لوله صنعتی 1/2 2 اینچ

لوله صنعتی 1/2 2 اینچ

دسته بندی
لوله صنعتی
تعداد ارائه دهنده ها
۱۷ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۸۱۶۵ تومان تا ۱۲۱۵۹۷۱ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 6

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 5

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 4

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 3.5

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

بدون برند

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱,۱۸۳,۴۸۳

۲۹ دی ۱۴۰۱

توضیحات

لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 3

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

فولاد اصفهان (سپاهان)

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۲۷۵

۱۸ دی ۱۴۰۱

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

پروفیل ساوه

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۵۰۵

دیروز

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

صدرا پروفیل تهران

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۱۱۹

۱۸ دی ۱۴۰۱

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

صدرا پروفیل تهران

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۰۰

۲۶ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

صدرا پروفیل تهران

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۱۱۹

۱۸ دی ۱۴۰۱

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

صدرا پروفیل تهران

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۸۰۰

۲۶ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۱۸,۱۶۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله صنعتی 1/2 2 اینچ