لوله صنعتی 1/2 3 اینچ

لوله صنعتی 1/2 3 اینچ

دسته بندی
لوله صنعتی
تعداد ارائه دهنده ها
۵ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۸۰۲۳۴۲ تومان تا ۱۷۴۴۲۲۱ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله صنعتی 1/2 3 اینچ ضخامت 4

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

بدون برند

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله صنعتی 1/2 3 اینچ ضخامت 2

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

بدون برند

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله صنعتی 1/2 3 اینچ ضخامت 2.5

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله صنعتی 1/2 3 اینچ ضخامت 3

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله صنعتی 1/2 3 اینچ