لوله مبلی 35 ضخامت 70

لوله مبلی 35 ضخامت 70

تعداد ارایه دهنده : 2

لوله مبلی 35 ضخامت 70

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه خلیج فارس

کیلوگرم

۴۱,۴۴۰

۳ روز پیش

۳

phone

******۰۲۱۴۳

تماس بگیرید

-

لوله مبلی 35 ضخامت 70