لوله مبلی 35

لوله مبلی 35

دسته بندی
لوله مبلی
تعداد ارائه دهنده ها
۷ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۵۰۰۰۰ تومان تا ۵۰۰۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

لوله مبلی 35 ضخامت 0.9

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۲۴,۷۷۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

لوله مبلی 35 ضخامت 1

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

خلیج فارس (آتیه خاورمیانه)

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۲۴,۷۷۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

لوله مبلی 35 ضخامت 1.25

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۲۴,۷۷۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

لوله مبلی 35 ضخامت 1.5

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۲۴,۷۷۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

لوله مبلی 35 ضخامت 70

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

location

تهران

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها

لوله مبلی 35