لوله صنعتی 1/2 3 اینچ ضخامت 4

لوله صنعتی 1/2 3 اینچ ضخامت 4

تعداد ارایه دهنده : 1

لوله صنعتی 1/2 3 اینچ ضخامت 4

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله صنعتی 1/2 3 اینچ ضخامت 4