تیرآهن ۲۰ (IPE20)

تیرآهن ۲۰ (IPE20)

دسته بندی

تیرآهن IPE

بازه قیمت

تیرآهن ۲۰ (IPE20)

دسته بندی
تیرآهن IPE
تعداد ارائه دهنده ها
۵۹ ارائه دهنده
بازه قیمت

introمعرفی کالا
commentنظرات و سوالات
bookmarkافزودن به علاقه مندی
shareاشتراک گذاری
sortمرتب سازی بر اساس

filterفیلتر کردن پیشنهادات


تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان (IPE20)

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۲۷۵ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۷۹۷

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۲۷۵ کیلوگرم

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۴,۵۹۹,۸۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

نرمال

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۸۹۲

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۸۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

انبار اصفهان

شاخه

۴,۶۲۰,۰۰۰

۳ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

شاخه

۵,۰۳۷,۹۸۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۲۷۰ کیلوگرم

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴,۶۲۰,۰۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

۲۶۹ کیلوگرم

location

بنگاه اصفهان

شاخه

۴,۵۸۰,۰۰۰

۲۹ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۲۶۸ کیلوگرم

location

بنگاه

شاخه

۴,۶۲۰,۰۰۳

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۲۶۸ کیلوگرم

location

درب کارخانه

کیلو

۱۷,۱۰۲

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار اصفهان

شاخه

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

تیرآهن ۲۰ البرز ایرانیان (فایکو) (IPE20)

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

شاخه

۴,۳۹۰,۰۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۲۵۰ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۲۵۰ کیلوگرم

location

انبار فایکو

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

فابریک

location

بنگاه تهران

شاخه

۴,۷۸۷,۲۸۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۲۵۰ کیلوگرم

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

۲۴۰ کیلوگرم

location

ساری

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

سبک

location

کارخانه

شاخه

۴,۴۰۰,۰۰۳

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۲۴۵ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

توضیحات

تیرآهن ۲۰ آریان فولاد (IPE20)

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

۲۶۵ کیلوگرم

location

انبار

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۲۵۰ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۲۶۵ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

تیرآهن ۲۰ احرامیان یزد (IPE20)

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

شاخه

۴,۳۷۰,۰۰۱

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۲۵۷ کیلوگرم

location

انبار

کیلوگرم

۱۷,۵۹۳

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۶۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

شاخه

۴,۷۶۵,۴۸۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۲۵۰ کیلوگرم

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴,۲۸۰,۰۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۲۵۵ کیلوگرم

location

درب کارخانه

کیلو

۴,۳۸۰,۰۰۲

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

توضیحات

تیرآهن ۲۰ ظفر بناب (IPE20)

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

۲۵۵ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

۲۵۵ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۲۵۵ کیلوگرم

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

۲۳۵ الی ۲۴۰ کیلوگرم

location

بناب (آذربایجان شرقی)

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۲۴۰ کیلوگرم

location

درب کارخانه

کیلو

تماس بگیرید

-

توضیحات

تیرآهن ۲۰ ماهکار فلز اشتهارد (IPE20)

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
۲
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

قیمت تیرآهن ۲۰

تیرآهن از مهم ترین و پرکاربردترین پروفیل ها در صنعت ساختمان سازی می باشد. تیرآهن ۲۰ نیمرخی نیم پهن (IPE) است که ضخامت بال آن ثابت است. در محل اتصال بال به جان در هر دو طرف ماهیچه وجود دارد. تیرآهن ها در انواع IPE، IPB و INP تولید می شوند. وقتی واژه تیرآهن به تنهایی استفاده می شود، منظور تیرآهن IPE است. در میان انواع تیرآهن ها، تیرآهن IPE از محبوبیت بیشتری برخوردار بوده و اکثر نقشه های ساختمانی بر اساس این تیرآهن طراحی می شوند. 

IPE مخفف عبارت I Profile Eroeenne می باشد. این تیر آهن بر اساس استاندارد اروپا تولید می شود. تیرآهن ۲۰ مقاومت خمشی مناسبی دارد. ضخامت جان نیمرخ IPE نسبت به نوع INP کمتر بوده و عرض آن بیشتر است. ضخامت بال آن هم کمتر است. تیرآهن IPE بر اساس ارتفاع جان نامگذاری می شود. بر این اساس ارتفاع جان تیرآهن 20 ، برابر با ۲۰ سانتی متر یا ۲۰۰ میلی متر می باشد.

 

تیرآهن ۲۰
تیرآهن ۲۰

 

تیرآهن ۲۰ از پرکاربردترین انواع تیرآهن IPE در ساختمان سازی می باشد. استفاده از تیرآهن در ساخت اسکلت فلزی، موجب افزایش سرعت ساخت و ساز می شود. اجرای سازه فلزی با تیرآهن ، امکان توسعه سازه در مراحل دیگر را فراهم می کند. کاربرد عمده تیر آهن در ساختمان سازی، پل سازی، صنایع پتروشیمی و ... می باشد. در اجرای ستون، خرپا، نعل درگاه و ... می توان از تیر آهن IPE استفاده کرد.

 

اجزای تیرآهن ۲۰

تیرآهن ۲۰ از یک جان و دو بال تشکیل شده است. جان تیرآهن در برابر نیروهای برشی مقاومت می کند. وظیفه بال های تیرآهن نیز مقاومت در برابر گشتاور خمشی است. اگر از قسمت بالای تیرآهن IPE به آن نگاه کنیم، مشاهده می شود که ضخامت بال ها کاملا یکسان است. به عبارت دیگر، ضخامت بال، از نوک بال تا محل اتصال آن به جان تیر آهن ، کاملا یکنواخت است. این در حالی است که در تیر آهن های INP ضخامت بال ها از نوک بال به سمت محل اتصال به جان، افزایش می یابد.

بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ، برش تیرآهن هایی که برای ساخت مهاربندی ها، تیرها، ستون و اتصالات آنها مصرف می شوند، در صورت موافقت مهندس ناظر می تواند با اره یا برش دستی انجام گیرد. در هر صورت کلیه ناصافی هایی که بر اثر برش به وجود می آید، باید با سنگ زدن برطرف شود.

 

مشخصات تیرآهن ۲۰

همان طور که پیشتر نیز ذکر گردید ارتفاع جان این تیرآهن که با حرف h نشان داده می شود، برابر با ۲۰۰ میلی متر است. عرض بال با حرف b نشان داده شده و برابر با ۱۰۰ میلی متر می باشد. ضخامت جان که برابر با ۵/۶ میلی متر است با حرف s شناخته می شود. ضخامت بال تیرآهن ۲۰ ، ۸/۵ میلی متر بوده و با حرف t نشان داده می شود. سطح مقطع آن ، ۲۸/۵ سانتی متر مربع بوده و وزن تیرآهن ۲۰ در واحد طول، ۲۲/۴۰۰ کیلوگرم بر متر است.

 

قیمت تیرآهن ۲۰
اجزای تیرآهن 20

 

نحوه تولید تیرآهن 20

برای ساخت و تولید تیرآهن ۲۰ ، از شمش های فولادی استفاده می شود. این شمش ها را در کوره های با دمای ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد حرارت می دهند تا برای نورد آماده شوند. در ادامه شمش های حرارت دیده را بر روی رول ها قرار داده و به سمت مرحله رافینگ هدایت می نمایند. در مرحله رافینگ از قطر شمش ها کاسته شده و بر طول آن افزوده می شود. این عملیات در سه مرحله انجام می شود. پس از آن تیرآهن های تولید شده را در طول های مورد نظر برش می زنند.

 

قیمت تیر آهن 20

قیمت جهانی آهن بر روی قیمت تیر آهن ۲۰ تاثیرگذار است. تناسب میان میزان عرضه و تقاضا نیز تعیین کننده قیمت تیرآهن ۲۰ می باشد. در صورتی که میزان تقاضا بیشتر از میزان عرضه باشد، قیمت روز تیرآهن ۲۰ افزایش می یابد. قیمت تیر آهن 20 وابسته به برند و کارخانه سازنده آن می باشد. 

قیمت تیراهن ۲۰ برندهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. هر چه در ساخت آن از مواد اولیه با کیفیت تری استفاده شود، قیمت تیر اهن ۲۰ نیز افزایش خواهد یافت. قیمت تیراهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان در تیرماه ۱۴۰۰ ، از کیلویی ۱۷۸۰۰ تومان تا ۱۸۱۵۰ تومان تغییر یافته است. قیمت تیر آهن ۲۰ ظفر بناب نیز کیلویی ۱۷۳۰۰ تومان تا ۱۸۳۰۰ تومان بوده است. قیمت تیرآهن ۲۰ فایکو (شاخه ۱۲ متری) در همین بازه بین ۳۹۹۰۸۲۶ تومان تا ۴۰۸۲۵۶۹ تومان متغیر بوده است.

قیمت روز تیرآهن ۲۰ با توجه به نوسانات بازار و شرایط اقتصادی تغییر می یابد. در ساخت تیرآهن شماره ۲۰ از شمش های فولادی استفاده می شود که تهیه و تولید آن هزینه بر است. با نوسان قیمت شمش، قیمت تیرآهن 20 نیز تغییر می یابد. وزن تیرآهن ۲۰ نیز بر روی قیمت آن تاثیرگذار است، با افزایش وزن تیر اهن ۲۰ ، قیمت هر شاخه آن افزایش می یابد. هزینه حمل تیر آهن با توجه به مسافت حمل، میزان سفارش و نوع ماشین حمل متفاوت است.

 

قیمت تیرآهن ۲۰ فایکو
IPE ۲۰

 

تیرآهن IPE به دو دسته تولید داخل و خارجی تقسیم بندی می گردد. تیرآهن های وارداتی غالبا از کشورهایی همچون لهستان، آلمان، اسپانیا و کره وارد می شوند. البته تیر آهن IPE تولیدی کشورهای چین و روسیه نیز وارد می شود. وارداتی و یا تولید داخل بودن تیرآهن می تواند بر قیمت تیرآهن 20 تاثیرگذار باشد. در خرید تیرآهن ۲۰ باید توجه داشت که این تیرآهن ها به دو صورت شاخه ای و کیلویی عرضه می شوند.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما