لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5

لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5

تعداد ارایه دهنده : 4

لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۰,۰۹۲

۳ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5