لوله صنعتی 1/2 3 اینچ ضخامت 2

لوله صنعتی 1/2 3 اینچ ضخامت 2

تعداد ارایه دهنده : 2

لوله صنعتی 1/2 3 اینچ ضخامت 2

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله صنعتی 1/2 3 اینچ ضخامت 2