید میلگرد چکی ، خرید میلگرد اقساطی ، خرید میلگرد به صورت تهاتر ، خرید میلگرد با پروانه ساختمان (سهمیه میلگرد با پروانه ساختمان) و یا خرید میلگرد از بورس ، با توجه به شرایط و بودجه کاربران گرامی فراهم شده است. مشتریان عزیز می توانند برای خرید میلگرد شرایطی با شماره تلفن های عمران مدرن تماس بگیرند.
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

filterفیلتر کردن پیشنهادات


برند
برند را مشخص کنید
استاندارد
استاندارد را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

related-0بتن آمادهrelated-1آرماتور بندیrelated-2بتن ریزیrelated-3قالب بندی

میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۸۰۱

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۶۹۶

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

انبار

کیلوگرم

۱۵,۷۹۴

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۸۰۰

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۱۵,۸۰۰

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۷۰۷

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۷۵۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

اصفهان

کیلوگرم

۱۷,۷۰۰

۱۰ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۱۸,۴۵۰

۷ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۸۰۵

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

شاخه

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۲۸ ظفر بناب ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۲۵۱

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۲۵۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۲۵۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

بناب (آذربایجان شرقی)

کیلوگرم

۱۸,۳۰۰

۱۱ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۲۵۲

۳ روز پیش

توضیحات

میلگرد ۲۸ راد همدان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۹۲۵

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۶۰۶

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۹۲۵

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۶۶۱

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

شاخه

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۲۸ امیرکبیر خزر ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۷۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۵۹۸

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۰۰۰

۴ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۵۹۸

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۴۰۰

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

رشت

کیلوگرم

۱۸,۱۰۰

۱۰ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۷۰۱

۴ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

شاخه

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

میلگرد ۲۸ کاوه تیکمه داش ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۰۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۰۰۰

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۰۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

بستان آباد (آذربایجان شرقی)

کیلوگرم

۱۸,۵۵۰

۱۱ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۰۰۱

۴ روز پیش

توضیحات

میلگرد ۲۸ پرشین فولاد ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۵۰۰

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۴۷۲

۸ مرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

شاخه

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۰۵۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شاخه

location

تاکستان (قزوین)

کیلوگرم

۱۸,۲۵۰

۱۰ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

ابتدا
۱
۲
۳
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

قیمت میلگرد ۲۸

میلگرد ۲۸ آجدار برای افزایش مقاومت سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. میلگردها به دو دسته کلی آجدار و ساده دسته بندی می شوند. میلگرد آجدار ۲۸ دارای شیارهایی بر روی سطح خود است که از لغزش و سر خوردن بتن جلوگیری می نماید. به عبارت دیگر میلگرد 28 آجدار نسبت به نوع ساده درگیری بیشتری با بتن دارد. برای تولید میلگرد ۲۸ آجدار باید از فولاد نوع کاملا آرام استفاده شود.

میلگرد ۲۸ آجدار در ایران بر اساس استاندارد ژاپن، روسیه، آمریکا و اروپا تولید می شود. به طور مثال تولید میلگرد اجدار ۲۸ ذوب آهن اصفهان بر اساس استاندارد روس صورت می پذیرد. میلگردهای آجدار بر اساس رده مقاومتی در سه دسته A۲، A3 و A4 قرار می گیرند.

 

قیمت میلگرد 28 آجدار
میلگرد ۲۸ آجدار

 

نحوه ساخت میلگرد ۲۸ آجدار

تولید و ساخت میلگرد ۲۸ آجدار به روش نورد انجام می شود. برای تولید میلگرد آجدار به روش نورد گرم، شمش های فولادی را تحت حرارت بالا ذوب کرده و سپس به وسیله یک جک هیدرولیکی به درون کوره هدایت می کنند. با استفاده از غلتک های تعبیه شده در دستگاه نورد و با اعمال نیروی کششی و فشاری، میلگرد را به قطر مورد نظر می رسانند. این عملیات در چند مرحله انجام می شود.

پس از آن میلگردها را به قفسه های نورد منتقل کرده و سپس به استندهای آج زنی منتقل می شوند. آج زنی میل گرد گرید A۲ در همان مرحله نورد کردن میلگرد انجام می شود. اما برای گرید A3 آج زنی پس از سرد شدن میلگرد انجام می شود. در گام بعدی میلگردها را در طول مورد نظر برش می زنند که این طول غالبا برابر با ۱۲ متر است.

 

روش تولید میلگرد ۲۸ آجدار بر اساس استانداردها

بر روی میلگردهای آجدار کدهایی حک شده است که نشان دهنده روش استاندارد تولید میلگرد است. این کدها شامل JU، JT، CU، CT و SA می باشد. SA برای میلگردهای A4 استفاده می شود. حرف اول J نشان دهنده گرید A۲ و حرف C نشان دهنده گرید A3 می باشد. حرف های U و T حک شده پس از این حروف، نشان دهنده روش تولید میلگرد ۲۸ آجدار است.

برای میلگرد 28 آجدار تولید شده به روش آلیاژی از حرف U و برای میلگردهای آجدار تولید شده به روش ترمکس از حرف T استفاده می شود. به طور مثال بر روی میلگردهای A3 تولید شده به روش ترمکس، کد CT حک می شود.

در روش آلیاژی میلگرد در هوای آزاد خنک می شود. برای تولید میلگرد ۲۸ آجدار به این روش، فروآلیاژهایی به شمش فولادی اضافه می گردد. میلگرد آجدار تولید شده به این روش دارای خواص شیمیایی یکسان در سطح و مغز می باشند. سختی میلگرد آجدار ۲۸ تولید شده به روش آلیاژی کمتر از روش ترمکس است.

در تولید میلگرد آجدار به روش ترمکس، برای خنک شدن میلگرد آن را از درون یک تونل پاشش آب رد می کنند. در واقع میلگرد را پس از نورد شدن و در حالی که هنوز سرخ است از درون این تونل عبور می دهند. در روش ترمکس از شمش های فولادی با آنالیز شیمیایی پایین تری استفاده می شود.

 

انواع آج میلگرد

آج ها از نظر شکل به صورت دوکی شکل (آج با مقطع متغیر) یا به صورت یکنواخت (آج با مقطع ثابت) و از نظر امتداد به صورت مارپیچ یا جناقی می باشند. میلگرد ۲۸ آجدار و سایر میلگردهای آجدار باید دارای آج عرضی و طولی باشند. به گونه ای که به جز در محل های نشانه گذاری، حداقل دو ردیف آج عرضی با توزیع یکنواخت در دو طرف آج های طولی قرار داشته باشد.

آج عبارت است از برجستگی هایی به شکل های متفاوت که به صورت طولی (موازی محور میلگرد) و یا عرضی در هنگام نورد بر روی میلگرد ایجاد می شود. آج عرضی با یک زاویه مورب نسبت به محور طولی میلگرد می باشد. آج طولی نیز نوعی از آج است که به صورت یک شکل، یکنواخت و ممتد به صورت موازی با محور طولی میلگرد بر روی میلگرد ایجاد می شود. آج های عرضی دوکی شکل در دو طرف آج طولی و به صورت چهار نیم مارپیچ به شکل هفت-هشت و با زاویه ۳۵ تا ۷۵ درجه است.

آج های عرضی در میلگردهای آج ۳۴۰ و ۳۵۰ باید به صورت یکنواخت با زاویه حداقل ۴۵ درجه نسبت به محور طولی با دوکی شکل مارپیچ در دو طرف آج طولی و مطابق با ضوابط تعیین شده در استاندارد ملی شماره ۳۱۳۲ باشند.

 

مشخصات میلگرد ۲۸ آجدار

میلگرد ۲۸ آجدار دارای قطر اسمی (d)، ۲۸ میلی متر می باشد. سطح مقطع اسمی این میلگرد حدود ۶۱۶ میلی متر مربع و وزن میلگرد ۲۸ آجدار در واحد طول، ۴/۸۳ کیلوگرم بر متر با رواداری ۴± درصد می باشد. وزن هر شاخه میلگرد 28 آجدار با طول ۱۲ متر، حدودا برابر با ۵۸ کیلوگرم است. از عوامل موثر بر وزن یک شاخه میلگرد ۲۸ ، آلیاژ مصرفی در ساخت آن است. به همین دلیل ممکن است وزن هر شاخه میلگرد ۲۸ تولیدی یک برند، با برند دیگر متفاوت باشد. ضوابط استاندارد ۳۱۳۲ برای میلگرد 28 آجدار به شرح زیر می باشد:

 

ویژگی های هندسی میلگرد ۲۸ آجدار با آج یکنواخت

قطر زمینه

ارتفاع آج عرضی

پهنای آج عرضی

قطر خارجی

گام

ارتفاع آج طولی

پهنای آج طولی

حد استاندارد

رواداری

حد استاندارد

رواداری

۲۶/۵

۰/۴+

۰/۷-

۲

۰/۷ ±

۱/۵

۳۰/۵

۹

۲

۲/۵

 

ویژگی های هندسی میلگرد ۲۸ آجدار با آج دوکی

ارتفاع آج عرضی

پهنای آج عرضی

گام

سطح نسبی آج

در وسط

¼ از وسط

حداقل

حداقل

۱/۸۲

۱/۲۶

۲/۸

۱۶/۸

۰/۰۵۶

 

انواع میلگرد ۲۸ آجدار

میلگرد ۲۸ آجدار غالبا در انواع A3 و A4 تولید شده و مورد استفاده قرار می گیرد. میلگردهای آجدار A۲ و A3 در حداقل مقاومت تسلیم، حداقل مقاومت کششی، رده سختی و تغییر طول نسبی با یکدیگر متفاوت هستند. همچنین برای تشخیص راحت تر این دو میلگرد، آنها را با آج های متفاوتی تولید می کنند. میلگرد 28 آجدار گرید A3 را با آج جناقی تولید می کنند. میلگرد A4 نیز با آج دوکی تولید می کنند.

میلگردهای آجدار A۲ دارای حداقل تنش تسلیم ۳۴۰ مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی ۵۰۰ مگاپاسکال می باشند. میلگرد ۲۸ اجدار A3 دارای حداقل تنش تسلیم ۴۰۰ مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی ۶۰۰ مگاپاسکال است.

مقاومت تسلیم میلگرد آجدار به معنی حداکثر نیروی قابل تحمل میلگرد است بدون اینکه دچار تغییر شکل دائمی شود. مقاومت کششی میلگرد آجدار نیز به معنی بیشترین نیروی کششی قابل تحمل میلگرد پیش از شکست است.

تغییر شکل نسبی پلاستیکی میلگرد ۲۸ آجدار گرید A3 ، حدود ۱۴ درصد است. به طور کلی این نوع از میلگرد 28 آجدار ، ترد بوده و مناسب برای ساختمان سازی است. این در حالی است که تغییر شکل نسبی پلاستیکی میلگردهای آجدار گرید A۲ ، حدود ۱۹ درصد است. بنابراین نسبت به نوع A3 نرم تر می باشد.

شکل آج های میلگرد A4 به صورت مرکب است. این نوع میلگردها در دسته میلگردهای سخت قرار می گیرند. حداقل تنش تسلیم آن ۵۰۰ مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی نهایی آن نیز ۶۵۰ مگاپاسکال است. استفاده از میلگرد ۲۸ آجدار گرید A4 در ساخت انواع سازه به جز دیوارهای برشی و قاب های خمشی ویژه بلامانع است.

 

خرید میلگرد 28 آجدار
کارخانه تولید میلگرد

 

کاربرد میلگرد اجدار ۲۸

کاربرد میلگرد ۲۸ آجدار ، در اجرای عملیات اصلی ساختمان سازی همچون اجرای ستون، اجرای تیر، استفاده به عنوان آرماتور طولی در اجرای فونداسیون و ... می باشد. در واقع میلگردهای آجدار از پرکاربردترین انواع میلگرد در ساختمان سازی می باشند.

میلگردها در بخش های مختلف سازه از جمله فونداسیون، ستون، سقف و ... مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر ساختمان سازی در اجرای انواع پروژه های بتنی همچون ساخت پل، ساخت ایستگاه بی آر تی، مقاوم سازی سازه در برابر زلزله نیز می توان از کاربرد میلگرد آجدار بهره جست.

میلگرد ۲۸ آجدار A3 در مکان هایی که سازه با تغییر شکل مواجه است، مناسب نبوده و عملیات جوشکاری بر روی آن نیز ممنوع می باشد. از میلگرد آجدار ۲۸ در کارهای صنعتی و ساختمانی استفاده می شود. عمده کاربرد این میلگرد در مصارف صنعتی می باشد.

 

خواص مکانیکی میلگرد ۲۸ آجدار

مقاومت کششی نهایی میلگرد ۲۸ اجدار

مقاومت کششی میلگرد ۲۸ آجدار و سایر میلگردهای آجدار عبارت است از بیشترین نیروی کششی که میلگرد می تواند قبل از شکستن تحمل کند. حداقل مقاومت کششی نهایی میلگرد آجدار مارپیچ (آج ۳۴۰)، آجدار جناقی (آج ۴۰۰) و آجدار مرکب به ترتیب برابر با ۵۰۰ مگاپاسکال، ۶۰۰ مگاپاسکال و ۶۵۰ مگاپاسکال است.

تنش تسلیم میلگرد ۲۸ اجدار

تنش تسلیم میلگرد ۲۸ آجدار و سایر میلگردهای آجدار عبارت است از حداکثر نیرویی که به میلگرد وارد می شود بدون اینکه میلگرد دچار تغییر شکل دائمی شود. اگر مقدار نیروی وارده از حداکثر تنش تسلیم میلگرد بیشتر شود، میلگرد دچار تغییر شکل دائمی می گردد. در میلگرد آج ۳۴۰ ، آج ۴۰۰ و آج ۵۰۰، حداقل مقاومت مشخصه تسلیم بر حسب مگاپاسکال برابر با ۳۴۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ است.

 

قیمت میلگرد ۲۸ آجدار

با توجه به نوسانات بازار قیمت میلگرد ۲۸ آجدار نیز متفاوت است. گرید بر روی قیمت میلگرد اجدار ۲۸ تاثیرگذار است. در میلگردهای گرید A3 از کربن بیشتری استفاده شده و سختی و استحکام مکانیکی آن نیز بیشتر است. با افزایش استحکام، قیمت میلگرد ۲۸ آجدار نیز افزایش می یابد. به عبارت دیگر قیمت هر شاخه میلگرد آجدار گرید A3 بیشتر از گرید A۲ است. علاوه بر این قیمت میلگرد 28 شاخه ای وابسته به وزن هر شاخه نیز می باشد. از آنجایی که وزن میلگرد ۲۸ آجدار شاخه ای برندهای مختلف با یکدیگر متفاوت است، قیمت هر شاخه میلگرد ۲۸ آجدار نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

نوسانات ارز یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت میلگرد ۲۸ آجدار است. از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد می توان به قیمت جهانی فولاد، قیمت مواد اولیه مصرفی در ساخت، روش تولید و نیز متناسب نبودن میزان عرضه و تقاضا اشاره کرد. در صورتی که تقاضا بیشتر از میزان عرضه میلگرد باشد، قیمت میلگرد 28 آجدار افزایش می یابد.

قیمت برندهای مختلف میلگرد ۲۸ آجدار با یکدیگر فرق دارد. به طور مثال در تیرماه سال ۱۴۰۰، قیمت میلگرد ۲۸ آجدار آناهیتا ، از حدود ۱۵۵۰۰ تومان تا ۱۵۹۰۰ تومان متغیر بوده است. حدود قیمت میلگرد ۲۸ آجدار ظفر بناب نیز در همین بازه، کیلویی ۱۵۲۵۰ تومان تا ۱۶۸۰۰ تومان می باشد. قیمت کیلویی میلگرد اجدار ۲۸ کویر کاشان ، بین ۱۵۵۰۰ تومان تا ۱۵۷۰۰ تومان متغیر بوده است.

 

لیست قیمت میلگرد اجدار ۲۸ (تیر ماه ۱۴۰۰)

برند

حداقل قیمت هر کیلو (تومان)

حداکثر قیمت هر کیلو (تومان)

ظفر بناب

۱۵۲۵۰

۱۶۸۰۰

شاهین بناب

۱۵۲۰۰

۱۷۵۰۰

فولاد آناهیتا گیلان

۱۵۵۰۰

۱۵۹۰۰

کاوه تیکمه داش

۱۵۲۰۰

۱۷۵۰۰

پرشین فولاد آریا

۱۵۳۵۰

۱۷۰۵۰

کویر کاشان

۱۵۵۰۰

۱۵۷۰۰

بافق یزد

۱۵۲۳۰

۱۵۶۳۰

خرمدشت تاکستان

۱۵۱۰۰

۱۵۵۵۰

جهان فولاد سیرجان

۱۵۰۰۰

۱۶۴۰۰

آذر فولاد امین

۱۵۲۰۰

۱۷۵۰۰

فولاد قائم رازی

۱۵۱۰۰

۱۷۰۰۰

روهینا جنوب دزفول

۱۵۴۰۰

۱۵۵۰۰

کیان ابهر

۱۴۹۵۰

۱۵۴۰۰

راد همدان

۱۵۷۰۰

۱۶۱۵۰

مهیار اردبیل

۱۵۰۵۰

۱۷۱۰۰

فولاد میانه

۱۳۸۱۵

۱۵۳۲۰

فولاد ابرکوه

۱۵۰۰۰

۱۶۶۰۰

فولاد نیشابور

۱۵۲۱۰

۱۶۷۵۰

 

خرید میلگرد ۲۸ آجدار

میلگرد ۲۸ آجدار (به جز آج ۵۰۰ و آج ۵۲۵)، به صورت کلاف و یا به صورت شاخه مستقیم با طول های مساوی تقسیم بندی می شوند. قطر کلاف باید حداقل ۲۰۰ برابر قطر میلگرد باشد. میلگرد ۲۸ آجدار با آج ۵۰۰ و آج ۵۲۵، به صورت شاخه با طول های مساوی بسته می شوند. میلگردهای هر بسته باید حداقل دو تسمه فلزی با مفتول فولادی در دو انتهای بسته و در فاصله مناسب نسبت به یکدیگر به طور محکم بسته شوند.

 

قیمت میلگرد 28 آجدار
میلگرد ۲۸

 

بر روی تمامی میلگردهای آجدار ۲۸ مشمول استاندارد ۳۱۳۲ در حین فرآیند نورد باید اطلاعاتی همچون نام یا علامت تجاری شرکت تولید کننده درج شود. کد فرآیند تولید و کد علامت مشخصه میلگرد نیز باید درج گردد. بسته های خریداری شده میلگرد ۲۸ آجدار باید دارای حداقل یک پلاک مشخصات باشد. نام و علامت تجاری شرکت تولید کننده میلگرد، علامت مشخصه میلگرد، قطر اسمی بر حسب میلی متر، شماره ذوب یا شماره ردیابی مرتبط به گزارش آزمون بسته، طول میلگرد، نام کشور تولید کننده و وزن بسته میلگرد اجدار ۲۸ بر حسب کیلوگرم، باید بر روی این پلاک ذکر شده باشد.

در هنگام خرید میلگرد ۲۸ آجدار باید توجه داشت که سطح میلگرد فاقد عیب تاخوردگی باشد. همچنین وجود سایر عیوب مضر موضعی مانند ترک، پوسته، برجستگی، فرورفتگی، حفره و ناخالصی غیرفلزی که بر روی خواص مکانیکی (کشش و خمش) ميلگرد ۲۸ آجدار اثر منفی ایجاد نماید، مجاز نیست.

از دیگر مواردی که در خرید میلگرد ۲۸ آجدار باید به آن توجه نمود این موضع است که صدمات و نواقص موضعی منفرد روی آج ها به تعداد حداکثر سه عدد در هر متر طول مجاز بوده و بیشتر از آن مجاز نیست.

برای خرید میلگرد ۲۸ آجدار در احجام بالا بهتر است که از کارخانه اقدام به تهیه آن نمود. زیرا خرید مستقیم از کارخانه مقرون به صرفه تر است. اما باید توجه نمود که دارای محدودیت ها و مشکلاتی همچون امکان عدم عرضه روزانه، محدودیت در حداقل میزان خرید، مسافت بیشتر ارسال و ... می باشد. در حجم های کم، خرید از بنگاه های فروش میلگرد ۲۸ آجدار ، گزینه مناسب تری است. زیرا محدودیتی در حداقل میزان خرید وجود نداشته و مسافت و به تبع آن هزینه ارسال بار کمتر است.


میلگرد آجدار 28 در تهران

میلگرد آجدار 28 در تهران، میلگرد آجدار 28 در تهران - آفتاب، میلگرد آجدار 28 در تهران - بومهن، میلگرد آجدار 28 در تهران - پردیس، میلگرد آجدار 28 در تهران - کن، میلگرد آجدار 28 در اسلام شهر، میلگرد آجدار 28 در اسلام شهر - چهاردانگه، میلگرد آجدار 28 در پاکدشت، میلگرد آجدار 28 در پاکدشت - شریف آباد، میلگرد آجدار 28 در دماوند، میلگرد آجدار 28 در دماوند - رودهن، میلگرد آجدار 28 در رباط کریم، میلگرد آجدار 28 در رباط کریم - بوستان، میلگرد آجدار 28 در رباط کریم - پرند، میلگرد آجدار 28 در رباط کریم - صالح آباد، میلگرد آجدار 28 در رباط کریم - گلستان، میلگرد آجدار 28 در رباط کریم - نصیرآباد، میلگرد آجدار 28 در ری، میلگرد آجدار 28 در ری - حسن آباد، میلگرد آجدار 28 در ری - خاوران، میلگرد آجدار 28 در ری - کهریزک، میلگرد آجدار 28 در شهریار، میلگرد آجدار 28 در شهریار - اندیشه، میلگرد آجدار 28 در فيروزکوه، میلگرد آجدار 28 در فيروزکوه - ارجمند، میلگرد آجدار 28 در قدس، میلگرد آجدار 28 در لواسان، میلگرد آجدار 28 در لواسان - فشم، میلگرد آجدار 28 در ملارد، میلگرد آجدار 28 در ملارد - صفا دشت، میلگرد آجدار 28 در ورامین، میلگرد آجدار 28 در ورامین - پیشوا، میلگرد آجدار 28 در ورامین - جوادآباد، میلگرد آجدار 28 در ورامین - قرچک.

قیمت میلگرد

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

ساسان آبنوسی

سلام لطفا بنگاه های فروش میلگرد ۲۸ آجدار رو هم معرفی بفرمائید ، ممنون!

آواتی

برای اصلاع از قیمت به روز میلگرد آجدار 28 با چه شماره ای تماس بگیرم؟

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما