لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 3.5

لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 3.5

تعداد ارایه دهنده : 1

لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 3.5

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 3.5